přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Konferencia OSSConf 2011

Konferencia OSSConf 2011

zilina.png

6. až 9. júla 2011 sa v priestoroch FRI ŽU konala v poradí už tretia konferencia Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach – OSSConf 2011, ktorú organizovala SOIT. Konferencia v Žiline nachádza priaznivé organizátorské zázemie a podporu vedenia FRI ŽU, ktoré poskytlo veľmi príjemné priestory fakulty. Tohtoročná konferencia sa uskutočnila pod záštitou ministra školstva Slovenskej republiky Eugena Jurzycu a dekana FRI ŽU Karola Matiaška. Miloš Šrámek


Autor fotografií: Miloslav Ofúkaný, GeoCommunity s.r.o. Více fotek na webu konference.

Hlavným cieľom konferencie OSSConf 2011 bolo vytvorenie priestoru na stretnutie používateľov otvoreného a slobodného softvéru, ale aj tých, ktorí sa na túto cestu zatiaľ len chcú vydať. Odznelo na nej celkove štyridsaťpäť príspevkov, v ktorých prezentujúci oboznámili obecenstvo so svojimi skúsenosťami, výsledkami, úspechmi alebo aj neúspechmi. Súčasťou konferencie bolo aj udeľovanie Ceny SOIT a Liberixu 2011 za najlepšiu študentskú prácu súvisiacu s otvorenými informačnými technológiami. Laureátmi za rok 2011 sa stali Michal Toman z Masarykovej univerzity v Brne, Jan Včelák z VUT v Brne a Peter Janků z Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Konferenčné príspevky, či už ich plný text alebo prezentácia, sú voľne dostupné v archíve konferencie na stránke ossconf2011.soit.sk.

Spoločná fotografia, autor: Miloslav Ofúkaný, GeoCommunity s.r.o. Spoločná fotografia

Konferencia bola tematicky rozdelená na päť častí. V stredu začala špecializovanou sekciou Otvorený softvér vo vede a výskume, v ktorej prevažne mladí vedeckí pracovníci – doktorandi – referovali o výsledkoch svojho výskumu, ktorý bol dosiahnutý s pomocou open-source nástrojov.

Vo štvrtok sa uskutočnili až tri nezávislé akcie – dve špecializované sekcie TeX a jeho priatelia a OpenGIS – otvorený softvér v GIS a jeden odborný seminár pre učiteľov Otvorený softvér vo vyučovaní.

Typografický systém TeX sa široko využíva najmä na sadzbu typograficky náročných a zložitých textov. V prvej prednáške tejto sekcie pozvaný prednášajúci Jiří Rybička z Mendelovej univerzity v Brne predstavil jeden z najnovších nástrojov TeXovskej rodiny, XeLaTeX, ktorý rozširuje možnosti TeXu smerom k novým možnostiam kódovania znakov, využívaniu systémových písiem a vysokej kvality sadzby. Napriek tomu, že TeX je seriózny typografický nástroj a vývoj nových balíčkov je práca pre skúsených špecialistov, celá sekcia sa vďaka svojmu organizátorovi, Pavlovi Střížovi z Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, niesla v uvoľnenej a veselej atmosfére.

Odovzdávanie Ceny SOIT a Liberixu Odovzdávanie Ceny SOIT a Liberixu

Štvrtkové popoludnie bolo venované geografickým informačným systémom. GIS je oblasť, v ktorej sa otvorený softvér využíva častejšie ako v mnohých iných oblastiach, čo sa odzrkadlilo aj na počte a kvalite príspevkov. Sekciu svojím príspevkom zahájil jej organizátor Miloslav Ofúkaný zo spoločnosti GeoCommunity s. r. o. (prevádzkovateľ informačného portálu Geoinformatika.sk), ktorý v prehľadovej rovine uviedol možnosti, ktoré OSS v tejto oblasti ponúka. V sekcii boli spomínané aj konkrétne produkty, ktoré sú postavené na báze otvoreného softvéru: GISPLAN od spoločnosti Gista a komunitný portál Freemap.sk slovenskej časti OpenStreetMap.org.

Cieľom celodenného odborného seminára Otvorený softvér vo vyučovaní bolo predstavenie možností, ktoré OSS ponúka pre vyučovanie na základných a stredných školách. Milo prekvapil záujem, na seminár prišlo vyše tridsať učiteľov z celého Slovenska. Témy pokrývali široké spektrum možností, ktoré OSS pre školy poskytuje. Účastníci si mohli vyskúšať inštaláciu Linuxu na počítač, mohli sa zoznámiť s viacerými administračnými úlohami (zálohovanie, tvorba live CD pre žiakov) a s viacerými aplikáciami ako napríklad Audacity (práca so zvukom), Inkscape (vektorová grafika) a Scratch (programovanie pre deti).

Zuzana Wienk Zuzana Wienk

V piatok a v sobotu sa uskutočnila hlavná akcia konferencie - všeobecná sekcia Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach. Na začiatku sa účastníkom prihovoril prof. Karol Matiaško, dekan FRI ŽU. Potom odzneli prednášky ďalších dvoch pozvaných účastníkov. Prvou bola Zuzana Wienk z Aliancie Fair-Play, ktorá vo svojej prednáške priblížila aktuálnu otázku otvorenosti a sprístupňovania dát informačných systémov štátnej správy. V druhej piatkovej pozvanej prednáške sa Stanislav Slačka zo Školského výpočtového strediska v Banskej Bystrici venoval používaniu open-source softvéru na školách.

Prednášky všeobecnej sekcie boli rôznorodé v takej istej miere, ako je rôznorodý aj samotný OSS. Už tradične boli na konferencii predstavené novinky, ktoré sa chystajú v distribúciách Linuxu openSUSE a Fedora. V tomto krátkom prehľade sotva možno čo i len krátko spomenúť viac príspevkov. Za všetky teda spomenieme len tri, ktoré boli venované nasadeniu OSS v štátnej správe a školstve. David Dvořák sa s poslucháčmi podelil so svojimi štvorročnými skúsenosťami zo zavádzania a prevádzkovania terminálovej siete LTSP, Linuxu a viacerých open-source aplikácií na základnej škole v Ostrave. V príspevku, ktorý odporúčame každému, kto má záujem o nasadzovanie open-source softvéru v organizácii, Peter Tuhársky predstavil históriu používania slobodného softvéru a Linuxu na Mestskom úrade v Banskej Bystrici. V treťom príspevku s podobnou témou Vlastimil Ott zo všeobecne prospešnej organizácie Liberix uviedol viacero pozitívnych príkladov nasadenia open source v praxi.

Seminár pre učiteľov Seminár pre učiteľov

Organizátori, ktorých potešil veľký záujem o prednášky, ďakujú všetkým účastníkom, autorom a sponzorom, bez ktorých by konferenciu nebolo možné zorganizovať.

Miloš Šrámek,
člen organizačného výboru OSSConf 2011

Nahoru

(Jako ve škole)
Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 2
 

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Redakce

Redakce

Redakční tým magazínu LinuxEXPRES.


| blogPublic Relations

Digitalizace pomáhá rozvíjet miliardový byznys Prusa Research

SophosSpolečnost Sophos, dodavatel řešení kybernetického zabezpečení nové generace, připravila sérii odborných interaktivních webinářů, na kterých ve dnech 21. - 24. června nahlédnete za oponu simulovaného lovu hrozeb.

Pokračování ...Public Relations

Rozšiřující analytické funkce řešení Flowmon

ALEF FlowmonZnámým systémem pro sle­do­vá­ní toků v síti je ře­še­ní spo­leč­nos­ti Flow­mon. V zá­k­la­du se po­u­ží­vá pro mo­ni­to­ro­vá­ní da­to­vých toků v síti a k ře­še­ní pro­b­lé­mů s tou­to ko­mu­ni­ka­cí. Při po­u­ži­tí Flow­mon sond se vi­di­tel­nost do ko­mu­ni­ka­ce dos­tá­vá až na úro­veň ap­li­ka­cí. Kromě to­ho­to zá­k­lad­ní­ho mo­ni­to­rin­gu a ná­s­tro­je na ře­še­ní pro­b­lé­mů má Flow­mon také rozšiřující moduly.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »