přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Aktualizácie pre Arch Linux 2022.09.03

Aktualizácie pre Arch Linux 2022.09.03

arch_linux.png

Distribúcia Arch Linux ponúka užívateľom nové inštalačné obrazy v rámci svojich pravidelných aktualizácií. Ich súčasťou je už najnovšie jadro Linux 5.19 s dodatočnými opravami alebo textový inštalátor systému Archinstall 2.5.


Užívatelia distribúcie Arch Linux dostali nové inštalačné obrazy s číslom verzie 2022.09.03, ktoré dobiehajú aktualizácie softvérových balíčkov z repozitárov. Okrem týchto aktualizácií je novinkou tiež novšia verzia textového inštalátora systému Archinstall 2.5.

Ako obvykle je aj toto najnovšie vydanie Arch Linuxu 2022.09.03 predovšetkým zhrnutím aktualizácií softvéru, ktoré pribudli do repozitárov balíčkov v priebehu predošlého mesiaca. Dôležitou novinkou však je už teraz jadro Linux 5.19.6 s dodatočnými opravami chýb a záplatami pre nájdené bezpečnostné zraniteľnosti. Táto verzia jadra zároveň pokročila v podpore novšieho hardvéru, napríklad procesorov a grafických kariet od AMD alebo Intelu a podobne boli novinkami rôzne zlepšenia súborových systémov.

Do týchto inštalačných obrazov Arch Linuxu sa už dostala aj posledná stabilná verzia inštalátora systému Archinstall 2.5 s množstvom rozšírení jeho funkcií. Zmenami prešlo zobrazenie rozloženia oddielov disku, ktoré by malo užívateľom pomôcť s ich nastavením pred inštaláciou systému. Opravená bola tiež závažná chyba konfigurácie šifrovania diskových oddielov, rozšírené boli možnosti vytvárania inštalačných skriptov a nakoniec pribudli aj preklady do rôznych jazykov, vrátane češtiny.

Vývoj Archinstallu je pomerne aktívny a testami už prebieha jeho nasledujúca verzia 2.5.1, ktorá by mala nadviazať na predchádzajúce zmeny a opäť ponúknuť lepšie možnosti konfigurácie súborového systému Btrfs a mnoho iných zmien či opráv chýb. Táto verzia Archinstallu sa s veľkou pravdepodobnosťou stane súčasťou ďalších inštalačných obrazov Arch Linuxu už na začiatku budúceho mesiaca.

Aktuálne inštalačné obrazy distribúcie Arch Linux 2022.09.03 sú dostupné na stiahnutie zo stránok archlinux.org.

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Ivan Kmeťo


  • Distribuce: Debian, OpenBSD
  • Grafické prostředí: XfcePublic Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »