přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Kubernetes je jedním z triumfů otevřeného přístupu k softwaru

Kubernetes je jedním z triumfů otevřeného přístupu k softwaru

kubernetes.png

Společnost VMware zveřejnila studii „Stav Kubernetes 2022“ která ukazuje, že se Kubernetes stal součástí hlavního proudu a 99 % respondentů uvedlo, že pro ně bylo nasazení této technologie přínosné.


Na základě průzkumu mezi 776 kvalifikovanými odborníky na vývoj softwaru a IT patří mezi hlavní uváděné výhody: lepší využití zdrojů a nižší výdaje (59 %), snazší aktualizace aplikací (49 %) a hladší migrace do cloudu (42 %).

Studie ovšem také ukazuje, že téměř pro všechny respondenty zůstává hlavním problémem bezpečnost (99 %) a více než polovina (51 %) si uvědomuje, že pro nasazení a správu Kubernetes jim chybí interní zkušenosti a odborné znalosti.

„Během posledních několika let se ustálila praxe užívání Kubernetes jako standardní vrstvy nad infrastrukturou, a to v privátních i veřejných cloudech a mnohdy obojích. Využití se posunulo od progresivních uživatelů směrem do mainstreamu,“ říká Michael Cote, technolog ve společnosti VMware. „I když je před námi ještě hodně práce, stěží naleznete někoho, kdo by neplánoval nasazení Kubernetes, pokud už tak neučinili.“

Z průzkumu vyplynulo, že Kubernetes je na úspěšném tažení:

 • Jedním z nejzřetelnějších příznaků toho, že Kubernetes je součástí hlavního proudu, je rychlý růst počtu nasazovaných klastrů: 29 % subjektů má více než 50 klastrů a téměř polovina (48 %) očekává, že počet klastrů Kubernetes, které provozují, vzroste o více než 50 %.
 • Mezi faktory, které přispěly k rostoucí popularitě Kubernetes, patří:
  • Zlepšení vývoje softwaru: 62 % označilo za hlavní důvody zvýšení flexibility aplikací a 54 % vyšší efektivitu vývojářů.
  • Zavádění cloudu: 59 % respondentů za důležité faktory při zavádění označilo zlepšení využití cloudu a 46 % snížení nákladů na cloud.
  • Efektivita správců aplikací: Více než třetina dotázaných (37 %) uvedla, že faktorem při výběru byla potřeba zlepšit efektivitu správy aplikací.

Jedním z hlavních důvodů, proč podniky zavádějí Kubernetes, jsou jednoznačné přínosy pro rychlý rozvoj cloudových operací. Existuje zrychlující trend odklonu od lokálních a jednocloudových implementací Kubernetes ve prospěch hybridních a multicloudových:

 • Respondenti, kterým Kubernetes slouží převážně při vývoji, upřednostňují místní prostředí (62 %) nebo jednoho poskytovatele veřejného cloudu (42 %).
 • Pro srovnání, ti, kterým u Kubernetes jde především o produkční prostředí, dávají přednost vícero poskytovatelům veřejného cloudu (52 %), dále lokálnímu prostředí (47 %) nebo jednomu poskytovateli veřejného cloudu (42 %).

Vzhledem k tomu, jakým tempem získává Kubernetes na oblibě a jak rychle se vyvíjí, potýká se mnoho podniků také s problémem, jak vyškolit stávající zaměstnance na potřebnou úroveň (a udržovat ji), a také s náborem pracovníků s potřebnými znalostmi:

 • 95 % má potíže s výběrem, nasazením a správou Kubernetes a z nich:
  • 51 % se shoduje, že chybí interní zkušenosti a odborné znalosti
  • 37 % se domnívá, že je těžké najmout pracovníky s potřebnými odbornými znalostmi
  • 34 % se potýká s tempem změn u Kubernetes/nativně cloudových řešení

Vzhledem k nedostatku odborných znalostí se mnoho týmů snaží zaplnit mezery jednoduššími řešeními Kubernetes v kombinaci s podporou a službami: 97 % by bylo ochotných platit za služby a podporu důležitých nástrojů Kubernetes.

Nahoru

(Jako ve škole)
Průměr: 3.00 | Hodnotilo: 2
 

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Redakce

Redakce

Redakční tým magazínu LinuxEXPRES.


| blogPublic Relations

OpenRadioss: Simulace dynamických dějů nyní jako open-source

OpenRadiossNa podzim loňského roku Altair překvapil odbornou veřejnost z řad výpočtářů a vývojových inženýrů představením řešiče OpenRadioss. Jak už název napovídá, Open­Radi­oss je open-source verzí explicitní­ho solveru Altair Radioss, CAE nástroje pro simulace rychlých dějů, jakými jsou tolik populární virtuální testy nárazů vozidel, včetně vyhodnocení pasivní bezpečnosti, zkoušky odolnosti leteckých konstrukcí, pádové zkoušky elektronických zařízení a podobně.

Pokračování ...Public Relations

PATRON-IT staví svůj monitorovací systém na technologii N-able

Společnost PATRON-IT je jednou z nejres-pektovanějších českých společností, které se specializují na IT bezpečnost. Její hlavní činností jsou dodávky SaaS (Security as a Service) služeb s garancí bezpečnosti a obrany proti útokům.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »

Tagy