přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Konferencia OSSConf 2011

Konferencia OSSConf 2011

zilina.png

6. až 9. júla 2011 sa v priestoroch FRI ŽU konala v poradí už tretia konferencia Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach – OSSConf 2011, ktorú organizovala SOIT. Konferencia v Žiline nachádza priaznivé organizátorské zázemie a podporu vedenia FRI ŽU, ktoré poskytlo veľmi príjemné priestory fakulty. Tohtoročná konferencia sa uskutočnila pod záštitou ministra školstva Slovenskej republiky Eugena Jurzycu a dekana FRI ŽU Karola Matiaška. Miloš Šrámek


Autor fotografií: Miloslav Ofúkaný, GeoCommunity s.r.o. Více fotek na webu konference.

Hlavným cieľom konferencie OSSConf 2011 bolo vytvorenie priestoru na stretnutie používateľov otvoreného a slobodného softvéru, ale aj tých, ktorí sa na túto cestu zatiaľ len chcú vydať. Odznelo na nej celkove štyridsaťpäť príspevkov, v ktorých prezentujúci oboznámili obecenstvo so svojimi skúsenosťami, výsledkami, úspechmi alebo aj neúspechmi. Súčasťou konferencie bolo aj udeľovanie Ceny SOIT a Liberixu 2011 za najlepšiu študentskú prácu súvisiacu s otvorenými informačnými technológiami. Laureátmi za rok 2011 sa stali Michal Toman z Masarykovej univerzity v Brne, Jan Včelák z VUT v Brne a Peter Janků z Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Konferenčné príspevky, či už ich plný text alebo prezentácia, sú voľne dostupné v archíve konferencie na stránke ossconf2011.soit.sk.

Spoločná fotografia, autor: Miloslav Ofúkaný, GeoCommunity s.r.o. Spoločná fotografia

Konferencia bola tematicky rozdelená na päť častí. V stredu začala špecializovanou sekciou Otvorený softvér vo vede a výskume, v ktorej prevažne mladí vedeckí pracovníci – doktorandi – referovali o výsledkoch svojho výskumu, ktorý bol dosiahnutý s pomocou open-source nástrojov.

Vo štvrtok sa uskutočnili až tri nezávislé akcie – dve špecializované sekcie TeX a jeho priatelia a OpenGIS – otvorený softvér v GIS a jeden odborný seminár pre učiteľov Otvorený softvér vo vyučovaní.

Typografický systém TeX sa široko využíva najmä na sadzbu typograficky náročných a zložitých textov. V prvej prednáške tejto sekcie pozvaný prednášajúci Jiří Rybička z Mendelovej univerzity v Brne predstavil jeden z najnovších nástrojov TeXovskej rodiny, XeLaTeX, ktorý rozširuje možnosti TeXu smerom k novým možnostiam kódovania znakov, využívaniu systémových písiem a vysokej kvality sadzby. Napriek tomu, že TeX je seriózny typografický nástroj a vývoj nových balíčkov je práca pre skúsených špecialistov, celá sekcia sa vďaka svojmu organizátorovi, Pavlovi Střížovi z Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, niesla v uvoľnenej a veselej atmosfére.

Odovzdávanie Ceny SOIT a Liberixu Odovzdávanie Ceny SOIT a Liberixu

Štvrtkové popoludnie bolo venované geografickým informačným systémom. GIS je oblasť, v ktorej sa otvorený softvér využíva častejšie ako v mnohých iných oblastiach, čo sa odzrkadlilo aj na počte a kvalite príspevkov. Sekciu svojím príspevkom zahájil jej organizátor Miloslav Ofúkaný zo spoločnosti GeoCommunity s. r. o. (prevádzkovateľ informačného portálu Geoinformatika.sk), ktorý v prehľadovej rovine uviedol možnosti, ktoré OSS v tejto oblasti ponúka. V sekcii boli spomínané aj konkrétne produkty, ktoré sú postavené na báze otvoreného softvéru: GISPLAN od spoločnosti Gista a komunitný portál Freemap.sk slovenskej časti OpenStreetMap.org.

Cieľom celodenného odborného seminára Otvorený softvér vo vyučovaní bolo predstavenie možností, ktoré OSS ponúka pre vyučovanie na základných a stredných školách. Milo prekvapil záujem, na seminár prišlo vyše tridsať učiteľov z celého Slovenska. Témy pokrývali široké spektrum možností, ktoré OSS pre školy poskytuje. Účastníci si mohli vyskúšať inštaláciu Linuxu na počítač, mohli sa zoznámiť s viacerými administračnými úlohami (zálohovanie, tvorba live CD pre žiakov) a s viacerými aplikáciami ako napríklad Audacity (práca so zvukom), Inkscape (vektorová grafika) a Scratch (programovanie pre deti).

Zuzana Wienk Zuzana Wienk

V piatok a v sobotu sa uskutočnila hlavná akcia konferencie - všeobecná sekcia Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach. Na začiatku sa účastníkom prihovoril prof. Karol Matiaško, dekan FRI ŽU. Potom odzneli prednášky ďalších dvoch pozvaných účastníkov. Prvou bola Zuzana Wienk z Aliancie Fair-Play, ktorá vo svojej prednáške priblížila aktuálnu otázku otvorenosti a sprístupňovania dát informačných systémov štátnej správy. V druhej piatkovej pozvanej prednáške sa Stanislav Slačka zo Školského výpočtového strediska v Banskej Bystrici venoval používaniu open-source softvéru na školách.

Prednášky všeobecnej sekcie boli rôznorodé v takej istej miere, ako je rôznorodý aj samotný OSS. Už tradične boli na konferencii predstavené novinky, ktoré sa chystajú v distribúciách Linuxu openSUSE a Fedora. V tomto krátkom prehľade sotva možno čo i len krátko spomenúť viac príspevkov. Za všetky teda spomenieme len tri, ktoré boli venované nasadeniu OSS v štátnej správe a školstve. David Dvořák sa s poslucháčmi podelil so svojimi štvorročnými skúsenosťami zo zavádzania a prevádzkovania terminálovej siete LTSP, Linuxu a viacerých open-source aplikácií na základnej škole v Ostrave. V príspevku, ktorý odporúčame každému, kto má záujem o nasadzovanie open-source softvéru v organizácii, Peter Tuhársky predstavil históriu používania slobodného softvéru a Linuxu na Mestskom úrade v Banskej Bystrici. V treťom príspevku s podobnou témou Vlastimil Ott zo všeobecne prospešnej organizácie Liberix uviedol viacero pozitívnych príkladov nasadenia open source v praxi.

Seminár pre učiteľov Seminár pre učiteľov

Organizátori, ktorých potešil veľký záujem o prednášky, ďakujú všetkým účastníkom, autorom a sponzorom, bez ktorých by konferenciu nebolo možné zorganizovať.

Miloš Šrámek,
člen organizačného výboru OSSConf 2011

Nahoru

(Jako ve škole)
Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 2
 

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz