přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Bitva o Wesnoth

Bitva o Wesnoth

Průvodcem v této strategické hře je udatný bojovník Bohdan Milar.


Kritikové prohlašují, že her pro Linux je málo. To je relativní. Je jich sice méně (možná jen zlomek) než těch pro momentálně nejrozšířenější operační systém, ale stále jich je mnohonásobně více, než běžně zaměstnaný člověk stihne vůbec vyzkoušet, natož seriózně hrát. Faktem, ve kterém dám kritikům za pravdu, ovšem je, že pro Linux je mnohem obtížnější sehnat nelegální kopie komerčních her.

Obrázek: 1.jpg

Bitva o Wesnoth (Battle for Wesnoth) rozšiřuje nabídku dobrých svobodných multiplatformních her. Jde o tahovou bojovou strategii, která se odehrává v prostředí fantasy. Ve hře najdeme mágy, elfy, trpaslíky, skřety, duchy, draky a další. Je zřejmé, že autoři byli inspirováni Tolkienovým světem.

Dalším populárním mýtem o Linuxu a free softwaru je nepočeštěnost. Zasvěcení dobře vědí, že jde o mýty z minulého tisíciletí a dnes je Linux (resp. prostředí GNU) počeštěn nejméně ve stejné míře jako jiné systémy. I Bitva o Wesnoth přichází od verze 0.8 s českými nabídkami a dialogy. Verze 0.9.7 je pak lokalizována kompletně.

Instalace

Balík s aktuální verzí hry získáme na stránkách projektu (viz odkazy) v sekci Downloads. Pod odkazem More Binaries a dále WesnothBinariesLinux najdeme připravené balíčky pro Arch Linux, Debian, Fedora Core, Gentoo, Mandriva Linux, Slackware a SUSE. Kdo by si ani z této nabídky nevybral, má k dispozici starší verze ve formě statických binárních souborů, které by měly fungovat na všech distribucích. Protože je Bitva o Wesnoth šířena s GNU GPL, jsou k dispozici také zdrojové kódy, a to v archivu tar.gz.

Velikost binárních i zdrojových balíčků se blíží 40 MB. Instalace binárních probíhá v režii instalátoru té které distribuce. Kompilace ze zdrojových kódů je standardní, je popsána v souboru INSTALL a má značné paměťové nároky. Z knihoven požaduje kompletní SDL. Výsledek úspěšné kompilace bude nainstalován do /usr/local/.

Obrázek: 2.jpg

Spuštění

Bez ohledu na způsob instalace by ke spuštění hry mělo stačit zadat příkaz wesnoth, a to buď do příkazové řádky v okně terminálu, nebo přes funkci Spustit v hlavní nabídce (dostupná v KDE také přes levý [Alt+F2]). Balíčky pro konkrétní distribuce přidávají také odkaz do příslušné sekce hlavní nabídky.

Typy hry

Výcvik je interaktivní rychlokurs pro nové hráče. Není sice součástí žádného vojenského tažení, obsahově jej lze ovšem považovat za předkolo k tažení Dědic trůnu (viz Nová hra). Ve výcviku nám mág Delfador dává úkoly a radí, jak postupovat při jejich plnění. Ačkoli se budu snažit základní zásady hry popsat dále v tomto článku, doporučuji každému nováčkovi si výcvik alespoň jednou zahrát.

Nová hra zahájí hru pro jednoho hráče. Jako první dostaneme na výběr z několika válečných tažení. Engine hry je psán natolik univerzálně, že je k němu možné vytvářet celé série kol, tvořících samostatné příběhy. Ty jsou ve válečné strategii nazývány taženími (campaigns). Univerzalita není pravda nekonečná, takže půjde asi vždy více či méně o souboj postav podobných těm z Pána prstenů, nikoli o souboj vesmírných lodí ve stylu Star Wars (i když ani tomu bych se do budoucna nedivil).

Ústředním příběhem, na kterém hra původně vznikla, je Dědic trůnu. V něm hrajete roli mladého Konrada, kterého jako dítě před smrtí zachránil starý mág Delfador. Než začala opět válka, vycvičil z něj bojovníka a společně se vypravili bránit svou zemi proti zlu. Další detaily se dočtete v hezky graficky zpracovaném popisu celého příběhu na začátku hry. Další tažení je možné stáhnout z internetu.

Bitva o Wesnoth má také režim více hráčů. Hrát je možné dokonce hned několika způsoby. Síťové možnosti jdou od připojení se na oficiální server přes výběr jakéhokoli jiného serveru, až po možnost sám se serverem stát. Více hráčů může ale hrát i na jediném počítači, a to jak střídáním se u klávesnice, tak formou boje člověka proti umělé inteligenci.

