přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Oracle Database Express Edition

Oracle Database Express Edition

Z prostředí Linuxu jsme si již zvykli, že i software poskytovaný zdarma může dosahovat vysoké úrovně. Vedle open-source software, jako je například samotný Linux, je však v současné době k dispozici zdarma i řada softwaru od renomovaných softwarových firem. David Krch, Oracle Czech.


Tento software vám samozřejmě na rozdíl od open source neposkytuje možnost přímého přístupu a manipulace s kódem. Stejně jako v případě open-source softwaru ale tento software díky nulové ceně licencí umožní firmě zahájit s minimálními náklady projekty, které by se jinak možná vůbec nerealizovaly. Pro běžné firmy může být navíc oproti open source zajímavá obvykle přece jen širší funkcionalita a navíc i možnost budoucího snadného přechodu na ještě silnější verze (i když již placené) s tím, jak budou růst požadavky uživatelů.

Příkladem zajímavé zdarma šířené verze komerčního softwaru je Oracle Database Express Edition - nejnižší edice světoznámého databázového serveru, který se proslavil především v oblasti zpracování velkých objemů dat, podpory prostředí s vysokými počty transakcí a vysokými požadavky na zabezpečení dat. Express Edition je samozřejmě určena spíše pro méně náročné provozy, rozhodně ji však nelze považovat jen za hračku. Nejen že může sloužit jako vývojové prostředí, ale lze ji dobře použít i pro běžný provoz řady menších a středních aplikací. Vždyť v každé firmě se najde řada aplikací, jejichž data nikdy limit 4 GB dat nepřesáhnou, stejně tak jako nebudou vyžadovat výkon více než 1 CPU či 1 GB RAM v databázovém serveru.

Základní vlastnosti databázového jádra

Důležitou vlastností Express Edition je to, že sdílí s ostatními edicemi stejné jádro databázového serveru, včetně mechanismů řízení současného přístupu, které umožňují efektivně zvládat vysoké počty transakcí s minimem vzájemného blokování. Základem je zamykání záznamů na úrovni řádků a tzv. Multi-Version Read Consistency, mechanismus, který zajišťuje, že nedochází k vzájemnému blokování zápisových a čtecích operací.

Také rozsah funkcí jazyka SQL není oproti vyšším verzím omezen. Je tedy například dostupná široká škála analytických funkcí nebo klauzule RETURNING umožňující vracet hodnoty zpět do prostředí aplikace přímo v běhu DML operací. Tato klauzule se uplatní například u generovaných primárních klíčů. Při natahování dat z jiných zdrojů může být zajímavá také možnost vkládat data pomocí příkazu INSERT podmínečně do více tabulek, nebo třeba operace MERGE pro slučování dat, která spojuje funkcionalitu UPDATE pro existující záznamy a INSERT pro záznamy neobsažené v cílové sadě.

Díky své příslušnosti k rodině databází Oracle nabízí Oracle Database Express Edition i řadu funkcí unikátních nejen mezi zdarma šířenými databázemi, ale i databázemi placenými.

Stejně jako vyšší edice i Express Edition nabízí například možnost implementace datové logiky v uložených procedurách a v široké škále triggerů vytvářených v osvědčeném jazyce PL/SQL. Tato edice databáze také obsahuje i širokou podporu práce s netradičními daty z pohledu relačních databází, jako jsou například XML dokumenty, textové dokumenty nebo prostorová data. V případě XML dat jde například o rozšíření jazyka SQL - tzv. SQL/XML, podporu XML Schemat, XML transformací atd. Textové dokumenty lze do databáze Oracle nejen ukládat, ale zároveň i vytvářet fulltextové indexy a provádět fulltextové vyhledávání přímo v rámci SQL. Podporovány jsou vedle prostých textů také dokumenty obvyklých formátů, jako je MS Office či PDF. Podpora prostorových dat v této edici dokonce vysoce přesahuje funkcionalitu většiny ostatních databázových systémů. V běžných tabulkách je možné ukládat libovolné prostorové informace, jako jsou poloha bodů, křivek nebo třeba polygonů a pomocí SQL funkcí vyhledávat, jaké objekty jsou ve vzájemném vztahu - například všechny objekty ležící v určitém okrese, v určité vzdálenosti od jiného objektu, nebo přesahující hranice určitého objektu atd.

