přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Porce změn v Inkscape 1.1

Porce změn v Inkscape 1.1

Inkscape

Před několika dny bylo oznámeno vydání nové verze vektorového editoru Inkscapce 1.1. Ta přináší uvítací obrazovku, změněnou práci s dialogovými okny, paletu příkazů, překryv obrysu, efekt Slice a řadu dalších novinek. 


Na chystaný Inkscape 1.1 jsme vás již upozorňovali v přehledu novinek v Inkscape 1.0.2. Jak se situace změnila a co dalšího přibylo, se dočtete níže.

Nová uvítací obrazovka

Jednou z novinek, kterou jsme připomínali, byla nově implementovaná uvítací obrazovka, v Inkscapu vůbec poprvé. Od vydání alpha verze se všechny tři záložky (nyní pojmenované Rychlé nastavení, Vámi podporované a Je čas kreslit) dočkaly překladu (pněkteré položky však zůstaly nepřeloženy) a navíc přibyl přepínač pro výběr tmavého motivu. Ten však při testování nefungoval a vrací se do výchozí polohy.

Uvítací obrazovka - záložka Welcome! Uvítací obrazovka - zde ještě v alpha verzi

Nový motiv Minwaita

Uživatelé Inkscape mohou využít nově přidaný motiv Minwaita ve světlé či tmavé variantě. Při použití tmavé varianty resp. jakéhokoliv tmavého motivu doporučujeme změnit ikonovou sadu na Tango, jinak zůstanou některé ikony Panelu příkazů nezřetelné. Také doporučujeme změnit velikost ikon, pokud je to možné, na co nejmenší, pro úsporu místa. Dost podstatnou nevýhodou tohoto motivu (v obou variantách) je, že při jeho použití jsou všechny položky v místních nabídkách vyvedeny stejně sytě, ty neaktivní nejsou zašedlé – to samozřejmě působí značně zmatečně, proto tento motiv nedoporučujeme používat.

Nový motiv Minwaita-Inkscape Nový motiv Minwaita-Inkscape

Paleta příkazů

Paleta příkazů je nyní pro české uživatele použitelnější. Lze v ní totiž prohledávat i lokalizované příkazy. K dohledaným výsledkům lze zobrazit tooltipovou nápovědu přiblížením kurzoru myši. Také lze tímto způsobem prohledávat již uložené (a existující) soubory. V okně Předvolby (nabídka Úpravy | Předvolby) lze v části Rozhraní | Paleta příkazů určit, zda se mají nabízet i nepřeložené názvy. Vývojáři slibují další vylepšení.

Jde o jeden z výsledků Google Summer of Code 2020.

Paleta příkazů s tooltipovou nápovědou Paleta příkazů s tooltipovou nápovědou

Změněna práce s dialogovými okny

Nová verze umožňuje mnohem pohodlnější práci s dialogovými okny (doky). Nyní je lze přichytávat k pravému i levému okraji okna a lze je řadit nejen pod sebe, ale i vedle sebe, podobně jako v Gimpu. Okna se mohou prezentovat v podobě ikony a nápisu nebo, pro úsporu místa, jen jako ikony. V kontextové nabídce si lze mezi těmito podobami zvolit. V ní najdete též položku pro zavření celého balíku oken (Close Notebook) a uvolnění okna z doku do samostatného okna. Samotná okna však lze přemísťovat v rámci Notebooku a Inkscapu (třeba přemístit na jinou stranu okna aplikace). Všechna okna pak lze jednoduše skrýt stisknutím klávesy [F12].

I v tomto případě jde o výsledek Google Summer of Code 2020.

Přichycená dialogová okna v Notebooku Přichycená dialogová okna v Notebooku

Místní nabídka Notebooku Místní nabídka Notebooku

Vyhledávací řádek

O přidaném vyhledávacím řádku v okně Předvolby jsme se již také zmiňovali. Dodejme jen, že tímto způsobem nejen dohledáme záložky, ve kterých se vyhledávaný pojem vyskytuje, ale i v samotných vyfiltrovaných záložkách se barevně zvýrazní ty řádky, v nichž se hledaný termín vyskytuje.

Vyhledávání v předvolbách Vyhledávání v předvolbách

Překryv obrysu

Nový režim zobrazení Překryv obrysu (v alpha verzi jako Outline overlay) zobrazuje finální grafiku v tlumených barvách a se zvýrazněnými zdrojovými křivkami v popředí. Takto lze jednoduše porovnávat výsledek s nakreslenými křivkami. V tomto režimu lze normálně pracovat, křivky jsou editovatelné.

Režim Outline overlay (inkscape.org) Režim Překryv obrysu (inkscape.org)

Kopírování uzlů

Velice zajímavou novinkou je možnost nástrojem Uzly vybrat uzly v křivkovém objektu, zkopírovat je a vložit. Platí přitom:

  • Objekt musí být křivka (základní tvar musí být převeden na křivku, aby bylo možné uzly vybrat).

  • Pokud je původní objekt označen i při vkládání, je jeho vložená část součástí původního tvaru.

  • Pokud je původní objekt při vkládání odznačen, je nově vzniklý tvar samostatným objektem.

Podívejte se na animaci, jak to funguje.

Vylepšení živých efektů cesty

Řada efektů cesty byla opravena a některé se dočkaly vylepšení. Byl přidán efekt Slice. Efekt Booleovské operace již není experimentální. Efekty Výplň mezi mnoha, Posun a Zúžit tah se dočkaly vylepšení.

Slice

Do živých efektů cesty byla přidána možnost Slice. S její pomocí lze vybraný objekt řezat – vodorovně, svisle či pod nějakým úhlem. Nově vzniklý objekt si drží vazbu na původní. Nástroj lze samozřejmě jak na zdrojový, tak nově vzniklý objekt používat opakovaně. Podobnou funkci najdeme v jiných aplikacích, avšak jako destruktivní nástroj Nůž. V Inkscape lze použití tohoto efektu kdykoliv odvolat v okně Cesta | Efekty cesty. Použití tohoto efektu je vysvětleno v animaci.

Manage Extension

Do nabídky Rozšíření byla přidána položka Manage Extension. Po kliknutí na ní se zobrazí dialogové okno, s jehož pomocí můžete instalovat rozšíření ze stránky Inkscape a spravovat je. Při testování však vyvolání tohoto okna havarovalo. Pokud vás zajímá, jak funguje, podívejte se na video Michela Davise s přehledem novinek v Inkscape 1.1.

Dodejme, že se jedná o testovací funkcionalitu, která se bude vylepšovat.

Export

Grafiku lze nyní exportovat do formátů PNG, JPG, WebP a TIFF a optimalizovaného PNG. Při exportu do jiného formátu než PNG se zobrazí dialogové okno, pro každý formát jiné. V něm lze nastavit míru komprese a ztráty dat.

Exportní dialogové okno (obě záložky) při exportu do JPG Exportní dialogové okno (obě záložky) při exportu do JPG

V exportním dialogovém okně přibylo tlačítko Exportovat jako. Po jeho stisknutí se otevře standardní file/open dialogové okno, v němž si můžete vybrat exportní formát. Na základě vašeho výběru se pak nabídnou příslušná exportní dialogová okna.

Další novinky

  • Korekční faktor přiblížení lze nyní určit v různých jednotkách.

Úprava korekčního faktoru přiblížení Úprava korekčního faktoru přiblížení

  • Konektory se aktualizují v reálném čase.

  • Nástroj Kaligrafická linka pracuje nyní precizněji.

  • Okno O Inkscapu je větší, obsahuje záložky a tlačítko pro zkopírování informací o bugu a Inkscapu pro report.

Kompletní přehled novinek v Inkscape 1.1 najdete ve zprávě o vydání, videu na komunitním Youtube kanále a v již zmíněném videu Mika Davise. Novou verzi Inkscape byste již měli mít v repozitáři, případně navštivte stránku Inkscape.

Nahoru

(Jako ve škole)
 

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních sítí těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation.


  • Distribuce: LinuxMint
  • Grafické prostředí: KDE

| blogPublic Relations

Jak ovládnout kamery v chytrém městě? Přihlaste se na webinář 24. června

MilestoneMěsta se plní dohledovými kamerami. Jen v Praze jich bylo dle údajů z roku 2019 něco přes 2 800. Instalují se za účelem zajištění bezpečnosti občanů, plynulosti dopravy i jako senzory, které pomáhají monitorovat životní prostředí.

Pokračování ...Public Relations

Rozšiřující analytické funkce řešení Flowmon

ALEF FlowmonZnámým systémem pro sle­do­vá­ní toků v síti je ře­še­ní spo­leč­nos­ti Flow­mon. V zá­k­la­du se po­u­ží­vá pro mo­ni­to­ro­vá­ní da­to­vých toků v síti a k ře­še­ní pro­b­lé­mů s tou­to ko­mu­ni­ka­cí. Při po­u­ži­tí Flow­mon sond se vi­di­tel­nost do ko­mu­ni­ka­ce dos­tá­vá až na úro­veň ap­li­ka­cí. Kromě to­ho­to zá­k­lad­ní­ho mo­ni­to­rin­gu a ná­s­tro­je na ře­še­ní pro­b­lé­mů má Flow­mon také rozšiřující moduly.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »