přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Moodle na Univerzitě Hradec Králové

Moodle na Univerzitě Hradec Králové

uhk.png

Univerzita Hradec Králové (UHK) používala až dosud e-learningové prostředí WebCT. Tento rok se rozhodla přejít z velké části na open-source e-learningový systém Moodle. Proč se tak stalo, jaké byly její požadavky na systém a jaké problémy s vlastním přechodem na Moodle? Na to jsme se v rozhovoru zeptali Mgr. Václava Maněny, Ph.D. z Filozofické fakulty UHK, který byl jedním z těch, kteří proces migrace připravovali a také se na ní podíleli.


Představte nám i našim čtenářům vaši školu.

Univerzitu Hradec Králové tvoří čtyři fakulty (Pedagogická, Fakulta informatiky a managementu, Filozofická, Přírodovědecká) a Ústav sociální práce. Celkem má univerzita přibližně devět tisíc studentů. Více informací můžete nalézt na internetových stránkách univerzity: www.uhk.cz.

Proč zrovna Moodle?

Univerzita používala dosud pouze e-learningový systém WebCT, který se postupně upgradoval. V poslední době nastala potřeba nahradit WebCT 6.0.3 CE buď novější verzí, nebo jiným systémem. Při rozhodování o nástupci e-learningového systému hrála významnou roli převážně finanční úspora (zejména z dlouhodobého hlediska), kvalita, česká lokalizace a rozšířenost prostředí na ostatních školách a vzdělávacích institucích. Tato kritéria splňoval Moodle ze všech současných systémů nejlépe.

V jakých etapách probíhalo nasazení Moodlu?

Nejprve byl v rámci projektu specifického výzkumu Pedagogické fakulty zprovozněn testovací server pro vybrané uživatele. Tato fáze trvala zhruba rok, během kterého se mimo jiné ověřily i možnosti importu a exportu kurzů a také se zkoumalo, jak lze systém upgradovat na verzi 2.0 (když experiment začínal, byla k dispozici verze 1.9). V této fázi proběhlo také pilotní školení pedagogických pracovníků.

Pilotní školení pracovníků školy Pilotní školení pracovníků školy

Po důkladném ověření možných rizik byla stanovena strategie přechodu a byl zakoupen server pro ostrý provoz Moodlu. Novou instalaci jsme zhruba měsíc testovali a dolaďovali drobné nedostatky. Zároveň vznikl e-learningový kurz pro začínající uživatele Moodlu, který jsme zpřístupnili pedagogickým pracovníkům.

Učitelé pracující s e-learningem Moodle Učitelé pracující s e-learningem Moodle

V další etapě, která trvá dodnes, probíhají školení pedagogických pracovníků a je zdokonalován e-learningový kurz. Naplno bude systém nasazen od příštího akademického roku, tedy v září 2011.

Kde je Moodle, tam je stále o čem diskutovat Kde je Moodle, tam je stále o čem diskutovat

Museli jste systém nějak upravit?

Systém nebylo nutné nijak zvlášť upravovat, v podstatě používáme standardní instalaci Moodlu. Spíše bylo nutné stanovit metodiku používání systému a vytváření kurzů tak, aby co nejvíce odpovídala standardním možnostem Moodlu. Zde se kladně projevila skutečnost, že Moodle vyvíjejí lidé z univerzitního prostředí, kteří velmi dobře znají potřeby pedagogů a studentů. Většinou tedy docházelo ke zjištěním typu: „V Moodlu je daná funkcionalita implementována tak a tak, což má nejspíš nějaký důvod, který vychází ze zkušeností a potřeb vzdělávacích institucí ve světě. Bude proto lepší najít způsob, jak tuto funkcionalitu využít v našem prostředí než se pokoušet systém přizpůsobovat.”

Na druhou stranu jsme po určité době dospěli k závěru, že v některých ohledech by stálo za to Moodle upravit, protože by nám to mohlo velmi usnadnit práci. V tomto případě se právě objevila velká výhoda open-source řešení, protože je naprosto v pořádku, že si systém můžeme přizpůsobit podle svého. Vznikl tak nový modul pro tvorbu tištěných testů, který chceme využívat v přijímacím řízení. Modul nechal vytvořit na zakázku Ústav sociální práce a po otestování ho budou moci používat všechny fakulty. V případě proprietárního systému, který jsme využívali dříve, by něco takového bylo zcela nemožné.

Jak probíhala migrace z původního e-learningového systému?

Pedagogickým pracovníkům byla dána možnost požádat o převedení kurzů, které měli ve stávajícím systému, do Moodlu. Tyto kurzy byly převedeny s pomocí firmy Move2Moo. Ostatní si převedli své kurzy ručně.

Jaké vidíte rozdíly mezi původním a novým e-learningovým systémem, co se vám na něm líbí a nelíbí?

Když jsem se snažil přesvědčit ostatní o užitečnosti migrace na Moodle, používal jsem často tvrzení: „Neměli bychom chtít přejít na Moodle, protože je zdarma, ale protože je lepší než současný systém.“ Samozřejmě že takové tvrzení samo o sobě nestačilo a navíc někdy naráželo na zažité stereotypy týkající se nízké kvality open-source systému a špatné podpory ze strany „výrobce“ v porovnání s komerčními systémy.

Osobně spatřuji hlavní rozdíly právě v oblastech technologické vyspělosti, uživatelské přívětivosti a podpory. Oproti původnímu e-learningovému systému je Moodle uživatelsky přívětivější a nabízí pedagogům užitečné nástroje, které jim ulehčí práci (i když samozřejmě nic není ideální a už teď víme, co by se v Moodlu mohlo vylepšit). Díky podpoře moderních webových technologií je uživatelské prostředí příjemnější a intuitivnější. Moodle funguje dobře v aktuálních prohlížečích na různých operačních systémech, což je asi největší rozdíl oproti původnímu systému, patrný na první pohled. Zároveň je ale možné s Moodlem pracovat i ve starších prohlížečích, i když to samozřejmě není tak pohodlné a představuje to jistá omezení. Pedagogové si také pochvalují možnost snadno přepnout jazyk uživatelského rozhraní – přepínání je snazší a navíc Moodle podporuje více jazyků než předchozí systém.

Jak přijali nový systém učitelé a jak studenti?

Pedagogičtí pracovníci měli oprávněné obavy z toho, že práce s novým systémem pro ně bude znamenat nutnost investovat svůj čas a úsilí nejen tomu, aby se naučili s novým systémem pracovat, ale v moha případech také migraci stávajících kurzů do nového systému. Snažili jsme se jim obě tyto nepříjemnosti maximálně ulehčit. Rád bych na tomto místě poznamenal, že mě velmi mile překvapil přístup většiny pedagogů, kteří se do práce s Moodlem vrhli s neočekávaným nadšením. I když postupně zjišťují, že Moodle třeba něco neumí a jako každý software má své chyby, mají chuť se s ním naučit pracovat a vidí smysl v používání open-source softwaru, který se používá na mnoha ostatních školách a který si mohou v případě potřeby nainstalovat sami. Pedagogové si zkrátka uvědomují, že výhody Moodlu pro ně převažují nad případnými omezeními a problémy.

V případě studentů nelze závěry nyní zcela zobecnit, protože v rámci výzkumu realizovaného na univerzitě si práci s Moodlem mohli vyzkoušet studenti pouze dvou fakult. Minimálně ale už teď můžeme tvrdit, že studentům s přechodem na Moodle odpadnou problémy, na které si při používání e-learningového systému stěžovali nejvíce (nefunkčnost v nových verzích internetových prohlížečů, nutnost mít povolena vyskakovací okna a instalace Javy). Určitě se objeví problémy nové, ale domnívám se, že nebudou tak závažné a půjde spíše o pohodlí uživatelů než o výrazné problémy, které by zabraňovaly e-learningový systém používat. Navíc jsme před nasazením Moodlu důkladně studovali zkušenosti ze světových univerzit, které přešly z WebCT na Moodle. Na základě uveřejněných výzkumů a případových studií lze obecně tvrdit, že přechod z WebCT na Moodle sice není bezbolestný, ale pokud se podaří dobře zvládnout a existuje kvalitní uživatelská podpora, je Moodle krokem k lepšímu pro pedagogy i studenty.

Na jaké problémy uživatelé nejvíce naráželi?

