přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S,

Co se píše o: dzivý balucha

Vyšla nová verzia Double Commanderu so zaujímavými novinkami

Double Commander

Na svete je nová hlavná verzia 0.8.0, ktorá prináša zaujímavé novinky a opravy chýb. 


 

reklama

Efektivní testování softwaru – Klíčové otázky pro efektivitu testovacího procesu

Efektivní testování softwaru

Táto kniha sa v trinástich kapitolách snaží predostrieť čitateľovi ako testovanie zapadá do životného cyklu vývoja softvéru, poukázať na jeho význam, popísať jednotlivé procesy, nastoliť otázky a dať na ne aj odpovede. 


 

MuCommander ožíva, počas neaktivity vznikol fork trolCommander

muCommander

Po viac ako štyroch rokoch vyšla nová verzia (0.91) menej známeho multiplatformového dvojpanelového správcu súborov muCommander napísaného v Jave.


 

Epson WorkForce M100: Ďalší pokus dostať atrament do kancelárie

Epson_m100.jpg

Riešenie od Epsonu, ktoré ponúka vynikajúce náklady na tlač v kompaktnom vyhotovení s použitím netradičnej veľkokapacitnej nádržky na atrament.


 

Public Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...