přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S

Příspěvky Nové GNOME a GitLab, podzimní konference, 5 let LibreOffice

Nové GNOME a GitLab, podzimní konference, 5 let LibreOffice
jz 30. 09. 2015, 13:47:46
Odpovědět  Odkaz 
Preklep:
Ubuntu 15.10 (vyjít by mělo 16. řijna) mate tam února.
jz
Lukáš Jelínek Re: Nové GNOME a GitLab, podzimní konference, 5 let LibreOffice
Lukáš Jelínek 30. 09. 2015, 15:47:55
Odpovědět  Odkaz 
Díky za upozornění, opraveno.
Vojtěch Trefný Re: Nové GNOME a GitLab, podzimní konference, 5 let LibreOffice
Vojtěch Trefný 30. 09. 2015, 17:23:34
Odpovědět  Odkaz 
Díky za upozornění a Lukášovi za rychlé opravení. (To by mě zajímalo, na co jsem myslel, když jsem takovou hloupost napsal.)
Podzimní Linux a OSS konference
fri 1. 10. 2015, 07:09:15
Odpovědět  Odkaz 
Jedna konference v Česku, druhá na Moravě. Bude něco ve Slezsku?
Lukáš Jelínek Re: Podzimní Linux a OSS konference
Lukáš Jelínek 1. 10. 2015, 09:21:41
Odpovědět  Odkaz 
Ve Slezsku bude konference OpenSource řešení v sítích: http://www.linuxexpres.cz/novinky/opensource-reseni-v-sitich-2015

Public Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...