Nejčastější problémy se týkaly zakládání kurzů – museli jsme hned na začátku stanovit přesný postup pro vytváření kurzů a jejich pojmenování. Uživatelé měli někdy problém tento postup dodržet, nejspíše proto, že byli zvyklí na předchozí systém, ve kterém vytvoření kurzu probíhalo odlišně. Zde se tedy nejednalo o technický problém, ale spíše o organizační záležitost.

Dále uživatelé nejvíce naráželi na problémy související s tvorbou testů. Je to pochopitelné, protože testování patří k nejvíce využívaným funkcím a metodika tvorby testů je odlišná, než tomu bylo u předchozího systému.

Jak probíhalo zaškolení uživatelů v novém systému?

V první řadě jsme všem zpřístupnili výše uvedený e-learningový kurz, který byl vytvořen na míru pro Univerzitu Hradec Králové. Součástí tohoto kurzu jsou karty rychlé nápovědy, které si uživatelé mohou vytisknout a použít je jako pomůcku pro práci s Moodlem (upravenou verzi karet určenou pro širokou veřejnost si můžete prohlédnout na serveru Linux ve škole).

Spolu s e-learningovým kurzem probíhají školení uživatelů, které realizuje PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D. z Pedagogické fakulty. Tato školení mají úspěch a slouží nám jako zpětná vazba ke zdokonalování e-learningového kurzu a zdroj námětů pro další školení.

Kde všude Moodle v současné době používáte?

V současné době využívají Moodle tři fakulty (Pedagogická, Filozofická a Přírodovědecká) a Ústav sociální práce. Dále plánujeme během léta zprovoznit samostatnou instalaci Moodlu pro Institut dalšího vzdělávání.

Učíte v Moodlu pracovat také budoucí učitele, je tomu věnován např. vlastní předmět?

Pro práci se systémem Moodle nebyl vytvořen samostatný předmět, tato tematika však byla zařazena do stávajících předmětů pro budoucí učitele. Problematiku práce s Moodlem plánujeme také zařadit do některých dalších předmětů. Naučit se pracovat s Moodlem může být totiž užitečné nejen pro budoucí učitele, ale např. také pro informatiky ve firmách a institucích, protože v Moodlu získají efektivní podpůrný nástroj pro vzdělávání zaměstnanců.

Na jakém serveru vám Moodle běží a kolik uživatelů ho používá?

Počet uživatelů nelze v tuto dobu přesně stanovit, protože pedagogičtí pracovníci v současné době tvoří kurzy, které budou dokončeny nejdříve na konci srpna. Plné nasazení systému do výuky předpokládáme v září 2011. Předpokládané využití Moodlu jsou řádově stovky uživatelů.

Jako server byl zakoupen Dell PowerEdge R710 (2 × Intel Xeon E5645, 64 GB RDIMM 1333 MHz, OS: RAID 1 – 2 × 146 GB SAS Disk 15 000 RPM, DATA: RAID 10 – 4 × 450 GB SAS Disk 15 000 RPM). Na serveru je virtualizační platforma Citrix XenServer. Jako operační systém je použit Linux (Ubuntu).

Nový server pro Moodle Nový server pro Moodle

Stálo to za to?

Určitě. Máme moderní a kvalitní e-learningový systém, který je k dispozici zdarma. Navíc se s tímto systémem naši studenti a pedagogové setkají i jinde v praxi, protože je velmi rozšířený na školách a dalších vzdělávacích institucích. Do budoucna máme také větší jistotu v tom, že přechod na novější verze je snazší, než tomu bylo u systému, který jsme používali dříve.

Nahoru

Příspěvky

Martin Vancl Moodle na Univerzitě Hradec Králové
tuxmartin 10. 08. 2011, 00:26:37
Odpovědět  Odkaz 
A na FIM budeme mit porad WebCT :-(
Moodle na Univerzitě Hradec Králové
Kouzer (Jičín) 10. 08. 2011, 06:08:21
Odpovědět  Odkaz 
Kde jsou ty časy kdy jsem chodil na UHK... :-) Je dobře, že už nepoužívají WebCT, ale něco z OS. Docela by mne zajímalo jak jsou na tom teď s OS a Linuxem obecně. Nebude nějaký článek?
Moodle na Univerzitě Hradec Králové
Václav Maněna 10. 08. 2011, 09:02:56
Odpovědět  Odkaz 
Článek plánujeme, díky za váš zájem.

Odpovědět

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz