přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Jen 0,09 % webů s HTTPS používá public key pinning

Jen 0,09 % webů s HTTPS používá public key pinning

Pinning

Možnost „přišpendlení“ veřejného klíče (public key pinning) využívá zatím jen zcela zanedbatelný počet webů. Specifikace této technologie byla vydána přibližně před rokem.


Jednou z možností zvýšení bezpečnosti internetové komunikace je tzv. public key pinning (PKP), česky „přišpendlení“ veřejného klíče. Snižuje riziko plynoucí z případné kompromitace certifikačních autorit, protože umožňuje serveru předávat ve speciální hlavičce heše veřejných klíčů, které se používají a budou používat. Pokud se klient následně připojí k serveru a ten mu pošle klíč s neznámým hešem, je to signál, že se děje něco nekalého.

Hlavním nedostatkem této technologie je, že funguje až poté, co se klient k serveru poprvé připojí a získá data z hlaviček. Proto pokud útočník použije certifikát vystavený zkompromitovanou autoritou, ochrana nezafunguje a naopak se mohou přišpendlit klíče útočníka.

Od vydání specifikace HTTP Public Key Pinning (HPKP) v dokumentu RFC 7469 uběhl necelý rok a firma Netcraft zkoumala, jak se tato technologie rozšířila. Ukázalo se, že současné využití je zcela zanedbatelné – HPKP se využívá jen na 0,09 % webů komunikujících přes HTTPS. V absolutním čísle je to cca 4 100 webů, z toho jen asi 3 000 mají korektní konfiguraci.

HPKP se doporučuje používat společně s HSTS, ale technicky nic nebrání ani samostatnému nasazení, byť se ztrácí část „bezpečnostní síly“.

Webový prohlížeč Google Chrome/Chromium podporuje HPKP od verze 38, Mozilla Firefox od verze 35 (v obou případech tedy déle, než existuje oficiální specifikace). Naopak prohlížeče Microsoft Edge, Internet Explorer, Safari a Opera Mini tuto technologii nepodporují.

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blogPublic Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »