přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Je Linux opravdu jen na 1 % desktopů?

Je Linux opravdu jen na 1 % desktopů?

chartgo.png

Článek z různých úhlů diskutuje metody měření tržního podílu operačních systémů. Dále se soustředí mimo jiné na stereotypní proklamace o jednoprocentním globálním podílu Linuxu. Celý článek hovoří pouze o podílu desktopového Linuxu mezi desktopovými operačními systémy.


Globální tržní podíl

Metodika průzkumu tržního podílu není komplikovaná. Nástroje webové analytiky (např. Piwik, Google Analytics) třídí přístupy v závislosti na operačním systému, kterou extrahuje například z hlaviček. Společnosti nabízející v této sféře své služby kumulují data z mnoha webů, nasbírané údaje zprůměrují a výsledek interpretují jako „tržní podíl operačních systémů“. Wikipedie za nejrelevantnější výzkumy považuje tyto:

Windows

jiný než Windows

Linux

Mac OS X

poměr Mac OS X ku Linuxu [:1]

AT Internet

87,1 %

12,9 %

1,0 %

6,7 %

6,7

Clicky Web Analytics

79,5 %

20,5 %

1,2 %

13,3 %

10,8

Chitika

77,2 %

22,8 %

2,9 %

10,2 %

3,5

Net Market Share

85,0 %

15,0 %

1,1 %

6,4 %

5,8

StatCounter Global

82,1 %

17,9 %

0,7 %

6,8 %

9,7

StatOwl

78,9 %

21,1 %

0,7 %

14,0 %

20,0

W3Counter

80,2 %

19,8 %

1,7 %

8,9 %

5,8

Webmasterpro

85,8 %

14,2 %

1,4 %

6,3 %

4,5

čtenáři Wikipedie

73,8 %

26,2 %

1,5 %

8,5 %

5,7

Na první pohled jsou patrné evidentní nesrovnalosti. Penetrace Linuxu nabývá minima 0,7 % u StatCounteru a čtyřnásobného maxima 2,9 % u Chitiky. I pro Mac OS X se závěry nepřijatelně rozchází. Proporce Linuxu vůči Mac OS X kolísají o několik set procent. Celkově lze zpochybnit samotnou důvěryhodnost metodiky měření, jak bude ještě ukázáno.

Následující informace se zakládají na heslu Internet v Číně na anglické Wikipedii a únorovém veřejném výstupu NetMonitoru, který zkoumá českou internetovou populaci.

Třeba v rozhodném vzorku StatsCounteru připadá Čínské lidové republice přibližně stejná váha jako Maďarsku. Asijský obr má cca pět set milionů uživatelů internetu, což se rovná počtu všech obyvatel Evropské unie. Naopak ve statistice jsou silně nadužívána data o uživatelích ze Spojených států amerických. Vysvětlení disproporcí je prosté. Ačkoli se tvůrci statistik holedbají mamutím rozsahem měření, ve skutečnosti však o reprezentativnosti vzorku nemůže být ani řeč. Vzorky jsou totiž sestaveny hlavně z anglofonních stránek.

Zvyklosti Číňanů vykazují množství jedinečných specifik. V systému posílání zpráv QQ, který zůstává zbytku světa téměř neznámý, komunikuje 710 milionů aktivních účtů. Pro dokreslení: na celém Facebooku se nachází srovnatelných přibližně 750 milionů aktivních účtů. Na Facebook a Twitter rovnou zapomeňte, protože v Číně frčí síť QZone (540 milionů aktivních účtů) a mikroblogovací služba Weibo (310 milionů aktivních účtů). Vyhledávačům dominuje Baidu. Světová jednička Google hraje druhou ligu se společnostmi jako Alibaba a Soho. Rovněž Wikipedia v Číně neuspěla, protože Říši středu ovládly encyklopedie Hudong (5,4 milionů článků) a Baidu Baike (3,5 milionů článků).

Výsledky jsou zkresleny dvěma způsoby:

 • Vzorek je geograficky nevyváženě strukturovaný.

 • Měření nehodnotí průměrného uživatele. Monitorování čínské internetové populace skrze anglofonní stránky podceňuje preference běžných uživatelů a přeceňuje preference atypických uživatelů (např. západní turista s vlastním notebookem).

Různé důvody nasvědčují, že tržní podíl Linuxu v regionech jako Čína překračuje tržní podíl v západních regionech. Mnozí komentátoři proto polemizují se zažitou frází o jednoprocentním podílu Linuxu a někteří skutečné globální číslo u Linuxu odhadují dokonce mezi deseti a patnácti procenty. Tvůrci populárních statistik však lpí na zprofanované metodice, nediskutují její přesnost a neaplikují opravné korekce. Mýtus jednoho procenta funguje jako sebeutvrzující proroctví, protože média se staví ke spekulacím o vysokém globální podílu Linuxu skepticky a nevěřícně. Orientace statistik na USA a obecně anglicky mluvící země ústí ve značný pesimismus u Linuxu.

Situace v České republice

Net Market Share: Praha je Mekkou Linuxu! Net Market Share: Praha je Mekkou Linuxu!

S absurditami se však nesetkáme jen u exotických končin, nýbrž i při hodnocení České republiky. Povězme si nyní více o domněnkách Net Market Sharu. V Praze prý Linux reprezentuje celých 16 % trhu s operačními systémy. Situaci v České republice však nelze paušalizovat. Třeba v Jihočeském kraji a Moravskoslezském kraji se podíl Linuxu drží prý okolo jednoho procenta. Celkově vychází republikový průměr přibližně na osm procent, což představuje zhruba sedminásobek oproti kulturně a geograficky spřízněnému Slovensku.

Návštěvnost zahraničních webů

Čas trávený Čechy na zahraničních webech podle NetMonitoru:

žádný nebo téměř žádný

61,8 %

asi do 10 %

19,7 %

asi 10 % až 30 %

8,3 %

asi 31 % až 50 %

4,5 %

asi 51 % až 70 %

1,8 %

více než 70 %

0,8 %

nevím

3,10 %

Z tabulky vyplývá, že majoritní uživatel nenavštěvuje jakékoli zahraniční weby a tím spíše nenavštěvuje zahraniční weby v angličtině. Navíc dle průzkumů většina Čechů neovládá angličtinu, což sráží motivaci k návštěvě stránek v angličtině.

Znalost angličtiny v EU, zdroj: Eurobarometr Znalost angličtiny v EU, zdroj: Eurobarometr

Pro úplnost poznamenejme, že se v anketě blíže definuje „zahraniční server“ jen jako „čas strávený na zahraničních serverech v cizích jazycích vyjma slovenštiny“. Jak klasifikovat servery (např. YouTube) s převládajícím cizojazyčným obsahem? Jak klasifikovat příhraniční weby (např. web Bayern-Parku) s českou lokalizací? Zahraniční weby nejsou děleny v závislosti na jazyku.

Relevantní výsledky

Relevantní české statistiky pocházejí pouze od lokálních subjektů měřících tuzemský internet. Jejich výstupy vyznívají pro Linux příznivě. Například podle Top Listu Linux dlouhodobě expanduje, přičemž loni zaznamenal stoprocentní nárůst. Aktuální tržní podíl Linuxu v České republice by se měl pohybovat okolo 3,3 procentního bodu.

Různé deviace

Výsledky zatěžují systematická chybová rezidua.

 • Mezi příznivci různých operačních systémů se různé oblibě těší funkce anonymního surfování. Při určitých kombinacích prohlížeče s operačním systém se nezobrazuje informace o operačním systému.

 • Internet procházejí různé stroje, které například pořizují databázi kontaktů pro rozesílání spamu, manipulují internetová hlasování nebo realizují podvody s PPC reklamou. Tyto automaty se skrývají za běžný provoz. Analytické společnosti nejsou schopny rozlišit „falešný“ robotický provoz od „správného“ lidského provozu.

 • Mezi klientem a webovou stránkou může poskytovatel internetu provádět optimalizace, které znemožňují přesná měření. Například místo předání požadavku je vrácena stránka z cachovacího serveru, a tudíž cílový server neví o všech svých čtenářích. Některé firewally mohou ořezávat HTTP hlavičky, což znemožňuje rozpoznání operačního systému.

 • I běžný aplikační software může autonomně surfovat na internetu. Tento bod se týká třeba bezpečnostního softwaru od AVG surfujícího jako uživatel Microsoft Windows s Internet Explorerem.

Portfolio sledovaných portálů musí být tematicky vyvážené, aby byl sledován průměr internetové populace.

 • Různé sociodemografické skupiny preferují odlišné operační systémy i webové stránky.

 • Nedostatky jednotlivých operačních systémů vytvářejí poptávku po specifických stránkách. Například weby nabízející aplikace ke stažení budou atraktivní především pro uživatele, kteří závisí na archaické distribuci softwaru prostřednictvím binárních instalátorů. Uživatelé Linuxu pochopitelně upřednostní modernější způsob distribuce softwaru prostřednictvím repozitářů.

Oscilace dle Clicky Web Analytics Oscilace dle Clicky Web Analytics

Pravidelné výkyvy zahladí až dlouhodobá statistika.

 • Chování uživatelů silně závisí na datu. Ilustrační graf dokazuje týdenní periodicitu a předvádí abnormality v době Vánoc.

 • Mnozí nepravidelní uživatelé si rádi otestují nové verze. Publikační cyklus nejmasovějších distribucí vychyluje statistiku.

I při teoretickém vyloučení rušivých vlivů není výpovědní hodnota statistiky valná. Z pozice obchodníka není zřejmé, co statistika vlastně měří.

 • Jak se projevují počítače, na kterých je instalováno vícero systémů v dualbootu?

 • Jak by se projevily při započítání počítačů, které neslouží k přístupu na internet?

 • Jak se projevují domácnosti s dvěma počítači?

 • Jak se projevuje, když jeden počítač patří mnoha uživatelům?

Tržní podíl a uživatelský podíl

Přesně řečeno rozebíraná webová metrika odhaduje spíše „uživatelský podíl“ (usage share), který nesouhlasí s „tržním podílem“ (market share). Uživatelský podíl odpovídá na otázku: Kolik je uživatelů? Tržní podíl odpovídá na otázku: Jaký obrat generují uživatelé?

Uveďme názorný příklad. Nainstaluji-li si Linux sám, pak nedošlo k uskutečnění žádného obchodu. Stal jsem se uživatelem Linuxu, a proto ovlivňuji „uživatelský podíl“. Přitom jsem se neúčastnil na žádném trhu, takže neovlivňuji „tržní podíl“. Ponechme stranou přesné definice, které se beztak autor od autora odlišují. Oba koncepty se rozcházejí kupříkladu v následujících situacích.

 • Zákazník si koupí sestavu s Windows, protože touž sestavu s Linuxem prostě nesežene. Následně kupující nechtě původní operační systém přeinstaluje počítač na kýžený operační systém. Z optiky „trhu“ se stále jedná o jeden kus prodaný s Windows.

 • Počítače prodané bez operačního systému by statistika „tržního podílu“ neměla brát v úvahu. Analogicky by byly opomenuty i pirátské instalace Windows.

 • Uživatelský podíl závisí na životnosti softwaru. Například vlastníci OEM licencí musí při vyřazení počítače odepsat licenci a zakoupit novou OEM licenci.

Vyhodnocení „uživatelského“ a „tržního“ podílu se může dramaticky odlišovat. Například analytická společnost IDC, kterou rád cituje Microsoft, sleduje útraty za software při prodeji serverů. Zprávy IDC tvrdí, že Linux má tržní podíl na serverech 16,9 % . Pochopitelně hodnota ignoruje instalace Debianu, CentOSu a dalších komunitních distribucí, na serverech velkých společností jako Google, dodatečně doinstalované operační systémy, na osobní počítače využívané jako servery atd., které tvoří desítky procent v „uživatelském“ podílu.

V České republice linuxoví spotřebitelé zpravidla nekupují operační systém a navazující služby. Předpokládám, že „tržní podíl“ Linuxu výrazně zaostává za jeho „uživatelským podílem“.

Velikost trhu v České republice

Principiálně rozeznáváme dvě cesty k získání operačního systému.

 • Prodávají se celé komplety, které sestávají z nainstalovaného operačního systému a hardwaru. Tato jednoduchá cesta se vyplatí především méně kvalifikovaným uživatelům, kteří si přímo nevybírají operační systém.

 • Spotřebitel zakoupí hardware a posléze si svépomocí nainstaluje vlastní operační systém. Tuto cestu volí dostatečně kvalifikovaní a angažovaní uživatelé, kteří si přímo vybírají operační systém.

Řečeno s nadsázkou, vymezují se dva izolované trhy s operačními systémy. Windows a Mac OS X soutěží na obou trzích. V mainstreamových obchodech se prakticky nenabízí sestavy s předinstalovaným Linuxem, takže Linux soutěží jen na jednom omezeném trhu. Pro posouzení růstového potenciálu Linuxu je nutné stanovit zastoupení kvalifikovaných uživatelů, kteří vědí o existenci různých operačních systémů a dokážou se aktivně rozhodnout. Příslušnými kompetencemi se zabývají následující dvě tabulky.

IT znalosti dle NetMonitoru:

Základní

64,5 %

Nadstandardní

32,2 %

Profesionální

3,1 %

Škálování je hrubé a nezahrnuje úroveň pod základními znalostmi. Pro respondenty s omezenou počítačovou gramotností chybí adekvátní zařazení. Podrobné objasnění kategorií není uvedeno, takže respondenti deklarovali úroveň svého vzdělání ryze subjektivně.

O úrovni kvalifikace vypovídají i uživatelem provozované aktivity.

Uživatelské aktivity dle NetMonitoru:

Instalace/odinstalování/aktualizace softwaru

31,6 %

Starám se sám o bezpečnost počítače

27,6 %

Měním sám hardware

12,4 %

Starám se o počítač druhým lidem mimo naši domácnost

8,8 %

Naprogramuji jednoduchý program

6,5 %

Nic z uvedeného

56,9 %

Alternativní statistiky

Ankety

Tazatelé mohou klást respondentům různé otázky ve věci Linuxu. Šetření může mít formu internetové ankety. Například server abclinuxu.cz.

Údaje o stahovanosti

Distributoři a provozovatelé repozitářů uvolňují statistiky stahovanosti, které by měly korespondovat s počtem uživatelů.

Popularita

Místo tržního podílu se můžeme zabývat „popularitou“. Do indexu popularity může zakomponovat hledanost klíčových slov týkajících se Linuxu, počet webů obsahujících tato klíčová slova, návštěvnost tematických serverů o Linuxu, množství vydávaných monografií a nejrůznější další faktory. Společnost Tiobe takto postupuje při sestavování Tiobe indexu popularity programovacích jazyků.

Poznatky stran rozšířenosti konkrétních distribucí novináři často čerpají ze zobrazených údajů o návštěvnosti serveru distrowatch.com.

Nahoru

Příspěvky

Jiří Eischmann Je Linux opravdu jen na 1 % desktopů?
Jiří Eischmann 10. 04. 2012, 00:57:29
Odpovědět  Odkaz 
Jen dvě poznámky:

1. bylo by dobré přesněji definovat, co Linux v tomto článku znamená. Patří do něj i mobilní systémy založené na Linuxu? Pokud ne, tak by asi nebylo dobré tvrdit, že Linux má podle Toplistu v ČR 3,3 %, protože to číslo obsahuje i Android, a začalo výrazně růst až v momentě, kdy začal boom chytrých telefonů s Androidem.

2. Vůbec bych si nebyl jistý tvrzením, že ve státech jako Čína je penetrace Linuxu vyšší než na Západě. Má zkušenost je přesně opačná. V rozvojových státech mají sice menší příjmy a tedy i méně peněz na nákup licencí a nabízí se tak úvaha, že popularita Linuxu, který je zdarma, tam bude vyšší, realita je ale taková, že je tam mnohem vyšší míra pirátství a lidi si ten komerční software prostě ukradnou, než by zkusili open-source alternativu. To potvrzuje třeba i StatCounter, kde je podíl Linux v Číně pod rozlišovací hranicí.
Např. v Číně nemá vláda ani žádnou strategii podpory Linuxu. Red Flag Linux byla jen jedna velká bublina a chiméra. Výjimku v rozvojových zemích tvoří jen cílené vládní programy jako např. OLPC ve školství v Uruquayi. Takové snahy jdou potom vidět i v těch statistikách. Podle StatCounteru má Linux podíl v Uruquayi 5 %, což je jedno z nejvyšších čísel na světě. To samé platí o Kubě (>8 %), ale to jsou výjimky, které člověk spočítá na prstech jedné ruky. Obecně je penetrace Linuxu v rozvojových zemích menší než v těch vyspělých, takže jejich plné započítání by nejenže podílu Linuxu nepomohlo, ale spíš by mu uškodilo.

Celkově to měření podílu OS/prohlížečů/... beru jako takové hraní s čísly a nechápu ty, kteří to berou jako indikátor úspěchu. Pokud by Linux rostl, tak to ti, kteří jsou na tom zainteresovaní, poznají z jiných, důležitějších čísel (prodej předplatného, prodej produktů kolem Linuxu, zvýšení poptávky po produktu ze strany linuxových uživatelů, aktivita na fórech, počet nahlášených chyb, počet přispěvatelů,...).
František Bártík Re: Je Linux opravdu jen na 1 % desktopů?
František Bártík 10. 04. 2012, 07:08:02
Odpovědět  Odkaz 
Jiří Eischmann : Článek se má, ve schodě s perexem, zabývat desktopem. Domníval jsem se, že http://toplist.cz/global.html zahrnuje do Linuxu jen desktopový Linux. V popisu metodiky měření http://toplist.cz/metodika.html nejsou kategorie vysvětleny.

StatCounter podle velikosti vzorku zjevně nesleduje čínské stránky (myslím ČLR, ne Taiwan) a tudíž jeho tvrzení o čínských poměrech mají minimální váhu. Osobně si myslím, že obyvatelé ČLR mají více důvodů nepoužívat Windows (např. Číňané jsou více patrioti než třeba Češi a upřednostňují tuzemské výrobky). Bohužel neumím čínsky, takže nejsem schopen číst relevantní weby a v článku jsem vycházel z nedůvěryhodných anglicky psaných zdrojů.
Jiří Eischmann Re: Re: Je Linux opravdu jen na 1 % desktopů?
Jiří Eischmann 10. 04. 2012, 11:27:37
Odpovědět  Odkaz 
Kvůli tomu, že Toplist nemá zveřejněnou metodiku, to nemůžeme vědět na 100%, ale doteď Linux rostl roky jen o desetiny procent nebo stagnoval a během roku a půl vyskočí o 200 %? Není za tím žádný fundament. Navíc ten růst začal přesně době, kdy začaly mobily s Androidem. Když si dá člověk dohromady 1 a 1, tak mu vyjde, že v tom růstu má prsty Android. Můžeme se podívat i blíže na ty statistiky. Podíl Linuxu je vysoko nad průměrem (50 %) v sekci Zpravodajství. Tam má zdaleka nejvíc návštěv "Meteoservis - počasí pro váš mobil" (mobilní aplikace pro Windows Mobile a ANDROID).

Myslíš, že množství linuxových uživatelů z Číny chodící na čínské weby a na zahraniční bude výrazně jiný (relativně, vztaženo k celku)? Já si naopak myslím, že uživatelé Linuxu jsou spíše pokročilí uživatelé počítače a ti spíše tíhnou k tomu používat a navštěvovat zahraniční služby. Jinak Číňani jsou asi takoví patrioti, že si nechávají brát ledviny, aby si mohli koupit iPhone nebo iPad :-)
Re: Re: Re: Je Linux opravdu jen na 1 % desktopů?
bubo 10. 04. 2012, 15:34:58
Odpovědět  Odkaz 
Podľa mňa je smerodajná informácia, že kto rozhoduje o použitej platforme. Tých ľudí, ktorí rozhodujú o nasadení množstva aktívnych win alebo linux staníc je asi tak 1%. Čiže o tom prečo sú výsledky štatistiky, také aké sú, rozhoduje možno 1 000 000 šéfov alebo politikov na zemi. To vrhá štatisiku do oblasti holej špekulácie. Nechutné je že takáto štatistika je prezentovaná ako vôľa trhu, čo je holý nezmysel. Zdravím štatistikov.
František Bártík Re: Re: Re: Je Linux opravdu jen na 1 % desktopů?
František Bártík 11. 04. 2012, 07:43:04
Odpovědět  Odkaz 
re Jiří Eischmann : Měním názor. Kategorie "Linux" asi obsahuje Andoid, ačkoli by mohl být i v "Neznámý". Je otázkou, o kolik by se změnily výsledky očištěním dat od Androidu.

Před cca. dvěma lety se z mého pohledu udály tři zásadní události:

* Nástup malých netbooků do deseti tisíc.
* Nástup Androidu.
* Uvolnění Windows 7 a omezení počtu sestav s Windows XP.


K Číně : Ano; domnívám se, že se to bude lišit. Na anglické weby budou chodit především prozápadně smýšlející Číňané (asi hlavně ze zvláštních ekonomických zón na východě). O korelaci s IT pokročilostí pochybuji. Je otázkou, zda na západním webu je vůbec pro běžného Číňana dostatek atraktivního obsahu.

Případ s prodejem ledviny je extrémní a ojedinělý. Podobně je v Evropě ojedinělé chování Behringa Breivika. Číňané jsou velmi hrdí na svou kultura a technické úspěchy (zdroj : např. Scott D, Selligman : Čínská obchodní etiketa - průvodce protokolem, společenským chováním a kulturou v Číně).
Re: Re: Re: Re: Je Linux opravdu jen na 1 % desktopů?
w4rr10r 11. 04. 2012, 18:03:38
Odpovědět  Odkaz 
Nesouhlasím. Viz úroveň konzumu v jistých společenských vrstvách a rozdíly v prestiži mezi tamními a "západními" značkami.
Je Linux opravdu jen na 1 % desktopů?
Lukáš 10. 04. 2012, 06:39:55
Odpovědět  Odkaz 
Na webu o který se starám (squadramoravia.com) - moravský Alfa Romeo klub, je dle Google Analytics podíl přístupů z Linuxu 2,04% bez Androidu (s Androidem skoro 3%). Z prohlížečů, které náš web navštíví vede Chrome s 37,51% (IE 26,6% a Firefox 22,75%). S tím 1% to nebude tak horké a určitě je dnes ten podíl v globálním měřítku o dost větší.
Je Linux opravdu jen na 1 % desktopů?
tonda 10. 04. 2012, 16:17:50
Odpovědět  Odkaz 
pravidelne instaluji spouste lidi na desktop i notebook linux...rozhodne ho pouziva vic lidi nez predrazeny Mac...
Re: Je Linux opravdu jen na 1 % desktopů?
Mira 10. 04. 2012, 16:29:43
Odpovědět  Odkaz 
U nas souhlasim, ale v USA rozhodne ne.
Je Linux opravdu jen na 1 % desktopů?
lzap 10. 04. 2012, 23:37:32
Odpovědět  Odkaz 
Polemizovat nad desktopovym linuxem muzeme a je to chvalihodne, ale tak trochu zbytecne. PC je odepsana platforma, prevalcuji ji tablety a cloud. Tomu byste se meli venovat - budoucnost, ne minulost.
Re: Je Linux opravdu jen na 1 % desktopů?
rs 11. 04. 2012, 08:03:27
Odpovědět  Odkaz 
Co sa tyka domacej zabavy, tam sa tabletom nepochybne darit bude, ale na normalnu robotu klasicke PC s poriadnym monitorom klavesnicou a bednou bude este dlho najlepsie.

A kym budem ochotny zverit nejake data cloudom pretecie este vela vody. Ale zase som sukromnik, takze si mozem robit ako chcem. Tam kde bude diktovat firma, tam sa treba prisposobit. Urcite ale budu mat desktopove OS pred sebou este velmi dlhu buducnost.
Tomáš Crhonek Re: Je Linux opravdu jen na 1 % desktopů?
Tomáš Crhonek 11. 04. 2012, 10:03:39
Odpovědět  Odkaz 
Souhlasím. Desktop vznikl s Microsoftem, desktop umře s Microsoftem.

Přemýšlel jsem hodně dlouho (i na základě těchto různých analýz) proč je desktop doména MS a přišel jsem na to, že nic jako obecný "Desktop", na který si člověk nainstaluje OS dle potřeby, vůbec neexistuje. Dneska, kdy tato platforma končí, je to už i vidět. Desktop je čistě MS výrobek a je zcela přirozené, že na něm dominuje MS.

A články podobné jako tyto mi, nezlobte se na mě, přijdou jako zbytečná voda na mlýn těm (i třeba ve státní správě), kteří říkají, že linux je nepoužitelný.

Co takhle statistiky o zastoupení linuxu na serverech, routerech, pracovních stanicích (to není desktop), mobilech, tabletech, apod.? Proč se píše, a proč to zní jako prohra, o jednoprocentním linuxu na desktopu?
František Bártík Re: Re: Je Linux opravdu jen na 1 % desktopů?
František Bártík 12. 04. 2012, 07:53:40
Odpovědět  Odkaz 
Tomáš Crhonek : Nadpis zdůrazňující jedno procento jsem nevymyslel já (autor článku). V samotném článku jedno procento téměř není zmiňováno. :

* zmiňuji "globální" statistiky, kdy výsledky se pohybují od 0,7% do 2,9% (střed je nad jedním procentem)
* ukazuji, že podle jedné z této statistiky je podíl linuxu v ČR 9% s 16% maximem v Praze
* zmiňuji, že někteří odhadují globální podíl na mezi 10 a 15%
* uvádím podíl 3,3% podle toplistu

Na Vaši otázku : "Proč se píše, a proč to zní jako prohra, o jednoprocentním linuxu na desktopu?" konstatuji, že článek o jednoprocentním podílu nepíše.

Vzhledem k nabídce hardwaru s Linuxem (resp. certifikovaného pro Linux) bych i jednoprocentní podíl Linuxu hodnotil jako úspěch. Je zjevné, že poptávka (tržní podíl Linuxu) překonává nabídku. Nejde o selhání Linuxu, ale selhal trh (resp. regulátoři trhu). Překážky v růstu jsou na straně nabídky. Při dostatečné nabídce by podíl Linuxu na desktopu mohl růst třeba jako Android.
Re: Je Linux opravdu jen na 1 % desktopů?
Frank 11. 04. 2012, 10:55:50
Odpovědět  Odkaz 
"PC je odepsana platforma, prevalcuji ji tablety a cloud. Tomu byste se meli venovat - budoucnost, ne minulost."
Tak toho se právě bojím, že tupé stádo půjde slepě do cloudu, což je cesta do pekel! Když si představím, že mám své osobní data (např. fotky, dokumenty, atd.) bůhví kde a někdo cizí si z datama může dělat, co se mu zlíbí a když nedej bože server napadne hacker a data zničí, tak vám řeknou jen "bohužel, včerejší zálohu nemáme!", to, že jste tam třeba včera nahrál 10GB dat, je pak váš problém. Navíc klasické PC je pořád dost dobrá platforma na práci. Např. když designer navrhuje, nebo umělec tvoří tabletem, těžko to bude patlat na nějakém tabletu.
Tablet, cloud apod. je akorát tak pro tupé hlavy zmasírované médii, pro davy, co sledují tupě televizi a reklamy. Ti, co jsou svobodní duchem, se vždy dokáží rozhodnout sami. Jak to vidím okolo sebe na náctiletých, tak je to opravdu bída, co do nich nalije reklama a televize, to je svaté, bohužel.... Není to tím, že by upadala PC platforma, ale spíš společnost, jako celek...
Re: Je Linux opravdu jen na 1 % desktopů?
mm 11. 04. 2012, 20:34:52
Odpovědět  Odkaz 
To je neskutečný blábol.
Tablety možná nahradí PC u lidí, kteří počítač nikdy nepotřebovali a přesto jej mají, protože to je/bylo v módě. Nikdy neuměli využít jeho potenciál a v podstatě potřebují primitivní jednoúčelové zařízení pro zábavu.
V ostatních případech - nikdo soudný si asi nedovede představit, že uživatel bude například něco tvořit (v CADu, programovat, psát, dělat grafiku...) matláním na tabletu a posílat plody své práce nějakému vykukovi do cloudu. To by mohl dělat jedině hlupák a nebo masochista.
Re: Re: Je Linux opravdu jen na 1 % desktopů?
Frank 13. 04. 2012, 11:47:15
Odpovědět  Odkaz 
to mm: Přesně tak a naprostý souhlas. Tablet je akorát tak pro lamy, co nikdy nedokázali s PC nic jiného, než psát přiblblé zprávy o každém "pr.du" na FB, pustit si maximálně nějakou hru, pustit internet a tím jejich dovednosti končí... Znám jich spoustu, co s PC nedokáží nic, prostě co jim nainstalujete, to mají a ví pouze, že ta a ta ikonka spouští to a to, nedej bože, aby se jim ty ikony přeházeli, to je pak sranda.... Tak přesně cloud a tablety jsou akorát pro stádovité bezmozky vymyté reklamou a tím co jim kamarádi/odborníci, v hospodě u piva poví.... "Hele Pepo a k čemu ti je ten tablet? No můžeš s tím na fejsbúk, na net, podívat se na mejla, zahrát si na tom hry, prostě všechno v.ole, ale hlavně, kdo nemá tablet, není IN!!!" :-D Každý jiný normální člověk, který chce po PC, aby taky plnil, mimo jiné, funkci pracovního nástroje, si nebude tablet kupovat. Takže nějaké žvásty o post-PC době atd je naprostý nesmysl. No i když je pravda že z lidí se stává čím dál tupější stádo a reklama je opravdu mocná, jak jsem se bohužel u spoustu lidí přesvědčil....
Re: Re: Je Linux opravdu jen na 1 % desktopů?
Rover623 13. 04. 2012, 13:26:33
Odpovědět  Odkaz 
Tím si nejsem tak úplně jist, znám hodně lidí co na PC nedělají vlastně vůbec nic, kromě toho Vámi uvedeného a tablet z nějakého důvodu prostě nechtějí. I když mám soukromou teorii, že se jedná zase o důsledek hospodských keců. Prostě typické "Linux je na nic. Vista je na nic a Škoda je best". Někdo těm lidem řekl, že tablety jsou k ničemu.

V ČR asi převáží hospodské řeči a tablety se nemusí vůbec uchytit, pokud se nezmění ty řeči. Celosvětově převáží reklama, která ty tablety lidem vnutí pod zástěrkou toho, že kdo nemá tablet, není "in". Je to stejné jako s mobilama, spoustě lidí se na dotykovém telefonu pracuje mnohem hůře než na klasickém, přesto mají dotykový, protože kdo nemá "dotykáč" není "cool".

V zahraničí jsem si dokonce všiml něčeho podobného u televizí. 3D televize jsou úděsná blbost, na tu věc se prakticky nedá pohodlně dívat. Musíte sedět rovně a přímo proti obrazovce, jinak z toho bolí hlava a obraz vypadá jak na Tesle z roku 1948. Přesto si docela dost lidí takovou blbost kupuje.
Re: Je Linux opravdu jen na 1 % desktopů?
Pavel Šimerda 11. 04. 2012, 22:47:35
Odpovědět  Odkaz 
Kecy.
Je Linux opravdu jen na 1 % desktopů?
quadro 11. 04. 2012, 08:36:50
Odpovědět  Odkaz 
Polaci jsou ale mnohem lepsi anglictinari nez Cesi, proto jich mnohem vice zije v zahranici.
Re: Je Linux opravdu jen na 1 % desktopů?
Max 11. 04. 2012, 11:00:02
Odpovědět  Odkaz 
Daleko více Poláků, než Čechů, žije v zahraničí, proto jsou mnohem lepší Angličtináři, než Češi :-D
Jiří Eischmann Re: Re: Je Linux opravdu jen na 1 % desktopů?
Jiří Eischmann 11. 04. 2012, 11:51:42
Odpovědět  Odkaz 
No, nevím. Myslím, že to neplatí s implikací ani v jednom směru. V zahraničí jsem potkal řadu Poláků a angličtinou nijak neexelovali. Na rozdíl od Čechů se mnohem hůře asimilují a drží v komunitách při sobě. Běžně se tak stává, že Poláci, kteří žijí v USA nebo Anglii třeba 15 let se sotva dorozumí anglicky. Rozdíl mezi Čechy a Poláky je v tom, že Poláci jsou mnohem víc do světa, i když cizí jazyk prakticky neumí. Setkal jsem se s řadou Poláků, kteří odešli do USA a přitom anglicky vůbec neuměli. To Čech neudělá.
Re: Re: Re: Je Linux opravdu jen na 1 % desktopů?
Max 13. 04. 2012, 11:49:21
Odpovědět  Odkaz 
Můj příspěvek byl myšlen jako nadsázka, aby si quadro uvědomil, co napsal za "blábol" ;-)
Re: Re: Re: Re: Je Linux opravdu jen na 1 % desktopů?
Pavel Šimerda 13. 04. 2012, 12:33:19
Odpovědět  Odkaz 
Vidíš, a já měl za to, že blábolem je ten tvůj příspěvek. Jeho příspěvek jednoznačně vyjadřuje určitý názor, se kterým nemusíš souhlasit. Ale je srozumitelný.
Petr Valach Je Linux opravdu jen na 1 % desktopů?
Petr Valach 12. 04. 2012, 23:56:11
Odpovědět  Odkaz 
Já si vybavuju, jak šéf v jedné malé softwarové firmě zaměřené silně na microsoft produkty si koupil u jednoho nejmenovaného obchodníka noťas, přinesl si ho a v práci rozbalil a spustil - a zjistil, že je na něm openSUSE a byl z toho na prášky :-)

Věci moc nerozumím, do problematiky moc nevidím, ale jedno vím jistě. I mně coby linuxářskému bažantovi dělá ohromně dobře, když může přímo cítit v každém kroku tu stabilůitu a výkon nabízený linuxem. Je to prostě jiná písnička než v případě widlí, to se nedá upřít. Stálo by za to pokusit se zbavit linux hanlivých nálepek a ukazovat jeho přednosti.
Je Linux opravdu jen na 1 % desktopů?
Franta 21. 07. 2012, 20:14:49
Odpovědět  Odkaz 
No, ta čísla v článku mi nahání úsměv do tváře. Mám své webové stránky [fotografie a radiotechnika, netýkají se linuxu] na serveru, který má opravdu propracovaný a velmi rozsáhlý systém statistik přístupů, který sleduji pravidelně již řadu let. Před nějakými 5 roky se přístupy uživatelů s linuxem pohybovaly kolem 2-2.5%. Poslední roky tyto počty narůstají, viz letošní rok:

-leden: 4.5%
-únor: 6.0%
-březen: 7.0%
-duben: 5.2%
-květen: 7.3%
-červen: 6.4%
-červenec: 6.6%
-----------
A roční nárůst:
-Rok 2007: 2.3%
-Rok 2008: 2.4%
-Rok 2009: 3.1%
-Rok 2010: 3.7%
-Rok 2011: 4.8%
-Rok 2012: zatím 6.1%

Toto se týká pouze desktop distribucí, nikoliv mobilních! Takže v různých článcích oficiálně prezentovaná čísla počtu/poměru uživatelů linuxu ve mě spíš vyvolávají podezření, jestli se náhodou jeden Malý Měkký finančně nepodílí na záměrném zkreslování veřejně prezentovaných čísel.
Lukáš Jelínek Re: Je Linux opravdu jen na 1 % desktopů?
Lukáš Jelínek 21. 07. 2012, 21:35:19
Odpovědět  Odkaz 
Podle Toplistu (http://www.toplist.cz/global.html) už má Linux okolo 3,3 %. U zpravodajských webů dokonce pře 55 %! Tam do toho ale zjevně započítávají i mobilní přístroje (a RSS čtečky...) - a je známo, že z mobilů lidé lezou hlavně právě na zpravodajství.
Otakar Haška Re: Je Linux opravdu jen na 1 % desktopů?
otula 21. 07. 2012, 21:38:43
Odpovědět  Odkaz 
Podobná čísla mohu potvrdit i na netechnickém serveru s folklorní tematikou.

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

František Bártík

Soustředím se na problémy, které vyžadují kreativní přístup anebo využití teoretických znalostí. Orientuji se na svobodná řešení a baví mě učit se nové věci. Neváhejte a oslovte mě s Vaším zajímavým pracovním zadáním.


 • Distribuce: debian a odvozená distra
 • Grafické prostředí: GNOME

| blog