přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Seznamte se s Kubernetes – díl druhý: Na všechno sám nestačí

CIO Agenda

Seznamte se s Kubernetes – díl druhý: Na všechno sám nestačí

kubernetes.png

V předchozím díle tohoto miniseriálu o nástroji Kubernetes jsem zmínil, že sám o sobě pro hladký provoz kontejnerizovaných aplikací nestačí. Proto se tentokrát budu zabývat tím, jaké konkrétní výzvy organizace ve spojitosti s kontejnery a jejich správou v nástroji Kubernetes řeší.


Nové aplikace totiž obvykle nejsou kontejnerizované end-to-end a servery s databázemi často nejsou přizpůsobeny nové architektuře. To může mít několik důvodů, například se jedná o větší podnik, jehož on premise databázové systémy běží na virtuálních strojích či fyzických serverech.

Zajímavý průzkum na téma největších výzev podniků v souvislosti s používáním nástroje Kubernetes provedla organizace Cloud Native Computing Foundation, mezi jejíž 280 členů patří i největší technologické firmy. Průzkumu se zúčastnilo téměř osm set IT specialistů, kteří s Kubernetem pracují. Téměř polovina (46 %) respondentů uvedla, že největší výzvu představuje bezpečnost, následována síťováním (42 %), ukládáním (41 %) a monitoringem (38 %). Tyto oblasti, Kubernetes sám o sobě nedokáže vyřešit, a proto na to musejí reagovat další řešení, respektive platformy pro jeho správu.

Výzva číslo jedna: Bezpečnost

Je nutné si hned na začátku uvědomit, že nikdy nebylo a není cílem kontejnerů zajistit bezpečnost. Kontejnerizace ale ovlivňuje podobu celého jejího konceptu v datových centrech a orchestrace jej mění znovu. Oblasti bezpečnosti, které se týkají fungování workloadů v rámci Kubernetu lze rozdělit do tří úrovní. Zaprvé jde o aplikační úroveň, kam patří šifrování dat či throttling. Dále se pak jedná o bezpečnost na úrovni platformy, kde řešíme věci jako správu klíčů, ochranu před DDoS útoky či bezpečné ukládání dat. A nakonec je třeba zajistit bezpečnost prostředí – například nastavení přístupu do Kubernetu či k jednotlivým nodům. Je proto důležité, aby platforma postavená nad Kubernetem měla integrovanou možnost propojit systém s cloudovými bezpečnostními řešeními, včetně globální threat intelligence. Ta dnes hraje klíčovou roli, neboť moderní hrozby se šíří rychle po celém světě a právě threat intelligence je promítá do bezpečnostního řešení.

Výzva číslo dvě: Infrastruktura

Jakmile se podnik rozhodne nasadit kontejnery, znamená to i změny v infrastruktuře. Z toho vychází i druhá a třetí největší výzva, kterou respondenti jmenovali. Je třeba totiž nastavit úložiště, síťování, definovat používaný operační systém a určit poskytovatele podpory. Kubernetes je orchestrátor, který spoléhá na abstrakce na úrovni clusteru, jmenného prostoru, nodů a podů (skupina jednoho nebo více kontejnerů, které sdílí úložiště, síť a specifikace pro provoz kontejnerů). Poté provádí automatické změny za chodu na základě nastavených politik, které ovlivňují komunikaci uvnitř a mezi clustery, jako je automatické škálování či self-healing aplikací. Podniky potřebují pro hladký chod takové síťové řešení pro kontejnery, které jim umožní vytvářet a spravovat fabriky pro fyzické servery, virtuální stroje a kontejnerové síťové konstrukty na úrovni clusteru. Do toho je nutné také zajistit síťové řešení (ideálně softwarově definované), které zajistí správu provozu mezi clustery. Navíc mnoho workloadů v kontejnerech bude vyžadovat trvalé uložení dat. Distribuovaná a softwarově-definovaná úložiště jsou skvělým řešením pro úložná řešení s automatickou replikací, kdy mohou poskytovat persistentní svazky, souborové systémy, rozhraní pro ukládání objektů nebo přímo distribuované databázové služby.

Výzva číslo tři: Monitoring

Ještě bych se zastavil u problematiky monitoringu. Pro mnoho podniků, které přešly na kontejnerizované aplikace, totiž představoval jednu z největších změn. Dříve byl optimalizovaný kolem provozu virtuální strojů. Kubernetes má jednu klíčovou funkci týkající se obnovy. Jakmile některý pod spadne, Kubernetes jej restartuje. Zajišťuje tak hladký provoz, i když má v reálu systém výpadky. Třeba i několikrát denně. Nicméně i přesto potřebujete vědět, co se stalo a kde je problém. Proto je API rozhraní, které dokáže monitorovat Kubernetes nody velmi přínosné.

Vhodná platforma pro správu životního cyklu nástroje Kubernetes odpovídá na všechny tyto nedostatky – zajistí bezpečnou komunikaci mezi jednotlivými nody, nastaví infrastrukturu pro hladký chod, zvládne load balancing a v přehledném rozhraní umožní jednoduchou správu. Graf ukazuje, jak k těmto oblastem přistupujeme v rámci naší platformy Cisco, která umožňuje správu celého životního cyklu Kubernetu.

Platforma.png

Příště

V příštím díle tohoto miniseriálu se budu zabývat nasazování v on-premise prostředí a ve veřejném cloudu. Ukážu podobnosti i rozdíly obou prostředí a podíváme se na problematiku mikroslužeb. Na závěr vás krátce seznámím s projektem Istio.

Martin DivišMartin Diviš
Autor článku je systémový inženýr společnosti Cisco.

 

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Redakce

Redakce

Redakční tým magazínu LinuxEXPRES.


| blogPublic Relations

QNAP QHora-301W - router pro softwarově definované sítě nové generace

QNAPPo­kud fir­my chtě­jí ak­cep­to­vat no­vou nor­mu prá­ce na dál­ku, mu­sí mo­der­ni­zo­vat svo­ji síť, aby pod­po­ro­va­la jak vy­so­ko­rych­lost­ní lo­kál­ní ře­še­ní po­k­rý­va­jí­cí ka­be­lo­vé a bez­drá­to­vé při­po­je­ní, tak i VPN pro rych­lé a bez­peč­né při­po­je­ní uži­va­te­lů na ví­ce mís­tech. QNAP těm­to po­ža­dav­kům vy­chá­zí vstříc svo­jí no­vin­kou QHora-301W.

Pokračování ...Public Relations

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 21. August

Sayonara Player 1.5.1

Přehrávač, jak má být. Poslední dobou vývoj šlape


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. January

MuseScore 3

První aktualizace třetí řady notačního editoru MuseScore


Redakce

Redakce, 21. December

Pište pro LinuxEXPRES

Baví vás Linux? Pište o něm, není to nic těžkého. LinuxEXPRES hledá nové autory.


Všechny blogy »