přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S

Dokument ke stažení

Dokument typu epub

openMagazin 05/2012 ePub

Dokument typu epub | Velikost 6.73 MB

Poznámka: 

openMagazin 05/2012 ePub

Typ souboru:

Soubory elektronických publikací použitelný v celé řadě čteček elektornických knih

Počet stažení:

595

Poslední změna souboru:

Vytvoření souboru:

Thursday 12.July 2012 09:15, IrenaS


Public Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...