přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S

Dokument ke stažení

Dokument typu zip

download-clouds.py.zip

Dokument typu zip | Velikost 1.23 kB

Typ souboru:

Komprimovaný archiv vhodný pro přenos dat. Data lze získat rozbalením archivu v některém z mnoha programů (např. ALZip).

Počet stažení:

1411

Poslední změna souboru:

Vytvoření souboru:

Wednesday 12.August 2009 00:08, Vlastimil Ott


Public Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...