Application Express

I když lze nad databází Oracle vyvíjet aplikace v prakticky libovolném vývojovém prostředí - samozřejmě včetně těch nejoblíbenějších, jako je Java, PHP, Python, C++ nebo .NET, verze 10g obsahuje i vlastní vývojové prostředí Oracle Application Express (dříve Oracle HTML DB). Jde o velmi zajímavé vývojové prostředí umožňující snadným způsobem vytvářet běžné webové aplikace nad databází Oracle. Toto prostředí sice není určeno pro vývoj rozsáhlých a komplexních aplikací typu ERP či CRM, ale je ideální pro řadu různých menších či pomocných aplikací. Podstatnou výhodou oproti jiným prostředím je skutečnost, že i samotný vývoj se provádí přímo z prostředí webového prohlížeče. Jednoduché aplikace lze přitom vytvářet bez programování, a to pouhým procházením průvodců a konfiguračních obrazovek.

Pokud ale na druhou stranu potřebujete implementovat v aplikaci nějakou speciální logiku, můžete základní aplikaci vytvořenou průvodci prakticky libovolně rozšiřovat pomocí PL/SQL a využít tak i všech dalších mechanismů poskytovaných databází Oracle. Díky těmto možnostem se tak významně rozšiřuje spektrum aplikací, které lze v Application Express vytvořit.

Application Express obsahuje nejen průvodce pro tvorbu jednotlivých stránek, formulářů a sestav aplikace, ale obsahuje i nástroje pro tvorbu tabulek, vytváření dalších databázových objektů a psaní PL/SQL procedur. Pro účely Express Edition byl Application Express rozšířen i o správu uživatelů a další základní funkcionalitu pro správu databáze.

Další Oracle software zdarma. Oracle Database Express Edition není ani zdaleka jediným softwarem, který Oracle poskytuje zdarma. Pokud hodláte v databázi vyvíjet složitější logiku, můžete využít nového programátorského nástroje Oracle SQL Developer. Ten umožňuje vytvářet, prohlížet a měnit jednotlivé databázové objekty a spouštět libovolné dotazy. Uložené procedury a funkce lze nejen vytvářet, ale také ladit, tj. krokovat jejich běh či zjišťovat hodnoty proměnných.

Jednoduchá správa

Při tvorbě Oracle Database Express Edition, stejně jako i u ostatních edic Oracle Database 10g, byl velký důraz kladen na zjednodušení a automatizaci správy databázového serveru. Řada operací souvisejících například s nastavením parametrů paměti či ukládání dat byla zcela automatizována a nemusíte se tak o ně starat. Také vlastní instalace byla ještě více zjednodušena. Přispělo k tomu i nahrazení obvyklého javovského instalátoru instalátorem nativním pro danou platformu. Umožnila to oproti ostatním edicím Oracle Database omezená škála podporovaných platforem. Pro Linux je tedy instalace formou balíčku RPM nebo balíčku pro Debian.

Zálohování a obnova

Jednou ze základních povinností databázového administrátora je zajištění ochrany dat, včetně ochrany před jejich ztrátou či poškozením. Důležitým nástrojem je samozřejmě zálohování dat a schopnost jejich obnovy v případě výpadku. Oracle pro tyto účely tradičně nabízí nástroj Recovery Manager (RMAN), který je obsažen i v Express Edition. Mezi zajímavé možnosti tohoto nástroje patří vedle on-line zálohování a různých režimů přírůstkových záloh také podpora při vlastní obnově dat. Proces obnovy dat je obvykle spojený s vypjatou atmosférou způsobenou nefunkčností systému a tlakem uživatelů, která často vede k chybám administrátorů. Recovery Manager možnost těchto chyb eliminuje tím, že proces obnovy automatizuje. Stačí pouze určit, zda chcete obnovit data zcela, nebo jen do určitého časového okamžiku a Recovery Manager již sám pomocí automaticky vedeného katalogu záloh určí, z jakých souborů se obnova provede a jaký bude její konkrétní postup.

Flashback Query

Ne každá ztráta dat však v Oracle musí znamenat nutnost obnovy celé databáze ze zálohy. I přes automatizaci obnovy dat jde přece jen o operaci, které se každý administrátor rád vyhne. Obnova celé databáze či tablespace je sice jednoduchá, ale zasahuje velkou část databáze. A kvůli škrábnutí na lýtku také hned nebudete amputovat celou nohu. Zajímavou možnost nabízí mechanismus Flashback, jehož základní podoba - tzv. Flashback Query - je obsažena již i v Express Edition. Flashback Query umožňuje v dotazu pracovat s obsahem tabulek z nedávné historie. Místo aktuálního obsahu dat tak můžete lehce přidáním jedné klauzule v dotazu získat podobu starou třeba 15 minut nebo 1 hodinu, tedy předtím, než došlo k nechtěnému smazání či modifikaci dat. Lze tak jednoduše a rychle obnovit ztracená data v několika málo tabulkách bez ohledu na celkovou velikost databáze.

Pokud spíše hledáte prostředí pokrývající co nejširší okruh činností souvisejících s vývojem aplikace jak na databázové, tak i v Javě na střední vrstvě, může se vám hodit jiný zdarma šířený nástroj - Oracle JDeveloper. Ten vedle vlastního programátorského editoru obsahuje i řady průvodců zrychlujících vývoj a zjednodušujících například tvorbu webových služeb. Obsahuje také podporu pro ladění a širokou škálu modelovacích nástrojů. V současné době jsou k dispozici i rozšíření JDeveloperu umožňující vývoj v PHP či podporující open-source frameworky typu Struts, Mable nebo JUnit. JDeveloper podporuje také vývoj databázových objektů v databázi Oracle, i když v současné době nedosahuje možností Oracle SQL Developeru.

Omezení

I když je Express Edition nejnižší edicí, a tudíž má oproti vyšším edicím některá omezení, může být i přesto výhodnou variantou pro menší aplikace. A to nejen jako prostředí vývojové, ale i provozní. Vždyť objem dat řady aplikací ani zdaleka nedosahuje 4 GB a stejně tak i využitelnost pouze 1 GB RAM a 1 procesoru serveru není pro menší firmy či menší aplikace limitujícím faktorem. Také na poměry Oracle omezená podpora platforem - jen na Windows a Linux na platformě x86 - je pro tyto podmínky postačující.

Vzhledem k tomu, že je tato edice šířena zdarma, není na ní poskytována tradiční podpora formou HotLine či nástroje Metalink. Stejně, jako je to zvykem v případě jiných zdarma šířených softwarových produktů, lze však využít diskuzní fórum, do kterého vedle dalších uživatelů Express Edition přispívají i pracovníci Oracle.

Důležitou vlastností Express Edition je možnost snadného přechodu na vyšší placené edice v případě, že vám kterékoliv ze zmíněných omezení přestane vyhovovat. Tento přechod přitom neznamená ani nutnost zásahu do aplikace, ani změnu z pohledu navyklých administrátorských postupů. V obou oblastech vám ale otevírá nové možnosti. Jedinou nutnou změnou je samozřejmě zakoupení licencí a přeinstalování Oracle softwaru. Vlastní databáze i aplikace mohou zůstat beze změn.

Nahoru

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz