přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Novela autorského zákona jde do sněmovny

Novela autorského zákona jde do sněmovny

Právo

Poslanecká sněmovna dnes obdržela vládní návrh novely autorského zákona. Prodlužuje dobu ochrany některých děl, upravuje osiřelá díla a zavádí roční doplňkovou odměnu.


Po dlouhých přípravách a diskusích předala česká vláda do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR svůj návrh novely autorského zákona. Kromě ryze technických změn (především přejmenování Evropských společenství na Evropskou unii následkem Lisabonské smlouvy) návrh obsahuje i významné věcné změny.

První z nich je prodloužení ochrany práv výkonných umělců z 50 na 70 let od vydání zvukového záznamu. Dále se nově zavádí tzv. roční doplňková odměna, na kterou bude mít nárok výkonný umělec, který udělil výrobci zvukového záznamu výhradní neomezenou licenci.

Významné dopady na právní praxi bude mít zavedení tzv. spojených děl. Pokud vznikly hudba a text pro účely užití ve spojení, bude se na obě díla vztahovat ochrana majetkových práv 70 let po smrti autora té složky, který zemře později. V praxi se tak například hudba Jaroslava Ježka, z níž se již stala volná díla, vrátí zpět pod ochranu (podle autora textu; pokud by jím byl například Jan Werich, stane se opět volným dílem až v roce 2050).

Nejrozsáhlejší změnou v autorském zákoně je úprava osiřelých děl. To jsou taková díla, u kterých se nepodaří dohledat autora. Osiřelé dílo lze za zákonem stanovených podmínek zpřístupnit veřejnosti (nevýdělečně, s příjmy výlučně na pokrytí nákladů). Pokud by se ale později přihlásil autor díla, má nárok na odměnu.

Nahoru

Příspěvky

Lukáš Jelínek Novela autorského zákona jde do sněmovny
Lukáš Jelínek 24. 04. 2013, 23:15:52
Odpovědět  Odkaz 
Je to lepší, než byl ten úplně původní návrh (který byl vysloveně z pera kolektivních správců), ale i tak to není dobrá zpráva. Dneska jsem vidět na ČT1 reportáž - byla nevyvážená, slovo dostali hlavně podporovatelé rozšiřování ochrany (Srstka, Ledecký).
Re: Novela autorského zákona jde do sněmovny
Vrangel 25. 04. 2013, 00:50:19
Odpovědět  Odkaz 
A ty jejich argumenty to Ledeckého srovnání s domem to bylo trapné. Ono je to stejně nespravedlivé jsou to interpreti tak se mají živit interpretací nikoli vybírání poplatků za něco co udělali před 50ti lety. Když bychom měli brát ty prezentované argumenty vážně tak by jsme měli platit i desátky za chleba který jsem již jednou snědli.
Lukáš Jelínek Re: Re: Novela autorského zákona jde do sněmovny
Lukáš Jelínek 25. 04. 2013, 02:02:04
Odpovědět  Odkaz 
Ledecký by měl podle své filosofie platit všem těm skladatelům a textařům (včetně všech generací jejich potomků), jejichž fragmenty bezostyšně používá ve svých skladbách. Protože, jak tvrdí OSA, libovolně malá část skladby je chráněna!
Novela autorského zákona jde do sněmovny
petr 25. 04. 2013, 06:37:42
Odpovědět  Odkaz 
Bohužel tento přístup - ochrana tzv. "intelektuálního vlastnictví" - ničí celou západní ekonomiku. Je totiž v přímém rozporu se základním pravidlem volného trhu. Pokud něco vlastním, tak si s tím můžu dělat co chci a současně s tím neomezuji jiného vlastníka aby si také dělal co chce. Tyto zákony toto základní pravidlo obrací a naopak zakazují užívat vlastní majetek. To má své logické a tragické důsledky. Nevyrábíme telefony aby lidi telefonovali, ale aby uživatelé se stali "konzumenty obsahu" - tedy těch "velkých uměleckých děl". Obří společnosti zábavního a softwarového průmyslu vydělávají na poplatcích a ne na výrobcích. Proto se logicky výroba stěhuje do Číny. Nám zbyde nezaměstnanost a poplatky za software a ubohá televizní show.
Re: Novela autorského zákona jde do sněmovny
Vrangel 25. 04. 2013, 08:34:11
Odpovědět  Odkaz 
Obávám se bohužel že ve spoustech případů je to pravda a vyjímky pouze potvrzují pravidlo
Re: Novela autorského zákona jde do sněmovny
Vrangel 25. 04. 2013, 08:34:15
Odpovědět  Odkaz 
Obávám se bohužel že ve spoustech případů je to pravda a vyjímky pouze potvrzují pravidlo
Novela autorského zákona jde do sněmovny
Pavel Šimerda 25. 04. 2013, 13:25:31
Odpovědět  Odkaz 
Zapaluju svíčku za umírající českou kulturu.

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blogPublic Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »