přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Nový člen Open-source Aliance se věnuje kybernetické bezpečnosti

Nový člen Open-source Aliance se věnuje kybernetické bezpečnosti

Open_source.jpg

Do Spolku Open-source Aliance vstoupila společnost AXENTA a.s. Už více než deset let působí v oblasti komplexních bezpečnostních řešení a služeb. Poskytuje analytické služby, návrhy, realizace a provoz optimálních řešení, chránících informační aktiva a kritické procesy zákazníka. V Alianci se zapojila do práce Výboru pro bezpečnost. Jeho členové mimo jiné vypracovávají společné standardy pro řešení kybernetických hrozeb a věnují se osvětě při zavádění otevřených řešení.


„Naše společnost se zaměřuje na kybernetickou bezpečnost, zejména na monitoring kyber bezpečnosti. Z tohoto titulu vnímáme naši účast v Open-source Alianci zejména v bezpečnostním výboru jako nezbytný základní kámen, protože kyber bezpečnost je v dnešní době nezbytnou součástí všeho lidského konání,“ uvádí Lukáš Přibyl, CEO AXENTA.


„V poslední době přibývá kybernetických útoků na státní organizace, jejichž následkem bývá totální ochromení jejich datové infrastruktury. Posílení naší členské základy právě o společnost AXENTA vnímáme proto jako zásadní a v rámci jejího zapojení do Aliance očekávám pomoc především v oblasti metodik, jak nasazovat open-source řešení ve veřejné správě právě v souladu s pravidly bezpečnosti a rizik,“ říká Pavel Dovhomilja, předseda představenstva Open-source Aliance. „Chceme svými zkušenostmi přispět k tomu, aby produkty a řešení Aliance byly komplexní a bezpečné a přinášely koncovým zákazníkům užitek v plné šíři,“ dodává Lukáš Přibyl.

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Zdeněk Gric


  • Distribuce: qcmPublic Relations

Jak ovládnout kamery v chytrém městě? Přihlaste se na webinář 24. června

MilestoneMěsta se plní dohledovými kamerami. Jen v Praze jich bylo dle údajů z roku 2019 něco přes 2 800. Instalují se za účelem zajištění bezpečnosti občanů, plynulosti dopravy i jako senzory, které pomáhají monitorovat životní prostředí.

Pokračování ...Public Relations

Rozšiřující analytické funkce řešení Flowmon

ALEF FlowmonZnámým systémem pro sle­do­vá­ní toků v síti je ře­še­ní spo­leč­nos­ti Flow­mon. V zá­k­la­du se po­u­ží­vá pro mo­ni­to­ro­vá­ní da­to­vých toků v síti a k ře­še­ní pro­b­lé­mů s tou­to ko­mu­ni­ka­cí. Při po­u­ži­tí Flow­mon sond se vi­di­tel­nost do ko­mu­ni­ka­ce dos­tá­vá až na úro­veň ap­li­ka­cí. Kromě to­ho­to zá­k­lad­ní­ho mo­ni­to­rin­gu a ná­s­tro­je na ře­še­ní pro­b­lé­mů má Flow­mon také rozšiřující moduly.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »