přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Veřejná správa 06/2016: využití otevřených dat, význam open source pro města, standard pro britský záchranný systém

Veřejná správa 06/2016: využití otevřených dat, význam open source pro města, standard pro britský záchranný systém

opensource_verejna_sprava02_100.png

Otevřená data a moderní technologie usnadňují městům řešit problémy s růstem počtu obyvatel. Město Fontaine si chválí migraci na open source. Velká Británie má otevřený standard pro komunikaci složek záchranného systému.


Fontaine: Hodnoty open source vyhovují městským veřejným službám

Fontaine je francouzské město se zhruba 22 tisíci obyvatel, ležící na úpatí Alp, na levém břehu řeky Le Drac, bezprostředně vedle Grenoblu. Město používá open-source software už od roku 2001, kdy jeho tehdejší vedení rozhodlo o změně přístupu k softwaru (a následující politické reprezentace pokračovaly v nastaveném kurzu).

Město Fontaine prostřednictvím Nicolase Vivanta, šéfa informatiky, v rozhovoru říká: „Hodnoty svobodného a open-source softwaru se kryjí s těmi, které mají městské veřejné služby.“ Rozhovor vydala nejprve strana Europe Écologie – Les Verts (Evropská ekologie – Zelení), následně se souhrn objevil také na webu Adullact.

V první etapě, do roku 2009, byl přemigrován prakticky veškerý serverový software, například e-mail či souborové a adresářové služby. V roce 2008 byla spuštěna migrace desktopů, zejména webového prohlížeče (na Mozilla Firefox), poštovního klienta (Mozilla Thunderbird) a kancelářského balíku (OpenOfice.org; později byl nahrazen balíkem LibreOffice).

Poslední etapa začala v roce 2014 a obnáší migraci operačního systému na Linux, konkrétně Ubuntu. Pilotní fáze zahrnovala dvacet počítačů, včetně některých u vedení úřadu a volených činitelů. Zaměstnanci si mohou rozhodnout, zda nový systém chtějí nebo ne; výchozím systémem pro nové počítače je ale Ubuntu.

Koncem roku 2018 by měl svobodný operační systém běžet na cca 70 % počítačů. Celkem má město zhruba 600 počítačů, z toho asi 250 v základních a mateřských školách.

„Z čistě finančního pohledu přináší nákup počítačů bez operačního systému úsporu okolo 30 %,“ říká hlavní informatik města. „Linuxové stanice generují méně volání na helpdesk. A instalace systému z obrazů zabere 5 minut, což přináší další úspory, protože proprietární systém zabere 45 minut.“

Otevřená data městům ulehčují řešení „problémů růstu“

Mnoho evropských měst se potýká s problémy vznikajícími z růstu počtu obyvatel. Tým Evropského datového portálu ve své Analytické zprávě č. 4 ukázal nejlepší praxi z osmi měst (Amsterdam, Barcelona, Berlín, Kodaň, Londýn, Paříž, Stockholm a Vídeň). Města si mohou řešení „problémů růstu“ ulehčit využitím otevřených dat a technologií souhrnně označovaných jako „chytré město“ (smart city).

Amsterdam, Barcelona, Londýn a Vídeň mají své speciální webové stránky pro „chytrá města“.

Data a technologie mohou významně pomoci například při územním plánování, řešení infrastruktury a občanské vybavenosti. Další možností využití je v rámci prevence a řešení nouzových situací – typickým případem je výpočet pravděpodobnosti vzniku požáru v určité lokalitě a jak rychle se kam mohou dostat hasiči.

Informace o možnostech parkování mohou podstatně snížit dobu hledání parkovacích míst a omezit tak jak dopravní zátěž, tak i plynné a hlukové emise (průměrný obyvatel Londýna stráví za svůj život 2 549 hodin hledáním parkovacích míst).

Pro využití dat vznikají iniciativy jak na úrovni jednotlivých měst, tak i na úrovních vyšších (státy, Evropská unie, celý svět). Z nejvýznamnějších lze zmínit například projekt Open Cities, který probíhal v letech 2011 až 2013 a byl podporován Evropskou komisí. Komise částečně podporuje také projekt CitySDK (kde SDK = service development kit), jehož cílem je harmonizovat API datových služeb napříč městy a usnadnit tak přenositelnost.

Otevřený standard pro britský záchranný systém

Velká Británie zavádí otevřený standard pro záchranný systém: Multi-Agency Incident Transfer (MAIT). Jeho cílem je harmonizovat komunikaci mezi všemi složkami záchranného systému v zemi.

„Za koordinace úžasného týmu lidí napříč komunitou záchranných složek a centrální vlády se nám povedlo vytvořit standard, který změní způsob, jakým složky záchranného systému sdílejí informace napříč organizacemi ve Spojeném království a který, doufejme, zachrání životy tím, že budeme komunikovat těsněji a tedy pro nás všechny bezpečněji,“ píše se v oficiálním oznámení.

Jak píše profesní sdružení BAPCO, standard MAIT vznikl z ověřovacího projektu Direct Electronic Incident Transfer, který probíhal ve Walesu. Sdružení nyní pomůže s implementací, která proběhne nejprve ve složkách spadajících pod ministerstvo dopravy – tedy v dopravní policii, pobřežní stráži a správě dálnic.

Ve stručnosti

 • Evropský parlament pokračuje v podpoře open source. Roli tohoto softwaru zdůraznil ve svých usneseních o rozvoji datové ekonomiky a o genderové rovnosti a podpoře žen digitálním věku.
 • University of Cambridge bude přispívat do cloudové technologie OpenStack. Univerzita využívá cloud pro své vědecké výpočty, na jeho budování si přizvala firmu Red Hat. Na této univerzitě vznikla také technologie unikernel, příslušný spin-off (Unikernel Systems) se nedávno stal součástí firmy Docker.

Přečtěte si o nástroji UniK, který usnadňuje nasazování aplikací do cloudů a do zařízení Internetu věcí právě pomocí unikernelové technologie.

 • Většina firem ve španělské autonomní oblasti Galicie používá open source. U malých a středních firem je to 52 %, u velkých firem dokonce 85 %. Mezi nejčastěji zmiňované důvody k používání tohoto softwaru patří nižší náklady (80 % případů) a nezávislost na dodavateli (46 %).
 • Podle provedené studie bankovnímu dohledu v zemích EU chybí transparence a situace se navíc zhoršuje. Například v Česku již nejsou veřejně k dispozici data, která dříve dostupná bývala.
 • Jedním z hlavních témat konference Digital and Open Government byl princip OOP: Once-Only Principle. Tento princip říká, že má občan právo nebýt obtěžován opakovanými dotazy veřejné správy na tytéž údaje (které už jednou poskytl); úřady si je musí být schopny dohledávat a vzájemně předávat.
 • Estonsko buduje portál pro sdílenou občanskou tvorbu návrhů zákonů. V zemi platí od roku 2014 pravidlo, že pokud návrh zákona získá 1 000 podpisů, musí se jím zabývat parlament. Za dobu existence pravidla už parlament takto projednal jedenáct návrhů, z toho dva byly schváleny jako zákony.
 • Španělské autonomní společenství Andalusie prodlužuje podporu klíčových open-source projektů. Projekty GECOS a Guadalinux, jejichž výsledky (software) se ve veřejné správě společenství intenzivně využívají, dostanou prostřednictvím firmy Solutia na další rok 70 tisíc eur.
 • Malta spouští webovou službu pro podání k soudům. Služba umožňuje také elektronicky platit soudní poplatky. Ve Španělsku byla podobná služba spuštěna letos v lednu. V Česku lze již od roku 2009 pro podobné účely používat datové schránky, elektronická platba soudních poplatků však možná není.
 • Francouzské město Marseille společně se sdružením OpenMaria posiluje vývoj systému OpenADS. Ten se používá pro účely územní plánování a vydávání stavebních povolení. Kombinuje úložiště dokumentů Alfresco s geografickým informačním systémem pracujícím s daty z katastru nemovitostí.

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


 • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
 • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blogPublic Relations

Bezpečné zálohování a spolehlivá obnova dat jsou odpovědí na všudypřítomnou hrozbu ransomwaru

VeeamUž to tak vypadá, že ransomware ze světa nezmizí, a organizace se tomu musí přizpůsobit, aby dokázaly tuto hrozbu přežít a zajistit odolnost svého podnikání vůči jejím dopadům. Na ransom­ware se musíme přestat dívat jako na náhodnou událost, ale vnímat ji jako stále přítomnou hrozbu, kdy už není otázka, zda a kdy, ale jak často nás zasáhne.

Pokračování ...Public Relations

Jak se chránit před zranitelnostmi? MSP službou!

ZebraPočet softwarových zranitelností neustále roste – zatímco v roce 2021 bylo dle informací katalogu CVE zjištěno celkem 20 171 zranitelností, vloni došlo k dalšímu nárůstu na rekordních 25 277 případů. Navíc také roste jejich závažnost, a i v roce 2022 se zvýšil počet tzv. kritických zranitelností. Mezi nimi například proslulý Log4J.

Pokračování ...Public Relations

Průkopnická automatizovaná obrana pohyblivých cílů

SophosS tím, jak se prostředí kybernetických hrozeb stává stále složitějším, bezpečnostní týmy čelí rapidnímu nárůstu počtu hrozeb. Mnoho organizací se potýká s vysokým počtem výstrah a falešně pozitivních hlášení, což vede k neustálému úsilí o jejich vyřešení a zbytečnému zatěžování zdrojů a snižování účinnosti zabezpečení.

Pokračování ...