přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Dortmund prosazuje open-source všude, kde je to možné

Dortmund prosazuje open-source všude, kde je to možné

Rada německého města Dortmund vydala memorandum Digitalizace 2020 až 2025, v němž prosazuje použití open-source softwaru, kdekoliv je to možné. Software vyvinutý městskou správou bude vždy zpřístupněn veřejnosti. 


Naprostý průlom se v posledních týdnech a měsících uskutečnil v Dortmundu, německém městě ležícím ve spolkové zemi Severní Porýní – Vestfálsko. Tamní rada prohlásila digitalizaci za svůj politický úkol a 11. února 2021 přijala rezoluci o open-source softwaru:

  • Všude, kde lze, se použije open-source software.

  • Software vyvinutý městskou správou nebo pověřeným vývojářem bude zpřístupněn široké veřejnosti.

Rada Dortmundu se tak (možná nevědomky, ale pravděpodobně nikoliv) přihlásila k iniciativě Veřejné peníze – veřejný kód. Ta usiluje o to, aby produkty vzniklé z veřejných peněz byly veřejné. A týká se to i softwaru, kde lze tomuto požadavku vyhovět bezplatnou licencí. Město tak bude čerpat z již existujících aplikací svobodného softwaru a zároveň do něj přispívat.

Nyní se tedy obrací karta ve prospěch open-source softwaru. Nyní je na městské radě, aby vysvětlovala, proč nebylo v konkrétním případě použito řešení založené na open-source softwaru, a namísto toho se použil proprietární software. Rada tak chce v krátkém horizontu odstranit veškerý uzavřený sofware z městské správy.

Návrh byl jednomyslně schválen městskou radou v Dortmundu.

Informaci poskytl blog nadace The Document Foundation, který vychází z německého blogu Do-FOSS.

Uzavřený software je problematický v řadě okolností. Jednou z nich je bezpečnost. Právě v Německu, konkrétně Hesensku, je ilegální ve školství používat cloudovou verzi Microsoft Office. Ta totiž odporuje nařízení GDPR. Podobný názor má slovenský Národní bezpečnostní úřad.

Svítá na dortmundském open-source nebi? (wikimedia) Svítá na dortmundském open-source nebi? (wikimedia)

Nahoru

Příspěvky

Dortmund prosazuje open-source všude, kde je to možné
Jirka 23. 04. 2021, 16:14:53
Odpovědět  Odkaz 
jen houšť, ať se to překlopí ve prospěch OSS plošně.

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních sítí těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation.


  • Distribuce: LinuxMint
  • Grafické prostředí: KDE

| blogPublic Relations

I ve velké firmě je místo pro startupového ducha

Michal BroučekMichal Brouček pracuje v plzeňské pobočce společnosti Siemens Advanta dva a půl roku jako softwarový inženýr a vedoucí vývojového týmu. Svou práci si velmi pochvaluje. Kromě technických záležitostí má na starosti i spokojenost svých kolegů v týmu a zajišťování celkové pohody na pracovišti. 

Pokračování ...Public Relations

Safetica spustila SaaS verzi svého bezpečnostního softwaru s pravidelným předplatným

safeticaMladá tech­no­lo­gic­ká spo­leč­nost Safe­tica, která stojí za stej­no­jmen­ným soft­warem na ochra­nu před úniky dat (DLP – Data Loss Pre­ven­tion) a vnitř­ní­mi hroz­ba­mi (ITP – In­sid­er Threat Pro­tec­tion), tento rok spus­ti­la ostrý pro­voz nové SaaS ver­ze své­ho pro­duk­tu – Safe­tica NXT. Ta fun­gu­je pří­mo z clou­du bez potře­by in­s­ta­la­ce na za­ří­ze­ní a pla­tí se pro­s­třed­nict­vím pra­vi­del­né­ho před­plat­ného.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »


Public Relations

Malá bedýnka velkých možností vCube AiO TSP – kompaktní, ekonomické, bezpečné IT

vCubeV této malé kostce se skrývá vše, co potřebuje firemní IT. Systém vCube AiO, byť je kompaktní, poskytne nekompromisní výkon. Má silné procesory, dostatek operační paměti, velká výkonná úložiště, pro komunikaci využívá rychlou 10Gbit síť. Systém poskytuje dostatečný výkon pro provoz firemních virtuálních serverů a uživatelských pracovních stanic.

Pokračování ...