přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Zápis funkcí v Calcu

Zápis funkcí v Calcu

ooo.png

Funkce jsou tím, co dělá každý tabulkový procesor silným. OpenOffice.org Calc není výjimkou a funkcí obsahuje více než dost. Na vás jako uživatelích je, abyste se s funkcemi seznámili a naučili se je používat. Dnešní článek vám k tomu pomůže. Nejprve se seznámíte s funkcemi obecně, potom se je naučíte zapisovat za pomoci průvodce funkcí.


Jemný úvod do funkcí

Co to je funkce a jak si ji představit? Nejjednodušeji jako černou krabičku, do které vstupujete s oblastí dat, hodnot, například známky ve škole, a z níž vystupuje vámi požadovaný výsledek, například aritmetický průměr. To, jak a co se vykonává uvnitř krabičky, znát nemusíte. Z tohoto plyne další veliká výhoda funkcí, a sice, že nemusíte znát ani konkrétní vzorec pro výpočet průměru. Stačí vám pouze, když budete znát název funkce, neboli řečeno abstraktně, název černé krabičky.

Funkce, stejně jako vzorce, zapisujete do vstupní řádky panelu vzorců. Stejně jako u vzorců začíná řádek s funkcemi znakem = (rovnítko). Konkrétní zápis funkce pro výpočet průměru známek v oblasti buněk A2-A6 bude vypadat následovně: =AVERAGE(A2:A6) . Jak je z příkladu vidět, nikde nemáte zapsán konkrétní vzorec pro zápis výpočtu průměru. Pouze jste potřebovali znát název funkce, a ten je v případě průměru AVERAGE. Vstupem do funkce je pak oblast buněk A2-A6, zapsaná v závorce.

Obrázek:  1.jpg

Vstupní řádka a ovládací ikony

Průvodce funkcí

Protože si jako uživatelé budete zřejmě mnoho funkcí, jejich zápis a použití pamatovat pouze pasivně, budete využívat velmi často Průvodce funkcí. Průvodce funkcí vám práci s funkcemi velmi zjednoduší. Vyvoláte ho poklepáním na ikonu f(x), která je umístěna na panelu vzorců v horní části obrazovky nad listem.

Zvláště při práci s funkcemi nezapomínejte na nápovědu. Nápovědu vyvoláte funkční klávesou [F1]. Kliknutím na odkaz Seznam funkcí podle kategorií v pravé části okna nápovědy pak dostanete přehledný výpis všech kategorií funkcí. Kliknutím na jednotlivé kategorie a podkategorie získáte podrobný popis všech funkcí a naleznete tak ty funkce, které vám při vaši práci v mnohém pomohou.

Obrázek:  7.jpg

Nápověda k funkcím

Obrázek:  2.jpg

Průvodce funkcí, již existující funkce

Průvodce funkcí se skládá ze dvou záložek. Záložky Funkce, která slouží k vytváření funkcí, a záložky Struktura, která slouží ke kontrole stavby vzorce. Při sestavování nových vzorců s funkcemi má velký význam záložka Funkce, a tak si ji nyní popíšeme. Roletové menu Kategorie vám pro snadnější orientaci umožní vybrat kategorii, ze které chcete danou funkci použít. Má-li se funkce týkat výpočtu průměru, můžete si zvolit kategorii Statistické. Pokud si nejste jisti, ke které kategorii se vámi žádaná funkce váže, zvolte Vše.

Obrázek:  3.jpg

Kategorie funkcí (vlevo)

Oblast Funkce vám pak jednoduše umožní vybrat žádanou funkci. Přestože veškeré názvy funkcí se zadávají pouze v angličtině, v pravé části okna Průvodce funkcí se vám ke každé funkci zobrazí popis v češtině, takže všem z vás, kteří angličtinu neovládáte, nebudou názvy funkcí po čase činit žádné problémy. Po výběru konkrétní funkce, v našem případě například funkce AVERAGE, která se nachází v kategorii Statistické, stiskněte pro zadání vstupních hodnot tlačítko Další.

Obrázek:  4.jpg

Popis funkce je česky

Zadání konkrétních hodnot do průvodce funkcí

Po stisku tlačítka Další se vám v pravé části Průvodce funkcí zobrazila nová vstupní pole, do kterých můžete zadat konkrétní čísla, souřadnice jednotlivých buněk, ve kterých jsou hodnoty, nebo celou oblast s hodnotami. Dále pak do okna přibyl nový popis k funkci. Tentokrát je popis zaměřen na to, jaké hodnoty a v jakém pořadí jsou funkcí očekávány. Ve vašem případě se jako nejvhodnější zdá zadat celou oblast, ve které jsou umístěny jednotlivé známky.

Obrázek:  5.jpg

Vstupní hodnoty pro funkci (kurzor)

Výběr celé oblasti provedete kliknutím na tlačítko Zmenšit. Poté najeďte kurzorem myši na buňku A2, držte stisknuté levé tlačítko a ukazatelem myši táhněte na buňku A6. Ve zmenšeném okně průvodce funkcí se vám objeví A2:A6. Potom stiskneme tlačítko Maximalizovat a poté tlačítko OK. V buňce pro výpočet se vám objeví vypočtený průměr a v poli Panelu vzorců pak funkce =AVERAGE(A2:A6) . Za pomoci Průvodce funkcí jste tedy dosáhli stejného výsledku jako při ručním zápise.

Obrázek:  6.jpg

Výběr oblasti, zmenšený Průvodce funkcí

Nahoru

Příspěvky

Zápis funkcí v Calcu
S.T. 31. 10. 2012, 18:51:55
Odpovědět  Odkaz 
Dobrý den, už několikrát jsem potřebovala nastavit funkce v Calcu, dodržela jsem postup přesně, jak zde píšete, přesto se mi v buňkách zobrazují jen vzorce, ale ne výsledek. A to i když zadám příkaz (=SUM(A1:A6)) nebo jednoduchý součet pomocí označení buněk (=A1-A2) nebo i když do buňky zadám přímo konkrétní výpočet (=10-5), nikdy se v buňce nezobrazí výsledek, ale jen ten vzorec. (A nezapomínám na Enter na konci vzorce) Jako formát zobrazení buněk mám nastavené "Všechny". Nevíte, co dělám špatně? A také, mohl byste mi poradit, jak udělat, aby Calc prázdné buňky, které jsem vybrala a zahrnula do budoucích výpočtů (jsou součást vybrané oblasti), nepočítal s nulovou hodnotou, tedy nedosazoval při výpočtu nulu, ale ignoroval prázdnou buňku vůbec? S tím, že až do ní hodnotu vepíši, s ní teprve začne kalkulovat. Velmi děkuji za radu. S.T.
Re: Zápis funkcí v Calcu
Ludek 11. 12. 2014, 15:31:23
Odpovědět  Odkaz 
Dobrý den, zkontrolujte si nastavení:
Nástroje - Možnosti - LibreOffice Calc - Zobrazení
Zde nesmí být zatrženo políčko Vzorce.
Pokud je vybráno, zobrazí buňka místo výsledku vzorec.
Vlastimil Ott Zápis funkcí v Calcu
Vlastimil Ott 31. 10. 2012, 19:08:22
Odpovědět  Odkaz 
Nepište obalovací závorky.

Na dotazy je forum.openoffice.cz, tady to nikdo asi moc řešit nebude... Jinak samozřejmě pomůže podmínka.

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Faltýnek

Lukáš Faltýnek

Vystudoval informační management na Univerzitě Hradec Králové. Pracuje jako analytik/programátor. Láskou k počítačům vzplanul v roce 1986, kdy dostal svůj první počítač Atari 800 XL. S Unixem se poprvé setkal před dvanácti lety. Chvíli nato pak s Linuxem, který si pro jeho svobodu zamiloval. Je ženatý a má dvě děti. Mezi jeho koníčky patří literatura, kinematografie a cestování.


  • Distribuce: Ubuntu

| blog