přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Vydanie novej verzie Bash 5.0

Symphera - PM konference

Vydanie novej verzie Bash 5.0

bash_perex.png

Nová verzia Bash 5.0 bola vydaná tento mesiac a prináša niekoľko opráv chýb zo staršej verzie a tiež množstvo noviniek.


7. januára (ledna) bolo prostredníctvom mailing listu oznámené vydanie novej verzie Bash 5.0. V tejto verzii bolo implementovaných niekoľko nových premenných a dôležitých opráv známych chýb. Predstavených bolo aj niekoľko noviniek, z ktorých sú niektoré nekompatibilné s predchádzajúcou verziou 4.4.

Medzi najdôležitejšie zmeny sa dá zaradiť napríklad kompletné prerobenie toho ako premenné s parametrom nameref fungovali, no opravených bolo aj niekoľko ostávajúcich chýb známych vo verzii Bash 4.4. Zmena týkajúca sa parametru nameref je zároveň jednou z tých, ktorá stráca kompatibilitu v porovnaní so staršou verziou Bash. Práve kvôli tomu, že bolo jeho chovanie prerobené od základov, môže medzi novou a starou verziou viesť k rozdielnym výsledkom. Ako uviedol Chet Ramey, nedalo sa tejto situácií vyhnúť aj napriek snahe tieto problémy s kompatibilitou zmierniť čo najviac ako to bolo možné. Nová verzia tiež dostala novú možnosť povolenia alebo zakázania odosielania histórie do syslogu. Pridaná bola tiež premenná BASH_ARGV0, ktorá je ekvivalentom hodnoty $0.

Zmien a noviniek je viac a ich kompletný prehľad spolu s inštrukciami k inštalácii je dostupný v správe od Cheta Rameyho na tejto adrese:
lists.gnu.org/archive/html/bug-bash/2019-01/msg00063.html

Nahoru

Top články z OpenOffice.cz

Ivan Kmeťo


  • Distribuce: Debian, openSUSE, OpenBSD
  • Grafické prostředí: Xfce