přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S

Příspěvky V Brně probíhá konference openALt 2022

V Brně probíhá konference openALt 2022
Jiří Beránek 19. 09. 2022, 08:06:41
Odpovědět  Odkaz 
V jednom článku napsat jméno konference dvakrát špatně?? openALt, openAlt... Existuje korekce nebo alespoň Ctrl+C - Ctrl+V? OpenAlt prosím.

Public Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...