přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Instalace OpenCartu v Debianu Lenny

Instalace OpenCartu v Debianu Lenny

Rychlý návod jak rozjet OpenCart na Debianu.


Potřeboval jsem dnes rychle rozjet e-shop kvůli jednomu prototypu. Do firemního vmware jsem tedy hodil čistou instalaci Debianu „5“ Lenny (pro tyto účely mám již připraven vlastní image), a poté následovalo:

 

# apt-get update
# apt-get install mysql-server mysql-client apache2 apache2-doc php5 \
  php5-mysql php5-gd php5-curl libapache2-mod-php5 unzip vim

 

Tím jsem nainstaloval LAMP stack s potřebnými PHP moduly pro OpenCart. Nyní vytvoříme uživatele v databázi (při dotazu zadejte heslo, které se vás ptal balíčkovač) a databázi samotnou:

 

# mysql -u root mysql -p
Password: ****
> CREATE USER 'opencart'@'localhost' IDENTIFIED BY 'opencart';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'opencart'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
> CREATE DATABASE opencart;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
> EXIT;
Bye

 

V ostrém provozu byste určitě neměli nastavovat takto jednoduché heslo a kompletní práva včetně grantu. V tomto případě mi to bylo šumák, takže jsem přistoupil k instalaci OpenCartu:

 

# cd /var/www
# rm index.html
# wget http://opencart.googlecode.com/files/opencart_v1.3.2.zip
# cat opencart*/install.txt
# unzip opencart*
# mv opencart*/upload/* .
# rm -rf opencart*
# chmod 0777 image/
# chmod 0777 image/cache/
# chmod 0777 system/cache/
# chmod 0777 system/logs/
# chmod 0777 download/
# chmod 0777 config.php
# chmod 0777 admin/config.php

 

Adresu k instalačnímu souboru pro wget si když tak aktualizujte dle poslední verze.

Nyní nastavíme proměnnou

 

# vim /etc/php5/apache2/php.ini
magic_quotes_gpc = Off;

 

Můžete použít „nano“, pakliže vám vim vadí. No a restart Apache, pochopitelně.

Přejděte na webovou adresu serveru a dokončete dle instrukcí instalaci. Instalátor poté doporučuje smazat adresář „install“:

# rm -rf install/

Nyní můžete shop používat. Nyní se ještě podíváme na pár vychytávek a češtinu…

Na stránkách projektu najdete pro výše uvedenou verzi češtinu. Její jazykovou kvalitu ponechám na posouzení čtenáři, nicméně neodpustím si poznámku, že překlad není zcela kompletní.

Také bych upozornil na to, že pokud byste se rozhodli pro starší překlady od uživatele Rich, pak některé soubory obsahují na začátku bílé znaky (alias „MacOS Unicode Marker“), což dělá celý překlad v podstatě nepoužitelným (Budete na různých místech dostávat chyby PHP Cannot modify header information - headers already sent…a přestane to fungovat).

Instalace jazyka je docela snadná. Stačí soubor rozbalit do adresáře s instalací a poté dle pokynů přidat ve správcovské konzoli nový jazyk (configuration > localisation > language). Poté se objeví jak na frontendu (vpravo nahoře) tak v backendu (administrátorské konzoli) vlaječky.

Tady bych upozornil na jeden fakt, který mě stál asi hodinu zkoumání. Jakmile aktivujete nový jazyk, v celém backendu se většina polí zdvojí a musíte je zadávat dvojjazyčně. Musíte si tedy dávat pozor zejména u nastavení (Settings), abyste vyplnili všechna potřebná pole. Stávalo se mi, že se nastavení neukládalo (neobjevovala se zpráva Success: You have successfully saved your settings!) z jednoduchého důvodu – někde dole bylo nevyplněno pole a červeně u něj svítiloVyplnit!. Já si toho pochopitelně nevšímal a stále se divil, proč se mi nastavení neukládá.

Nahoru

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Zapletal

Lukáš Zapletal

Senior Software Engineer @ Red Hat


  • Distribuce: Fedora

| blog