přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Inteligentní domácnost s Raspberry Pi 3

Inteligentní domácnost s Raspberry Pi 3

raspberrypi.png

V tomto článku si ukážeme, jak s pomocí mobilního telefonu, relé modulu a Raspberry Pi 3 ovládat různá zařízení v domácnosti. Podíváme se i na několik tipů pro chytrou domácnost.


Instalace aplikace a test funkčnosti

Budete potřebovat Raspberry Pi 3 s nainstalovaným Raspbianem Jessie, mobilní telefon s aplikací MyPi (k dispozici v Google Play a AppStore), relé modul a volitelně také spínací tlačítko. Pro experiment jsme použili tento modul s dvojicí relé. Nejprve do Raspberry nahrajte aplikaci pro vzdálené ovládání GPIO aplikací MyPi pomocí následujících příkazů:

cd /home/pi
sudo wget www.ioslinks.com/mypi/server.zip
sudo unzip server.zip

Spuštění aplikace provedete příkazem:

python3 mypi_server.pyc

V mobilní aplikaci klikněte na tlačítko Nastavení v pravém horním rohu. Zde vyplňte IP adresu, port (5000) a heslo (nejedná se o heslo k Raspberry, ale heslo aplikace; jako výchozí heslo je nastaveno 123456). Nyní vyzkoušejte správnost nastavení. Na Raspberry zanechte spuštěný terminál s aplikací, zároveň spusťte mobilní aplikaci (MyPi) a klikněte na Connect . Pokud na mobilu stisknete libovolné tlačítko pro ovládání, měla by se v terminálu vypsat věta:

Pin *: level=0/1

přičemž „*“ nahrazuje číslo GPIO pinu.

V případě problémů překontrolujte správnost nastavení mobilní aplikace.

Instalace a test funkčnosti aplikace Instalace a test funkčnosti aplikace

Automatické spouštění aplikace

Pokud vše funguje, jak má, nastavte aplikaci, aby se spustila s každým spuštěním vašeho Raspberry. To provedete zadáním příkazu:

sudo nano /etc/rc.local

Příkaz otevře editor nano. Na řádek před „exit 0“ napište:

python3 /home/pi/mypi_server.pyc &

Záznam uložte stisknutím kláves [Ctrl + o] a zavřete editor stisknutím kláves [Ctrl + x]. Nyní by se při každém spuštění Raspberry měla aplikace spustit. V případě, že se nespustí, zkontrolujte, že se v adresáři /home/pi nachází soubor mypi_server.pyc a soubor mypi.cfg.

Nastavení automatického spouštění aplikace Nastavení automatického spouštění aplikace

Nastavení aplikace v Raspberry Pi

Tato aplikace se nastavuje pomocí souboru mypi.cfg. Konfiguraci provedete zadáním příkazu:

sudo nano /home/pi/mypi.cfg

Soubor se otevře v terminálu pomocí editoru nano.

Nyní si vysvětlíme, co jednotlivé položky v konfiguračním souboru znamenají.

TCP_PORT = 5000
nastavení portu pro vzdálené připojení

PASSWORD = 123456
nastavení hesla aplikace. V případě, že pro připojení k aplikaci chcete využívat jiné heslo než výchozí, je třeba smazat původní heslo a vepsat vlastní. Po změně hesla je třeba aktualizovat heslo i v mobilní aplikaci.

#Outputs initial level : 0 for LOW or 1 for HIGH INIT_LEVEL = 1
nastavení výchozí hodnoty portů po zapnutí aplikace. Při zvolení hodnoty „0“, bude po spuštění aplikace na všech pinech hodnota „1“ (spuštěno). V opačném případě budou všechny piny vypnuté.

OUT1 = 7  až OUT8 = 21
nastavení výstupních portů , které aplikace ovládá. Doporučujeme zanechat výchozí a měnit pouze v případě, že jsou již tyto piny obsazeny (Není možné ovládat libovolná pin).

IN1 = 29 až IN8 = 24
nastavení vstupních portů. V případě, že dojde k sepnutí tlačítka připojeného k portu 29 (IN1), změní se hodnota na pinu OUT1 (manuální ovládání může posloužit například při poruše mobilního telefonu).

OUT1-MODE = T až OUT8-MODE = T
V případě volby „T“  bude při každém stisknutí tlačítka daného výstupu přepnut stav výstupu (vypnuto/zapnuto). V případě volby „M“ se po sepnutí tlačítka daného výstupu na výstupu nastaví „zapnuto“, po uplynutí nastavené doby se výstup sám nastaví do stavu „vypnuto“.

DELAY = 1.0
Nastavení času v sekundách, po kterém se má u výstupů nastavit „vypnuto“.

Konfigurační soubor aplikace Konfigurační soubor aplikace

Zapojení relé

Relé se připojuje ke sběrnici GPIO. V případě našeho relé se se pin Ucc na relé modulu propojuje na pin 2 (+5V) na Raspberry. Pin GND na relé modulu se připojuje na pin 6 (GND) na Raspberry. Ovládací piny na relé modulu (v našem případě IN1, IN2) se připojují popořadě na ovládací piny Raspberry.

Pro první relé je ovládací pin 7, pro druhé relé 11. Dalšími ovládacími piny jsou 13, 15, 16, 18, 19, 21. Na místo relé však můžeme připojit i třeba jen obyčejnou LED diodu. Ta se připojí anodou k libovolnému ovládacímu pinu a katodou na pin 6 (GND).

Sběrnice GPIO (zdroj: technická dokumentace Raspberry Pi) Sběrnice GPIO (zdroj: technická dokumentace Raspberry Pi)

Relé připojené k Raspberry Relé připojené k Raspberry

Jak to funguje?

Na ovládacím pinu se nastavuje napětí. V případě, že je výstup nastaven na „vypnuto“, nelze na pinu naměřit napětí. Když však nastavení pinu přepnete na „zapnuto“, je na daném pinu napětí +5V. Naše relé je nastaveno tak, že sepne při hladině +5V.

Připojení tlačítka

Každé tlačítko se připojí na pin 39 (GND). Druhá část tlačítek se může připojit na piny 29, 31, 32, 33, 36, 37, 23 a 24. Tlačítka musí být vždy zapojena jako spínací. Ke každému tlačítku je přiřazen jeden ovládací pin (stisk tlačítka změní hodnotu pinu na opačnou).

Připojení spotřebiče k relé

Naše relé nám dovoluje používat jej pro spínání zařízení s maximálním napětím 250 V a maximálním proudem 10 A. Zapojení relé by měl provést člověk se vzděláním v oboru elektro! Na přední straně našeho relé je vyvedená sběrnice, každé relé má jeden vstup a dva výstupy (zapnuto/vypnuto). Na střed zapojíme přívod elektrické energie. Zapojení obvodu na relé závisí na tom, zda má být spotřebič spuštěn při zapnutém/vypnutém relé.

Nahoru

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Antonín Judytka

Je mi 19 let. Čtvrtým rokem studuji elektrotechniku na ISŠTE Sokolov. Baví mě vlastní silou zdolávat překážky. K psaní jsem se dostal díky redakci www.ExoSpace.cz , která mě naučila, jak má článek vypadat a co vše je potřeba dodržet. Volný čas trávím rád venku, popřípadě ve vlastní dílničce, kde se snažím zjistit, jak dané věci fungují.


  • Distribuce: Debian
  • Grafické prostředí: GNOME