přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Konference Linuxalt 2006

Konference Linuxalt 2006

Praha, Ostrava, Olomouc - tradiční bašty linuxových konferencí. Letos se konečně podařilo připravit obdobnou akci také v Brně - sídle známých linuxových firem, vývojových center a tří fakult zaměřených na informační technologie. Sdružení Linux v Brně při té příležitosti vyhlašuje Call for Papers (hledání přednášejících).


Zaměření konference

Volné sdružení Linux v Brně ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Liberix, Studentskou unií FIT VUT Brno a sponzory, pro vás připravuje 1. ročník osvětové a vzdělávací přednáškové akce pod názvem Linuxalt se zaměřením na open source software (OSS) a free software (FS). Konference proběhne na půdě FIT VUT v Brně - Králově poli o víkendu 4. a 5. listopadu 2006.

Hlavním tématem bude operační systém GNU/Linux, nevylučujeme však ani jiné OSS operační systémy. Z konference bude pořizován audiovizuální záznam, který bude volně dostupný všem ke stažení z internetu. Připravujeme také sestavení sborníku (ISBN), který poskytne informační text ke všem přednáškám a nabídne studentům, kteří se zapojí do přednášek, možnost hodnocení v publikační činnosti.

Linuxalt se svojí tématikou snaží oslovit začínající i pokročilé uživatele, programátory, administrátory, manažery i studenty. Cílem je zvýšit povědomí o Linuxu mezi lidmi, o jeho možnostech a využití v domácnosti i na pracovišti.

Call for Papers (hledání přednášejících)

Přednášky na Linuxalt jsou rozděleny na následující tři hlavní témata:

  • Desktop - nasazení Linuxu v domácnosti, používání nejrůznějších programů OSS a FS. řešení běžných problémů s operačním systémem Linux.
  • Development - vývojové nástroje a jejich praktické využití pro vývoj OSS aplikací a vše s tím související.
  • Management - nasazení Linuxu ve firmě nebo ve škole, technická řešení, praktické ukázky nasazení a komerční přednášky firem nabízejících služby v oblasti OSS (partner slot).

Témata zastřešují prakticky každý aspekt nasazení a použití GNU/Linuxu, proto se nebojte přijít s jakýmkoli zajímavým návrhem. Přednášky se budou konat v hodinových blocích (50 minut přednáška, 10 minut přestávka), blok je možno rozdělit na dvě 25 minutové přednášky se souvisejícími tématy nebo spojit v dvojblok o 100 minutách. V čase přednášky počítejte i s pár minutami na dotazy. Návrhy na přednášky zasílejte na prednasky@linuxalt_cz. Návrhy koncipujte jako abstrakta, kde popišete, o co v přednášce půjde a v bodech popište její průběh.

Call for Sponzors (hledání sponzorů)

Konference je koncipována jako nezisková. Většinu nákladů tvoří cestovné, ubytování a strava pro lektory. Uvítáme proto vaše dary či sponzoring.

Harmonogram

  • 29. září 2006 - konečné datum dodání návrhů přihlášek pro lektory.
  • 6. října 2006 - kompletace programu.
  • 20. října 2006 - odevzdání textů do sborníku a kompletních dokumentů k přednáškám.
  • 4. a 5. listopadu 2006 - konání konference.

Kontakty

Pro bližší informace navštivte webové stránky http://www.linuxalt.cz nebo se zeptejte na emailové adrese info@linuxalt_cz.

Nahoru

(Jako ve škole)
 

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz