přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S

Příspěvky Tenké klienty pro školství

Tenké klienty pro školství
Honza Sedmík 23. 10. 2022, 11:43:17
Odpovědět  Odkaz 
Dobrý den s dotazem, jaká je situace v počítačových učebnách (jsou-li ještě jaké) na ZŠ Postřelmov dnes? GNU/Linux se udržel, či byl nahrazen jiným systémem? Tencí jsou v provozu dodnes?
Světu mír!
Honza Sedmík ml., Praha

Public Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...