přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, QElectroTech

QElectroTech

QElectroTech___prvek___trojf__zov___motor.png

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Nová verze programu na kreslení elektrotechnických (i jiných) výkresů QElectroTech (QET) přináší především tyto novinky: seznam součástí začleněný v projektu, nový souhrn a rychlejší nahrávání sbírky prvků. Podle všeho není vývojářům úplně jasné, proč se různé výsledky pozorované v OS Windows (udávaný nárůst rychlosti je asi 30 %) liší od OS Linux, kde má být skutečně dosahováno vyšší rychlosti při nahrávání sbírky - dvojnásobku (pozn. sbírka prvků má v současnosti přes osm tisíc položek).

QElectroTech___uv__tac___obrazovka.png

Většinu poznámek k tomuto vydání QET přibližuje překlad jejich francouzského znění.

Překlad rozhraní je průběžně udržován. A tak i na loňský rozsáhlý příspěvek programátorů týkající se barev bylo pohotově reagováno. Nová verze je pro naše prostředí velice významná zvláště vzhledem k nedávné postupné revizi a doplnění překladu elektrotechnických prvků. Jednotlivé podskupiny skupiny Elektrotechnika ukazují ilustrační obrázky.

QElectroTech___sb__rka_prvk_____V__ce__ilov__.png

QElectroTech___sb__rka_prvk_____Jednop__lov__.png

QElectroTech___sb__rka_prvk_____EN_60617.png

QElectroTech___sb__rka_prvk_____Tov__rn___d__ly.png

QElectroTech___sb__rka_prvk_____Ozna__en__.png

Před vydáním QET 0.8 byl dle možností odladěn překlad dokumentace (příručka). Ta se tak čerstvě postavila vedle dokumentace v angličtině. Její správce ale teprve plánuje, protože na jiné řešení prý nepřišel, že časem vytvoří jakýsi rozcestník - stránku s odkazy na stránky s překlady příručky do jednotlivých cizích jazyků. Uvidíme, jestli to tak opravdu bude. Návod v tomto rozsahu umožňující rychlé seznámení s programem zatím víc jazykových variant nemá.

Že odkaz na stránku v dokumentaci nevede, když je jich ve větě víc, kam ukazuje jeho název? Toho se vůbec nelekejte. Přemýšlel jsem a jako východisko se jeví, má-li kdo tu potřebu, jednoduše otevřít všechny. Dokud autor dokumentace nepodá vysvětlení, jestli a jak se ten systém (Sphinx) má za účelem jistého vytvoření funkčního odkazu používat, není kam s pokusy spěchat. Je přitom jen potřeba, aby se dal každý odkaz, jakkoli by to bylo pracnější, přesně zaměřit.

Ani anglická verze nebyla psána Angličanem, a stroj by, pokud by v tom nebyl záměr, některé překlepy nebo spíš zkomolení snad nezvládl vytvořit. V tomto je česká verze skvělá, překlepů, které tam nejspíš stále ještě jsou, obsahuje minimum. Přibylo však několik málo nepřeložených řetězců. Někdy má anglická verze v jedné větě odkazů i víc, než je potřeba a dává smysl. Není přece potřeba mít pro stejné slovo, použité ve větě třikrát, tři stejné odkazy, které stejně po kompilaci všechny nefungují?!). Při druhém kole oprav jsem tyto případy omezoval tím, že jsem počet odkazů záměrně omezoval. Moje snahy o opravu byť zpozorovaných dvou nefunkčních odkazů (postačí najít ten správný soubor mezi desítkami nebo stovkami překladových souborů a smazat znaky, které z nich dělají odkaz, nebo smazat "podtržítko navíc", kvůli kterému se slovo tváří jako odkaz, ale jako odkaz nepracuje) jsou přirozeně omezeny časovými možnostmi správce dokumentace. Ten přes zimu reagoval tak po třech týdnech a víc, což z mého pohledu není právě ideální rychlost. Dobré na tom je, že vidíme, že jako projektant je vytížen.

Pokud jste dočetli až sem, zkuste si odpovědět na otázku, co za značku jsem použil jako obrázek v úvodu článku? M jako motor, ale jaký?

Nahoru

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss



 
 

Top články z OpenOffice.cz

Pavel Fric

Pavel Fric




Public Relations

I ve velké firmě je místo pro startupového ducha

Michal BroučekMichal Brouček pracuje v plzeňské pobočce společnosti Siemens Advanta dva a půl roku jako softwarový inženýr a vedoucí vývojového týmu. Svou práci si velmi pochvaluje. Kromě technických záležitostí má na starosti i spokojenost svých kolegů v týmu a zajišťování celkové pohody na pracovišti. 

Pokračování ...



Public Relations

Safetica spustila SaaS verzi svého bezpečnostního softwaru s pravidelným předplatným

safeticaMladá tech­no­lo­gic­ká spo­leč­nost Safe­tica, která stojí za stej­no­jmen­ným soft­warem na ochra­nu před úniky dat (DLP – Data Loss Pre­ven­tion) a vnitř­ní­mi hroz­ba­mi (ITP – In­sid­er Threat Pro­tec­tion), tento rok spus­ti­la ostrý pro­voz nové SaaS ver­ze své­ho pro­duk­tu – Safe­tica NXT. Ta fun­gu­je pří­mo z clou­du bez potře­by in­s­ta­la­ce na za­ří­ze­ní a pla­tí se pro­s­třed­nict­vím pra­vi­del­né­ho před­plat­ného.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »


Public Relations

Malá bedýnka velkých možností vCube AiO TSP – kompaktní, ekonomické, bezpečné IT

vCubeV této malé kostce se skrývá vše, co potřebuje firemní IT. Systém vCube AiO, byť je kompaktní, poskytne nekompromisní výkon. Má silné procesory, dostatek operační paměti, velká výkonná úložiště, pro komunikaci využívá rychlou 10Gbit síť. Systém poskytuje dostatečný výkon pro provoz firemních virtuálních serverů a uživatelských pracovních stanic.

Pokračování ...