přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S,

Co se píše o: czilla

Jak, kde a proč používáte Firefox?

Mozilla sbírá data o používání Firefoxu, aby zjistila, co jeho uživatelé chtějí.


 

reklama

Rozhovor: Jan Urbánek

Krátký rozhovor s Honzou Urbánkem, členem týmu CZilla.cz.


 

Mozilla včera, dnes a zítra

mozilla.png

Pavel Cvrček - krátké shrnutí historie Mozilly od člena týmu CZilla.cz.


 

Rozhovor: Martin Hassman

Rozhovor s Martinem Hassmanem z týmu CZilla.cz.


 

Public Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...