přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S,

Co se píše o: x_usb

Recenzia Dual Band USB adaptéru AirLive X.USB

x_usb.jpg

X.USB je wifi 802.11 a/b/g/n zariadenie pracujúce rýchlosťou 300 Mbps v pásme 2,4 GHz a 5 GHz. Teda je možné sa pripojiť k hocakej wifi siete tejto doby maximálnou rýchlosťou. X.USB má rozmer USB kľúča a pripája sa do USB 2.0 portu. Aj napriek svojim rozmerom obsahuje dva štandardné R-SMA konektory pre pripojenie antén.


 

reklama


Public Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...