přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S

Příklad plně vybavené plochy. Vlevo a nahoře jsou panely s běžnými plasmoidy (přepínač ploch, otevřená okna, systémové ikony apo

všechny formáty | spustit slideshow

 |  >

Příklad plně vybavené plochy. Vlevo a nahoře jsou panely s běžnými plasmoidy (přepínač ploch, otevřená okna, systémové ikony apo

Příklad plně vybavené plochy. Vlevo a nahoře jsou panely s běžnými plasmoidy (přepínač ploch, otevřená okna, systémové ikony apod.), na ploše jsou hodiny, výpis tří adresářů a další věci.

 |  >

Vzhled současného KDE 4.3: Vlevo je hlavní nabídka, vpravo správce souborů Dolphin Práce s výměnnými zařízení (USB, CD, ...) v KDE 4 (v panelu 5. ikonka zleva) Krunner: stiskněte [Alt+F2] a začněte psát název aplikace, souboru, kontaktu z knihy adres apod. Krunner začne vyhledávat a umož Přidání dalších plasmoidů na plochu nebo do panelu Příklad plně vybavené plochy. Vlevo a nahoře jsou panely s běžnými plasmoidy (přepínač ploch, otevřená okna, systémové ikony apo Ovládací centrum KDE Nastavení vzhledu v ovládacím centru K nastavení panelu se dostanete kliknutím na ikonku Plasmy (na panelu poslední ikonka vpravo) Zobrazení přístrojové desky obdobné Mac OS X. Po stisku [Ctrl+F12] jsou aktivní jen plasmoidy na ploše, vše ostatní (včetně otev Správce souborů Dolphin s upraveným nastavením Dvoupanelový správce souborů Krusader Prohlížeč webu Konqueror Prohlížeč obrázků Gwenview Správce kolekcí obrázků digiKam Hudební přehrávač Amarok Marble - Zeměkoule ve vašem počítači

Album: KDE 4

(Jako ve škole)
 

Top články z OpenOffice.cz


Public Relations

QNAP QHora-301W - router pro softwarově definované sítě nové generace

QNAPPo­kud fir­my chtě­jí ak­cep­to­vat no­vou nor­mu prá­ce na dál­ku, mu­sí mo­der­ni­zo­vat svo­ji síť, aby pod­po­ro­va­la jak vy­so­ko­rych­lost­ní lo­kál­ní ře­še­ní po­k­rý­va­jí­cí ka­be­lo­vé a bez­drá­to­vé při­po­je­ní, tak i VPN pro rych­lé a bez­peč­né při­po­je­ní uži­va­te­lů na ví­ce mís­tech. QNAP těm­to po­ža­dav­kům vy­chá­zí vstříc svo­jí no­vin­kou QHora-301W.

Pokračování ...Public Relations

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.

Pokračování ...