Obrázek: 3.jpg

Ovládání

Každá hra sestává z několika (i desítek) scénářů (možná by bylo přesnější říkat jim úkoly, levely či bitvy). Každý scénář probíhá na jiné mapě (chcete-li obrazovce nebo hracím plánu). Mapa je obdélníková plocha tvořená pravidelnými šestiúhelníky (pole). Ty znázorňují různé druhy terénu (les, louka, hora, voda, hrad, vesnice, ...) pomocí jednoduché grafiky, která se ovšem verzi od verze znatelně zlepšuje (viz historie screenshotů na domovské stránce hry).

Pokud hrací plán přesahuje velikost jedné obrazovky, tak dle pohybu kurzoru roluje potřebným směrem. O aktuální pozici v rámci celého plánu informuje mapka v pravém horním rohu. V některých scénářích jsou místa, kam ještě naši bojovníci nedošli, zahalena, takže cestu k cíli musíme během boje hledat. Uhrát jeden scénář trvá v průměru něco mezi půl až jednou hodinou. Doporučuji využít klávesových zkratek.

Levé tlačítko myši - výběr postavy, pohyb, boj.
Prostřední tlačítko myši - vycentruje zobrazení.
Pravé tlačítko myši - rozbalovací nabídka, zrušení akce.
z - přiblížit obraz.
x - vzdálit obraz.
c - výchozí vzdálenost obrazu.
u - vrátit poslední tah (nejde při verbování apod.)
r - provést poslední tah znovu (zrušit "vrácení tahu").
mezera - upravit tah postavy a přejít na další.
n - přejít na další postavu.
l - najít na mapě velitele.
d - popis vybrané postavy.
Control + t - popis pohybu dané postavy v různém terénu.
Control + d - popis obrany dané postavy proti různým zbraním.
Control + n - přejmenovat vybranou postavu.
Control + r - naverbovat nového bojovníka.
Control + Shift + r - opakovat naverbování bojovníka.
Alr + r - přivolat bojovníka z dřívějška.
Control + p - zobrazí okno Nastavení.
Control + f - přepnout zobrazení v okně a na celou obrazovku.
Control + a - přepnout zrychlený a normální režim hry.
Alt + s - zobrazí Tabulku stavu.
Alt + mezerník - konec kola.
Control + s - uložit stávající hru.
Control + l - načíst dříve uloženou hru.
Escape - opustit nabídku, konec hry.

Ve hře se vyskytují různé (většinou humanoidní) rasy. Jsou to lidé (včetně mágů), elfové, skřeti, duchové (nemrtví) a trpaslíci. Proti nim bojují gryfoni, draci, bazilišci a další. Každý velitel si může najímat bojovníky podle své rasy, příp. ze spřátelených ras. Jeden hráč ovládá vždy jednoho velitele, který sídlí zpravidla v hradu. Na začátku každého scénáře bývá velitel sám nebo jen s několika málo přáteli. Podle počtu volných polí v hradu a samozřejmě podle stavu hotovosti může verbovat bojovníky. Dosáhneme toho stisknutím pravého tlačítka myši a výběrem Naverbuj z rozbalovací nabídky.

V této nabídce je také velmi důležitá funkce Přivolej, která slouží k najmutí postav, které pro nás bojovaly v dřívějších scénářích. To má své velké výhody, např. všechny přivolané postavy stojí stejně (20 zlatých), což je méně než cena naverbování některých nových. Mnohem zásadnější je však to, že přivolané postavy mají schopnosti a zkušenosti, které získaly během boje. Přehled základních charakteristik postav najdeme v pravém panelu pod mapkou.

Postavy

Každá postava má určité předem dané vlastnosti, mezi které patří životní síla. Ta se udává zlomkem, kde v čitateli je aktuální stav a ve jmenovateli maximum. Graficky životní sílu znázorňuje stupnice vedle každé postavy na hracím plánu. Klesne-li život na nulu, bojovník zemře. Další zlomek udává zkušenost postavy v boji. Ta se s každou účastí v boji zvýší alespoň o jednotku. Pokud postava soupeře zabije, získá zkušenosti mnohem více.

Obrázek: 4.jpg

Grafické znázornění zkušenosti můžeme vidět vedle stupnice životní síly. Až postava dosáhne možného maxima (jmenovatel), své zkušenosti povýší. Stane se z ní nová, silnější postava s plnou životní energií a větší silou zbraní. Pokud postava již dosáhla své nejvyšší úrovně, přibudou jí za každých sto jednotek zkušeností tři jednotky maximální síly.

Kromě jména a postavení se pod obrázkem postavy v pravém panelu ukazuje, zda jde o tvora neutrálního, nočního či denního. To souvisí se střídáním denní doby během hry. Scénář (kromě prostředí jeskyně) začíná vždy za svítání, následují dva tahy ve dne, jeden soumrak, dvakrát noc a zase svítání. O denní době informuje pohyb nebeských těles na obrázku v pravém panelu. Denní jednotky jsou asi o čtvrtinu silnější ve dne a slabší v noci. Noční naopak.

Další charakteristikou postavy je rychlost - jak daleko může v jednom tahu ujít. V panelu je to opět zlomek říkající, kolik kroků zbývá z kolika možných. Tato hodnota se mění s terénem. Podrobnější informace získáte po kliknutí pravým tlačítkem a výběru Popis, a poté Odolnost v terénu. V rámci jednoho kola můžeme posunout všemi našimi postavami. O tom, které se již pohnuly a kterým ještě zbývají kroky, vypovídá také barva kuličky nad jejich grafickým ukazatelem síly.

Pohyb zahájíme kliknutím levým tlačítkem na postavu. Nyní změní barvu pole, kterých nelze v tomto kole dosáhnout. Ukazujeme-li kurzorem na dosažitelné pole, vykreslují se stopy a v cílovém poli účinnost obrany v procentech. Pokud najedeme dále, jsou stopy doplněny číslem udávajícím počet tahů, jimiž lze na pole dojít. Postava ztratí všechny zbývající kroky tehdy, když dojde do nové vesnice nebo když se postaví těsně vedle nepřítele.

Pokud naše postava stojí na poli přímo sousedícím s polem, kde stojí nepřítel, může s ním bojovat. V jednom kole může každá postava zaútočit jen jednou. Boj zahájíme kliknutím na našeho bojovníka a následným kliknutím na postavu nepřítele. Ukáže se dialog, ve kterém vidíme stručný popis obou bojovníků, a výběr zbraní, kterými mohou bojovat.

U každé zbraně je uvedeno, zda slouží pro boj zblízka nebo na dálku. Dále pak její síla ve tvaru x-y, kde x udává, kolik životní síly ubere nepříteli jeden zásah, a y, kolikrát se držitel v jednom tahu pokusí zasáhnout protivníka. U zbraně je uvedena i pravděpodobnost zásahu, která se odvíjí od mnoha faktorů. Pro boj vybereme samozřejmě zbraň, ve které máme nad soupeřem největší převahu.

Vedle těchto technických parametrů dostává každá nově vzniklá postava ve hře určitou osobnost charakterizovanou jménem a zvláštními schopnostmi. Tyto schopnosti se zobrazují v panelu nad počtem možných kroků a mohou být následující:

Loyal: Postava je levnější, protože nepožaduje více než 1 zlatý za tah.
Strong: Takováto postava je silnější v boji zblízka.
Quick: Sice se může pohybovat o něco dál, ale je slabší v boji.
Resilient: Může svou zbraní zasadit více úderů.
Intelligent: Stačí jí méně zkušenosti k dosažení vyšší úrovně.

Nabídka

Popsali jsme skoro celý pravý panel. Zbývá už jen tlačítko Ukončit kolo, kterým se předává tah dalšímu hráči. Nyní se tedy podívejme na horní lištu, ve které můžeme (zprava) najít: souřadnice kurzoru, typ terénu, výnosy za jedno kolo, náklady na jedno kolo, počet našich jednotek, počet našich vesnic, hotovost (ve zlatých), aktuální tah / maximální počet tahů v kole.

Dále následuje tlačítko Akce s rozbalovací nabídkou, kde najdeme mj.:

Ukaž tahy nepřítele - změní barvu polí, kam nepřítel v nejbližším tahu nedosáhne.
Nejlepší možné tahy nepřítele - totéž, ale v případě, kdy by jim v pohybu nebránily naše jednotky.

Lištu zakončuje tlačítko Menu, kde můžeme najít:
Úkoly scénáře - počítač zopakuje cíl a podmínky prohry pro současný scénář.
Seznam jednotek - přehledný seznam nám podřízených postav včetně jejich životní síly, zkušeností, kroků a souřadnicové polohy na mapě.
Statistiky - ukazuje počet naverbovaných, přivolaných, povýšených, ztracených a zabitých postav pro naše vojsko v současném kole.
Tabulka stavu - pro všechna vojska zobrazí do tabulky množství peněz, počet vesnic, počet živých bojovníků, náklady a výnosy za kolo.

Zábava na zimní večery

Bitva o Wesnoth se mi skutečně zalíbila. Odpůrci by jí jistě mohli ledacos vytknout. Ostatně ještě stále se vyvíjí. Zájemcům, kteří alespoň trochu rozumí anglicky, vřele doporučuji navštívit hlavní stránku projektu. Obsahuje velké množství dokumentace a dočtete se tam nejen, jak ještě efektivněji hrát, ale třeba i to, jak vytvořit vlastní mapu nebo celé tažení či jak se zapojit do vlastního vývoje hry.

Nebylo v rámci prostorových a časových možností popsat zde všechny funkce hry. Možná je to dobře, protože vás tak během ní čekají i nějaká ta překvapení. Ta nás čekají zřejmě i do budoucna vzhledem k některým plánům autorů. Ty zahrnují nové funkce (např. rabování vesnic), nové postavy (skřetí plenitel, trollí šaman, ...) a další vylepšení. Přeji mnoho úspěchů při hře a příjemnou zábavu.

Nahoru

Odkazy

Příspěvky

Skvělá hra
10. 03. 2006, 09:10:50
Odpovědět  Odkaz 
Opravdu výborná
Re: Skvělá hra
10. 03. 2006, 10:09:01
Odpovědět  Odkaz 
Nezbyva nez souhlasit, velmi chytlava hra.
Re: Skvělá hra
10. 03. 2006, 10:51:35
Odpovědět  Odkaz 
Moc to nehraji, ale párkrát jsem to zkusil, včetně hry přes internet, a je to opravdový žrout času. Škoda, že hra přes Internet někdy vázne - určitě bych zavedl nějaké časové limity.
Re: Skvělá hra
10. 03. 2006, 12:30:37
Odpovědět  Odkaz 
Zrout casu je vse. Kazda minuta, kterou neco delame, ale i nedelame, zere cas :-). Wesnoth je prijemnym zroutem. A hrani pres internet? Jako vzdy zalezi na souperich. Jak rychle jsou schopni tahnout.
Re: Skvělá hra
10. 03. 2006, 16:32:52
Odpovědět  Odkaz 
limity jsou od verze 1.1
Re: Skvělá hra
10. 03. 2006, 16:36:10
Odpovědět  Odkaz 
No, super. Muzes byt prosim jinak vice konkretni? Jak je to s limitama presne? V multiplayeru jsem Wesnoth zatim nehral? Stoji multiplayer za to?
Bitva o Wesnoth
Azrael 25. 05. 2007, 18:21:59
Odpovědět  Odkaz 
No hra je to skvela. Az na jeden maly detail. Ked hra clovek vs komp tak je uplna p*covina. komp tak katastrofalne cheatuje ze sa to chvilami neda hrat. Teda ak clovek neplanuje kazdu mapu verbovat 15 novych jednotiek. Ked idu proti sebe dve jednotky a kazda ma 50% sancu sa trafit, tak vy kompa trafite tak na 30% a on vas na 70%, co znamena ze sa triafa viac ako 2x viac. Zaroven ma vacsi damage ako predpisany, cca +2 (co pri vypade robi hrozne vela).
Toto plati v kampani. V skirmish vs komp je to cele nehratelne, komp ma prijem penazi na kupenie jednej jednotky a kupuje kazde kolo 4. To by bolo este ako tak v poriadku. Najhorsie je, ze jeho jednotky potrebuju na postup 1->2 level miesto 30-40 exp. iba 10-15, co znamena, ze skor ako ju zabijete casto postupi na level 2 a doplni si zivot, a vy este zdaleka nemate level 2 jednotky aby ste ju dokazali porazit. Kombinacia tohto enormneho cheatovania absolutne kazi radost z inak skvelej hry a 5x savovanie za jedno kolo sa stava v neskorsich kampaniach absolutne nevyhnutne. Prestavte si ze mate level 3 Rytiera, co este postupil tak 2 levely navrch (+6 health) a dojde level 1 jazdec a sunda vam ho na prvu ranu. Pri loadovani tak 5-10x za kolo dosahujem taky ist celkovy damage ako mi sposobil pocitac. A pritom ja mam level 3 vsetkych a on vacsinu level 1.
Re:Bitva o Wesnoth
Septim 3. 04. 2009, 15:10:28
Odpovědět  Odkaz 
Troufám si tvrdit, že většina toho, co uvádíš buď není pravda (skoro všechno) nebo je dáno tím, že sis to špatně nastavil (peníze) nebo je to prostě smůla (počet zásahů), která ovšem funguje na obě strany.
Re:Re:Bitva o Wesnoth
jajajajenomja 5. 09. 2009, 12:44:14
Odpovědět  Odkaz 
to co píše sou kraviny

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Bohdan Milar

(*1976) vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pracuje v obecně prospěšné společnosti Brailcom. Unixové systémy používá od roku 1997. Má rád Bash, FreeMiNT a LaTeX.