přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Počítáme v programu Calc - základy práce

Počítáme v programu Calc - základy práce

ooo.png

Základní dovedností potřebnou pro práci s tabulkovým procesorem je zvládnutí zápisu matematických vzorců a funkcí. Dnes si přiblížíme práci se vzorci. Nejprve se naučíte, jak zapsat a provést jednoduché výpočty, takže Calc vám nahradí kalkulačku. Potom se naučíte pracovat s proměnnými a dokážete tak vytvořit a zapsat obecný vzorec.


Panel vzorců – Calc jako kalkulačka

Pro zápis vzorců slouží v Calcu Panel vzorců, který je umístěn v horní části obrazovky nad listem. Pokud Panel vzorců na monitoru nemáte, zobrazíte si ho z hlavního menu volbou Zobrazit-Panely nástrojů-Panel vzorců. Na panelu vzorců vidíte celkem pět položek. Hned zleva je umístěno roletové menu, které vám nabídne vámi naposled použité funkce. Druhý objekt (ikona f(x)) vyvolá Průvodce funkcí. Ikona Celkem slouží pro rychlé vytvoření součtu hodnot ze zadané oblasti. Ikona Funkce pak zpřístupní zadávání vzorců. Poslední pole Vstupní řádka slouží pro samotné zadávání vzorce.

Obrázek:  1.jpg

Panel vzorců

Vzorec můžete zadat dvěma způsoby. Manuálně, kdy ho celý napíšete do Vstupní řádky Panelu vzorců, nebo poloautomaticky, kdy ukazatelem myši kliknete na ikonu Funkce (znak =) a vzorec vytvoříte kombinovaně, klikáním na konkrétní buňky a ručním zadávání operátorů (+, -, /, *). Každý vzorec musí začínat znakem „rovná se“ (=).

V nejjednodušším případě můžete Calc využít coby kalkulačku. Jako příklad si nyní spočítáme průměr známek 1,1,3,2. Pro výpočet nejprve klikněte ukazatelem na buňku, do které budete chtít uložit výsledek výpočtu, například A1. Poté do vstupního pole pro zápis vzorce napište =(1+1+3+2)/4 . Obdobně si za znaménkem = můžete nechat spočítat cokoliv jiného. Protože, jak asi intuitivně tušíte, není tento způsob ideální, podíváme se dále na práci s proměnnými, kdy se výpočet zpřehlední.

Obrázek:  2.jpg

Funkce a její výsledek

Zvláště ve složitějších vzorcích používejte závorky. Na základní aritmetická znaménka (+, -, /) platí základní matematické pravidlo, že násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítáním. Výsledek vzorce =(1+2)*3 je jiný než ve vzorci =1+2*3. V prvním uváděném vzorci je výsledek 9, v druhém pak 7.

Práce s proměnnými

Proměnná nepředstavuje konkrétní pevnou hodnotu, ale pouze ukazuje na konkrétní buňku, v které je hodnota uložena. Pro názornost a vysvětlení pojmu proměnná si rozvedeme předchozí příklad, ve kterém jsme si zapsáním konkrétního vzorce s konkrétními hodnotami spočítali jejich průměr. Nejprve si všechny známé informace, v našem případě konkrétní známky, přepište do prázdného listu. Na ilustračním obrázku vidíte v buňce A1 popisek sloupce Známky. Buňky A2 až A5 obsahují jednotlivé konkrétní známky. Buňka C1 popisek Průměr. V buňce C2 se pak očekává výsledek.

Obrázek:  3.jpg

Zadání hodnot pro výpočet průměru

Jako proměnné, se kterými budeme vstupovat do vzorce, figurují v našem případě buňky A2, A3, A4 a A5. Vzorec zapsaný manuálně do vstupního pole pro zápis hodnot pak v našem případě bude vypadat takto: =(A2+A3+A4+A5)/4 . Pokud si nyní za buňky A2 až A5 dosadíte konkrétní hodnoty, tj. A2=1, A3=1, A4=3, A5=2, dostanete vzorec, který je shodný s dříve uvedeným vzorcem, tedy =(1+1+3+2)/4. Pokud nyní budete měnit hodnoty zapsané v buňkách A2 až A5, bude se automaticky měnit hodnota v buňce, jež obsahuje vzorec pro výpočet průměru.

Obrázek:  4.jpg

Výpočet průměru funkcí

Poloautomatická tvorba vzorců a jejich editace

Pro vzorec vytvářený poloautomaticky klikněte myší na tlačítko Funkce. Ve vstupním poli se objeví symbol rovnítka (=) . Tlačítko Celkem je pak nahrazeno tlačítkem Zrušit (tučný červený křížek) a tlačítko Funkce tlačítkem Přijmout (tučné zelené zatržítko). Nyní do vstupního pole pro zápis vzorce napište levou závorku ( a pak myší klikněte na buňku A2. Ve vstupním poli se automaticky objeví „A2“. Souřadnice konkrétní buňky tedy nemusíte psát ručně. Za automaticky vloženou buňkou pak napište + a kliknutím na buňku B2 vložte B2. Takto pokračujte, až dosáhnete vzorce z bodu 6.

Obrázek:  5.jpg

Úprava myší

Jestliže nyní rozšíříte počet známek ze čtyř na pět, tzn. pátou známku, například dvojku, napíšete do buňky A6, je zřejmé, že budete muset upravit i vzorec. Pro úpravu vzorce klikněte na vstupní řádku. Jednotlivé proměnné a k nim příslušné buňky se pro přehlednost hezky obarví. Vzorec pak upravte na tvar =(A2+A3+A4+A5+A6)/5 a získáte správnou hodnotu. S každou přidanou známkou pak musíte vzorec znovu a znovu upravovat. Abyste to nemuseli dělat pokaždé, použijete funkci; těm se budeme věnovat jindy.

Obrázek:  6.jpg

Editace vzorce

Nahoru

Příspěvky

Počítáme v programu Calc - základy práce
Ped 19. 12. 2007, 03:04:05
Odpovědět  Odkaz 
neni to az moc jednoduche?
Az bude ukazka menu "fill" (at uz tahanim mysi nebo z menu Edit), tak nezapomente ukazat jak se da nektera z promennych ve vzorci uzamknout pres "$" na konkretni pozici. :) Trvalo mi nekolik mesicu pouzivani Calcu nez jsem na tohle prisel a usetrilo mi to spoustu Search&Replace. :)

Odpovědět

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Faltýnek

Lukáš Faltýnek

Vystudoval informační management na Univerzitě Hradec Králové. Pracuje jako analytik/programátor. Láskou k počítačům vzplanul v roce 1986, kdy dostal svůj první počítač Atari 800 XL. S Unixem se poprvé setkal před dvanácti lety. Chvíli nato pak s Linuxem, který si pro jeho svobodu zamiloval. Je ženatý a má dvě děti. Mezi jeho koníčky patří literatura, kinematografie a cestování.


  • Distribuce: Ubuntu

| blog