přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Nový HTML element by měl zrychlit web

Nový HTML element by měl zrychlit web

Internet

Vývojové verze prohlížečů Firefox a Chrome/Chromium obsahují podporu nového HTML elementu „picture“, který bude moderní, responzivní náhradou starodávného elementu „img“.


S rozmachem mobilních zařízení s malými displeji vyvstala potřeba přizpůsobovat zobrazení webových stránek velikosti a rozlišení displeje. Hovoří se tu o „responzivním designu“, který je ale za současných podmínek poměrně tvrdým oříškem, protože se objevují protichůdné požadavky. Prohlížeče na jedné straně straně urychlují načítání tím, že posílají požadavky na obrázky ještě před načtením celé stránky, tím se ale současně komplikuje přizpůsobování velikosti obrázků displeji a přenese se tak zbytečně mnoho dat, což je na pomalejším mobilním připojení dost nepříjemné.

Proto byl vytvořen úplně nový HTML element <picture>, který bude náhradou starého, hojně využívaného elementu <img>. Nový element sám o sobě neobsahuje informace o obrázku, jen zapouzdřuje specifické elementy – k nim patří jak dosavadní <img>, tak hlavně <source>, v jehož atributech se nachází sada obrázkových souborů, sada velikostí a filtr média (určuje, který element se použije).

Prohlížeč si tak může rychle vybrat, který obrázek načte, nepřenášejí se tak zbytečně objemné soubory a současně není třeba načtení obrázků odkládat až na okamžik, kdy se načte nějaká javascriptová detekce parametrů přístroje. Podpora pro element <picture> je obsažena ve vývojových verzích prohlížečů Firefox 34 a Chrome/Chromium, je ji však třeba explicitně zapnout.

Prohlížeč Mozilla Firefox 34 přinese také přepínání motivů v rámci okna Přizpůsobení, možnost ukončení nedokončeného spuštění a v mobilní verzi novou stránku o nemožnosti připojení v režimu off-line.

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blogPublic Relations

I ve velké firmě je místo pro startupového ducha

Michal BroučekMichal Brouček pracuje v plzeňské pobočce společnosti Siemens Advanta dva a půl roku jako softwarový inženýr a vedoucí vývojového týmu. Svou práci si velmi pochvaluje. Kromě technických záležitostí má na starosti i spokojenost svých kolegů v týmu a zajišťování celkové pohody na pracovišti. 

Pokračování ...Public Relations

Safetica spustila SaaS verzi svého bezpečnostního softwaru s pravidelným předplatným

safeticaMladá tech­no­lo­gic­ká spo­leč­nost Safe­tica, která stojí za stej­no­jmen­ným soft­warem na ochra­nu před úniky dat (DLP – Data Loss Pre­ven­tion) a vnitř­ní­mi hroz­ba­mi (ITP – In­sid­er Threat Pro­tec­tion), tento rok spus­ti­la ostrý pro­voz nové SaaS ver­ze své­ho pro­duk­tu – Safe­tica NXT. Ta fun­gu­je pří­mo z clou­du bez potře­by in­s­ta­la­ce na za­ří­ze­ní a pla­tí se pro­s­třed­nict­vím pra­vi­del­né­ho před­plat­ného.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »


Public Relations

Malá bedýnka velkých možností vCube AiO TSP – kompaktní, ekonomické, bezpečné IT

vCubeV této malé kostce se skrývá vše, co potřebuje firemní IT. Systém vCube AiO, byť je kompaktní, poskytne nekompromisní výkon. Má silné procesory, dostatek operační paměti, velká výkonná úložiště, pro komunikaci využívá rychlou 10Gbit síť. Systém poskytuje dostatečný výkon pro provoz firemních virtuálních serverů a uživatelských pracovních stanic.

Pokračování ...