přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Videolearning s Matterhorn 1.0

Videolearning s Matterhorn 1.0

Matterhorn se hodí hlavně pro univerzity, ale třeba i střední školy. Umožňuje snadné pořizování a zveřejňování záznamů z přednášek a dalšího video obsahu.


Nástroj Matterhorn spadá pod projekt Opencast, který se snaží o vyvinutí a popularizaci open-source projektů vhodných pro e-learning (především ve formě audia a videa). Matterhorn je velmi komplexní nástroj, záznamy zpracovává ve čtyřech krocích:

  1. získání videa (nahrání videa, automatické nahrání přednášky)

  2. zpracování (kódování, přidání titulků)

  3. distribuce (vlastní servery, YouTube, výukový systém Moodle)

  4. konzumace obsahu (vyhledávání, video přehrávač)

17. srpna vyšla jeho první verze, můžete stahovat binárku společnou pro všechny distribuce a postupovat podle instrukcí. Matterhorn má, zdá se, zajištěnou budoucnost. Na jeho vývoji se podílí mnoho univerzit, včetně Cambridge nebo Berkeley. Je dost možné, že Matternhorn si najde cestu i na české univerzity. Určitě by měl uplatnění i na středních školách, ale tam to tak růžově nevidím. Obecně se dá říct, že na středních školách jsou konzervativnější a bohužel nemají tolik chuti ke zkoušení nových věcí, i když výjimky se najdou.

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Roman Bořánek


| blogPublic Relations

Rozšiřující analytické funkce řešení Flowmon

ALEF FlowmonZnámým systémem pro sle­do­vá­ní toků v síti je ře­še­ní spo­leč­nos­ti Flow­mon. V zá­k­la­du se po­u­ží­vá pro mo­ni­to­ro­vá­ní da­to­vých toků v síti a k ře­še­ní pro­b­lé­mů s tou­to ko­mu­ni­ka­cí. Při po­u­ži­tí Flow­mon sond se vi­di­tel­nost do ko­mu­ni­ka­ce dos­tá­vá až na úro­veň ap­li­ka­cí. Kromě to­ho­to zá­k­lad­ní­ho mo­ni­to­rin­gu a ná­s­tro­je na ře­še­ní pro­b­lé­mů má Flow­mon také rozšiřující moduly.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »