přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Linux versus Windows: Instalace a aktualizace programů

Linux versus Windows: Instalace a aktualizace programů

linvswin.png

Přinášíme sérii článků objektivně srovnávající operační systémy Linux a Windows. V prvním článku se zaměříme na instalaci a aktualizaci programů, která se v obou systémech rapidně odlišuje.


Před časem jste si mohli přečíst srovnání Linuxu a Windows z hlediska bezpečnosti. Nyní pokračujeme sérií podobných srovnání – tentokrát z hlediska instalace a aktualizace programů v jednotlivých systémech. Další díly můžete očekávat záhy.

Instalace programů ve Windows

V Microsoft Windows je třeba rozdělit „svět“ na dvě části. Na software, který přímo nebo nepřímo patří k Windows, a na ten, který k systému nepatří. První skupina se instaluje, aktualizuje a odinstalovává pomocí nástrojů systému, u softwaru z druhé skupiny může být situace různá.

Software „mimo Windows“

Zatím je pořád nejčastějším způsobem instalace softwaru metoda použití tzv. průvodce. Je to instalační program, obvykle vytvořený pomocí některého ze k tomu určených nástrojů, který pomocí série dialogů provede uživatele procesem instalace. Začíná obvykle přivítáním, pak se odsouhlasí licenční podmínky, definuje rozsah instalace, vybere cílová složka, cílové místo ve stromě nabídky Start, spustí se vlastní instalace a po jejím skončení může průvodce nabídnout třeba přečtení novinek o programu nebo jeho spuštění.

Do nabídky aplikací Start většina instalátorů přidá kromě samotných programů celou sbírku dalších položek, které pravděpodobně nikdy nepoužijete, každý program má tak v nabídce samostatnou „složku“.

Typická podoba úvodního dialogu instalačního průvodce Typická podoba úvodního dialogu instalačního průvodce

Je tedy třeba se proklikat sérií dialogů, obsahujících víceméně totéž, a většinou není potřeba nic měnit na výchozím nastavení. Ačkoli to většina uživatelů neví, instalační program lze obvykle nechat proběhnout i „tiše“. Spustí se, proběhne a skončí. Různé instalační programy mají různé parametry příkazové řádky, kterými lze toto chování ovlivnit. Tato možnost významně usnadňuje práci správcům, kteří potřebují tentýž program (resp. často více programů) nainstalovat na více počítačů a kdy proklikávat dialogy by bylo zdlouhavé a nepohodlné.

Pro instalaci je samozřejmě potřeba mít z čeho instalovat. Nejčastěji se vyskytuje buď velký spustitelný soubor (ve kterém je vše pro instalaci), nebo balíček typu MSI (Microsoft Installer, nyní pod názvem Windows Installer), anebo konečně obyčejný archiv (nejčastěji ZIP) se spustitelným souborem instalátoru (obvykle setup.exe).

Při spouštění instalátoru nebo během instalace je potřeba potvrdit zvýšení oprávnění (za předpokladu aktivního Řízení uživatelského přístupu, tedy UAC, a dostatečných práv aktuálního uživatele; uživatel nedisponující dostatečnými právy nemůže přímo instalovat, musí se nejdříve některým z dostupných způsobů „přepnout“ pod administrátorský účet – to přesahuje rámec tohoto článku).

Dotaz na zvýšení oprávnění – instalátor je důvěryhodně podepsán Dotaz na zvýšení oprávnění – instalátor je důvěryhodně podepsán

Výše uvedený dotaz se zobrazí jen v případě, že byl instalátor podepsán klíčem, jehož certifikát podepsala „důvěryhodná“ autorita – tedy uznaná firmou Microsoft. Takový certifikát není zdarma a navíc znamená projít určitou administrativní procedurou. Proto u mnoha (z celkového počtu zřejmě většiny) programů instalátory podepsány nejsou a zobrazí se pak poněkud jiný, varovněji vyhlížející dotaz:

Dotaz na zvýšení oprávnění – instalátor není důvěryhodně podepsán Dotaz na zvýšení oprávnění – instalátor není důvěryhodně podepsán

Dlužno říci, že pokud uživatel používá prohlížeč Internet Explorer 9 ve výchozím nastavení, pravděpodobně se mu nepodepsaný instalační balíček ani nepodaří stáhnout. IE 9 se totiž silně brání stažení instalátoru, který nemá „dobrou reputaci“. Tato veličina je určena více faktory (mj. počtem stažení a instalací), ale rozhodující vliv má právě to, zda je soubor důvěryhodně podepsán.

Aktualizace obvykle probíhá velmi podobně. Někdy je aktualizace úplně totožná s čistou instalací, někdy jsou některé dialogy jiné nebo jich je méně. Některé programy si instalují svou aktualizační službu, která zjišťuje na serveru tvůrce nové verze a instaluje je. Takové služby se používají například pro software firmy Adobe, pro Javu apod. Jindy – jako například u webového prohlížeče Mozilla Firefox – se nová verze zjišťuje při startu programu, a ten se sám postará i o aktualizaci.

„Programy a funkce“

Přestože některé programy poskytují odinstalační nástroj, který lze spustit z nabídky Start, není to hlavní cesta, jak ze systému odebírat programy. Touto cestou je součást Ovládacích panelů, která se ve Windows 7 jmenuje Programy a funkce (ve Windows XP to bylo Přidat a odebrat programy).

Systém si udržuje informace o tom, které programy byly nainstalovány, a nabízí touto cestou možnost odinstalace. U některých programů – které to podporují – je nabídka možností širší, lze například přiinstalovat některé součásti či je naopak odebrat, případně opravit instalaci při jejím poškození nebo změnit nějaké nastavení.

Okno ovládacího panelu Programy a funkce Okno ovládacího panelu Programy a funkce

Nepříjemnou vlastností tohoto řešení je, že někdy neodinstaluje program zcela a nechá v systému jak soubory, tak i příslušnou položku v seznamu. Opakovaný pokus o odinstalaci je ale už neúspěšný a položka tam zůstane navždy (resp. do přeinstalace systému). Stává se to nejčastěji tehdy, když se postupně nainstaluje několik aktualizací téhož programu (ty se někdy zobrazují samostatně) a pak se při odinstalaci zvolí špatná položka.

Software „z Windows“

Samotný operační systém Windows nabízí určitou skupinu softwaru, který se buď instaluje hned přímo se systémem, anebo ho lze doinstalovat později. Pro doinstalaci nebo naopak odinstalaci těchto programů slouží ovládací panel Funkce systému Windows. Lze se k němu dostat z panelu Programy a funkce.

Okno ovládacího panelu Funkce systému Windows Okno ovládacího panelu Funkce systému Windows

V tomto ovládacím panelu je strom softwaru, který lze různě rozbalovat a zaškrtávat v něm větve (nainstaluje se celý podstrom) nebo i jednotlivé položky (nainstalují se jen ty, případně nadřazená položka).

Windows Update

Pro aktualizaci součástí Windows slouží nástroj Windows Update. Ten aktualizuje jednak automaticky (podle nastavení, ve výchozím stavu automaticky instaluje důležité aktualizace), jednak poloautomaticky a ručně. Pokud je nainstalován další software od společnosti Microsoft (například Microsoft SQL Server), aktualizuje se přes Windows Update i ten.

Okno nástroje Windows Update Okno nástroje Windows Update

Některý software firmy Microsoft, byť je k dispozici vysloveně „pro Windows“ a zdarma, nelze instalovat přes Funkce systému Windows (a ani přes Windows Update). Jedinou možností je ruční stažení a instalace. To se týká typicky sady programů Windows Live Essentials.

Instalace programů v Linuxu

Občas lze ještě někde narazit na informaci, že se v GNU/Linuxu programy instalují takzvanou svatou trojicí. Je tím myšlena posloupnost příkazů: ./configure, make a make install. Na to zapomeňte. Ano, ve většině linuxových distribucí lze tímto postupem nainstalovat program ze stažených zdrojových kódů, ale běžně neexistuje žádný důvod, proč to tak dělat. Realita života je už dávno někde jinde.

Balíčkové systémy

Balíčkové (též balíčkovací) systémy jsou jednou z největších vymožeností většiny linuxových distribucí. Základem každého takového systému je balíček – soubor obsahující nějaký program, knihovnu či různá data (dejme tomu třeba tapety na plochu). Balíček lze nainstalovat, odinstalovat, aktualizovat na novější verzi (nebo naopak „ponížit“ na verzi starší).

Součástí balíčků většiny programů s grafickým rozhraním je také jeden spouštěč do nabídky aplikací. Ty se v nabídce řadí do kategorií podle účelu, nikoli podle výrobce.

Každý trochu lepší balíčkový systém (což jsou skoro všechny) disponuje další součástí, kterou je databáze balíčků. Do ní systém ukládá informace o nainstalovaných balíčcích, takže lze kdykoli snadno a rychle zjistit, co všechno je v systému nainstalováno, v jaké verzi, jaké soubory jsou z kterého balíčku apod.

Vrcholnou součástí balíčkového systému jsou pak repozitáře balíčků. Takový repozitář je prostě úložiště, ve kterém jsou k dispozici balíčky a které o těchto balíčcích poskytuje různé informace. Repozitář může být i na nějakém datovém médiu (CD, DVD apod.), ale čím dál větší význam mají repozitáře na serverech, často vícenásobně zrcadlených a tedy snadno dostupných (s možností vybrat nejrychleji dostupné zrcadlo).

Jak to funguje?

Typická linuxová distribuce má své vlastní, velmi rozsáhlé repozitáře. Tam si každý najde programy a data, o které má zájem (lze procházet nabídkou repozitářů, vyhledávat podle názvu, popisu či obsahu atd.), a může rovnou instalovat. Že je k provozu nějakého programu potřeba ještě něco jiného – knihovny, data, další program? Žádný problém – balíčkové systémy umějí řešit závislosti mezi balíčky a automaticky doinstalovat vše potřebné.

Podobně funguje i aktualizace na novější verzi, pokud neprobíhá vysloveně automaticky. U aktualizací podporují některé systémy i tzv. delta balíčky, které obsahují pouze to, co se oproti starší verzi změnilo. Zejména u velkých programů, kdy se třeba změní jen pár souborů, se tak ušetří přenos velkého množství dat a celý proces se samozřejmě podstatně zrychlí.

Balíčky bývají elektronicky podepsané vydavatelem distribuce. Lze tak kontrolovat, zda se instalují opravdu jen „originální“ balíčky a ne takové, které nějaký útočník pozměnil k obrazu svému. Tím lze výrazně přispět k bezpečnosti systému.

Kromě repozitářů přímo z distribuce lze používat i různé další repozitáře s balíčky: komunitní, repozitáře jednotlivých vývojářů či firem a podobně. I napříč repozitáři samozřejmě funguje řešení závislostí – navíc lze volit priority různých repozitářů či dokonce jednotlivých balíčků. To umožňuje instalovat například novější verzi konkrétního balíčku, než je v repozitáři distribuce. Nemá to přitom vliv na zbytek systému. Navíc kdo se tím nechce zabývat, vůbec nemusí – je to možnost, ne nutnost. Výhodou využívání závislostí je, že určitý soubor (např. knihovna) bývá jen jednou. Vyniká to v kontrastu s tím, že leckteré programy pro Windows mívají přibalené různé knihovny, protože není jistota, že budou dané knihovny k dispozici. Totožné soubory pak mohou být v systému v mnoha exemplářích.

Rozlišení na software patřící k systému a na ten ostatní tady prakticky postrádá smysl. I ve standardních repozitářích linuxových distribucí je k dispozici nepřeberné množství softwaru, z něhož většina nemá nic společného ani s tvůrci distribuce, ani s tvůrci linuxového jádra či komponent z projektu GNU. Tvůrci distribuce, tedy přesněji správci balíčků, se pouze starají o tvorbu daných balíčků a nastavování závislostí mezi nimi.

V balíčkových systémech lze samozřejmě instalovat i balíčky získané jinou cestou než z repozitářů. Například se mohou stahovat z webů tvůrců, kteří je takto nabízejí. Bude to ovšem výrazně menšinová cesta než instalace z repozitářů.

Při používání balíčkových systémů nebývá obvyklé, že by se programy samy staraly o svou aktualizaci. I ty, které to v systému Windows dělají, v linuxových distribucích nejvýš upozorní na novou verzi, ale aktualizaci již ponechávají na balíčkovém systému.

Nelze samozřejmě vynechat nevýhody balíčkových systémů. V některých případech je potřeba instalovat balíčky, které závisejí na balíčcích nekompatibilních s nějakými již nainstalovanými. Tato je řešitelná dost obtížně, s potřebou hlubších znalostí systému. Naštěstí ale v běžné praxi nastává velmi zřídka. Dalším problémem může být fakt, že v repozitářích nemusí být nejaktuálnější verze aplikace, nebo že aplikace v repozitáři zcela chybí. V takovém případě pomůže vyhledat speciální repozitář, anebo software případně nainstalovat jinak (to je ale nad rámec tohoto článku).

Instalace a aktualizace v grafickém prostředí

Přestože lze programy ve formě balíčků instalovat i z příkazové řádky, není na desktopech žádný důvod tak činit, kromě případu, že to tak někdo vysloveně chce dělat. V každé linuxové distribuci s grafickým prostředím existuje nástroj, kterým lze instalovat/odebírat/aktualizovat programy doslova na jedno kliknutí.

Instalace, odinstalace a aktualizace programů v distribuci openSUSE (nástroj YAST2) Instalace, odinstalace a aktualizace programů v distribuci openSUSE (nástroj YAST2)

Balíčky v repozitářích si lze zobrazit různým způsobem, například podle kategorie programů. Ke standardním funkcím patří také vyhledávání podle názvu či popisu. I když mají různé distribuce často odlišné nástroje, ve skutečnosti dělají tyto nástroje prakticky totéž a stejně se i ovládají. Rozdíly jsou spíše kosmetické.

Instalace, odinstalace a aktualizace programů v distribuci Debian (nástroj Synaptic) Instalace, odinstalace a aktualizace programů v distribuci Debian (nástroj Synaptic)

Pro instalaci programů bývají obvykle potřeba práva administrátora (roota). U distribucí, kde se využívá samostatný administrátorský účet (což je většina; něco jiného je distribuce Ubuntu a odvozeniny), je potřeba před manipulací s balíčky zadat administrátorské heslo, aby mohl instalovat či odebírat programy jen ten, kdo je k tomu skutečně oprávněn.

Zadání hesla k administrátorskému účtu root Zadání hesla k administrátorskému účtu root

Přestože lze balíčky aktualizovat ručně (což je obvyklé, pokud se provádí upgrade, tedy instalace významně novější verze), běžné aktualizace mohou probíhat zcela automaticky – týká se to veškerého softwaru z repozitářů. U většiny distribucí ale tvůrci raději volí poloautomatickou instalaci, kdy systém aktualizaci pouze nabídne a uživatel ji buď potvrdí, nebo nepotvrdí (případně může určit, co všechno se bude aktualizovat). V závislosti na bezpečnostní politice může být někdy potřeba administrátorské ověření.

Poloautomatická aktualizace v distribuci openSUSE (nástroj Apper) Poloautomatická aktualizace v distribuci openSUSE (nástroj Apper)

I zde platí, že poloautomatický aktualizační nástroj může vypadat v každé distribuci mírně jinak. Ovládání je podobné, a pokud uživatel nechce do aktualizace nějak zasahovat, stačí pouze odkliknout potvrzení celého procesu.

Poloautomatická aktualizace v distribuci Sabayon (nástroj rigo) Poloautomatická aktualizace v distribuci Sabayon (nástroj rigo)

Důležité je, že se takto aktualizuje veškerý software ze všech repozitářů. Proces tedy není vázán pouze na repozitáře dané distribuce, nýbrž vždy kontroluje (samozřejmě pokud není nastaven jinak) změny balíčků ve všech repozitářích a nabízí všechny aktualizace nainstalovaných balíčků. S tím samozřejmě souvisí i fakt, že čím více repozitářů je v systému nastaveno, tím déle aktualizace trvá (konkrétní rychlost závisí na rychlosti internetového připojení).

Častým dotazem, který se ohledně práce s balíčkovými systémy vyskytuje, je odsouhlasení licence. Kdy k němu dochází – pokud vůbec? Dotaz má kořeny v tom, že při instalaci průvodcem na Windows se licence odsouhlasuje. Je to prosté. Pokud licence neomezuje samotné používání programu (to se týká v podstatě všech open-source licencí, například GPL, LGPL, Apache, MIT, BSD apod.), není ji potřeba odsouhlasit, a proto se to neřeší nijak. Informace o licenci je samozřejmě v balíčku a lze ji přes příslušný nástroj zobrazit. Pokud u nějaké licence souhlas potřeba je (proprietární software – například Adobe Flash Player, Adobe Reader...), instalační nástroj licenci zobrazí a vyžádá si souhlas.

Neuvěřitelná lehkost instalace

Je možná až s podivem, že se u Windows dosud neujalo řešení založené na repozitářích. Přesněji řečeno, ujalo se teprve u mobilní verze (Windows Phone), a to v podobě obchodu Marketplace provozovaného Microsoftem, který vychází z koncepce obchodů Apple iTunes a Android Market (dnes Google Play). Pro desktopovou verzi Windows bude možná k dispozici s Windows 8. I tak je ale velmi omezena škála dostupného softwaru, například tam jsou zakázány některé licence.

Zatím tedy platí, že zatímco na moderních linuxových distribucích vás bude provázet „nesnesitelná lehkost instalace“ (téměř na jedno kliknutí), ve Windows se zatím nelze zbavit zdlouhavého proklikávání dialogů – a to většinou ani v případě aktualizace programů.

Nahoru

Příspěvky

Linux versus Windows: Instalace a aktualizace programů
Majoo 19. 07. 2012, 11:53:38
Odpovědět  Odkaz 
Pekne zhrnutie...
Vždy som videl vešmi veľkú výhodu v repozitároch (prakticky okamžite, ako som začal použivať Linux) a divil som sa, prečo už niečo podobné nebolo zavedené vo windowse - už len z hľadiska bezpečnosti.
Pokiaľ si pamätám, tak sa zvyšné súbory nechané po odinštalovaní vo Windowse sa dali odstrániť externou aplikáciou (neviem, či to ccleaner zvládne, alebo to bolo niečo iné).
Re: Linux versus Windows: Instalace a aktualizace programů
Rover623 19. 07. 2012, 13:14:08
Odpovědět  Odkaz 
Prakticky nic co je pro Windows k dispozici nedokáže ze systému beze zbytku odstranit to co tam odinstalátory nechají. Jednou více-méně funkční možností je používat specializované odinstalační programy (tedy nikoli to co dodá výrobce SW) v podobě takových věcí jako je třeba Revo uninstaller. Nevýhodou je, že to lze použít pouze tehdy pokud chci program odinstalovat, pokud už jsem provedl odebrání standardní cestou, jsou mi takové nástroje k ničemu a obvykle je nutné přistoupit k ručnímu smazání pozůstalých souborů.

Z dob W98 si dokonce pamatuji, že někteří uživatelé využívali toho, že všechna data programu byla v Program files (neexistoval uživatelský profil, byl jen jeden uživatel) a ani se neobtěžovali odinstalací, pouze příslušný program smazali. To mívalo za následek obrovské zaplevelení registru systému, protože úlohou odinstalátoru ve Windows není jen vymazat soubory aplikace, ale také odebrat klíče z registru. Bohužel ani jedno nedělají odinstalátory ve Windows pořádně. Kdo někdy musel prohledávat celý registr kvůli blbě udělanému odinstalátoru aplikace mi dá jistě za pravdu, že blbější systém než je registr Windows snad ani neexistuje.
Linux versus Windows: Instalace a aktualizace programů
VikiT. 19. 07. 2012, 12:44:38
Odpovědět  Odkaz 
ja pozivam v praci na Win repozitare PortableApps.com oproti linux.repo je to churý pribuzný ale vse dulezite tam je a nepotrebuji být ADMIN k instalaci.
Linux versus Windows: Instalace a aktualizace programů
Mrkos 19. 07. 2012, 13:06:19
Odpovědět  Odkaz 
Neuvěřitelná lehkost instalace - opravdu moc lehké, když to neni .deb, tak je to opravdu neuvěřitelně lehké, když sem se ptal a foru jak je to s instalací řeli mi že to stačí otevřít v centrum softwaru, ale neřekli mi že spousta programu neni v .deb, takže bych rád věděl jak neuvěřitelně snadno nainstalovat programy s příponou tar.gz??? Může mi na to někdo odpovědět?
Re: Linux versus Windows: Instalace a aktualizace programů
Rover623 19. 07. 2012, 13:21:00
Odpovědět  Odkaz 
Máš to v článku, v terminálu zadat ./configure, make, make install, případně sudo make install (pro Ubuntu a deriváty).

Samozřejmě ti je asi jasné, že tar.gz je archiv, tudíž se to musí nejdřív rozbalit. Je to opravdu strašně složité, ono by stačilo použít Google. Navíc na stránkách projektů je obvykle i dokumentace jak kompilaci provést a co je k ní potřeba, stačí umět číst, ale jak tak koukám, ani tohle už se někteří ve škole nestihli naučit.
Martin Vancl Re: Linux versus Windows: Instalace a aktualizace programů
tuxmartin 19. 07. 2012, 14:42:55
Odpovědět  Odkaz 
>>jak neuvěřitelně snadno nainstalovat programy s příponou tar.gz

Jakou pouzivas distribuci?
Ktery program si sehnal pouze ve forme zdrojovych kodu (.tar.gz)? Treba by se nekde dal najit balicek...
František Bártík Re: Linux versus Windows: Instalace a aktualizace programů
František B. 19. 07. 2012, 14:43:42
Odpovědět  Odkaz 
A co když v MS Windows není software ve formátech .exe nebo .msi? V archivech tar.gz se obvykle distribuje zdrojová forma programu. Mimochodem s tím si standardní MS Windows (=čistá instalace) vůbec neporadí.

V lehkosti instalace z tar.gz jednoznačně vede Linux.
Linux versus Windows: Instalace a aktualizace programů
petr 19. 07. 2012, 17:31:41
Odpovědět  Odkaz 
Linux používám už dlouho a za celou dobu se mi skoro vždy podařilo sehnat balíček pro danou distribuci u většiny programů, za celou dobu cca. od 2006 jsem musel kompilovat snad 2x a to jen proto,že se jednalo o programy, které nebyli příliš mainstream hledej většinou najdeš, hlavní je si napřed něco přečíst o tom co jsou repozitáře a jak s nimi zacházet a až potom začít nadávat
Lukáš Jelínek Re: Linux versus Windows: Instalace a aktualizace programů
Lukáš Jelínek 19. 07. 2012, 18:22:37
Odpovědět  Odkaz 
Spousta softwaru (hodně specializovaný, hodně čerstvé nebo naopak starší verze atd.) je právě v samostatných repozitářích, tedy ne v těch hlavních distribučních. Buď v takových jako Backports, Packman apod., nebo v repozitářích tvůrců. Relativně nově je tu také možnost využívat Open Build Service i pro ne-SUSE distribuce, ale to už dalece přesahuje rámec článku.
Kam Linux programy instaluje ?
PL 19. 07. 2012, 20:28:05
Odpovědět  Odkaz 
Jsem jedním z uživatelů, kteří Linux pořád dokola zkouší ale pořád nejsou schopni přejít. Teď díky neexistujícímu ovladači VGA pro Intel Atom D2700...

Kadopádně pořád nejsem sto pochopit, kam vlastně Linux z balíčků programy instaluje (do jaké složky). Ve Win si vyberu umístění sám a kam chci, po instalaci se do složky podívám, pročtu txt soubory apod...
Balíček se instaluje automaticky "někam" a nevím kam. Patrně někam do adresáře /home, někdy do adresáře tuším /usr/share (dodnes nevím k čemu slouží tenhle adresář). Pro mě je bohužel adresářová struktura v Linuxu velmi nepřehledná a nějak se mi nedaří se s tím pořád zžít.
Otakar Haška Re: Kam Linux programy instaluje ?
otula 19. 07. 2012, 21:37:06
Odpovědět  Odkaz 
Až na výjimky se v Linuxu programy neinstalují do jednoho adresáře. Je dána určitá hierarchie http://tldp.org/LDP/Linux-Filesystem-Hierarchy/html/ která udává, kam co patří. Takže například většinu spustitelných souborů najdeš v /usr/bin. Přesné umístění souborů z balíčků zjistíš pomocí správných parametrů příkazů pro práci s balíčkem, případně tak, že si prohlédneš obsah balíčku (všechny balíčky jsou archivy).

Do adresáře /home žádný balíček nic neinstaluje. Tam jsou uživatelské adresáře.

Sžít se s tím dá snadno. Oproti bordelu ve Windows má tento systém výhodu například v tom, že všechny spustitelné soubory jsou prakticky automaticky v PATH. Díky balíčkovacímu systému lze úplně přesně identifikovat původ každého souboru v systému...
Lukáš Jelínek Re: Re: Kam Linux programy instaluje ?
Lukáš Jelínek 20. 07. 2012, 00:46:57
Odpovědět  Odkaz 
Linux má právě velký pořádek v souborech. Co jde z balíčků, je vždycky na tom "správném" místě. Rozhodit to mohou pouze věci instalované jiným způsobem, kdy si tvůrce vymyslí nějaký svůj "geniální způsob" a pak se může dít samozřejmě cokoliv. Programy kompilované ze zdrojáků pak téměř vždy končí v /usr/local (pokud si to člověk nezmění ručně) a nemíchají se mezi software z balíčků.

Naproti tomu ve Windows panuje neuvěřitelný bordel. Dokonce i u SW od Microsoftu je to program od programu jiné, soubory jsou rozcourané všude možně a obtížně se dohledávají. V každé verzi Windows je samozřejmě struktura adresářů jiná - to aby to bylo zábavnější. Další věc je - a to uvádím i v článku - jak se ve Windows vyskytují stejné soubory v mnoha exemplářích (stačí prohledat systém na knihovny jako zlib1.dll, sqlite3.dll, ssleay32.dll, msvcr90.dll a spoustu dalších), protože neexistuje řešení závislostí.
Re: Re: Re: Kam Linux programy instaluje ?
PL 20. 07. 2012, 10:13:30
Odpovědět  Odkaz 
"Co jde z balíčků, je vždycky na tom "správném" místě." ale kde je to místo ? :-)

Nebo rovnou příklad z praxe.
Jsem běžný dlouholetý uživatel windows, který funguje stylem disk C: Windows, disk D: programy, hry atd...
Na primárním disku kde je systém je málo místa (pominemme, že jde něco nepotřebného odinstalovat, něco pročistit atd..., prostě už není místo. Tečka.).

Chci si tedy nový program nainstalovat na druhý disk v počítači, kde místo mám.

Jak zvolit umístění programu z balíčku ?
I Windows si samozřejmě instalují knihovny a "své" soubory do "své" složky, ale hlavní nejobjemnější část programu, umožní mít v předem zvoleném adresáři na disku který vybere uživatel. To je důvod, proč bych rád zjistil, kam systém z balíčku programy instaluje.
Tomáš Crhonek Re: Re: Re: Re: Kam Linux programy instaluje ?
Tomáš Crhonek 20. 07. 2012, 15:27:42
Odpovědět  Odkaz 
"Chci si tedy nový program nainstalovat na druhý disk v počítači, kde místo mám."

Většina moderních distribucí (no už hezkých 10 let) je buď v základu instalována, nebo umožní instalaci na systém LVM (nebo dokonce BTRFS - poslední rok, dva), kde lze snadno a za běhu operačního systému (pakliže má partition manager k disposici volné místo) zvětšit místo na libovolném svazku (je zvykem mít rozděléné úložiště dle použití, minimálně se odděluje /home).

Takže přidáte do počítače druhý disk a prostě si zvětšíte místo na příslušném svazku (toto zvětšování lze dělat postupně a za běhu os, není důvod hned přidělit celé místo na novém disku).

Všimněte si, že se vůbec nezasahuje do zaběhnutého systému uložení dat (FileSystemHierarchy), ani do procesu instalace. Proces instalace programu totiž nijak nesouvisí s velikostí místa na disku a instalátor tu není od toho, aby to měl řešit. Od toho je disk management (a systém souborů).

Takže pro příklad, máte /usr (kam se umísťují aplikace); /var (kam si aplikace nejčastěji ukládájí velká a neuživatelská data); /home (adresáře uživatelů, kde má program uživatelská data) umístěné na samostatných svazcích (dřívě se doporučovalo to dokonce umisťovat na samostatné diskové jednotky, čímž se dosáhlo zrychlení diky paralelnímu přístupu na více úložišť).

Zjistíte, že chcete instalovat program, který je sice malý (na /usr se ještě vleze), ale vyžaduje velké systémové úložiště dat, tedy zvětšíte pouze k tomu určený /var.

Nebo to prostě není rozdělené a stejně snadno se zvětší celý kořenový svazek /.

Nebo dokonce, pokud chcete celý disk udržovat oddělený od systému (nechcete jej přiřadit na LVM), jej můžete připojit do /mnt/disk2 a v /var/lib/velkýprogram mít jako link na vámi připojené diskové zařízení. Program bude fungovat vesele dál (a opět, všimněte si, že není vůbec třeba nikde nastavovat cestu k novému disku).
Lukáš Jelínek Re: Re: Re: Re: Re: Kam Linux programy instaluje ?
Lukáš Jelínek 20. 07. 2012, 16:29:13
Odpovědět  Odkaz 
Když to shrneme, tak v Linuxu prostě není potřeba hledat řešení na problémy, které vůbec nemusejí vznikat a které vznikají jen proto, že se do Linuxu přenáší přístup daný omezeními z Windows ;-)
Re: Re: Re: Re: Re: Kam Linux programy instaluje ?
PL 23. 07. 2012, 17:28:52
Odpovědět  Odkaz 
Chlapi vy mě zničíte :-) To je jak v politice, odpovď vždy okolo :-)

A v případě, že uživatel neumí/nechce zvětšovat disk, aby se mu tam program vešel, ale chce ho nainstalovat z balíčku jinam (na jiný disk) ?

Jednoduchá otázka tedy zní: Jde program z balíčku nainstalovat jinam než chce systém ? Pokud ano - jak se to dělá? Pokud ne - nejde to a nic se neděje, žijeme dál.

Jejedno proč to uživaetl chce, prostě to zná z Windows.

Díky
Lukáš Jelínek Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kam Linux programy instaluje ?
Lukáš Jelínek 23. 07. 2012, 19:19:16
Odpovědět  Odkaz 
Když to přeženu, tak je to na úrovni dotazu, kde je v Linuxu složka Program Files.

Takže stručná odpověď: Nejde to.

Podrobnější odpověď: Jde to někdy, musí se to udělat ručně a je to bez záruky (nemusí to fungovat). A není to dobrá cesta.

Ještě podrobnější odpověď: Balíčkové systémy jsou navrženy tak, aby ukládaly soubory podle standardu FHS (resp. konkrétního pojetí tohoto standardu v dané distribuci). Se stejným cílem se připravují i jednotlivé balíčky. Nejde jen o to, kde jsou umístěny nainstalované soubory, ale i kam se ukládají data. Přiohýbání hotových balíčků není dobrou cestou - čistší a hlavně spolehlivější je si v takových případech balíčky vytvořit podle vlastních představ, ať už úpravou zdrojových balíčků nebo jejich vytvoření od základu. Tím lze spojit výhody balíčkového systému s flexibilitou umístění, pokud už se někdo nechce držet FHS.

Tady není bohužel prostor to moc rozebírat. Doporučuji knihu Vytváříme vlastní distribuci Linuxu, případně různé návody nacházející se různě po webech.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kam Linux programy instaluje ?
Marv-CZ 23. 07. 2012, 22:12:58
Odpovědět  Odkaz 
Ono je třeba si také uvědomit, že zatím co ve Windows jsou instalované programy samostatné celky, které si tahají vše sebou, v Linuxu je vše hodně provázané a program X může potřebovat ke své činnosti program Y. A musí vědět, kde ho najít. Pokud by do toho začal uživatel vnášet své invence v podobě určování cílových složek instalace, začaly by problémy.

Prostě některé věci pod povrchem fungují jinak a roubovat na to zvyklosti z Windows není správná cesta.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kam Linux programy instaluje ?
Jirka 24. 07. 2012, 10:59:42
Odpovědět  Odkaz 
> Když to přeženu, tak je to na úrovni dotazu, kde je v Linuxu složka Program Files.

No přece v /home/user/.wine/drive_c/Program Files/ ;-)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kam Linux programy instaluje ?
PL 24. 07. 2012, 14:50:06
Odpovědět  Odkaz 
Lukáši, trefil jste hřebíček na hlavičku a vystihl to přesně "Když to přeženu, tak je to na úrovni dotazu, kde je v Linuxu složka Program Files." a to není přehané, ale realita dlouhodobého uživatele Windows, který by rád přešel úplně na Linux, primárně z morálních důvodů, protože je paranoidní, nechce aby si s OS dělal Microsoft co chce, chce svobodu rozhodování atd...

Dotaz se může zdát hloupý, nicméně odráží realitu uživatele Win a jeho zvyků. S Linuxem se potýkám od roku 1999 a sám se divím, že jsem se od Win ještě neodprostil. S novým PC kdy jsem byl rozhodnut na 100%, protože už se mohu připojit i do práce, to opět nevyšlo, tentokrát díky absenci grafických ovladačí pro Intel D2700, zatím nevyřešeno a do budoucna to také nevypadá s ovladačem růžově, takže asi koupím novou desku s AMD E-350/450, kde je podpora dle všeho velmi dobrá.

"Doporučuji knihu Vytváříme vlastní distribuci Linuxu"...mám jí doma a postupně pročítám, ale jde mi z toho hlava kolem :-)

Včera jsem v knihkupectví šťoural Ubuntu 10.04 CZ - Praktická příručka uživatele Linuxu, která je pro mě jak vyšitá, nicméně čekám na novou verzi k 12.04, když je LTS, tak by moha příručka vyjít.

Díky moc za radu a trpělivost.
Vlastimil Ott Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kam Linux programy instaluje ?
Vlastimil Ott 25. 07. 2012, 21:53:48
Odpovědět  Odkaz 
> Včera jsem v knihkupectví šťoural Ubuntu 10.04 CZ - Praktická příručka uživatele Linuxu, která je pro mě jak vyšitá, nicméně čekám na novou verzi k 12.04, když je LTS, tak by moha příručka vyjít.

12.04 rozhodně nevyjde. Obávám se, že je budoucnost také této knihy dost nejasná.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kam Linux programy instaluje ?
Pavel Šimerda 24. 07. 2012, 03:18:11
Odpovědět  Odkaz 
„Jejedno proč to uživaetl chce, prostě to zná z Windows.“

Ač se ve skutečnosti nebavíme o uživateli, ale o administrátorovi, pro oba platí, ať si trhnou nohou.
Vlastimil Ott Re: Kam Linux programy instaluje ?
Vlastimil Ott 19. 07. 2012, 22:27:27
Odpovědět  Odkaz 
http://www.linuxexpres.cz/praxe/linuxakuv-pruvodce-po-adresarich
RE: Otula, Vlastimil
PL 20. 07. 2012, 10:14:38
Odpovědět  Odkaz 
Díky za linky, prostuduji.
Linux versus Windows: Instalace a aktualizace programů
Petr384 20. 07. 2012, 12:03:11
Odpovědět  Odkaz 
Jak s tím můžete dělat?Win 7 mám nainstalované za necelou půlhodinu,připojení wifi sítí hned.S Ubuntu se s tím patlám už týden a wifi nepřipojím.Instalace trvá skoro hodinu a pak je vše anglicky i když zatrhnu hned zkraje češtinu.Když nemám připojení k internetu,tak jsem namydlenej i když mám literaturu a různé nápovědy na internetu(ty ovšem můžu číst při připojení přes win7).
Re: Linux versus Windows: Instalace a aktualizace programů
Pavel384 20. 07. 2012, 14:03:59
Odpovědět  Odkaz 
Jak s tím můžete dělat? Linux Mint mám nainstalované za necelou půlhodinu (i s aktualizacemi narozdíl od Windows, i se základními aplikacemi narozdíl od Windows), připojení wifi sítí hned (narozdíl od Windows které nemá ovladače), připojení bluetooth hned (narozdíl od Windows které nemá ovladače), funkční tiskárna, webkamera, bezdrát klávesnice a myš (narozdíl od Windows které nemá ovladače) a nakonec i plně funkční grafika (narozdíl od Windows které nemá ovladače a jede v nějakém "vidět to jde" režimu). BTW v těch 30 minutách máš započítanou i instalaci antiviráku a dalších "nutností" pro Windows?
Linux versus Windows: Instalace a aktualizace programů
Roman Sokol 20. 07. 2012, 14:44:13
Odpovědět  Odkaz 
Jeden z velmi poctivých článků, jen tak dál. Mám jen jednu připomínku: Tvrzení, že k manuální (tedy jednou z cest mimo repozitář) instalaci není žádný důvod, je dost přehnané. Vynechává totiž fakt, že oficiální repozitáře obvykle silně zaostávají za aktuálními verzemi u softwaru mimo vlastní komunitu distribuce. Jako příklad, kde i já instaluji z terminálu (postupem doporučeným autorem) je Calibre. V Centru softwaru pro Ubuntu je k mání verze 0.8.38, poslední je ovšem 0.8.61. A to už není jen o tom, že musím mít "nej-nej-nej-čerstvější" verzi. Tady jde o docela velký propad, obzvláště u software, který intenzivně používáte.
Ale to je jen drobnost, stejně jako to, že na úkor tohoto "odbytí" manuální instalace je pak v článku pouze zmíněn, ale málo akcentován fakt, že instalace pod Win je ekvivalentem manuální instalace pod Lin a k balíčkovému systému pod Win ekvivalent prostě není, tedy že článek tedy v podstatě srovnává jablka s hruškami (byť celkem nevyhnutelně). Ale dělá to poctivě a to je fajn.
A ještě k tomu podivu nad neexistencí něčeho jako repozitáře pro Win. Ono to má své důvody, ze kterých asi nejhlavnější je ten, že software pro Win je prostě příliš mnoho, aby taková cesta byla reálná. Pokud máme pod Lin na nějakou operaci na výběr z x utilit, pak pod Win jich budeme mít téměř jistě řádově víc. Zkuste si třeba porovnat kolik aplikací na konverzi do MP3 najdete pro oba systémy. Jestli je to dobře nebo špatně, historické důvody proč to tak je atd. můžeme klidně nechat stranou. Prostě to tak je. Pokud soft pro Lin je bohatý košatý strom, pak soft pro Win je minimálně háj, když ne les. A to se těžko "ošéfuje".
Nebojte se že by M$ po nějaké centralizaci neskočil - jéje jak rád by - a také neustále nějaké "triky" zkouší. Skutečně reálně to ale nedokáže a ví to. Hned po důvodu, který jsem popsal výše, tedy množství aplikací, následuje totiž druhý téměř stejně významný, a to je fakt, že obrovské množství lidí (ne-li většina) by se takovému pokusu vzepřelo a obcházelo by ho. Vývojáři pro Win totiž v drtivé většině nejsou s platformou spojeni solidaritou jako ti Linuxoví. Oni by neviděli případnou (hypotetickou - viz začátek odstavce) výhodnost pro uživatele, ale jen snahu M$ o kontrolu. A ten zase není tak hloupý, aby si neuvědomoval, že kdyby utáhl šrouby příliš, pak by velice rychle zjistil, že se ty šrouby ocitly na španělské botě na jeho vlastní noze. A to by bolelo :-) Takže "Centrum software pro Windows" v nějaké skutečné obsažnosti, komplexnosti a s nějakým páteřním systémem takovým, jako má Linux, to je podle mne vyloučeno.
Re: Linux versus Windows: Instalace a aktualizace programů
Roman Sokol 20. 07. 2012, 14:53:20
Odpovědět  Odkaz 
Oni by neviděli případnou (hypotetickou - viz předchozí odstavec) ...
Odstavec dodatečně rozdělen, omlouvám se :-)
Vlastimil Ott Re: Linux versus Windows: Instalace a aktualizace programů
Vlastimil Ott 21. 07. 2012, 00:06:25
Odpovědět  Odkaz 
K tomu srovnání - zkuste pohledat na portálu, článků tady pár máme:

http://www.linuxexpres.cz/praxe/linuxove-balickovaci-systemy-1
http://www.linuxexpres.cz/praxe/linuxove-balickovaci-systemy-2

http://www.linuxexpres.cz/praxe/pruvodce-linuxem
Lukáš Jelínek Re: Linux versus Windows: Instalace a aktualizace programů
Lukáš Jelínek 21. 07. 2012, 00:30:07
Odpovědět  Odkaz 
Abychom byli spravedliví, možnost manuální instalace stylem "svaté trojice" ve Windows také existuje - buď pomocí nástrojů jako MinGW nebo Cygwin, či pomocí kompilátorové sady od Microsoftu. Ale v praxi se skoro vůbec nepoužívá, protože k tomu není moc důvodů. Jednak Windows běží jen na velmi úzké skupině HW architektur (oproti Linuxu se zhruba třemi desítkami různých architektur), takže není třeba příliš řešit binární kompatibilitu. Zadruhé není příprava prostředí pro takovou instalaci zrovna moc snadná. A konečně zatřetí na to uživatelé Windows nejsou zvyklí, takže to ani nepožadují.
Petr Valach Linux versus Windows: Instalace a aktualizace programů
Petr Valach 21. 07. 2012, 00:52:51
Odpovědět  Odkaz 
Mám takovou malou poznámku. Protože jsem idiot ze všech nejnemožnější, přihodilo semi, že jsem si v týdnu odrovnal poč. Myslím tím totálně a ani za pomocí velmi specializovaných nástrojů se mi nepodařilo obnovit ani jeden bajt. Takže jediné, co jsem měl, byly zálohy na poči v práci a na druhém doma. Nezbývalo, než se pustit do instalace. Řekl bych, že se Linux opravdu instaluje delší čas než Windows - do toho nepočítám stažení a instalaci oprav, jazykového prostředí a tak dále, která zabere další moře času. Nicméně poté je to hukot... navolíte programy, které si přejete nainstalovat, necháte přes noc běžet... a ráno vás vítá svěží systém a pokud použijete zálohy uživatelských adresářů k jedontlivým programům, nemusíte ani moc co konfigorovat (pokud navíc máte zazálohovanou plochu). Prostě za den všecko v rychtyku.

U windows instalace TÝCHŽ PROGRAMŮ trvá nesrovnatelně dlouho - stellarium, gimp, libre office, scribus. Patrně proto, že se musí nacpat veškerá ta havěť do registru. Navíc vám systém zpomaluje antivirák, při každé instalaci většího programu ho musíte vypnout.

Nicméně pravdu má ten uživatel, který tvrdí, že bez připojení k netu jste v háji. Je to opravdu nezbytná podmínka pro to, aby linux vůbec fungoval. Anebo si nasosat dané balíčky a třeba pomocí aptoncd je vypálit a použít jako zdroj.
Lukáš Jelínek Re: Linux versus Windows: Instalace a aktualizace programů
Lukáš Jelínek 21. 07. 2012, 03:13:25
Odpovědět  Odkaz 
Ano, bez připojení k netu jste v háji. U Linuxu, ale ještě mnohem víc u Windows. Typická linuxová distribuce (třeba Debian nebo openSUSE) obsahuje přímo na instalačním DVD spousty programů, které se buď instalují hned s distribucí (proto může instalace trvat déle než u Windows), nebo je lze doinstalovat hned vzápětí, bez nutnosti se někam připojovat. Lze tak off-line získat plně funkční systém s rozsáhlou škálou programů.

Kdežto u Windows má člověk po instalaci holý systém, ve kterém není skoro nic. Takže pak se musí připojit k Internetu a stahovat a instalovat. Nebo si to někde stáhnout předem, typicky jednotlivě, program po programu. A protože se Windows musí ještě aktivovat (jinak systém po měsíci chcípne), je potřeba buď opět připojení, nebo se musí zavolat na linku Microsoftu a tam diktovat čísla.

Jinak ještě co se týká rychlosti instalace, tak openSUSE "v plné palbě" (tedy se vším, co potřebuji pro desktopovou práci) se na běžném dnešním desktopu instaluje z DVD asi 20 minut. To podle mě není nijak neúnosná doba.
Petr Valach Re: Re: Linux versus Windows: Instalace a aktualizace programů
Petr Valach 21. 07. 2012, 09:39:26
Odpovědět  Odkaz 
Pane kolego, zapomněl jste ještě na jednu možnost :-)) kdo nekrade, není Čech :-))
Vlastimil Ott Re: Re: Linux versus Windows: Instalace a aktualizace programů
Vlastimil Ott 21. 07. 2012, 09:39:55
Odpovědět  Odkaz 
Včera jsem instaloval do virtuálu Mageiu, DVD má cca 3,4 GB dat. Trvalo zhruba dvě hodiny (neměřil jsem to, ale zhruba jeden film jsem mezitím viděl). Systém je připravený, hardware, kde to běží, je z roku cca 2007. Jo, včetně aktualizací, to byla tak třetina času. Mně to přijde ok.
Otakar Haška Re: Linux versus Windows: Instalace a aktualizace programů
otula 21. 07. 2012, 21:50:17
Odpovědět  Odkaz 
Já bych neřekl, že instalace Linuxu trvá déle, než Windows. Respektive - ono záleží na distribuci. Některé instalátory jsou skutečně nepochopitelně pomalé, ale třeba takový Arch Linux je nainstalovaný do půl hodiny i s grafickým prostředím.
Re: Linux versus Windows: Instalace a aktualizace programů
7R7 22. 07. 2012, 21:49:54
Odpovědět  Odkaz 
Nemôžem súhlasiť, stým že linux sa inštaluje pomalšie, z poslednej doby mám za sebou inštaláciu na nový počítač Ubuntu 12.04 aj Win7 a poviem radšej budem inštalovať Ubuntu ako Win a to hlavne kôli aktualizáciam. Samotná inštalácia je podobná a aj inštalácia programov je vzhľadom na dĺžku inštalácie rovnaké ale Win to aktualizovalo aj napriek že mám inštalačku so servispackom asi na 10x a a na Ubunte mi to urobí naraz a mám pokoj.
Petr Valach Re: Re: Linux versus Windows: Instalace a aktualizace programů
Petr Valach 23. 07. 2012, 03:08:23
Odpovědět  Odkaz 
Tak jako Ubuntu tohle má vymakaný, to je známá věc...Děkuju bohu stokrát denně za takový systém. I když teda popravdě jsem jaksi přesedlal na KDE :-))
Lukáš Jelínek Re: Re: Re: Linux versus Windows: Instalace a aktualizace programů
Lukáš Jelínek 23. 07. 2012, 11:28:54
Odpovědět  Odkaz 
Tohle mají vymakané všechny běžné distribuce - openSUSE, Fedora, CentOS, Debian, Sabayon... Všude se instalují aktualizace jedním vrzem. Někde to ještě případně vyzve k restartu nebo novému přihlášení (pokud se aktualizovalo jádro nebo některá z komponent spouštěných při přihlášení), rozhodně to ale nenutí k restartu (ve stylu Windows) ani není potřeba instalovat aktualizace odděleně nebo dokonce na několik restartů.
Linux versus Windows: Instalace a aktualizace programů
Mach 21. 07. 2012, 14:06:18
Odpovědět  Odkaz 
Stahoval jsem v IE9 LibreOffice a takto to dopadlo: https://dl.dropbox.com/u/2015053/public-img/LibreOffice%20stahovany%20pres%20IE9.png

Inu, co dodat.
Lukáš Jelínek Re: Linux versus Windows: Instalace a aktualizace programů
Lukáš Jelínek 21. 07. 2012, 16:21:21
Odpovědět  Odkaz 
Nic, mohu leda citovat ze svého článku:

„Dlužno říci, že pokud uživatel používá prohlížeč Internet Explorer 9 ve výchozím nastavení, pravděpodobně se mu nepodepsaný instalační balíček ani nepodaří stáhnout. IE 9 se totiž silně brání stažení instalátoru, který nemá "dobrou reputaci".“
Re: Re: Linux versus Windows: Instalace a aktualizace programů
Rover623 21. 07. 2012, 23:30:06
Odpovědět  Odkaz 
Celá tahle maškaráda v IE je ale naprosto k ničemu, jediné čemu to brání je stažení normálních aplikací, které nemají podpis. Podvrhnout totiž tu blbou certifikaci zvládne i idiot. Zajímalo mě tedy jak je na tom IE 9 kontra Antivirus 2012 (všichni víme, že je to malware). Antivirus 2012 má podvržený certifikát a světe div se, IE 9 jeho stáhnutí nijak nebrání a dokonce se ještě zeptá jestli chci tento program nainstalovat.

Takže Libre Office je podle MS malware a skutečný malware je podle MS autorizovaný a neškodný program.
Petr Valach Re: Re: Re: Linux versus Windows: Instalace a aktualizace programů
Petr Valach 22. 07. 2012, 11:00:59
Odpovědět  Odkaz 
MSIE může používat leda tak nějaký zoufalec. Snažil jsem se... opravdu, upřímně, leta. Nejde to. Ten prohlížeč je prostě špatný.
Re: Re: Re: Re: Linux versus Windows: Instalace a aktualizace programů
rs 18. 08. 2012, 09:37:51
Odpovědět  Odkaz 
NO tu si dovolim reagovat tak, ze na mojom win pocitaci mam Firefox, Chrome aj MSIE9 a z nich je MSIE jednoznacne najrychlejsi prehliadac. A to dost citelne. Takze, hoci mam rad softver mimo Microsoft, pouzivam explorer. Mozno je to len dane len mojim konkretnym hardverom :-)
Linux versus Windows: Instalace a aktualizace programů
Jenda 23. 07. 2012, 12:53:35
Odpovědět  Odkaz 
Pokud srovnáváte instalaci Windows a Linux, tak já osobně ani Windows nedoinstaloval. Psychicky jsem na to neměl. Na starší stroj jsem instaloval Windows XP. Prvotní instalace ještě jde, ale následné nekonečné stahování aktualizací a neustále restartování systému je šílenost. Navíc po několika restartech a doinstalacích nutných věcí jako ovladače, antivirus a základní programy začnete pozorovat zpomalování systému. Restarty jsou delší, než začne počítač reagovat trvá také déle. Následný start stejných programů (chrome, libre office nebo netbeans) trvalo na stejném stroji ve Windows o desítky sekund déle. Linux není dokonalý, ale podle Windows je to zázrak.
Petr Valach Re: Linux versus Windows: Instalace a aktualizace programů
Petr Valach 23. 07. 2012, 16:25:05
Odpovědět  Odkaz 
Jednoznačně souhlasím, instalací dalších aktualizací a antiviráku se widle vůčihledně zpomalí. A není to zanedbatelné, aspoň u win xp jsem si toho všiml jednoznačně.Z celkem svižného systému se pak stává úpící zoufalec.

Napadá mě, že Linux asi nebude tak úplně hrozný systém, když tohle jsem u něj nikdy nepozoroval.
komentar ...
random 18. 08. 2012, 00:30:36
Odpovědět  Odkaz 
Neda sa nereagovat ( cast na clanok, cast na komentare ) :
Ked pominiem ze porovnavate hrusky a jablka...tj. instalaciu distribucie a instalaciu OS ( hlavne vdaka licenciam ). Co vam brani vytvorit si vlastnu instalacku (kde bude vsetko potrebne tak ako v distribucii ktoru pouzivam ), zrazu sa spominane vyhodi stratia... ( ci uz nastroj ms, alebo wpi ... atd. )
Len trochu lepsi uzivatel si prisposoby aj jedno, aj druhe. ( takze sa netvarim ze na jednej strane to ide a na druhej nie ). Naviac ten kto to dnes nema len ako konicek uz davno instaluje vsetko zo siete ( pocitac co instalujem predsa nepotrebujem vidiet ), installacky mam na strane servera a aktualizovane ( instalacia je rovno aktualna, bez toho aby som nieco dalej stahoval ).
Aplikacie instalujem vzdialene a automaticky ( pozadie ), odpada vsetko co je pisane vyssie ... ( naviac bezzasahove instalacie cez msi + sprava dnes naozaj nie je nic zlozite - ved na to predsa su ).


instalacie aplikacii... nic nie je cierne/biele kazda strana ma svoju vyhodu, ale aj horsiu stranku. ( dost sa zabuda na platene aplikacie, nie kazdy ma pocitac len doma na surfovanie a tam je niekedy poriadna podpora na linux + rozne distribucie/prostredia podstatne drahsia )


Ja sam pouzivam ako produkty ms, aj linux ( hlavne servery/switche ).
Vykon : zalezi od viecerych faktorov ( hw, system suborov, aplikacie, konkretne prostredie )
Vseobecne hlavne na kancelarsku pracu/internet ma naozaj znacne lepsiu odozvu prostredie MS ( lepsia odladenost aplikacii na strane dominantneho systemu, lepsia podpora a casto jednoduchsie riesenie problemov ). Naviac rozdiel vykonu na tom istom hw je casto az zarazajuci ( v neprospech linuxu ), je vsak pravda ze cim lepsie PC - vykon sa vyrovnava. ( mam vsak v sprave vsetko od "pasivny" Atomov az po Core i7 ).
Naopak pri specifickych potrebach dokaze casto Linux vyhoviet podstatne lepsie ( nestandartny hw, otvorenost, robusnost ).

Naviac trochu zabudate aj na virtualizaciu uz na urovni hw ( napr. starucka vpro .. a novsie ), kde viem samotnu spravu/instalaciu o "uroven oddelit". Naviac na to netreba ziadne dalsie extra vybavenie ale podla prispevkov vyssie tu nikto dalej ako "medium do mechaniky" nezasiel.
Lukáš Jelínek Re: komentar ...
Lukáš Jelínek 18. 08. 2012, 01:00:32
Odpovědět  Odkaz 
Článek byl věnován vysloveně té nejzákladnější úrovni instalace a aktualizace. Proto nemělo vůbec smysl do něj zatahovat věci, které souvisejí s centralizovanou správou sítě (kam spadá vzdálená i instalace softwaru). Ze stejného důvodu nemělo smysl ani řešit případné vytváření vlastní instalačky pro Windows, to už jde nad tuto úroveň.
Re: Re: komentar ...
random 18. 08. 2012, 19:08:10
Odpovědět  Odkaz 
Tak treba uviest ze je to zamerane na uplneho zaciatocnikov... a spravne nasmerovat pseudoodbornikov z diskusie ( ked o niecom nemam prehlad tak sa o tom nevyjadrujem ).
Uz len mierne zdatnejsi uzivatel riesi instalacie uplne inak.
Lukáš Jelínek Re: Re: Re: komentar ...
Lukáš Jelínek 18. 08. 2012, 20:27:43
Odpovědět  Odkaz 
S tímhle zcela zásadně nesouhlasím. Nevím o žádném "mírně zdatnějším uživateli", který by - zvláště pro samostatný počítač nebo malou síť bez dedikovaného serveru - řešil instalaci "úplně jinak". A ani pokročilí uživatelé si běžně nevytvářejí vlastní instalačky, ani neinstalují SW skriptovaně v silent režimu. Má to vcelku i logiku, protože mezi verzemi dochází ke změnám a co se připraví pro jednu verzi, nemusí fungovat pro jinou. Řešit tyto problémy pro instalaci na několik málo počítačů je podstatně náročnější a zdlouhavější než prostě proklikávat dialogy. O instalací ve větších sítích se teď ale nebavíme, tam se postupuje jinak jak ve Windows, tak v Linuxu - a možností je celá řada.
Re: Re: Re: Re: komentar ...
random 18. 08. 2012, 21:16:12
Odpovědět  Odkaz 
Poznam X uzivalov a takmer kazdy instaluje bez cd/dvd ( naco aj ), naviac uprava instalacky je dnes naozaj rychla a jednoducha. ( odpada problem neinstalovaneho sw, ovladacov, konfiguracie ). Naviac nastrojov na upravu je cela rada ( pre vsetky systemi ).
Ide o to ze uz mierne zdatnejsi uzivatel si vie pred reinstalom pripravit "aktualne" medium a to co je v clanku naozaj nepotrebuje riesit. ( aktualizacie + pripadne chybajuce ovladace sa daju naviac integrovat priamo bez nutnosti instalacie ). Takze plac niektorych uzivatelov je skor neznalost.
V sietach instalujem uplne inak ( moja varianta vyssie ), to som len spomenul pre informaciu.
Mne len vadi ze sa tato variadta ani nespomenula, pritom to naozaj nie je nic zlozite ( naviac nastroje na to su zadarmo ). Instalacie ako tu spominate som takto neriesil ani 6-7 rokov dozadu ( a to je uz co povedat ). Dnes je naviac celkom bezne ze len priemerne zdatny uzivatelma doma nas, server, alebo len inteligentnejsi switche + ulozisko, + je dnes bezne "neobmedzene" pripojenie na internet ( co pred par rokmi bolo horsie ). Takze sietova instalacia je mozna aj v domacich podmienkach ( naozaj na to netreba ziadneho odbornika ) a naviac je to mozne mat pripravene doma. Cas proste postupuje, a aj sposob instalacie je dnes iny ( na co mat moznosti a nepouzivat ich ), a to ze ludia okolo vas to nepouzivaju neznamena ze sa to nedeje.
Lukáš Jelínek Re: Re: Re: Re: Re: komentar ...
Lukáš Jelínek 18. 08. 2012, 23:32:37
Odpovědět  Odkaz 
O instalaci jednotlivého softwaru z CD/DVD jsem v článku vůbec nehovořil (když nepočítám možnost mít na těchto médiích repozitář). Přeinstalace je jiná věc, o které jsem v diskusi hovořil. A tam opravdu u Windows nezbývá, než si postahovat ručně programy jeden po druhém (pokud je člověk nemá již z dřívějška někde k dispozici), a buď si pak vytvořit vlastní instalačku (typicky uloženou na médiu, protože síťový boot má zprovozněn málokdo), nebo nainstalovat klasicky systém (případně vzít uložený image) a pak jeden po druhém programy. Znovu ale říkám, že variantu č. 1 nevyužívá "mírně zdatnější uživatel", přinejmenším ne u nás v Česku. A to nejdůležitější nakonec: v článku šlo o porovnání standardních instalačních metod. Překopávání instalaček standardní není - protože jinak bychom se mohli bavit i o úpravách linuxových distribucí (což je srovnatelně jednoduché jako úpravy instalačky Windows), to by bylo zcela obdobné.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: komentar ...
Random 19. 08. 2012, 08:52:57
Odpovědět  Odkaz 
To co pisem nieje mierene na ms/l ale celkovo ( tj. nerozlisujem ). Len to naozaj nepovazujem za velke "umenie", vadi mi nariekanie uzivatelov a ani len nespomenutie tejto moznosti. ( clanok je naozaj len "stara skola" a su tam aj ine nezrovnalosti, alebo nevedomost )
Globalne ( ked zoberiem aj vyssiu uroven ), snad tento clanok vyvola len usmev a nostalgiu. ( hlavne v case online pripojenia a roznich sluzieb )
Skuste si pozriet konkurencne stranky, a ich pohlad na instalaciu ( ano, ide to aj inak a to uz len u mierne lepsieho uzivatela ktory vie "ako to funguje" ) a naozaj nechapem obranu vasho tvrdenie.
Mam pocit ze dalsie nezrovnalosti ani nema cenu spominat ( pritom staci pouzit google , alebo rozne wiki ), pretoze vasa odpoved bude ze to nikto nepouziva, alebo pre bezneho uzavitela je to naozaj zlozite.
Ja som chel len upozornit na dalsie moznosti ( ked niekto zvladne sam nainstalovat system tak zvladne aj to com pisal ja ) a je zaujimave ze inde uz aj v clankoch pre zacinajucich uzivatel pokrocili a vyuzivaju vsetky moznosti dnesnej doby.
Lukáš Jelínek Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: komentar ...
Lukáš Jelínek 19. 08. 2012, 14:35:02
Odpovědět  Odkaz 
Abychom si rozuměli - tento článek není návod, je to srovnání systémů. Ale protože vidím, že by to mohlo být užitečné, mám doporučení - napište na redakce(zav1náč)linuxexpres(tečka)cz a domluvte se na napsání (samozřejmě honorovaného) článku na toto téma. Pokud bude věnován oběma systémům (Linux + Windows), tak nevidím důvod, proč by to tu nemohlo vyjít.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: komentar ...
kamowski 11. 07. 2015, 20:59:40
Odpovědět  Odkaz 
akosi som sa preklikal k tomuto článku, ktorý je, ak dobre počítam, takmer tri roky starý :D
napriek tomu som si ho prečítal a myslím, že je stále aktuálny
mám jednu otázku, ozval sa diskutujúci Random a vyšiel jeho článok?
Lukáš Jelínek Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: komentar ...
Lukáš Jelínek 11. 07. 2015, 21:59:58
Odpovědět  Odkaz 
V té době jsem ještě nebyl šéfredaktor, takže nemám přehled, co se přesně tehdy dělo. Není mi však známo, že by byl takový článek vyšel.
Linux versus Windows: Instalace a aktualizace programů
kamowski 12. 07. 2015, 06:58:15
Odpovědět  Odkaz 
ďakujem za odpoveď,
je smutné, že kde kdo má pripomienky, návrhy, podnety, ...... a pridá to o svojich skúsenostiach, praxi, zážitkoch aaa .... ale podeliť sa s ostatnými v podobe článku, to nie :(
a my sem chodíme práve kvôli tým článkom, teda váčšina, väčšinou :)

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blog