přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Šéf Red Hatu zavítal do Brna

konference Datová centra pro business

Šéf Red Hatu zavítal do Brna

redhat.jpg

Nejvyšší představitelé společnosti Red Hat zavítali do Brna a navštívili zde vývojové centrum Red Hatu a Fakultu informatiky na Masarykově univerzitě. Red Hat, jehož pobočka v Brně funguje už více než 14 let, s univerzitou systematicky spolupracuje nejen na výchově nových technicky zdatných talentů, kterým je blízký koncept otevřeného kódu a crowdsourcingu.


Nejvyšší představitelé společnosti Red Hat zavítali do Brna. Zleva Tim Yeaton, Jim Whitehurst a Paul Cormier (Foto: Jitka Janů) Nejvyšší představitelé společnosti Red Hat zavítali do Brna. Zleva Tim Yeaton, Jim Whitehurst a Paul Cormier
(Foto: Jitka Janů)

Během návštěvy jsme měli příležitost se osobně setkat a diskutovat s Jimem Whitehurstem, výkonným ředitelem Red Hatu, s Paulem Cormierem, viceprezidentem pro technologie a produkty, a s Timem Yeatonem, viceprezidentem pro marketing. Mezi hlavní témata našeho rozhovoru patřila zejména spolupráce s univerzitami, bezpečnost open source řešení, ale také samotný model fungování komerčního open source vývoje.

Setkání se zúčastnil také Radovan Musil, ředitel českého Red Hatu a brněnského vývojového centra, které je dnes jednou z největších poboček Red Hatu z hlediska počtu zaměstnanců a stále roste, na čemž má významný podíl také úzká spolupráce a propojení se zdejším univerzitním prostředím.

Význam spolupráce Red Hatu a Masarykovy univerzity ostatně vyzdvihl i sám Jim Whitehurst, když prohlásil: „S Masarykovou univerzitou máme určitě nejhlubší spolupráci. Máme zde několik projektů, na kterých s univerzitou kontinuálně pracujeme a díky tomu, že zde máme vývojáře, můžeme spolupráci více prohlubovat. Brno je pro nás modelem úspěšného propojení s univerzitou.“

Spolupráce s univerzitou zahrnuje například vypisování témat závěrečných prací, které mohou studenti se zaměstnanci Red Hatu konzultovat. Studenti se rovněž mohou zapojit jako stážisté do řady dalších projektů Red Hatu, který na univerzitní půdě také organizuje semináře a konference a někteří jeho zaměstnanci na škole přednáší.

Ostatně talentovaní lidé z brněnské univerzity byli jedním z důvodů, proč zde vyrostla druhá největší pobočka Red Hatu na světě, ve které už našlo uplatnění více než 1 000 lidí. „V Brně byli a stále jsou pro náš růst důležití kvalitní a talentovaní lidé,“ uvedl Whitehurst, čímž potvrdil, že další spolupráce s lokálními univerzitami bude i nadále pro společnost strategická. Význam a vyspělost brněnské pobočky vyzdvihl Jim Whitehurst během setkání na univerzitě hned několikrát. „V Brně pokrýváme vývoj většiny našich produktů, což je 23 různých řešení. V budoucnosti se budeme více soustřeďovat jen na vybrané, ale je to důkazem toho, že v Brně můžeme vyvíjet všechno. Už od začátku jsme měli ambice, že se Brno stane místem, kde umožníme vývojářům pracovat na nových a zajímavých věcech,“ uvedl.

Během diskuse, která v Brně proběhla, došlo také na samotné koncepty open source vývoje a jeho výhody. Zazněly otázky, které se týkaly bezpečnosti softwaru postaveného na otevřeném kódu. Všichni diskutující se přitom shodli, že otevřenost kódu je jednou z největších výhod open source s ohledem na bezpečnost, jelikož je zde daleko vyšší pravděpodobnost, že bude případná chyba odhalena. Podle Whitehursta jde v případě open source projektů o stovky tisíc dalších lidí, kteří mohou kód zkoumat.

Poté se diskuse dostala k  obchodnímu modelu Red Hatu a principům, na kterých komerční open source funguje. „Na základě otevřeného kódu vytvoříme produkt a staráme se o něj celý jeho životní cyklus, včetně podpory, updatů a patchů. Open source software může být také zadarmo, jak se ostatně mnozí domnívají, ale v tom případě chybí podpora a jeho implementace představuje jisté riziko. Komerční open source funguje na jiné úrovni – dovoluje využívat výhody otevřeného kódu a zároveň mít podporu výrobce jako v případě společností zabývajících se proprietárním vývojem,“ uvedl Whitehurst.

Všichni diskutující se také shodli, že významnou výhodou vývoje založeného na otevřeném kódu je aktivní zapojení vývojářů do rozsáhlé komunity. To je také důvod, proč se daří reagovat na problémy daleko rychleji než v případě proprietárního softwaru. Open source model rozvíjí vzájemnou spolupráci vývojářů. Ovšem pro komerční řešení Red Hatu je pochopitelně zásadní profesionální podpora ze strany výrobce. „Komerční produkty postavené na otevřeném kódu jsou z naší strany důsledně ošetřovány, nelze spoléhat pouze na podporu rozsáhlé komunity,“ dodal Whitehurst a zopakoval, že Red Hat není open source společností, ale společností vyvíjející na otevřeném kódu komerční řešení pro podniky a organizace.

Nejvyšší představitelé společnosti Red Hat zavítali do Brna. Zleva Tim Yeaton, Jim Whitehurst a Paul Cormier
(Foto: Jitka Janů)

Nahoru

(Jako ve škole)
Průměr: 1,67 | Hodnotilo: 6
 

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss



 
 

Top články z OpenOffice.cz

Redakce

Redakce

Redakční tým magazínu LinuxEXPRES.


| blog



Public Relations

Září – měsíc bezpečnosti se Sophos Central

SophosNepropásněte sérii webinářů zaměřených na aktuální bezpečnostní trendy a jednotnou správu zabezpečení vaše IT – každé pondělí a zdarma.
Nebylo by skvělé zabezpečit vaše firewally, počítače, servery a mobilní zařízení pomocí nejlepších kyberbezpečnostních řešení na trhu a spravovat vše z jednoho intuitivního uživatelského rozhraní?

Pokračování ...


Sophos