přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Jadru Linux 5.13 sa skončila podpora

Jadru Linux 5.13 sa skončila podpora

tux.png

Koncom minulého týždňa bola vydaná aktualizácia jadra Linux 5.13.19, ktorá okrem opráv chýb priniesla aj správu o ukončení vývoja a podpory tejto vetvy. Užívateľom Linuxu 5.13 sa odporúča vykonať aktualizáciu systému a zvážiť prechod na novšiu podporovanú verziu jadra.


Greg Kroah-Hartman koncom minulého týždňa uverejnil správu ku vydaniu aktualizácie jadra Linux 5.13.19, ktorá užívateľom priniesla niekoľko dôležitých opráv chýb. Všetkým užívateľom na systémoch s jadrom Linux 5.13 sa preto odporúča aktualizácia systému. Tento týždeň však Linuxu 5.13 skončila oficiálna podpora a pre ďalšie opravy chýb či záplaty bezpečnostných zraniteľností je nutné prejsť na novší Linux 5.14.

Linux 5.14 bol vydaný na konci predošlého mesiaca so zlepšeniami podpory hardvéru, predovšetkým grafických kariet a procesorov AMD alebo tiež architektúry ARM s rozšírenou podporou zariadení Raspberry Pi 400, BananaPi M5 a iných. Nové funkcie môžu užívatelia očakávať aj na laptopoch značiek Lenovo či Dell a dobrou správou boli aj ďalšie zlepšenia a opravy súborových systémov.

Niekoľko rolling-release distribúcií, akými sú napríklad openSUSE Tumbleweed alebo Arch Linux, už majú aktualizácie pre jadro Linux 5.14 dostupné vo svojich repozitároch. Linux 5.14 však nebol vydaný s dlhodobou podporou a zatiaľ nie je známe či pripravovaný Linux 5.15, ktorého vydanie je očakávané už na túto jeseň, bude mať predĺžené obdobie oficiálnej podpory. Užívateľom sa ako vždy odporúča neodkladať aktualizáciu a prejsť na niektorú z podporovaných a aktívne spravovaných vetiev jadra Linux.

Správa ku vydaniu jadra Linux 5.13.19 so zoznamom zmien bola uverejnená v archíve na webe lkml.iu.edu.

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Ivan Kmeťo


  • Distribuce: Debian, OpenBSD
  • Grafické prostředí: XfcePublic Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »