přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S,

Co se píše o: ossconf

Open source na Mestskom úrade Banská Bystrica

bbystrica.png

V dnešnej dobe je nasadenie Linuxu ako serverového operačného systému pomaly pravidlom. V roku 2003, keď sa Peter Tuhársky pridal k oddeleniu informatiky, tomu zďaleka tak nebolo. Všetky dôležité služby poskytoval server s Windows NT4 a na sieti bolo pripojených niekoľko desiatok počítačov s Windows 98. Na sieti bežal jediný linuxový server, ktorý obslúžil zopár zamestnancov, ktorí potrebovali prístup k poštovým schránkam a internetu.


 

reklama

Konferencia OSSConf 2011

zilina.png

6. až 9. júla 2011 sa v priestoroch FRI ŽU konala v poradí už tretia konferencia Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach – OSSConf 2011, ktorú organizovala SOIT. Konferencia v Žiline nachádza priaznivé organizátorské zázemie a podporu vedenia FRI ŽU, ktoré poskytlo veľmi príjemné priestory fakulty. Tohtoročná konferencia sa uskutočnila pod záštitou ministra školstva Slovenskej republiky Eugena Jurzycu a dekana FRI ŽU Karola Matiaška. Miloš Šrámek


 

Konferencia Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach

zilina.png

V dňoch 6.-9. júla 2011 sa v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky žilinskej univerzity uskutoční už takmer tradičná konferencia Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach. Tento rok nad ňou prevzali záštitu minister školstva Slovenskej republiky E. Jurzyca a dekan Fakulty riadenia a informatiky žilinskej univerzity K. Matiaško.