přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, CADA: Zveřejněte zdrojové kódy k daňovému softwaru

CADA: Zveřejněte zdrojové kódy k daňovému softwaru

Francie

Francouzský úřad CADA vyzval tamní ministerstvo financí, aby zveřejnilo zdrojové kódy k daňovému softwaru. Reagoval tak na žádost občana, kterému ministerstvo předtím odmítlo vyhovět.


Jeden z francouzských občanů žádal tamní ministerstvo financí o poskytnutí zdrojových kódů k softwaru používanému pro správu daní. Ministerstvo odmítlo vyhovět, s tím, že se software skládá z mnoha souborů a bylo by příliš obtížné je poskytnout. Úřad CADA (Commission d'accès aux documents administratifs, česky Komise pro přístup k administrativním dokumentům) však takové zdůvodnění nepovažuje za správné a vyzval proto ministerstvo ke zveřejnění kódů.

Podle CADA nemohou být zmíněné technické komplikace důvodem k odmítnutím zdrojové kódy poskytnout. Měly by být k dispozici v té formě, v jaké existují. Navíc by měly být opětovně použitelné, kromě částí, u kterých tomu brání duševní vlastnictví třetích osob. „Je to velmi důležité rozhodnutí,“ komentoval to Frédéric Couchet, ředitel organizace April, která se zabývá podporou svobodného softwaru ve Francii. „Nevyhnutelně to také povede k otázce, jakou licenci použít pro sdílení tohoto kódu.“ Doporučuje použít svobodné licence.

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blogPublic Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »