přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Autorské právo pro běžné uživatele (9): právo výkonného umělce

Autorské právo pro běžné uživatele (9): právo výkonného umělce

paragraf100.png

S autorským právem úzce souvisí oblast dalších podobných práv, která mají trochu jiný charakter, ale platí u nich stejné principy. Začneme právem výkonného umělce k jeho výkonu.


Není to autorské právo, ale…

Běžně se jako „autorská práva“ označuje všechno, co nějak právně souvisí s autorskými díly. Ale v užším, přesném významu, vychází autorské právo jen ze skutečného autorství díla. To ostatní jsou práva související s právem autorským (příbuzná práva). Jsou hodně podobná právu autorskému, platí tam stejné principy, ale některé věci se dost podstatně liší.

Asi nejjednodušeji to lze říct tak, že zatímco autorské dílo je výsledkem tvůrčí činnosti autora, příbuzná práva se vztahují na další práci s nějakým hotovým autorským dílem. Při této práci nevzniká nové dílo (jako by tomu bylo třeba při audiovizuálním užití díla), nýbrž se již hotovému dílo dává nějaká podoba.

Mezi práva související s právem autorským patří právo výkonného umělce k uměleckému výkonu, právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu, právo výrobce audiovizuálního záznamu k jeho prvotnímu záznamu a právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání.

Zvláštní kategorií, která se vymyká výše uvedené definici, je právo pořizovatele databáze. Toto právo má blíže k právu autorskému, ale platí pro něj odlišné podmínky. Vrátíme se k tomu později.

Právo výkonného umělce

Umělecký výkon je „předvedení“ uměleckého díla. Toto předvedení je pomíjivé, je „tady a teď“ (lze ho samozřejmě zaznamenat, ale to už je věc jiná), nevzniká tedy autorské dílo. Výkonným umělcem může být například hudebník, zpěvák, herec, tanečník, artista apod. Na výkonu se může podílet i nepřímo, což je třeba případ divadelního režiséra nebo sbormistra.

Pokud k uměleckému výkonu dochází v rámci nějakého uměleckého tělesa (orchestr, taneční soubor…), zastupuje je při nakládání s právy umělecký vedoucí nebo jiná osoba, kterou členové tělesa zvolí svou většinou.Podobně jako u autorského práva, i zde jsou práva osobnostní a majetková. V rámci těch osobnostních je to právo rozhodnout o zveřejnění výkonu a právo na ochranu proti „škodlivé“ změně výkonu (zkomolení, znetvoření atd.).

Co se týká majetkových práv, ta trvají 50 let od vytvoření výkonu (nikoli od smrti umělce – to je zásadní rozdíl oproti autorskému právu!), až na dvě výjimky. Pokud je totiž v průběhu této doby vydán jiný než zvukový záznam výkonu, zanikají práva až 50 let od prvního vydání, v případě zvukového záznamu dokonce 70 let.

Znamená to, že za určitých okolností může ochrana trvat až 100, resp. 120 let od vytvoření výkonu. Delší ochrana u zvukových záznamů je relativní novinkou, byla zavedena až v roce 2014.

U majetkových práv výkonného umělce je to obdobné jako u majetkových práv autorských – výkonný umělec má tedy právo svůj výkon užít nebo udělit někomu jinému oprávnění k výkonu tohoto práva. Práva užít umělecký výkon odpovídají právům užít autorské dílo (tedy například na sdělování veřejnosti, rozšiřování rozmnoženin atd.).

Pokud umělec poskytne výrobci zvukového záznamu (viz příští díl) výhradní neomezenou licenci k užití výkonu za jednorázovou odměnu, má právo na roční doplňkovou odměnu a tohoto práva se nemůže vzdát. Je to opět podobné jako u autorských děl, kdy má autor za určitých okolností rovněž právo na „přiměřenou dodatečnou odměnu“, kterého se nemůže vzdát.

Přečtěte si článek na téma přiměřené dodatečné odměny ve vztahu ke svobodným licencím.

Ohledně volných užití platí v zásadě totéž jako pro autorská díla – užití pro osobní potřebu není považováno za užití, lze si pro osobní potřebu zhotovit rozmnoženinu výkonu, aplikují se úřední a zpravodajské licence atd.

Práva výrobců záznamů

S právy výkonných umělců úzce souvisí práva výrobců zvukových a audiovizuálních záznamů. Ostatně i zde už o nich byla zmínka, příště už ale na ně přijde řada „naplno“.

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blogPublic Relations

OpenRadioss: Simulace dynamických dějů nyní jako open-source

OpenRadiossNa podzim loňského roku Altair překvapil odbornou veřejnost z řad výpočtářů a vývojových inženýrů představením řešiče OpenRadioss. Jak už název napovídá, Open­Radi­oss je open-source verzí explicitní­ho solveru Altair Radioss, CAE nástroje pro simulace rychlých dějů, jakými jsou tolik populární virtuální testy nárazů vozidel, včetně vyhodnocení pasivní bezpečnosti, zkoušky odolnosti leteckých konstrukcí, pádové zkoušky elektronických zařízení a podobně.

Pokračování ...Public Relations

PATRON-IT staví svůj monitorovací systém na technologii N-able

Společnost PATRON-IT je jednou z nejres-pektovanějších českých společností, které se specializují na IT bezpečnost. Její hlavní činností jsou dodávky SaaS (Security as a Service) služeb s garancí bezpečnosti a obrany proti útokům.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »