přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Veřejná správa 01/2021: autentizace/autorizace uživatelů, interoperabilní elektronické recepty, Berlínská deklarace

Veřejná správa 01/2021: autentizace/autorizace uživatelů, interoperabilní elektronické recepty, Berlínská deklarace

Veřejná správa

V Dánsku vzniklo otevřené řešení pro autentizaci a autorizaci uživatelů napříč organizacemi. Německo testuje možnost využít otevřenou platformu X-Road pro výměnu elektronických receptů na léčiva. Členské státy EU podepsaly Berlínskou deklaraci o evropské digitální transformaci.


OS2faktor: dánské řešení autentizace a autorizace uživatelů

V Dánsku vzniklo otevřené řešení pro autentizaci a autorizaci uživatelů napříč organizacemi veřejné správy. Jaku už název napovídá, řešení OS2faktor využívá dvoufaktorovou autentizaci a bylo motivováno implementací pro účely národní komunikační platformy Aula.

Řešení se postupem času rozdělilo na dva samostatné projekty: OS2faktor MFA (původní řešení) a OS2faktor Login (nové řešení využívající místního poskytovatele identit).

OS2faktor může pomoci vyřešit dlouholetý problém, že každý systém má správu uživatelů, jejich autentizaci a řízení přístupu samostatně, takže uživatelé pracující ve více systémech musejí mít všude uživatelské účty a do každého se zvlášť přihlašovat.

Řešení vychází z národního standardu NSIS, který vychází z unijního nařízení eIDAS a rozšiřuje ho pro podmínky Dánského království. Řídicí výbor projektu cílí především na nasazení v dánském školství, městech a obcích, v regionální správě a ve státní správě; rád by ho ale viděl i v dalších oblastech.

Podobné řešení vzniklo například i v Řecku, kde ho vyvinuli opět v souladu s eIDAS a založili ho na technologiích OpenLDAP a WSO2.

Německo testuje interoperabilní elektronické recepty

Německo testuje možnost využít otevřenou platformu X-Road pro výměnu elektronických receptů na léčiva. Platforma X-Road vznikla v Estonsku již koncem minulého tisíciletí (vývoj zahájen v roce 1998, první prototyp představen o dva roky později), a to v reakci na masivní únik dat z centrální databáze v roce 1996, který ukázal nevhodnost soustředění mnoha druhů dat na jedno místo.

Německé zdravotnictví je v současné době po stránce ICT velmi fragmentované. Nejen jednotlivé spolkové země, ale i kraje používají různé systémy. Zvláště nyní, kdy je třeba čelit výzvám souvisejícím s nemocí Covid-19, se ukazuje potřeba zajistit kvalitní interoperabilitu, tedy možnost komunikace mezi různými systémy.

Zvolené řešení má několik zajímavých aspektů. Data získávaná od pacientů a poskytovatelů péče (používajících pro pro jejich správu své vlastní systémy) jsou ukládána ve třech oddělených úložištích a lze je spojovat na základě blockchainové technologie, která zajišťuje i nezměnitelnou auditní stopu o práci s daty.

O vývoj X-Road se nyní stará Severský institut pro řešení interoperability (NIIS), jehož členy jsou Estonsko a Finsko; předpokládá se, že se připojí i další státy.

Ve stručnosti

  • Norsko, Sierra Leone, indický think tank iSPIRT a fond UNICEF založily Digital Public Goods Alliance (DPGA, česky Aliance pro digitální veřejné statky) s cílem podpořit méně bohaté státy v úsilí o udržitelný rozvoj. Hlavním konceptem je, že otevřená řešení (software, standardy, data atd.), která ctí ochranu soukromí a další právní principy a odpovídají dobré praxi, mohou při udržitelném rozvoji států významně pomoci.

  • Portugalská veřejná správa se ukazuje být významným hráčem v oblasti open source. Při udílení cen Prémio Abertura Award se na druhé příčce umístila centrální banka Banco de Portugal (se svým otevřeným řešením statistického portálu) a na třetím místě Institut informatiky sociálního zabezpečení (s aplikací pro občany, která zajišťuje přístup k datům o jejich sociálním pojištění).

  • Členské státy EU podepsaly Berlínskou deklaraci o evropské digitální transformaci. Nová deklarace navazuje na Tallinskou deklaraci o eGovernmentu, zdůrazňuje klíčový význam potřeb občanů, interoperability, otevřenosti a digitální suverenity. „Znovu potvrzujeme svou politickou vůli ohledně deklarovaných priorit s vizí zajistit vysoce kvalitní, uživatelsky orientované a bezešvé digitální veřejné služby napříč hranicemi pro občany a firmy na rozvíjejícím se, na budoucnost orientovaném jednotném evropském trhu,“ deklarují signatáři.

  • V rámci německého výzkumného centra rakoviny (DKFZ) vznikl decentralizovaný nástroj pro analýzu diagnostických zobrazení, který respektuje přísné podmínky ochrany dat. Nástroj Joint Imaging Platform využívá řadu otevřených technologií, například dcm4che, Grafana nebo PyTorch.

  • Evropská komise si nechala vypracovat studii architektury chatbotů pro veřejné služby. Studie doporučuje využít federovanou síť chatbotů zaměřených na konkrétní cíle. Orgány veřejné správy by měly mít možnost působit samostatně nebo se dobrovolně zapojit do sítě. Primární by měly být chatboty na webových stránkách orgánů, jiné platformy (sociální sítě apod.) a mobilní aplikace by měly být jen doplňkové, přičemž je potřeba řešit bezpečnostní aspekty těchto prostředí.

Výsledky průzkumu potenciálních přínosů chatbotů pro různé generace občanů (zdroj: studie EK) Výsledky průzkumu potenciálních přínosů chatbotů pro různé generace občanů (zdroj: studie EK)

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blog