přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Analýza: Proč nepoužívám Windows

Unicorn

Analýza: Proč nepoužívám Windows

windows.png

Vůbec jsem neměl v úmyslu Windows opustit a přejít na GNU/Linux, spíše jsem předpokládal, že se na GNU/Linux podívám, naučím se jeho základy a pak jej zase smažu. Jenomže GNU/Linux mne nadchl. Trávil jsem v něm stále více času, poznával jsem jej čím dál více do hloubky a porovnával s Windows. Za půl roku střídavého užívání obou systémů jsem nakonec úspěšně přešel na GNU/Linux. Proč jsem opustil Windows? Důvody následují.


reklama

Abych se vyhnul zbytečným sporům, rád bych předeslal, že tato esej se jmenuje Proč nepoužívám Windows, nikoliv Proč nepoužívat Windows. To znamená, že následující důvody jsou ryze mé subjektivní. V žádném případě se nesnažím tvrdit, že na základě těchto důvodů byste vy neměli používat Windows nebo přejít na GNU/Linux. Tuto esej píši zejména proto, abych ji mohl předložit komukoliv, kdo ke mně přijde a zeptá se, proč nepoužívám Windows jako většina ostatních uživatelů.

Nejprve bych měl uvést, že jsem Windows aktivně (tj. na svém hlavním a jediném počítači) používal po dobu 6 let. Pak jsem se, v červnu roku 2003, rozhodl nainstalovat GNU/Linux (distribuci Mandrake, dnes Mandriva) k výukovým a experimentálním účelům. Vůbec jsem neměl v úmyslu Windows opustit a přejít na GNU/Linux, spíše jsem předpokládal, že se na GNU/Linux podívám, naučím se jeho základy a pak jej zase smažu. Jenomže GNU/Linux mne nadchl. Trávil jsem v něm stále více času, poznával jsem jej čím dál více do hloubky a porovnával s Windows. Za půl roku střídavého užívání obou systémů jsem nakonec úspěšně přešel na GNU/Linux. Proč jsem opustil Windows? Důvody následují.

Uzavřenost

Jako každý proprietární software je Windows uzavřený, zdrojové kódy jsou nepřístupné a uživatelé jsou závislí na subjektu, který systém vyvíjí a spravuje, tedy na Microsoftu. Bez podpory nelze operační systém rozumně používat - chyby a bezpečnostní zranitelnosti musí být opravovány, jinak se uživatel vystavuje riziku. To činí závislost uživatele na Microsoftu ještě silnější.

Úryvek z Windows 7 EULA: […] smíte software užívat pouze způsobem výslovně povoleným v této smlouvě. Současně musíte dodržovat veškerá technická omezení v softwaru, která umožňují jeho užívání pouze určitými způsoby. […]

Každá další verze tohoto systému je navíc stále více propojena s Microsoftem různými technickými prostředky (product activation, genuine (dis)advantage, software protection platform, apod.). Toto spolu se samotnou uzavřeností znamená, že Windows je pod kontrolou Microsoftu, nikoliv uživatele. Já pereferuji otevřené systémy, které mohu mít pod kontrolou já sám a kterým mohu důvěřovat (viz dále).

Úryvek z Windows 7 EULA: V průběhu aktivace odešle software informace o softwaru a počítači společnosti Microsoft. […] Použitím tohoto softwaru vyjadřujete svůj souhlas s přenosem těchto informací. […] Není-li software aktivován, nemáte právo k jeho užívání po uplynutí lhůty povolené pro aktivaci. […] Obcházení či jiné překonání aktivace není povoleno.

Příliš restriktivní licence

Úryvek z licence GNU GPL: Většina licencí pro software a jiná díla je navržena tak, aby omezovala svobodu jeho sdílení a úprav. GNU GPL naopak zaručuje svobodu sdílení a úprav všech verzí programu, aby byl software svobodný pro všechny jeho uživatele.

Pokud se člověk začte do nějaké svobodné licence, velmi brzy zjistí, že na používání příslušného softwaru se žádná omezení nevztahují, právě naopak. Licence povolují nejen neomezené používání, ale i svobodu kopírovat, upravovat a šířit upravené verze. Některé svobodné licence dokonce uživateli jistá práva zaručují (v případě licence GNU GPL třeba právo k získání zdrojových kódů).

Oproti tomu je Windows EULA studená sprcha. Omezení je mnoho a týkají se řady věcí, mj. počtu instalací, počtu připojených zařízení, počtu procesorů, počtu uživatelů, možností zacházení se softwarem a mnoha dalších. Uživatel se musí podrobit aktivaci a pravidelným kontrolám „validity“ softwaru, přičemž je samozřejmě vystaven možnosti, že proces z nějakého důvodu selže a jeho legální kopie bude označena za ilegální, následkem čehož dojde k „omezení funkcionality“. Přirozeně, Microsoft se zříká veškeré odpovědnosti za jakékoliv škody vzniklé na straně uživatele a nic nezaručuje. Windows EULA navíc opravňuje Microsoft k získávání a využívání nejrůznějších informací z počítače uživatele a jejich sdílení s dalšími subjekty.

Úryvek z Windows 7 EULA: Software smíte v licencovaném počítači používat nejvýše na dvou procesorech současně. […] Není-li v těchto licenčních podmínkách stanoveno jinak, smí software používat vždy jen jeden uživatel. […] Smíte umožnit až 20 dalším zařízením získat přístup k softwaru, který je nainstalován v licencovaném počítači, […]

Žádná flexibilita

S uzavřeností souvisí i to, že Windows existuje v jedné formě, v jednom celku, který se dá jen minimálně přizpůsobovat. S variabilitou a možností výběru v oblasti GNU/Linuxu se to skutečně srovnávat nedá, v GNU/Linuxu lze upravit cokoliv, vybrat si jednu z mnoha distribucí, popřípadě si systém postavit vlastnoručně. Rozmanitost distribucí způsobuje, že GNU/Linux je schopen se přizpůsobit potřebám uživatele a jeho růstu.

Třeba já jsem začínal na přívětivé distribuci (Mandriva), která mi pomohla pomalu proniknout hlouběji, abych mohl časem přejít na Debian. Moje potřeby se časem měnily, a tak jsem přešel na Ubuntu a za čas na Arch Linux. V případě Windows si uživatel „distribuci“ vybrat nemůže a nemůže si ani svůj systém upravit k obrazu svému. Musí žít s černou skříňkou, která je vytvořena tak, aby „padla“ pouze jednomu typu uživatele. Nanejvýš si může pomocí aplikací třetích stran svou černou skříňku „přemalovat“ na jinou barvu.

DRM, treacherous computing a šmírování

Jsem nerad omezován. Nemám rád DRM (Digital Restrictions Management) v jakékoliv formě, tj. ochrany proti kopírování, multimediální nebo jiný obsah vyžadující pro přehrání černou skříňku apod. Tyto technologie omezují mou svobodu - a té si já vážím. Bohužel, Microsoft se rozhodl tyto technologie podporovat a integruje je do Windows. Už jen samotná produktová aktivace je DRM prostředkem namířeným dokonce proti samotným uživatelům Windows.

S tím tak trochu souvisí treacherous computing (počítač zrádcem). Já tím označuji situaci, kdy program jedná proti zájmům nebo vůli uživatele. Sem patří mnoho věcí, třeba narušování soukromí uživatele (šmírování), (úmyslné) skrývání informací, jednání bez vědomí uživatele nebo přímé jednání proti jeho vůli. Těchto funkcí ve Windows taktéž přibývá. O DRM jsem již hovořil a volání domů či špehování uživatele již dávno nejsou tajemstvím, ostatně, s tím vlastně každý uživatel Windows souhlasí (je to součást licenčního ujednání). Jako další příklad může posloužit aktualizace bez vědomí a svolení uživatele, navzdory vypnutým automatickým aktualizacím, či nemožnost instalovat nepodepsaný ovladač do 64bitové verze Windows. O tom, že jakákoliv aktualizace Windows může být podmíněna nutností souhlasit s upraveným licenčním ujednáním, raději pomlčím.

Úryvek z Windows 7 EULA: [Ověřovací] kontrolu může iniciovat software nebo společnost Microsoft. Software může příležitostně vyžadovat aktualizace a další stahování ověřovacích, licenčních nebo aktivačních funkcí, […] tyto funkce mohou být staženy a instalovány, aniž byste na to byli dále upozorňováni. […] V případě, že bude ověřením zjištěno, že je software nepravý, není řádně licencován nebo se nejedná o pravý produkt Windows, případně obsahuje neoprávněné změny, budou ovlivněny funkce a způsob užívání softwaru, například: […] společnost Microsoft může […] zkontrolovat a odebrat škodlivý a neoprávněný software, o němž je známo, že s takovými neoprávněnými změnami souvisí, […]

Problémy s řešením problémů

Jak lze rozumně řešit problémy s černou skříňkou, do které nevidíte? Jak v takové situaci problém lokalizovat? Mnohdy, když už se mi třeba podařilo problém úspěšně lokalizovat, mi systém Windows v rámci uživatelské přívětivosti zabránil jej odstranit. Prostě odmítl poslušnost.

Až nezdravě často se problémy s Windows řeší reinstalací nebo prostým hádáním metodou pokus-omyl. To je bohužel důsledek uzavřenosti Windows. Příčinu problému je těžké najít, natož odstranit. Oproti tomu, GNU/Linux je otevřený systém s propracovaným systémem logování událostí. To a jeho povaha (modulárnost), ačkoliv negarantuje úspěšné a rychlé nalezení úplně každé chyby, velice pomáhá při řešení problémů.

Úryvek z Windows 7 EULA: Od společnosti Microsoft a jejích dodavatelů můžete získat pouze náhradu za přímé škody až do výše částky, kterou jste za software zaplatili. Nemáte nárok na náhradu za žádné jiné škody, včetně následných škod, ušlého zisku a zvláštních, nepřímých nebo náhodných škod.

Stabilita a spolehlivost

Mému stylu práce se Windows nikdy nebyl schopen přizpůsobit. Trpěl jsem potížemi se stabilitou, které vyřešil až přechod na GNU/Linux. Příčin je několik. Jednak tu jsou z mého pohledu problémy se samotnou architekturou Windows (uzavřenost, registr, správa knihoven, decentralizovaná správa softwaru a přílišná snaha zachování zpětné kompatibility) a pak tu jsou následky působení výtvorů třetích stran, jako jsou výrobci softwaru a hardwaru.

V GNU/Linuxu je většina ovladačů svobodná a otevřená. Navíc jsou tyto ovladače spravovány, opravovány a vylepšovány přímo vývojáři Linuxu. Windows závisí převážně na uzavřených ovladačích, které často obsahují chyby, a přispívají tak k nestabilitě Windows.

Vzhledem k absenci centralizované správy softwaru se Windows při instalaci a odinstalaci softwaru zanáší. Registr bobtná, hromadí se problémy a nakonec je nutné provést reinstalaci.

Ostatně, jak říká Scott Granneman: „To mess up a Linux box, you need to work at it; to mess up your Windows box, you just need to work on it.“ Tedy, pokud bych se pokusil o volný překlad do češtiny: „Abyste rozbili Linux, musíte na tom zapracovat; k rozbití Windows vám postačí s ním pracovat.“

Bezpečnost, důvěra

Viry, spyware, malware a podobné nepříjemnosti. Na uživatele Windows tyhle potvory skáčou ze všech stran. Preference uživatelské přívětivosti nad bezpečností má svoje nevýhody. Ano, zkušený uživatel si dokáže svůj systém zabezpečit, ať je to GNU/Linux či Microsoft Windows. Zabezpečit GNU/Linux na přijatelnou úroveň je však o hodně jednodušší a není třeba instalovat řadu programů (antivirus, firewall, antispyware, atd.), které zbytečně zabírají systémové zdroje.

Uzavřenost Windows brání uživateli i v tom, aby si ověřil, zdali systém provádí skutečně to, co provádět má, a nic „navíc“. A jsme u otázky důvěryhodnosti. Jak už jsem říkal, Windows je pod kontrolou Microsoftu, nikoliv uživatele. Je to černá skříňka, kam skoro nikdo pořádně nevidí. A ti, co tam vidí, jsou vázáni mlčenlivostí. Co se týče svobodného softwaru a GNU/Linuxu, jeho zdrojové kódy jsou otevřené, takže si je mohu prohlédnout sám, nebo spoléhat na to, že v nich není nic závadného, když jsou pod neustálým dohledem veřejnosti. Věřit Windows už z principu prostě nemohu.

Pracovní prostředí

Minimálně výchozí instalace Windows nevyhovuje, co se týče pracovního prostředí, mým potřebám. Takovou samozřejmostí, jakou jsou v jiných systémech virtuální plochy, Windows nezná. Dodnes. Desktopová prostředí a správci oken v GNU/Linuxu mají virtuální plochy již přes dvacet let, zatímco Windows je nemá ani v roce 2010.

Stejně tak chybí práce se schránkou pomocí myši. V případě grafických prostředí GNU/Linuxu stačí označit text, čímž se automaticky zkopíruje do schránky, a použít prostřední tlačítko myši pro jeho vložení tam, kam potřebuji. Efektivní a velice návykové. A to raději ani nezmiňuji Compiz, modely zaměření, specialitky některých okenních manažerů (Fluxbox, PekWM) typu seskupování oken či dlaždicové správce oken typu Ratpoison, Wmii či Awesome (z nichž Awesome mi již nějakou dobu dobře slouží na desktopu, laptopu i netbooku).

S tím je spojena i možnost přizpůsobení pracovního prostředí uživateli, což ve Windows téměř nejde (maximálně prostřednictvím převážně placených doplňků třetích stran), zatímco v GNU/Linuxu jsou možnosti ohromné - je na výběr z řady prostředí s různými vlastnostmi a filozofií či logikou práce s nimi, navíc tato prostředí se dají dále konfigurovat a upravovat. Uživatel si tak může najít to, co mu nejvíce vyhovuje, přizpůsobit si to svým požadavkům a zvýšit efektivitu své práce.

Technologie

GNU/Linux má řadu technologických vlastností, které svět Windows nezná. A naopak. Nemá některé vlastnosti Windows, které jsem velice rád oželel. Nebudu se pouštět do nějakého podrobného popisu, omezím se pouze na krátký výčet několika příkladů:

  • GNU/Linux je modulární (systém se skládá z mnoha relativně nezávislých komponent)

  • centralizovaná správa softwaru, správce balíčků (většina linuxových distribucí; výjimkou je třeba Gobo Linux) - aktualizace veškerého softwaru jedním nástrojem, jedním příkazem či kliknutím

  • rolling release model vývoje (mají některé distribuce, např. mnou používaný Arch Linux) - software v distribuci je aktualizován průběžně, je drženo tempo

  • Linux (kernel) podporuje (nej)více hardwaru out-of-the-box (bez nutnosti instalace ovladačů)

  • linuxové ovladače pro hardware jsou otevřené (Otevřenost ovladačů umožňuje nejenom jejich lepší přizpůsobení kernelu a jeho vývoji, ale i opravy chyb, podstatně delší životnost a možnost upravit ovladač a vylepšit jeho funkcionalitu třeba i nad rámec toho, co výrobce implementoval do uzavřených ovladačů pro jiné systémy. Uzavřené ovladače, typické pro Windows, bohužel v řadě případů obsahují chyby, modifikovat je může jenom výrobce, a ten většinou podporuje výhradně nový (a novější) hardware, zatímco na starý kašle. Uživatelé jsou díky tomu nuceni přecházet na novější hardware, i když jim třeba ten starší vyhovuje.)

  • mocná příkazová řádka

  • GNU/Linux nemá registr

  • atd.

Co mě mrzí

Každý uživatel by si měl vybrat operační systém, který mu vyhovuje. Mně vyhovuje GNU/Linux. Je mi jasné, že některým uživatelům vyhovuje Windows a nemám s tím problém. Ostatně, je-li GNU/Linux založen na myšlence svobody, byl bych pokrytec, kdybych neuznával svobodu jiných uživatelů vybrat si svůj operační systém.

Problém vidím v tom, že výběr operačního systému je něco, co uživatelé běžně neprovádí. Oni vyfasují Windows, ať už s novým počítačem, koupí v obchodě nebo jinou cestou. Jiné možnosti většinou neznají a ani se na ně neptají, protože je ani nenapadne, že může existovat i něco jiného než Windows. Pokud se přece jen o jiné možnosti dozvědí, ne vždy jsou ochotni si o ní něco zjistit a prozkoumat, jestli by náhodou jejich potřeby nedokázala uspokojit lépe. Ale v té chvíli už je to samozřejmě jejich odpovědnost.

Školství, bohužel, tento problém příliš neřeší. Jen málo škol studenty s existencí jiných systémů seznámí. Mnohde studenty přímo či nepřímo nutí (či alespoň silně stimulují) k používání Windows. Taková vzdělávací zařízení se díky tomu kvalifikují na továrny na uživatele Windows. Bylo by dobré, kdyby školy studenty s jinými možnostmi seznámily, popřípadě je na ně alespoň upozornily.

Totéž platí pro massmédia. Když vyjde nová verze Windows, mnohé televizní stanice udělají Microsoftu reklamu zdarma v televizních novinách. Nevýhody a problémy příliš nezmiňují a alternativy už vůbec ne.

Poslední věc, která mne mrzí, je už samotné vnímání nesvobody proprietárního softwaru a Windows běžnými uživateli. On se nad ní už skoro nikdo nepozastavuje a mnozí ji považují za něco normálního, přirozeného. A zatímco příslušné restrikce berou za normální, s každou další verzí Windows jim plátek po plátku mizí jeden kousek svobody za druhým. Úplně nejhorší je pak to, že svobodu, kterou jim nabízí svobodný software, považují za něco neobvyklého, zvláštního až divného.

Závěr

Jsem spokojeným uživatelem GNU/Linuxu. I když jsem používal Windows 6 let a ke GNU/Linuxu se dostal jen náhodou a původně jeho instalaci zamýšlel pouze k výukovým a experimentálním účelům, už jsem u něj zůstal. Zjistil jsem, že mi vyhovuje.

Na závěr ještě jednou raději zopakuji, že se tímto dokumentem nesnažím nikoho přinutit přejít na GNU/Linux. Jen vysvětluji, proč mi Windows nevyhovuje a proč já osobně dávám přednost GNU/Linuxu. Ano, v článku zmiňuji nevýhody Windows a výhody GNU/Linuxu. Je to jednostranný pohled, který nemůže a nesnaží se být objektivní. Ano, je mi jasné, že GNU/Linux má i svoje nevýhody, stejně tak jako má Windows svoje výhody. To ovšem nebylo předmětem této eseje. Taktéž je mi jasné, že existují lidé, kteří upřednostňují Windows nad GNU/Linuxem. Vím o nich a nemám s nimi problém. Naopak, jsem rád, že používají to, co jim vyhovuje. Stejně tak jako já.

Nahoru

Odkazy

Příspěvky

Analýza: Proč nepoužívám Windows
daník 15. 06. 2010, 06:54:43
Odpovědět  Odkaz 
Ani jsem to nebyl schopen dočíst.
Myslím že tento článek více škodí než přispívá.
- Jsou snad PC výsadou jen programátorů ? 95% uživatelů nezajímá co je vevnitř černé skříňky ale mají ji jako nástroj .
- paranoia o odeslaných datech je už k smíchu.
- pohádka o (ne)stabilitě M$ snad už by neměla patřit do 21 století
- bezpečnost stojí a padá s uživatelem a ne s OS
- otevřenost je fajn, jen ve svém okolí marně hledám někoho kdo si píše ovladače sám :-)

Na závěr jen dodám že sám z 95% využívám Mandrivu a M$ mám jen na tisk fotografií. Ale rozhodně to nevidím takhle černobíle ...
Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
Petrus 18. 06. 2010, 11:17:05
Odpovědět  Odkaz 
Stale ide o uhol pohladu a jeho hlbku. Autor sa akiste snazil situaciu vylicit sposobom trochu extremistickym, avsak tym chcel zaiste poukazat prave na kontrast tychto dvoch svetov (Open Source vs. Microsoft). A prave v takomto ostrom kontraste sa otvara priestor pre zamyslenie, priestor pre zostupenie do skutocnej podstaty operacneho systemu (a vobec otvoreneho softveru). Z tohto hladiska urobil autor velky krok vpred, nakolko poukazal na evidentne limitacie slobody. Osobne vyuzivam operacny system Linux cez 13 rokov (FreeBSD uz takmer 6 rokov) a za ten cas aktivne sledujem vyvoj a smer, ktorym sa tento operacny system ubera. Na zaklade tychto osobnych skusenosti musim s autorom takmer v plnom rozsahu suhlasit, nakolko sila ludskeho genia sa moze naplno prejavit len v slobodnom prostredi. Totizto napisat rychlu reakciu nie je komplikovane, o mnoho tazsie je sa zamysliet nad vsetkymi aspektami, ktore sa snazil autor clanku zobrazit a na zaklade toho priniest konstruktivny nazor. Zelam vsetkym pekny den.
Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
Peter 20. 06. 2010, 19:34:55
Odpovědět  Odkaz 
Robím správcu IT skoro dvadsať rokov, s počítačmi od doby SMEP vyše tridsať. Vyskúšal som a prešiel všetkým možným, čím sa dalo. Robil som svojho času aj predajcu MS, a veľmi rýchlo to ukončil. Nie pre problémy, ktoré pri užívaní MS vyskakovali, ale pre absolútne ignorovanie užívateľa zo strany výrobcu. Len na ilustráciu, jedna odpoveď na problém mi chodí už 15 rokov, ešte stále nedošla.
Definitívny rozchod s MS znamenala ich výpalnícka politika, kedy uzatvoria zmluvy s výrobcami počítačov a notebookov, čo v praxi znamená, že niektoré modely som si bez MS nemohol kúpiť - buď s MS, alebo nič.
Mimochodom, najstabilnejšia verzia MS, ktorú som mal, bola verzia 3.11. Škoda, že po nej Bill neskočil pod vlak - celý svet by mu bol vďačný.
Pavel Fric Čekání na něco
fri 20. 06. 2010, 21:13:41
Odpovědět  Odkaz 
To mi připomnělo, že u nás už skoro třicet let, nebo víc? - to bych musel vědět přesně, kdy se to stalo, znám jen z vyprávění, čekáme na to, až přijedou hasiči: tehdy byla bouřka a voda přišla z druhé strany, než teče potok, od silnice, kterou každá další oprava ve stylu navezeme další vrstvu asfaltu zvedá postupně čím dál výš. :-) Kanál všechnu vodu nepobral, a tak se voda a bahno dostalo až do chodby...
Analýza: Proč nepoužívám Windows
peha 15. 06. 2010, 07:38:25
Odpovědět  Odkaz 
Zdravím autora, rád bych slyšel, které konkrétně jsou to ty funkce jednající proti vůli uživatele - přímo zrazují a špehují....?

Daleko lepší články propagující linux jsou ty, které ukazují na odlišnost těch dvou systémů, tj. s výhodami i nevýhodami - uživatel pak není nalákán pamfletem, aniž by se o linuxu vlastně něco dozvěděl
Analýza: Proč nepoužívám Windows
Martin Korbel 15. 06. 2010, 08:09:16
Odpovědět  Odkaz 
Chtěl bych pochválit opravdu výborný článek. Jen tak dál !!!
Dost lidí nevidí důležité informace i když je má přímo pod nosem, popravdě kolik z nás si někdy pořádně tu EULU přečetl? Možná kdysi dávno u prvních instalovaných Windows, ale jak čas běží tak už to člověk nečte a jen to potvrdí.

Domnívám se, že i tyto informace jsou důležité, protože dost lidí si myslí, že Windows jsou bezpečnější právě kvůli uzavřenosti a plně důvěřují Microsoftu.
Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
daník 15. 06. 2010, 08:53:24
Odpovědět  Odkaz 
95% uživatelů zajímá fukce a aby to šlapalo a nějaká "eulu" ani neví co to je a k jídlu to není dobré ...

Jediné srovnání které uživatele zajímá je porovnání funkcí , vzhledu, ovládání, instalování, rozšiřování, bezpečnost atd.
Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
Pavel Baksy 15. 06. 2010, 09:16:42
Odpovědět  Odkaz 
Proč by si lidé nemohli uvědomit, že svoboda je něco, za co by měli bojovat místo aby pasivně přijímali stav nesvobody? Proč by ti, jenž propagují GNU/Linux právě kvůli té svobodě, neměli jasně ukázat, že právě tato vlastnost je (pro ně) na systému klíčová? A proč tedy neměli ostatní přesvědčovat (a přesvědčit) o správnosti této myšlenky?
Lidé by si už konečně měli uvědomit, co všechno jim přináší otevřený a svobodný software (nejen operační systém). Měli by si uvědomit, že za mnohé vděčí právě svobodným softwarům i přes to, že je nikdy nepoužívali. Model OSS je totiž velmi životaschopný a to nejen po ekonomické stránce.
Vlastimil Ott Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
Vlastimil Ott 15. 06. 2010, 09:53:55
Odpovědět  Odkaz 
"95% uživatelů zajímá fukce a aby to šlapalo a nějaká "eulu" ani neví co to je a k jídlu to není dobré ..."

Autor bere jako klíčovou funkci svobodu softwaru (s nadsázkou řečeno) - jestli ho to nebude omezovat, jestli na tom může rozvíjet své know how. A zjistil, že tato funkce je např. ve Windows v podstatě nedostupná, neexistuje. Pak je jasné, že takový software používat nemůže a nechce.

To, že 95 % uživatelů nečte smlouvu a nezná licenční podmínky, je _jejich_ chyba. Není to vlastnost softwaru. Možná autor uvedl jako příklad rok 2003, ale na principu to nic nemění, sráží se tu dva světy - uzavřenost, nejistota, nepředvídatelnost vs otevřenost, jistota, předvídatelnost. Myslím, že já taky chápu, proč autor volí to druhé.
(Připomínám upozornění, že jde o jeho důvody, vy můžete pochopitelně nesouhlasit. Rádi vydáme i jiné názory, když je napíšete - taková diskuze je velmi přínosná.)
Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
Martin Korbel 15. 06. 2010, 10:00:54
Odpovědět  Odkaz 
Souhlasím, většinu uživatelů opravdu zajímá jen vzhled, funkcionalita, ...,
ale otázkou je zda to není chyba.
Učme lidi, že existuje i něco jako duševní vlastnictví a že za software se také musí platit (i ten co mají již při koupi nainstalován v novém PC, protože i když je to s podivem, tak hodně lidí si myslí, že Windows dostanou k novému PC zadarmo nebo si ho někde zkopírují).
Když už za něco mám platit tak se většinou zajímám co platím a co mi to přináší. U MS je to jednoduché, kromě "barevných ikonek a hloupých hlášek" je to i možnost, že se mi někdo bude vrtat v PC, kontrolovat co mám nainstalováno nebo mi diktovat co v OS smím nastavit a co ne.
EULA je potencionálně jedna z nejnebezpečnějších licencí a je třeba na to uživatele upozornit.
Re:Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
daník 15. 06. 2010, 11:18:14
Odpovědět  Odkaz 
Nic ve zlém ale asi trpíš nějakou utkvělou představou že zrovna ty jsi ten nejdůležitější a že stojíš za špehování.
Nechápu proč by ti někdo "nemohl" diktovat co jak smíš používat. Předpokládám že krom PC jsi si alespoň jednou v životě koupil něco i jiného a podrobně si přečetl záruku > a zjistil že ta funguje jen za přesně daných podmínek výrobce . A nebo ty vyžaduješ u všeho svobodu a hned po nákupu to rozebereš a přenastavíš protože jen ty to umíš nejlépe ?

Přátelé drobet soudnosti - OS je pro mnoho lidí jen nástroj k něčemu a nehledají v tom nic "vyššího" a uvědomělého .
A pokud Linux má oslovit více lidí tak to musí být důvody ryze praktické a ne jen humanistické ideály.
Re:Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
sindyk 21. 06. 2010, 17:02:24
Odpovědět  Odkaz 
EULA není konkrétní typ licence, jde pouze o zkratku end-user license agreement, tedy licenční ujednání pro koncového uživatele. Nestrašte prosím uživatele, aby si nemysleli, že vše, kde se píše něco o EULA, je špatné.
Analýza: Proč nepoužívám Windows
Aksavaden 15. 06. 2010, 08:34:09
Odpovědět  Odkaz 
Jestli to dobře chápu tak to jsou zkušenosti autora z roku 2003, kdy naposledy používal Windows.
Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
jiha 15. 06. 2010, 09:19:14
Odpovědět  Odkaz 
Děkuji autorovi za dobře vystihnutý článek. Je zde opravdu vše podstatné, čeho by si měli uživatelé všímat. Tyto rozdíly spousta lidí podceňuje.Vždy by měly být pro uživatele na prvním místě zvažovány praktiky firmy a její filozofie. Prostě to, co ovlivní budoucí generace.
Analýza: Proč nepoužívám Windows
Ondřej Profant 15. 06. 2010, 09:37:06
Odpovědět  Odkaz 
Děkuji autorovi za dobrý článek (samozřejmě není zaměřen přímo na hardcore BFU, ale na lidi technitštěji zvídavé, ale to si rozumný člověk domyslí).

Mám na noťasu (Lenovo S12, nvidia ion) vnucené Windows 7, občas je zkusím, či chci něco vyzkoušet ve MVS, či si rozbiji (svým hraním, nikoliv "ono samo") ovladače a na W7 mě nepřestává fascinovat (z pohledu BFU):
1) Zapojím běžnou USB myš a ta se pokaždé instaluje jako nový HW (docela dlouho)
2) Při přihlašování mě to chce přihlašovat přes obličej prostřednictvím webkamery.. podařilo se mi to jen jednou za zcela stejných umělých světelných podmínek...
3) Systém je neuvěřitelně pomalý (v porovnání s Ubuntu)
4) Pustím avi a ve std. instalaci není nic, co by umělo rozumně titulky (byl jsem na mob. internetu a nepotěšilo mě, že musím stahovat vový program)
5) Trial verze jsou všude. Antivir, Office...
6) Při instalaci sice musím stále klepat na OK, ale nic rozhodnout nemohu. Například rozdělit disky. V Debianu i technicky neznalý pochopí, že když klikne na "Rozdělit disk a vybírat mezi OS při každém spouštění" tak bude mít dva OS a když klikne na "Smazat a nainstalovat všude Debian", tak bude mít po tom, co tam měl...
...
tak namátkou. Windows spouštím párkrát do roka, teď jsem jedny instaloval známému.

Ano, občas míchám problémy distributora a výrobce OS, ale to BFU nerozezná, že? Kdybych vyráběl OS, tak bych si namísto tvrdé EULY staral o to, aby nikdo mou značku neinstaloval s nefunkčními trial bazmeky...
Analýza: Proč nepoužívám Windows
Elven 15. 06. 2010, 11:14:44
Odpovědět  Odkaz 
Mala taka neutralna otazka... to, ze linuxaci vedia co je to EULA a uzivatelia Windows nie, hovori o com?
Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
AsciiWolf 15. 06. 2010, 12:11:42
Odpovědět  Odkaz 
Třeba o tom, že běžným uživatelům Windows jsou nějaké licence ukradené?
Analýza: Proč nepoužívám Windows
Atrament 15. 06. 2010, 12:18:20
Odpovědět  Odkaz 
Ačkoliv jsem sám fanouškem a uživatelem open source a GNU/Linuxu, podobné články mne fakt štvou. Většina "důvodů" v tomto článku jsou bezobsažné bláboly. Uživatele problém otevřenosti vs. uzavřenosti opravdu zajímat nemusí, jeho především zajímá funkčnost. K té paranoie ohledně šmírování - proč by to musel pracně dělat nějaký software tajně v jednom operačním systému, když máme na platformě nezávislý facebook? Virtuální plochy ve Windows klidně být mohou. Stejně tak i jiný window manažer je docela dobře možný (ačkoliv výběr není tak bohatý)... A ona proklamovaná stabilita GNU/Linuxu taky už dáávno není pravda s trochou smůly a s tou správnou inteláckou grafikou si v současné době mnozí mohou zakusit co je to nenadálé zhroucení a nutný restart (což je něco co jsem zažil naposledy snad u Windows 95 :) )

Takovéto samolibé poplácávání se po ramenech podle mne patří někam na soukromý blogísek a ne jako článek na server, o kterém jsem si dodnes myslel, že má úroveň...
Jiří Nedavaška Analýza: Proč nepoužívám Windows
Aksavaden 15. 06. 2010, 13:06:41
Odpovědět  Odkaz 
Než psaní o tom jestli má někdo pravdu nebo ne, napíšu radši o tom proč já nepoužívám Windows.
Vadí mi na Windows to, že si nemůžu vybírat prostředí nebo způsob práce se systémem.
Vadí mi na Windows přítomnost Antiviru.
Vadí mi na Windows to, že se musí koupit.
A to je asi vše. Jinak pár poznámek:
Programy si neupravuji - neumím to.
Všechny důležité Open Source programy fungují i ve Windows.
Koupím si telefon nebo jiné zařízení a chci ho propojit s PC tak mi funguje hned. Kolikrát bych milerád i v Linuxu odsouhlasil Eulu, hlavně aby mi to fungovalo.
Moje zkušenost je taková, že mi ve Windows vždy všechno fungovalo a když jsem do toho nevrtal tak to bylo bez problému (stejné jako u Linuxu), ale zase mi to přišlo jako hrozná nuda.
U Linuxu jsem hlavně proto, že mám na výběr. Řeči o tom, že si někdo musí koupit Windows NEBERU ja jsem si koupil Acer bez OS a neměl jsem s koupí žádný problém. Každý si může vybrat a právě tak si vybírají i výrobci hardwaru pro koho udělají ovladače. Jejich volba a naše volba. Bez té trochy trápení by ten Linux ani nebyl tím čím je :-)
Vím, že píšu trochu rozporuplně, ale zrovna tak to cítím. Windows mi nevadí, ale rád mám Linux.
Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
Bobsik 17. 06. 2010, 08:42:52
Odpovědět  Odkaz 
Dobry den, kdyz uz jste nakousl ten mobil, zajimalo by me, jestli ma linux problemy treba s "mass storage" z mobilu. Mam Samsung i8510 (symbian s60 3rd Fp2), ma 8 gb vnitrni pamet, tvarici se jako pametovka a pametovku samotnou ... ve windows kdyz pripojim, tak se mi normalne objevi 2 vymenitelne disky, jak to zvlada linux ?
Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
Ivo 17. 06. 2010, 19:58:58
Odpovědět  Odkaz 
Nemám zkušenost s daným telefonem. Mám pouze zkušenost, že libovolné zařízení, které se chovalo jako mass storage, mi v GNU/Linuxu chodilo. Ostatně není problém si to vyzkoušet v nějaké live distribuci ... .
Analýza: Proč nepoužívám Windows
Čtenář 15. 06. 2010, 13:13:15
Odpovědět  Odkaz 
windows jsem trpěl na pc od verze W98, potom pár let WXP, XPéčka mi nikdy nevydržela na pc déle než půl roku, viry jsem nikdy neměl, antivirák nepoužíval, ale zkoušel jsem třeba různý verze softu, instaloval odinstaloval atd. po čase to bylo pomalý, takže zase přeinstalovat a zase ta samá maškaráda s cédéčkama, však to známe. Potom jsem si našetřil na ThinkPad T61 (Core2Duo, 2GBRAM), předinstalovaný Vista, říkal jsem si to bude paráda, vydržel jsem 14 dní s Vistama a říkal si to přece není možný takový pomalý paskvil,žádný WOW, bylo rozhodnuto začnu se učit Linux, nainstaloval jsem distro a dnes vím že to bylo nejlepší rozhodnutí.

Jak už tady někdo psal s těma ovladačema je to opravdu tak, známý měl pci kartu winfast 2000 nebo něco takovýho na televizi, když jsem se po čase (asi pět let po koupi) podíval jestli tam jsou nový ovladače pro Vistu nebo nedej bože pro W7, tak vůbec nic, prostě si kup novou podpora pouze do Xpéček ... v linuxu jede karta v poho pořád ...

A to už vůbec nemluvím o tom jak jsem po reinstalaci XPéček lovil po netu sériová čísla (nebo Craagle) softu, třeba nero, WinDVD, WinZip, Totalcmd, a já nevím co všechno a jak po mě do dneška kámoši windows chtěj hele nemáš nějakej antivirák ...
Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
Lukas 15. 06. 2010, 13:48:42
Odpovědět  Odkaz 
Pokazde me pobavi kdyz nekde ctu .. "Vir jsem nikdy nemel", protoze popravde presnejsi by bylo rict ze "Nikdy jsem si nevsiml ze mam vir". Takze ne ze jste vir nemel, ale spis jste nevedel ze ho mate.
Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
Slavko 15. 06. 2010, 14:42:48
Odpovědět  Odkaz 
Dovolím si nesúhlasiť. Rovnako ako je zmienené vyššie, som nikdy nemal nainštalovaný na svojom súkromnom PC žiadny anti-XY program. To však neznamená, že by som si hrozby nebol vedomý a z času na čas disk neskontroloval nejakým softvérom (napr. v práci, a podobne) a naozaj za cca 5 rokov používania Windows a internetu (naposledy pred viac ako 4 rokmi) som nezistil žiadny vírus, ktorý by som nezistil iným spôsobom (pozorovaním, FW, ...) A za tie roky to boli spolu 2 (slovom dva) vírusy (presnejšie jeden dialer a jeden trojský kôň).

Avšak tento spôsob používania Windows dôrazne neodporúčam laikom, pretože mnou používaný Windows nebol ani zďaleka podobný štandardnej konfigurácii a štandardnému vybaveniu softvérom...

A čo sa týka nečítania (a nezaujímania sa o) licencie... Podľa posledných štatistík sa na Slovensku nelegálne používa 44% SW. Zaujímalo by ma, čo by na to táto skupina ľudí povedala, keby iná štatistika vravela, že 44% zamestnancov nedostáva výplatu, keby bolo 44% tovaru tovaru ukradnutého... Keby 44% dôchodcov nedostalo dôchodky, 44% rodín prídavky, 44% daní ostalo nezaplatených.

Rovnako tiež uvažujem, prečo vlastne ľudia odmietli socializmus? Veď to sledovanie ŠtB nebolo až také hrozné. A okrem toho, prečo by mali sledovať práve mňa? A komu vlastne vadilo, že si nemôže robiť čo chce? Hlavne, že to vyzerá pekne a funguje. A ten socializmus v TV a novinách vyzeral tak krásne a tak perfektne fungoval, presne ako Windows...
Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
Čtenář 15. 06. 2010, 17:58:34
Odpovědět  Odkaz 
ale ale no ták, jasně píšu že jsem s pc kamarád již od 90 let, tak za tu dobu vím co dělám a co v pc mám nebo ne ...

v té době jsem byl připojen přes vytáčenou linku, takže na netu skutečně jen vyjímečně, všechny softy jsem bral z cédéček který byly u časopisů
Re:Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
František Dobrota 3. 11. 2010, 16:45:59
Odpovědět  Odkaz 
:-) nedočetl jsem vše, ale každý si tak trochu dloubne a každý má tak trochu pravdu. Tu svou. A také je to dáno zkušenostmi jak kladnými, tak zápornými. To určuje úhel pohledu.
Jsem trochu paranoidní, takže slídění Win mi vadí a to i kdyby to mělo sloužit k zlepšení SW. Při striktním dodržování EULA by člověk nemohl s Win vůbec pracovat. Navíc nechci být tester SW, za který si někdo nechá zaplatit. Naopak rád pomohu, když vidím, že to má smysl a SW pod GPL smysl má. Rozhodně také nelze považovat originální CD nebo DVD za bezpečné. Zvláště v druhé polovině devadesátých let to bylo s "čistotou" dost špatné.
A jak bylo uvedeno o pár komentářů výše, velké procento lidí se nestydí krást a opovrhovat tak prací ostatních, přestože mají na výběr. Používám Linux právě proto. Mám dobrý pocit, že nekradu, mám dobrý pocit, že umím víc, než cvičená opice a i když mi Ubuntu někdy zamrzne, nešílím, protože jsem do toho nedal ani korunu a těžím z práce ostatních. U Win šílím, protože za to platím a ten krám nedělá co chci! Pak se ale uklidním a řeknu si: " musíš se hochu ještě hodně učit... hodně učit...!" :-) -FD-
Analýza: Proč nepoužívám Windows
Čtenář 15. 06. 2010, 13:13:53
Odpovědět  Odkaz 
vynikající článek,, děkuji
Analýza: Proč nepoužívám Windows
fri 15. 06. 2010, 14:39:35
Odpovědět  Odkaz 
Mám na dvou počítačích dual boot; jednou Linux s Windows XP - PC je už starší, podruhé s Windows Vista - PC je ne sice nejnovější ale dost rychlé.

Přiblížím ty malé problémy, které pro zkušeného Goaulda nepředstavují při jeho lhostejnosti k potížím ovládaných entit skoro žádný problém. :-) (goauld: tak můj styl hry kdysi pojmenoval protihráč. :-D

V článku je popsán jeden příběh, a dvakrát zdůrazněno, že je to prostě osobní názor, a osobní názory přece mají svoji cenu. Jak by ti, kteří dávají argumenty proti, když říkají, že to stojí za..., pokud by si opravdu mysleli, že přišli s něčím, co jsme už mnohokrát nečetli (jo je to už celkem nuda, ve stejné situaci jsou důvody v uvedené v článku), hned snížili taktéž hodnotu svých důvodů.

A tak popíšu zase svoje pocity - lidový příklad obyčejného uživatele: Je to prostě tak, jak to je. První počítač se časem odporoučí do kytek, ale dokud se tak nestane, mamka bude pořád vybírat Windows, i když to vypadá po grafické stránce na dnešní poměry docela příšerně, a já budu mírně trpět, jak je ta verze KDE, co tam je, z nějakého důvodu na můj vkus pomalá (ve srovnání s druhou mašinou). Třeba se to zlepší s další reinstalací - no a co. :-)

Druhý stroj při spuštění, když vyberu kvůli sledování televize Vistu, po občas dlouhé sekundy nepříjemně vytrvale píská, jindy ne, občas má nutkavou potřebu opravovat svoji instalaci, něco na oddílech, vím já...?, taky pořád chroustá, aniž bych mu dal něco dělat, rád si nechává automatické aktualizace na čas, kdy chci, aby se vypnul, ale to když vyberu Mandrivu, tak se spustí raz dva, a šlape jako hodinky, zase je něco pošahané se zvukem, což bude buď problém Linuxu, anebo, protože je to jediná mašina, kde jsem se s něčím takovým setkal.
Vlastimil Ott Analýza: Proč nepoužívám Windows
Vlastimil Ott 15. 06. 2010, 15:56:39
Odpovědět  Odkaz 
http://posterous.jakubdanielka.net/smutny-pribeh-legalniho-uzivatele
http://posterous.jakubdanielka.net/jeste-smutnejsi-pribeh-legalniho-uzivatele

Jsem strašně rád, že se můžu nasírat jinak a ne takto. To je příklad toho, jak to nemá být.
Analýza: Proč nepoužívám Windows
Pavel Kysilka 15. 06. 2010, 17:09:50
Odpovědět  Odkaz 
zdravim,

clanek jsem si otevrel podle titulku. Vypadalo to skvele. Konecne si prectu nejakou dobrou analyzu.

Bohuzel doslo tak nejak zklamani.

Kdy uz konecne nekomu dojde, ze uzivatele zajima funkcionalita a ne vira, DRM, licence a pocity. Opravdu se nedivim, ze Microsoft tak dobre prodava.

Nebudu tak nejak opravovat autora clanku, jak by mel psat jinak analyzu pro "normalni lidi z IT". Ale predstavte si to na prikladu:

- Prijdu do firmy
- nabidnu kratce operacni system Linux i s aplikacemi
- zacnu jim hned od zacatku vypravet o licencich, spehovani, DRM a svobode.
- pak se mozna zacnu trochu venovat funkcionalite.

Hadejte, jak tato prezentace dopadne ?
Propagovali by jste timto stylem jiny operacni system nebo aplikaci a jak to dopadlo ?

Osobne si myslim, ze linuxova komunita by se na propagaci timto smerem mela vykaslat a radeji se slozit na nekoho, kdo uz s uzivateli pracoval. Dopadlo by to lepe. Mam z tohoto smeru, kterym se jde posledni roky hodne spatny pocit. Uz mi par lidi od komunity reklo, ze "Linux potrebuje v tomto state dobre PR". Chapu, ze neco podobneho dela Microsoft jiz davno. Ale chybi mi tu prave nejaka konkurencni vyhoda. Delat jenom dobre PR je "cesta do pekel".
Sice budeme mit par let dobry pocit, jak to lidi basti, ale pak nas ceka jen propad a nikdo nebude chapat proc.

gf
Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
daník 15. 06. 2010, 20:01:00
Odpovědět  Odkaz 
Jsem rád že podobný názor sdílí i další !!!!!
Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
Michal Dočekal 16. 06. 2010, 10:28:09
Odpovědět  Odkaz 
Jen bych rád upozornil, že autor článku není autorem slova "analýza" v jeho nadpisu. Ostatně, už v úvodu článku zaznívá slovo "esej", viz '..rád bych předeslal, že tato _esej_ se jmenuje...'. Článek je subjektivní pohled autora na to, proč _on_ nepoužívá Windows.
Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
Pavel Kysilka 16. 06. 2010, 12:17:57
Odpovědět  Odkaz 
zdravim,

ok, chapu dost veci. Chapu i to, ze dost lidi pouziva Linuxovou platformu trochu jinak. Nekdo na hrani. Pro nekoho je to zivobyti. Pro nekoho oboji.

Co jsem chtel rici, ze by to chtelo se zamyslet nad tim, jak co delat/prezentovat. Bud akademicky nebo (i) prumyslove. Je otazkou, kde chceme tak nejak "zustat".

gf
Analýza: Proč nepoužívám Windows
Čtenář 15. 06. 2010, 17:57:13
Odpovědět  Odkaz 
ale ale no ták, jasně píšu že jsem s pc kamarád již od 90 let, tak za tu dobu vím co dělám a co v pc mám nebo ne ...

v té době jsem byl připojen přes vytáčenou linku, takže na netu skutečně jen vyjímečně, všechny softy jsem bral z cédéček který byly u časopisů
Analýza: Proč nepoužívám Windows
phr 15. 06. 2010, 21:54:01
Odpovědět  Odkaz 
Vzpomínám na rok 1989, kdy jsem se až lekl požadavku zrušit vedoucí úlohu KSČ. Nikdy jsem nebyl komunista, ale tohle bylo něco co mi tenkrát skoro vyrazilo dech. Až dodatečně mi došlo, jak jsem byl už od svého narození systematicky manipulován a nedocházelo mi, že všechno může být úplně jinak a že to může být lepší. A úplně stejně je to s Windows. Kdo nic jiného nepoznal, nedokáže si představit o kolik se mohou alternativy lišit a o kolik mohou být lepší (a nebo třeba taky horší).
S autorem naprosto souhlasím. Windows znamenají v IT totalitu. V demokracii by každý měl mít právo volby a hlavně by měl vědět, že alternativy existují a jsou použitelné. Sám používám Mandrivu a Windows (ty hlavně kvůli práci, jinak bych snad ani nemusel) a musím říct, že jsou v podstatě rovnocenné, něco je lepší tady, něco tam. Ale ta možnost volby je podstatná a v poslední době je hodně znát, že na ní vydělali uživatelé Windows i Linuxu, že se oba systémy výrazně vylepšily.
Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
Radek Jahoda 17. 06. 2010, 11:53:20
Odpovědět  Odkaz 
Omyl, Windows neznamenají totalitu. Ještě nedávno to byl Apple kdo neumožňoval si libovolně přidávat HW a instalovat si svoje systémy. Třeba Linux na Macu byl porušením licenčních podmínek. Linux na obyčejným PC z Tesca ne.
Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
phr 17. 06. 2010, 21:06:14
Odpovědět  Odkaz 
Ale fakticky to je totalita, jenom není politická ale ekonomická. Za komančů taky existovala opozice, underground, ap. Buď se o tom většina lidí nedozvěděla nebo se to ostouzelo, případně kriminalizovalo (např. Několik vět). Komunisti měli STB, MS má BSA. Vidíte v tom snad nějaký rozdíl ?
Re:Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
Pavel 21. 06. 2010, 20:27:31
Odpovědět  Odkaz 
Nezlobte se, ale to už snad je na lékaře.
Re:Re:Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
phr 21. 06. 2010, 21:14:53
Odpovědět  Odkaz 
Ale člověče, ty analogie tam bohužel jsou, prostředky k prosazení se sice trochu liší, ale ne zas o tolik. Nebo vám nepřijde, že se MS snaží, abychom se (v IT) bez jeho produktů nemohli ani upr....t ? A používá k tomu i to zastrašování.
Analýza: Proč nepoužívám Windows
James_Scott 16. 06. 2010, 13:03:49
Odpovědět  Odkaz 
Pěkný článek, který se zaměřuje na věci o kterých se příliš často nemluví.
Jen škoda,že někteří lidé jsou zkrátka tvrdohlaví, nebo spíš hloupí :)
Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
Radek Jahoda 17. 06. 2010, 11:51:17
Odpovědět  Odkaz 
Článek je to možná hezký,ale například u nás ve firmě končí jakákoliv svoboda softwaru tím že prostě uživateli nejde korektně otevřít PPT prezentace v openoffice. Bohužel na přesvědčování zákazníků o nějaké svobodě nemáme síly,snažíme se je přesvědčit aby si kupovali od nás.
A taky třeba účtárna nebude linux používat protože by jim nešly účetní programy. Managerům by zas nešly jejich programy na hodnocení zaměstnanců. Personální nemá docházkový systém funkční na linuxu.Atd atd
Domů linux klidně, tam ta svoboda tak nějak má význam, ale ve firmě končí svoboda kde začíná funkčnost.
Vlastimil Ott Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
Vlastimil Ott 17. 06. 2010, 12:31:22
Odpovědět  Odkaz 
Nějak nerozumím, proč spojujete svobodu a funkčnost. Svoboda softwaru přece s funkčností nesouvisí. Co brání firmě naprogramovat svobodný software a prodávat ho za těžké prachy? Momentálně jen neschopnost najít kvalitní obchodní model. Což nesouvisí se svobodou ani s kvalitou svobodného softwaru.

Účtárna může používat multiplatformní účetnictví, manažeři můžou prezentovat v Impressu. Jenže nechtějí měnit. Ok, chápu. Ale s kvalitou svobodného softwaru to nemá co do činění, protože jiné firmy nebo organizace ho používají, fungují, mají zákazníky a nehroutí se.

Představa, že použitím svobodného softwaru svou firmu zničíte, neboť nebudete schopni dělat mzdy a prezentovat své zboží, mi přijde skutečně velmi.. ehm.. nemoudrá, řečeno s citem. Nesmysl.
Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
Lada 10. 07. 2010, 10:46:35
Odpovědět  Odkaz 
Rád bych viděl tu presentaci, která nejde "korektně" otevřít v Open Office. Mně se to za několik let používání Open Office nestalo ani jednou. Dívám se na presentace, které mně posílá kamarád a on si stěžoval několikrát, že mu nejdou v Open Office otevřít. Jemu ne, mně tytéž ano. Asi někdo něco dělá špatně. Poradil jsem mu MS Office PPS Viewer (zdarma) a je spokojený. Já jsem spokojený se svými Open Office.
Analýza: Proč nepoužívám Windows
pedro 17. 06. 2010, 16:46:08
Odpovědět  Odkaz 
Michale, takové články Archeři nikdy nepsali. Je úplně jedno, že máte pravdu. Podstatné je, že přispíváte k vytváření všeobecného flamu ohledně výběru operačního systému. OS není věc přesvědčení, je to nástroj, který se hodnotí podle užitku. Arch se tímto vždy řídil (viz např. politika v oblasti uzavřených ovladačů), tento příspěvek alespoň svým vyzněním zapadá do mentality Ubuntistů. Diskusi jsem nečetl, ale určitě už z toho je flame.
Vlastimil Ott Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
Vlastimil Ott 17. 06. 2010, 18:44:44
Odpovědět  Odkaz 
Vy škatulkujete lidi podle operačního systému, který používají?
Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
daník 17. 06. 2010, 19:58:05
Odpovědět  Odkaz 
OS není věc přesvědčení, je to nástroj, který se hodnotí podle užitku.

Fšak to napsal dobře ... celé flame je o tom že se tu jitří emoce ale fakta nikdo neříká .. a ty byli jsou a budou klíčové pro většinu .

Spíše mě napadá jestli Linux OPRAVDU stojí o to aby nebyl v rozšíření na hranici "statistické chyby".ní věc přesvědčení, je to nástroj, který se hodnotí podle užitku.
Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
daník 17. 06. 2010, 19:58:23
Odpovědět  Odkaz 
OS není věc přesvědčení, je to nástroj, který se hodnotí podle užitku.

Fšak to napsal dobře ... celé flame je o tom že se tu jitří emoce ale fakta nikdo neříká .. a ty byli jsou a budou klíčové pro většinu .

Spíše mě napadá jestli Linux OPRAVDU stojí o to aby nebyl v rozšíření na hranici "statistické chyby".
Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
pedro 18. 06. 2010, 00:02:21
Odpovědět  Odkaz 
A to jste z mého skromného příspěvku dovodil jak, Vlastimile? Mám pocit, že jsem to napsal přesně v opačném duchu ;-)
Vlastimil Ott Re:Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
Vlastimil Ott 18. 06. 2010, 10:01:09
Odpovědět  Odkaz 
"Michale, takové články Archeři nikdy nepsali."

Zní to jak odsudek odrodilce, že si dovolil překročit čáru.

" tento příspěvek alespoň svým vyzněním zapadá do mentality Ubuntistů."

Odsudek lidí používajících Ubuntu.

Z toho mi vyplývá, že trpíte předsudkem a posuzujte lidi podle OS. Očekáváte, že by se nějak měli chovat.
Re:Re:Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
joha 18. 06. 2010, 11:46:43
Odpovědět  Odkaz 
Řekl jste (i když asi nevědomky) velkou pravdu.
Člověka, který se snaží konat dobro ve svém životě se o to snaží VŽDY ve všech oblastech života. A to platí i o výběru operačního systému.
Z morálních důvodů mu není lhostejné (lhostejnost a život bez ideálů je příčinou mnoha neštěstí) jak se která společnost chová ke konkurenci. Když někdo udělá chybu (chyby dělá každý), má se snažit o to, aby se polepšil. Když však někdo používá nekalé praktiky neustále tak by nám to v žádném případě nemělo být lhostejné. Jinak se stáváme vlastně spoluviníkem a stejně jako těmto společnostem i nám asi není nic svaté.
Re:Re:Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
pedro 18. 06. 2010, 19:09:26
Odpovědět  Odkaz 
Dovolte mi Vlastimile, abych Vás upozornil, že Ubuntu a Archlinux jsou stejné operační systémy! Vaše tvrzení proto nedává smysl.
Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
Michal Dočekal 21. 06. 2010, 08:06:58
Odpovědět  Odkaz 
Ono je to těžké. Tuhle esej jsem napsal, abych osvětlil důvody, proč nepoužívám Windows. Nesnažím se nikoho přesvědčovat, aby opustil Windows nebo aby přešel na GNU/Linux. Pouze osvětluji _svůj_ postoj (prosím, přečtěte si úplně první a úplně poslední odstavec eseje). Z tohoto pohledu nechápu, kde jsem chyboval nebo čím jsem se provinil, popřípadě co jsem měl udělat jinak.

Chápal bych problém, kdybych psal v objektivní rovině nebo kdybych apeloval na ostatní, aby přestali používat Windows. Toto ale v mém článku není.
Analýza: Proč nepoužívám Windows
Andrej Pavelka 17. 06. 2010, 18:21:19
Odpovědět  Odkaz 
Článok nie je zlý, ale skvôr by som napísal nie "Prečo nepoužívať Windows, ale napísal by som "Prečo používať Linux". Bolo by to trošku také príjemnejšie čítanie :-)
Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
Michal Dočekal 21. 06. 2010, 08:12:36
Odpovědět  Odkaz 
Esej "Proč používat Linux" tu ode mne nedávno vyšla.:-)
Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
František Dobrota 3. 11. 2010, 17:16:37
Odpovědět  Odkaz 
A jsme opět u toho. Je tu článek, který reprezentuje osobní názor. A máme tu několik skupin diskutujících a každý z nás chce prosadit ten svůj a přidat své argumenty. Ale tady nejsme u soudu a nemusíme hledat argumenty za každou cenu. Nikdo z nás nechce rozebírat technickou stránku, ale vlastně jen vyjadřujeme jistou příslušnost k dané skupině. Jsme lidé družní a jedni jsou pro Windows, jiní pro Linux a další pro oboje a jiní jen pro něco z každého. Neřešíme tu bugy, nenavrhujeme technická řešení, jen se utvrzujeme ve svých názorech. A to je taky fajn. Tak neříkejme, že je to špatná diskuze. Klidně bych s vámi šel na pivo a ačkoliv bychom diskutovali třeba celý večer, stejně bychom nic nevyřešili. A tahle diskuse je přesně o tom. Nemá řešení. Ale to není špatně. Takže zpátky každý ke své klávesnici a hlavně s úsměvem. Pěkný den... -FD-
Analýza: Proč nepoužívám Windows
Andrej Pavelka 17. 06. 2010, 18:32:57
Odpovědět  Odkaz 
Ono je pravda, že OSS má oproti komerčným systémom naozaj veľa výhod, a tiež je pravda, že keď chcem riešiť problém na Winowse, zoberem bootovacie CD a pri Linuxe zoberiem dokumentáciu, ale predsa len by bolo podľa mňa lepšie propagovať Linux ako zatracovať Windows.
Malé zamyšlení, proč používám Windows
Faramir 17. 06. 2010, 20:56:03
Odpovědět  Odkaz 
Vzhledem k tomu, že někdo dal odkaz na tento článek na server Extrawindows (který s linuxem nemá nic společného), dovolím si dát odkaz na moje malé zamyšlení, proč používám Windows.

http://mors1980.spaces.live.com/blog/cns!7A5B03AD1E0AB49D!154.entry
Re:Malé zamyšlení, proč používám Windows
fri 17. 06. 2010, 22:25:30
Odpovědět  Odkaz 
To srovnání vlastní vypiplané plochy a nějakého obrázku KDE 4.3, který mě takto zařazen podle záměru autora zápisku nemá nadchnout a znázorňuje pro ilustraci jen něco z toho, jak KDE čtyřkové řady vypadá, mi přineslo úsměv na rty.

Kromě jiných jsem kdysi dal 10 tyček do jednoho sampleru, který sice běžel, jak měl, a poprvé fungoval, jak jsem očekával s příslušným programem jako zásuvný modul, takže jsem se těšil, jak budu vytvářet vaw soubory podle svých představ, ale pak bylo potřeba reinstalovat, a už nikdy se mi to nepodařilo v té kombinaci, v jaké to v pohodě běželo poprvé, zprovoznit.

Takže program po zadání všech kódů funkční, ale reálně 10 tyček odepsat. Nebo jsem dal pár litrů do programu, abych následně zjistil ze zkušenosti, že jej nevyužiju tak často, jak se zdálo, ale já si vážím zkušeností, a proto tímto je ospravedlněna i ta výše popsaná investice.

Za ty prachy můžu mít několik let často nové vydání linuxové distribuce, a dělat to, co mě baví nejvíc - sledovat, jak se věci mění k lepšímu.

Blahopřeju i vám k tomu, že vás baví dělat to, co děláte, protože jsem dost přející. :-D
Vlastimil Ott Re:Malé zamyšlení, proč používám Windows
Vlastimil Ott 17. 06. 2010, 23:07:36
Odpovědět  Odkaz 
Já sice o Extrawindows nic nevidím, ale to je jedno.

Cituji váš článek:

"Nepopírám, že hru nejprve stáhnu z warezu, .."

A v tom je [mezi námi] ten rozdíl. Já je stahuju z repozitáře softwaru, ale je pravda, že to hry zas tak často nejsou, na to není čas, musím pracovat.

" pro Linux nic jako MS OneNote neexistuje"

Podcenil jste sběr informací, než jste to napsal.
http://www.linuxexpres.cz/blog/jaky-software-pouzivate-v-linuxu-na-vedeni-poznamek

"najdou se samozřejmě i výjimky, i mezi linuxáři jsou inteligentní lidé, ale zase tolik jich není)"

Tak to asi ani nebudu komentovat.

"Peněz vydaných na Windows ani v nejmenším nelituju, protože Windows mi umožňují s PC pracovat efektivně, svobodně si můžu zvolit programy jaké chci, o systém se od doby (neoprávněně zatracovaných) Windows Vista nemusím starat a stále spolehlivě běží. To ovšem platí o legálních aktualizovaných Windows, zloděj si je ukradne, crackne, nasadí breberky a pak nadává, “že je to nestabilní”."

Jen se chci ujistit - vy zloděj nejste, že ne?

Myslím, že bude lepší, když budete používat Windows. Budete spokojenější.
Re:Malé zamyšlení, proč používám Windows
James_Scott 18. 06. 2010, 18:41:42
Odpovědět  Odkaz 
To Faramir: přečetl jsem si tvůj článek na blogu, chtěl jsem k němu přidat komentář, ale : "Chcete-li přidat komentář, přihlaste se pomocí účtu Windows Live ID". To už samo o sobě o něčem svědčí :)
Re:Malé zamyšlení, proč používám Windows
T'pol 22. 06. 2010, 08:12:53
Odpovědět  Odkaz 
Clanek za moc nestoji, ale to porovnani ploch me opravdu pobavilo... kdyz pominu, ze srovnavas "vytunenou" plochu win7 a default plochu KDE, tak bych rozhodne nesouhlasil, jak je KDE "zastaralé, humpolácké a ošklivé".
Analýza: Proč nepoužívám Windows
Andrej Pavelka 18. 06. 2010, 10:42:06
Odpovědět  Odkaz 
Prosím Vás, prestaňte sa vadiť, hádky o tom, aký je Linux sú nezmyselné, pretože Linux ako asi všetky open source produkty je taký, aký si ho človek spraví.
Analýza: Proč nepoužívám Windows
Andrej Pavelka 18. 06. 2010, 10:44:24
Odpovědět  Odkaz 
Nie sú a nie sú tieto hádky dobré, niečo takého mi na magazíne tejto úrovne naozaj vadí. Špatíte to tu.
Vlastimil Ott Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
Vlastimil Ott 18. 06. 2010, 13:20:40
Odpovědět  Odkaz 
Osobně vidím v těchto diskuzích smysl, dokud si lidi nenadávají. Zatím to nenastalo. Pro nás je to zajímavá odezva o postojích našich čtenářů.
Analýza: Proč nepoužívám Windows
Phalanx 19. 06. 2010, 07:05:05
Odpovědět  Odkaz 
Autor je nejspíš všemohoucí kodér softwaru, kterému nevyhovují aplikace napsané lidmi zvanými "vývojáři".

Celý článek je pouze o EULA, zlé paní co nedovoluje každému uchu aby se podívalo do zdrojových kódů, na kterém vývojáři pracovali měsíce a nepředají dál své Know-How. To je na pováženou, oni za svou práci dostanou zaplaceno! Ano, za ty nesmyslné Windows, které mají pouze jednu jedinou plochu!

O tom, že se posílají nějaká data do sítě se ani nemá smysl vyjadřovat. Kdyby uživatel strávil trochu času na internetu, nejspíš by zjistil že existuje něco jako "firewall". Potom by poznal co vlastně se posílá (získání nápovědy, info o mp3 ve wmp) a mohl by si to i zakázat, neuvěřitelné!

Líbí se mi jak v marketingu cílíte na skupinu BFU Win, které vaše problémy nezajímají. Teprve až přesvědčíte inteligenci, k čemu je vlastně používání terminálu v době jednoduchého klikacího rozhraní, k čemu je používání VIMu když většinu programovacího času člověk stráví na online manuálech, pak Vám garantuju že dosáhnete většího úspěchu. Nechodím na linuxové články zakládat flame, dívám se co je nového, sleduju který program stojí za to vyzkoušet. Nevím, možná si to neuvědomujete, ale Windows se vyvíjí a jsou dál než v době kdy jste přešli na linux. Ono je to pořád zlý Microsoft, ale to lidi nezaujme, o tom se ví že je tak berete. Chce to ukázat proč vlastně je ten linux nejlepší. Co uživateli nabídne?
Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
Michal Dočekal 21. 06. 2010, 08:38:48
Odpovědět  Odkaz 
Autor není všemohoucí kodér softwaru, a už vůbec nemá problém dávat vývojářům peníze. Jen si vybírá vývojáře podle toho, jak se vývojáři chovají k němu.

Když mu vývojáři nabídnou produkt, který ho špehuje a omezuje, pak se nemohou divit, pokud jej odmítne. A naopak, pokud mu jiní vývojáři nabídnou produkt, který ctí jeho soukromí a poskytuje mu svobodu, nemá problém za něj zaplatit (a také tak činí).

Autor také velmi dobře ví, co je firewall a k čemu slouží. Stejně tak ví, že lecos se dá zakázat, ať už nějakou hodně zastrčenou volbou, nebo "násilím". Autorovi však jde o princip a nehodlá jakkoliv podporovat praktiky tichého špehování uživatelů, ať už zakoupením či používáním takového produktu.
Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
daník 22. 06. 2010, 11:27:35
Odpovědět  Odkaz 
Kurňa chlape vysvětli kdo tě kde špehuje a neházej sem výrazy které jsou k smíchu. Kdekoliv vylezeš na ulici jsou kamery , v obchodech , v bankách > takže nikam v podobném duchu nechodíš a jsi "spobodně" zalezlej doma ???
Jo a dopraváci jsou taky hajzlové co mě omezují že nemohu jezdit jak chci a už vůbec ne po chodníku > copak tohle je omezení ?
Tvá paranoii hraničí s vyhledáním odborníka ....
Jo a doufám že nepoužíváš ani mobila neb vše je zaznamenáno ...
Re:Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
Michal Dočekal 22. 06. 2010, 12:18:20
Odpovědět  Odkaz 
Přečtěte si (a) článek a (b) poslední větu příspěvku, na který reagujete, zejména pak prvních pět slov. Děkuji.
Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
xaverius 2. 07. 2010, 21:09:23
Odpovědět  Odkaz 
>Kdyby uživatel strávil trochu času na internetu, nejspíš by zjistil že existuje něco jako "firewall". Potom by poznal co vlastně se posílá (získání nápovědy, info o mp3 ve wmp) a mohl by si to i zakázat, neuvěřitelné!

... Kdyby pisatel strávil trochu času na internetu, nejspíš by zjistil, že existuje něco, co může firewall klidně obejít, zejména když to je zabudováno někda u jádra operačního systému. Je to takový vyhrazený kanálek, na který se pravidla firewallu nevztahují. Proto se zástupce jisté velké SW firmy v Česku mohl vyjádřit tak, jak se vyjádřil, tj. že budou hromadně skenovat počítače na legalitu, firewall-nefirewall.
Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
Rdm 27. 07. 2010, 23:04:55
Odpovědět  Odkaz 
Kdybyste nepapouškoval hlouposti, které slyšíte od tupého reportéra z bulvární novy, tak byste věděl, že ten jistý SW výrobce nikdy nic takového neplánoval, pouze oficiálně před médii oznámil uvedení WGA, které však již dávno existovalo a které jste jako uživatel sám a vědomě povolil...
Analýza: Proč nepoužívám Windows
Andrej Pavelka 19. 06. 2010, 11:26:20
Odpovědět  Odkaz 
K tomu používaniu terminálu, kým bude ešte existovať klávesnica, vždy si svoje miesto nájde. V termináli vidím 2 výhody:
1.) Poskytuje veľké možnosti pri opravovaní nejakej chyby v systéme, ak nie je možné ísť cez GUI, alebo kde GUI jednoducho nainštalované nie je (áno, sú aj také zariadenia a niektorí guru si na PC GUI s okenným manažérom ani neinštalujú), alebo kde GUI jednoducho nestačí.
2.) Práca v ňom je niekedy rýchlejšia. Niekedy je jednoduchšie napísať jeden krátky riadok a stlačiť ENTER, ako sa preklikávať.

Keď si počítačový administrátor otvorí terminál, je to niečo také, ako keď si motorista otvorí kapotu. Ako motorista nemôže auto používať bez toho, aby raz za čas neotvoril kapotu, tak Linuxový administrátor nemôže existovať bez toho, aby sem-tam neotvoril terminál.
Analýza: Proč nepoužívám Windows
Aminux 20. 06. 2010, 18:31:10
Odpovědět  Odkaz 
Open source má podle mě jednu nevýhodu. A to, že kdokoliv může vzít jakýkoliv open program, v lepším případě jej nechá tak jak je, v horším jej "očeše na kost" a výsledek prodá dál. Pak vznikaji obskurnosti jako Mandriva InstantOn. Zákazníci pak maji pocit, že když je to placené tak to musí být lepší než originál a očekávají nějakou přidanou hodnotu. Jaké je pak jejich vystřízlivění, když si koupí takovýto bazmek. Takovéto projekty dělaji Open source medvědí službu.
Analýza: Proč nepoužívám Windows
rs 21. 06. 2010, 19:50:30
Odpovědět  Odkaz 
Linux pozivam len preto, ze je zadarmo, inak pre mna ma oproti win same minusy. Ale som lakomy a k novemu pocitacu, ktory stal 200 eur sa mi zda kupovat windows za dalsich 100 eur prehnane vela. takze sa trapim so zle fungujucou grafikou, mizernymi linuxovymi aplikaciami, prisernym vzhladom fontov a vsetkymi tymi x-krat spominanymi problemami. Nakoniec asi nevydrzim a predsa windows kupim, ale zatial sa budem s linuxom mordovat dalej.
Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
sake 22. 06. 2010, 10:17:52
Odpovědět  Odkaz 
Radšej si naozaj kúp tie Windows, na tej super novej mašine za 200 € určite naplno využiješ perfektnu grafiku, skvelé aplikácie, prekrásne fonty a hlavne budeš mať pokoj od problémov a GNU komunita bude mať pokoj od teba.
Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
rs 23. 06. 2010, 13:21:05
Odpovědět  Odkaz 
Presne tie isty pocitace pouzivame vo firme, preto som si ho aj kupil, s nainstalovanym WIN7 slape grafika aj so vsetkymi efektami nadherne, zvuk bez problemov, nehovoriac o vybere softveru. Konkretne pre tvorbu webovych stranok som linuxovy program neobjavil ani jeden, co by sa aspon trochu vyrovnal napr. volne dostupnemu HTML Kitu pre windows. Grafika podobne - okrem GIMPU, ktory mam velmi rad zufalstvo. Musim vsak priznat, ze napr. Openoffice alebo Gimp, ktory na firemnom PC pouzivam denne mi na domacom Ubuntu ide lepsie, minimalne teda start je podstatne rychlejsi. Inak za tych 200 eur sa podarilo zlozit PC s 2GB RAM a 500GB harddiskom na slusnej zakladnej doske, ziadny podpriemer ale myslim ze aj na dnesne casy tak akurat. Grafika je od ATI, čo je azda najvacsi problem, preco zadrhavaju efekty. K dobru mi prosim pripiste hadam to, ze som si na pocitac nehodil kradnute windovsy (ked ich tak ospevujem). Nechcem od lacneho PC ziadne zazraky, ale uvital by som, keby boli WIN7 a Linux co do funkcnosti aspon porovnatelne, co zial nie su. Napriek Vasej rade vsak zostanem zatial nadalej na Linuxe, ale kritiku si neodpustim, aj ked asi nie je velmi konstruktivna.
Re:Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
Andrej Pavelka 27. 06. 2010, 10:16:08
Odpovědět  Odkaz 
Tak Quanta plus som si teraz pozeral screenshoty a musím uznať, že sa celkom tomu Vášmu Webkitu podobá. :-)
Re:Re:Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
rs 3. 07. 2010, 00:24:16
Odpovědět  Odkaz 
Ano, Quanta vyzera na prvy pohlad dobre, pracuje sa s nou vyborne, zial na Ubuntu (9.10) sa program choval uplne nestabilne, padal pravidelne po niekolkych minutach prace, nefungovali tlacitka, pripadne zamrzal pri zobrazeni nahladu stranky. Moze byt, ze je to kniznicami (najlepsie by Quante sedelo prostredie Kde3). Moj dojem - nepouzitelne. Vratil som sa teda k Bluefish, ktory je funkcne slabsi ale aspon stabilnejsi.
Re:Re:Re:Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
Andrej Pavelka 8. 07. 2010, 19:52:31
Odpovědět  Odkaz 
No just idem ten program vyskúšať, práve s kamošom robíme spoločnú webovú aplikáciu, tak sa mi možno aj dobre hodí. Dám sem sem naň reakciu.
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
Andrej Pavelka 10. 07. 2010, 14:40:59
Odpovědět  Odkaz 
Tak, testujem program Quanta Plus odkedy som sem prilepil svoju poslednú reakciu, na ktorú práve odpovedám. Čo sa týka stability, nemôžem povedať (zatiaľ) jedno zlé slovo. Funkcií má viac, ako momentálne potrebujem, takže nemôžem si sťažovať na jeho použiteľnosť. Síce je pre mňa viac sympatické GNOME (veľmi sa už teším na oficiálne vydanie verzie 3.0), ale čo sa týka programu ako takého nemám s ním zatiaľ žiadny problém. Tiež oceňujem rýchlosť svojej práce, ktorú zvyšuje "inteligencia programu", keď mi navrhuje kúsky kódu na dosadenie.

Distribúciu používam Debian lenny zo stable vetvy a program som inštaloval z Debian DVD repozitárov.
Grafika v Linuxe
Andrej Pavelka 27. 06. 2010, 09:54:29
Odpovědět  Odkaz 
http://www.youtube.com/watch?v=xC5uEe5OzNQ&feature=PlayList&p=AAE7C60D45ACDB67&playnext_from=PL&playnext=1&index=2

http://www.youtube.com/watch?v=l_C8WJYh7IE

http://www.youtube.com/watch?v=l_C8WJYh7IE

http://www.youtube.com/watch?v=-VwBcwHQyb0

Ešte nejaké pripomienky na grafiku v Linuxe? :-)
Analýza: Proč nepoužívám Windows
Honza 23. 06. 2010, 08:28:22
Odpovědět  Odkaz 
Okamžitě po přečtení článku (to byl pod ním zatím jen jeden komentář) mi bylo jasné, že z toho bude zase flame. Potíž je v tom, že Linux je v podstatě jako ekologie – celé fungování má v sobě cosi ideálního (kdy jeden druhého svobodně podporuje), podobně jako ekologické projekty, které neustále hovoří o udržitelném rozvoji. Kdesi jsem zahlédl dokonce kdysi hlášku, že právě tím, že funguje v podstatě jako ideální komunismus (linuxová KOMUNITA), leckoho z principu irituje, protože v tom je velká síla (proti ideálům se prostě špatně bojuje rozumem).

Celý problém je a bude v podstatě z větší části filosofický. Já sám jsem linux už několikrát zavrhl, abych se k němu zas a znovu vracel (a už u něj zůstával). Ve většině případů jsou hrozné okamžiky, kdy něco nutně chcete a ono to prostě s mírou vašich omezených znalostí nejde provést. Člověk si pak říká, že ty večery za to nestojí a nestály. Ale stály. Mám mnohem větší přehled, jsem z toho takový lepší BFU.

Z pohledu skromného uživatele vidím v linuxu především výhodu úzkého profilu komunity (věc stahujete z pár úzce vymezených míst, návody čtete na několika málo stránkách). Když něco lovím pro windows, velmi často končím na různých warez stránkách s agresivními skripty, které po mě pořád cosi chtějí. Velmi slušnou část výkonu občas sežere antivir. Pokud se něco podělá, náprava je mnohem méně dostupná než v linuxu. U rodičů jsem dokonce nucen i přes legálně zakoupená win používat nelegální kopii, protože instalační disk pro OEM verzi jim kdysi nebyl dodán a musel bych čekat měsíce, něž se věc kdesi v Brně projedná u původního dodavatele. Právě tyhle problémy, kdy se krom toho CO nainstalujete, většinou zajímáte taky o to, JAK obejdete práva (a že snad 90 % veškerého softu v domácnostech je a bude nelegálních, co si budeme povídat), mi za to nestojí a právě proto budu vždycky fanda Linuxu.

Co by se s Linuxem stalo, když by nebylo proti čemu bojovat, to je velká otázka. Právě to, že je tu veřejný nepřítel, kterého všichni známe, udržuje ideály a energii na patřičně tvůrčí a agresivně-aktivní úrovni.
Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
Tomas 27. 06. 2010, 17:18:08
Odpovědět  Odkaz 
Co se týče Vašeho filosofického problému... tak to je čistě Váš pohled, já používám Ubutnu, protože se mi líbí a dobře se mně v něm pracuje. Kdyby za něj chtěli do řekněme 2000Kč, nemám problém si ho koupit (zaplatil jsem za něj stejně i tak a mnohem víc), nepotřebuji, aby mě někdo "svobodně podporoval", bránit se tomu ale nebudu... :-)

Nazývat někoho komunistou jen proto, že používá a preferuje Linux, je stejně praštěné, jak nazývat fašistou někoho, kdo používá a preferuje Windows. Co se komunity týče, samovolná pomoc jiném není výmysl komunistických socialistů (těm navíc nešlo o pomoc ale o moc), ale věc stará jak lidstvo samo... mimo jiné, je to obsaženo i v Křesťanství.

Že v Linuxu hledáte něco, co v něm není, je Váš problém. Uvědomte si, že hrstka nadšených programátorů by těžko dokázala dostat Linux na špici operačních systémů, tak to možná kdysi začínalo, ale to už je dávno. Dnes je to byznys jak každý jiný (i když jistě ne takový, jako v případě Windows - i ten je ale dnes už za zemitem).

Jinak, osobně smysluplným ekologickým projektům fandím, hodně zajímavě se jeví třeba Bioplast.
Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
Andrej Pavelka 11. 07. 2010, 12:55:44
Odpovědět  Odkaz 
Nehádam sa, že Linux už nie je biznis. Dobre si uvedomujem, že Linux je slobodný, ale nie zadarmo. V tom je rozdiel. Avšak jeho sloboda spôsobuje, že je dostupný bez akýchkoľvek právnych postihov voľne na stiahnutie a na používanie na neobmedzenom počte počítačov. A kým bude existovať licencia GPL stále vo forme, v akej ju poznáme dnes, stále bude takto dobre dostupný, pretože software uvoľnený pod licenciou GPL može byť (aj po modifikácii samozrejme) šírený zase len pod licenciou GLP.
Analýza: Proč nepoužívám Windows
HB 23. 06. 2010, 10:49:51
Odpovědět  Odkaz 
Proč preferuji LINUX?
Protože licence říká co mohu a ne co nemohu.
Nebrání mi s Linuxem dělat cokoliv co lze, pokud to umím.
Nezatajuje mi informace, chci-li použít vlastní mozek a píli.
Jsem v něm pánem já, né systém, i když LINUX má vždy navrch (nejsem absolutní guru, dokonce ani guru :-) )
Používam KDE 4.4.x tj.
Více ploch má v základu (W7 to v základu nemá)!
Líbí se mi též např. (co W7 nemá):
U mne definovaná klavesová zkratka ctrl+win+Alt+sipkavlevo-vpravo může přepínat zobrazení několik otevřených i fullscreen aplikací na různých plochách (aplikace během jednoho přihlášení nezavírám pouze otvírám viz PS).
U mne definovaná klavesová zkratka ctrl+win+Alt+sipkavnahoru-dolu může přepínat zobrazení několik sad ikon a apletů na ploše, obrazků pozadí... podle charakteru práce (kancelář, grafika, hry, internet).
Uzamykatelna pozice ikon.
Vivat aplety.

Co mi např. na W7 vadí:
Že nemá výše uvedené.
Když nejaké okno vytvoří nové do kterého chci něco zadat tak to původní je tuhé nedá se minimalizovat, přesunout, musím to nově otevřené zavřít abych s tím mohl manipulovat (videt co chci).
Dost oken v konfigiraci Win (nejen) má pevnou velikost a hodně se musí skrolovat.
Občas stopy pravěku nezmizeli, i když W7 ma taky své vychytávky (např. zaklepání oknem ...)

PS: I7+12GRAM+Sabayon 64bit
Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
Roman Sokol 9. 07. 2010, 17:54:04
Odpovědět  Odkaz 
>> Když nejaké okno vytvoří nové do kterého chci něco zadat tak to původní je tuhé …
Tomu se říká modální okno a záleží na autorovi programu, jaký stav mu nadefinuje. Není to jakási pevně daná apriori vlastnost Windows. V jedné aplikaci můžete mít oken co hrdlo ráčí a všechny přístupné, pokud to program (ne Windows) takhle povoluje.
Analýza: Proč nepoužívám Windows
meheh 29. 06. 2010, 18:47:27
Odpovědět  Odkaz 
widle jedine koli iTunsu a iPodu
Analýza: Proč nepoužívám Windows
z 4. 08. 2010, 10:40:13
Odpovědět  Odkaz 
Musim uznat, ze clanek je vcelku slusne napsany a logicky usporadany.
Jedinou vadou je velmi subjektivni nazor, ktery neukazuje uplnou realitu.
Nic proti Linuxu nemam, ale kdyby byl tak skvely, tak ho asi mame vsici :D

S prichodem Win7 je Windows opravdu na necem jinem
- nepada
- nezapatla se
- NENI POTREBA ANTIVIR (pro ty uzivatele, kteri si mysli, ze to je nutnost ve Win ... viry jsou i na Linux, ale diky nerozsirenosti/neoblibenosti tohoto OS a jeho znacne variabilite nejsou tak rozsirene), kdyz nechate spravne nastavenou bezpecnostni politikou - za to uz nemuzu, ze ti "ITaci" v dnesni dobe umi velky H
- programy funguji ve vetsine pripadu na vsech verzich!! O tom se Linuxakum muze zdat :)

ale dalsi veci by byly na flame a ten nikdy nepujde vyresit :)

a zaverem citace meho kamarada: "Jak muze byt software, ktery delaj studenti ve svem volnem case, lepsi, nez placeny soft, ktery delaj experti" ;)
(toto je veta k zamysleni, ne o dalsim flame na uvazovanim, jaci ti experti opravdu jsou a ze i studenti jsou casto chytrejsi)
Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
Milhouse 4. 08. 2010, 11:09:10
Odpovědět  Odkaz 
Ani jeden důvod není pravda. O Linuxu vůbec nic nevíte. Už jen věta "Jak muze byt software, ktery delaj studenti ve svem volnem case, lepsi, nez placeny soft, ktery delaj experti" ;)" je naprostý blábol.
Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
z 4. 08. 2010, 16:11:41
Odpovědět  Odkaz 
to je pravda, ze o Linuxu temer nic nevim, za to se ani nestydim ;)
ta veta blabol neni, stejne tak vsechny me argumenty byly spravne ...

ale nebudu vas okradat o cas, radsi ho venujte Linuxu :)
Ale i tak dík za pozornost
fri 4. 08. 2010, 18:25:12
Odpovědět  Odkaz 
To, oč tu běží, je taky pozornost. A nepovažuju za náhodu, že ji věnujete mezi jinými i mně. Vážím si toho. Děkuji vám za ni, a těším se na každé další příští strávené příjemným pokecáním. :-)
Re:Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
Marv 4. 08. 2010, 19:32:02
Odpovědět  Odkaz 
Tak to se svámi budu přít. Ta věta rozhodně blábol je.
Mezi největší přispěvatele Linuxu (a teď nemyslím finančně, ale podle množství nového kódu) patří mimo jiné společnosti jako Intel, IBM, Google, AMD nebo Nokia. Přičemž například Intel zaměstnává mnohem víc Linuxových programátorů než Windowsovských (asi proto, že zatímco u Win jen flikuje co v Redmontu zvrzali na vývoji Lnx se aktivně podílí).
Ta vaše věta možná platila před deseti lety, ale dnes už je to opravdu jen setrvačností přežívající nesmysl.
Re:Re:Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
z 4. 08. 2010, 21:31:09
Odpovědět  Odkaz 
dobre si doplnit znalosti, veta bude potreba aktualizovat ;)
Re:Re:Re:Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
fri 4. 08. 2010, 21:45:24
Odpovědět  Odkaz 
bulletin by tím ale ztratil svoji hlavní myšlenku. :-)
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
z 4. 08. 2010, 21:54:37
Odpovědět  Odkaz 
zatrolene, ted nevim, co s tim :D
nu coz, necham Linuxaky dal v poklidu pouzivat Linux a budu si myslet svoje :)
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
fri 8. 08. 2010, 16:12:53
Odpovědět  Odkaz 
Tak se mi líbíš. :-)
Re:Re:Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
mikimik69 8. 08. 2010, 12:03:18
Odpovědět  Odkaz 
A vy jste jak zjistil počty a pracovní náplň programátorů u firmy Intel, IBM, Google, AMD nebo Nokia ? To Vám posílají nějaké souhrnné hlášení kolik procent jich na čem pracuje atd. Vy teda musíte být opravdu velké zvíře. (Nebo lhář ?)
Re:Re:Re:Re:Re:Analýza: Proč nepoužívám Windows
xXx 4. 09. 2010, 00:24:49
Odpovědět  Odkaz 
no ono existuju rozne statistiky a dokonca sa tym netaja aj samotne firmy...google poznas pisat vies nic ti nebrani v tom aby si si daco nasiel...
Re: Analýza: Proč nepoužívám Windows
xteam 19. 08. 2012, 18:03:10
Odpovědět  Odkaz 
Dobrý deň!

Používal som Windows od verzie 3.11 a môžem vám povedať jedno kým vy si momentálne s počítačom,kúpite chtiac - nechtiac Windows 8 alebo 7 v podstate do počítača dostanete toto:

1), chybné jadro

2), opravy na chybné jadro (rozumej ma service pack)-s ktorými je výsledok ešte horší

3), DRM software created by microsoft!!!

4), nesmie chýbať grafika na ktorú treba ešte xyz hovadín aby konečne nejako fungovala a koniec koncov v grafike mate pekne zabalený bod 3 A EŠTE MAJÚ TU DRZOSŤ ZA TO PÝTAŤ PRACHY!!!!


čo sa tíka Linuxu používam ho úspešne 4 roky A len mi je ľúto že som sa musel zasie..ť takým previtom akým bol Windows

V prípade Linuxu do počítača dostanete toto:

1), samostatné Jadro created by linus torwalds + firewall v jadre
2), app mor softvérový filter
3), x server s ovládačmi = grafika
4), software plnú poľnú =
5), ........... dont vorry by hapy
Analýza: Proč nepoužívám Windows
Pavel Šimerda 20. 08. 2012, 02:16:33
Odpovědět  Odkaz 
Moc pěkný článek. Hezky se čte, akorát mám pocit, že článek tohoto typu jsem psal naposledy před pěti lety, akorát to nebylo o Windows, ale o ICQ. Dneska už píšu hodně pragmaticky, což ostatně ty většinou taky. Jak ti sedí schizofrenie po hromadě praktických článků psát takový řekněme osobně-ideologický?
Re: Analýza: Proč nepoužívám Windows
Pavel Šimerda 20. 08. 2012, 02:19:22
Odpovědět  Odkaz 
Vlastně trochu kecám, ještě jsem psal 2010 článek „Moje motivace pro nasazování IPv6“.

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Michal Dočekal

GNU/Linuxový nadšenec a zastánce svobodného softwaru. Jeho pracovní náplň zahrnuje správu několika linuxových serverů. Snaží se být aktivním členem linuxové komunity, dlouhodobě vytváří dokumentaci pro začínající uživatele Linuxu.


  • Distribuce: Arch Linux
  • Grafické prostředí: Awesome

| blog