přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S

Příspěvky Opravy v Debiane 11.4

Re: Opravy v Debiane 11.4
Jirka 11. 07. 2022, 22:50:01
Odpovědět  Odkaz 
Nějak mi docela chybí vysvětlení, zda se dříve nainstalovaný Debian 11 prostými updaty balíčků (apt-get update) dostane na onu zmiňovanou verzi 11.4...

Ubuntu má taky v rámci jednotlivých verzí desetinná vydání (i když tam je to až za druhou tečkou) a ani tam mi není jasné, zda se to při update chová podobně.

Děkuji za odpověď.
Re: Re: Opravy v Debiane 11.4
joe 12. 07. 2022, 06:21:52
Odpovědět  Odkaz 
Upgradovať na verziu 11.4 je potrebné:

apt update
apt full-upgrade

Public Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...