přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, PHP 5.6

PHP 5.6

PHP

Je tady nová verze PHP 5.6. Mezi hlavní novinky patří například konstantní skalární výrazy, podpora uploadů nad 2 GB, variadické funkce nebo operátor pro umocňování.


Technologie PHP má novou verzi 5.6, která přináší řadu změn v jazyce i v platformě. Jazyk PHP byl obohacen o konstantní skalární výrazy, variadické funkce (s proměnným počtem argumentů), využití klíčového slova use pro import funkcí a konstant a operátor pro umocňování (kterým jsou dvě hvězdičky za sebou).

Co se týká platformy, nově je stream php://input použitelný opakovaně (a současně je zavrženo používání $HTTP_RAW_POST_DATA a tato proměnná standardně ani není definována, aby se se ušetřila paměť). Objekty (které se používají místo dřívějších prostředků) GNU Multiple Precision nově podporují přetěžování operátorů. Uploadované soubory mohou být nyní větší než dříve limitní 2 GB. Pro ladění je připraven nový interaktivní debugger phpdbg implementovaný jako modul SAPI.

Nová verze však přináší i některé změny, které ovlivňují kompatibilitu. Kromě již zmíněné změny GMP z prostředků na objekty je to například striktnější validace dat JSON, ověřování certifikátů (a doménových názvů) u streamových wrapperů využívajících SSL/TLS nebo nepřepisovatelnost polí definovaných pomocí literálu array jako položka třídy.

Podrobnější informace najdete v příručce k migraci na PHP 5.6.

Nahoru

Příspěvky

PHP 5.6
Pavel Šimerda 29. 08. 2014, 11:25:27
Odpovědět  Odkaz 
Zdá se mi to, nebo se tady někdo snaží z PHP udělat Python?

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blogPublic Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »