přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Překladatelův pomocník Anaphraseus

Překladatelův pomocník Anaphraseus

anaphraseus.png

CAT je zkratka anglického Computer Assisted Translation (překlad podporovaný počítačem) a označuje software, který napomáhá při překládání psaného textu do jiného jazyka. Jedním z takových programů je právě Anaphraseus.


Možnosti volby jsou široké

CAT aplikací je možné použít celou řadu. Mezi nejrozšířenější patří komerční a placené Trados Translators Workbench, Wordfast či Déjà Vu (DVX) pro platformu Microsoft Windows (resp. Microsoft Office) nebo multiplatformní Cafetran, který podporuje mimo jiné i OpenOffice.org. K dispozici je též bezplatný a otevřený OmegaT nebo rozšíření Anaphraseus pro OpenOffice.org. Volit můžete mezi doplňky kancelářských balíků a samostatnými aplikacemi.

Vzhledem k tomu, že právě OpenOffice.org (respektive LibreOffice) je nejrozšířenější kancelářský balík pro Linux, budeme se v našem prvním díle miniseriálu o CAT aplikacích věnovat právě posledně zmíněné aplikaci Anaphraseus.

Jak to tedy funguje?

CAT nástroje pracují s tzv. překladovou pamětí a terminologickou databází. Při práci s CAT nástrojem je text rozdělen na jednotlivé segmenty (většinou věty), které pak překladatel překládá a software ukládá do databáze segmentů se zdrojovým jazykem i jeho překladem. Jeden pár zdrojového segmentu a jeho překladu se nazývá překladová jednotka. Pokud se daný či obdobný segment objeví dále v textu, program je schopen překladateli nabídnout dřívější překlad. Překladová paměť se dobře hodí při překládání technických textů, méně vhodná je pro překládání textů beletristické povahy, kde velice záleží na povaze a umístění jednotlivých slov a vět. Překladové paměti nacházejí využití zejména v případech, kdy se některé části textu opakují nebo se vzájemně podobají.

Dalším nástrojem, který je obsažen v těchto překladových nástrojích, je terminologická databáze, kterou uživatel (překladatel) nenaplňuje ručně, ale naplňuje se automaticky na základě dosavadního překládání. Terminologická databáze obsahuje konkrétní termíny ve zdrojovém i cílovém jazyce. Terminologická databáze se využívá zejména u technických textů při překládání přesných termínů, například chemického, technického nebo jinak specializovaného názvosloví. Zdroj: Wikipedie

Instalace

Instalace doplňku je snadná a její velkou výhodou je to, že nezáleží, na jakém operačním systému pracujete, ale pouze na tom, zda používáte OpenOffice.org / LibreOffice.

Aplikace je přiřazena do rozšíření, zde ji můžete také odstranit Aplikace je přiřazena do rozšíření, zde ji můžete také odstranit

Anaphraseus tedy stáhnete z domovské stránky projektu. Doplněk je stažen v podobě souboru s příponou .oxt. Stačí jej otevřít v OpenOffice.org. V průběhu instalace bude nutné potvrdit licenční podmínky a po dokončení provést restart kancelářského balíku.

Při dalším spuštění Writeru najdete v liště záložek novou záložku Anaphraseus. Toto rozšíření je nyní viditelné i jako nový panel.

Ikony pro spouštění a úpravy aplikace jsou celkem srozumitelné Ikony pro spouštění a úpravy aplikace jsou celkem srozumitelné

Před prvním použitím je nutné provést potřebné nastavení a vytvořit novou překladovou paměť a slovník (terminologickou databázi). Menu pro nastavení vyvoláte klávesovou zkratkou [Alt+F9]. Panel pro nastavení je přehledný a můžete v něm zvolit nějakou již dříve vytvořenou překladovou paměť a nebo vytvořit paměť zcela novou. Při tvorbě nové paměti vyberete výchozí jazyk a jazyku, do kterého budete překládat, je třeba také nastavit kódování. Takto připravenou paměť uložíte na požadované místo, a to ve formátu TXT nebo TMX. Pokud předpokládáte, že budete tuto paměť využívat i v jiných CAT aplikacích, doporučuji zvolit formát TMX. Tento je kompatibilní i s ostatními CAT aplikacemi, jako je Wordfast a OmegaT.

Tvorba paměti je jen otázkou výběru Tvorba paměti je jen otázkou výběru

Stejným způsobem vytvoříte i slovník. Pokud však nebudete tvořit překlady a potřebujete tuto aplikaci používat pouze pro vlastní potřebu, je tady ještě možnost v nastavení zvolit použití některého z webových překladačů. Při výběru této možnosti bude veškerý překlad řešen automaticky právě tímto překladačem.

Nastavení překladů, tentokrát na mé pracovní stanici s Windows Nastavení překladů, tentokrát na mé pracovní stanici s Windows

Jde se překládat

Práce se samotným doplňkem je již celkem snadná. Libovolný vstupní text můžete překládat dvěma způsoby. Jednoduší, ale pro odborný překlad prakticky nepoužitelný je ten způsob, že v nastavení aplikace vyberete možnost webového překladače. Pak už stačí pouze kliknout na ikonu pro spuštění překladu celého dokumentu, nebo můžete pouze vybrat určitou část textu a poté zvolit spuštění překladu výběru. To provedete kliknutím na ikonu spouštěče pro překlad výběru (dokumentu s rukou). Do modře vyznačeného pole se přepíše původní text a v šedém poli se objeví navrhovaný překlad vygenerovaný zvoleným překladačem. Na obrázcích překládám z češtiny do angličtiny.

Automatický překlad pomocí translatoru Google Automatický překlad pomocí translatoru Google

Zde je překlad vložen ručně Zde je překlad vložen ručně

Pokud však budete chtít překládat odborně a přesně podle svého citu, je nutné volbu automatického překladače vypnout a postupovat stejným způsobem jako v předchozím případě. Rozdíl bude v tom, že šedé pole pro překlad bude prázdné a do něj svůj překlad dopíšete. Poté opět kliknete na tlačítko překladu a tento se uloží do paměti, zruší se označení segmentů, překlad se přepíše do původního textu vedle původního překládaného a posune se na další segment (větu). Tímto způsobem naplníte slovník překlady, tak jak je používáte a cítíte. Pokud pak při dalším použití narazíte na již dříve přeložený segment, bude vám tento automaticky nabídnut k užití a poznáte ho podle toho, že se po spuštění překladu objeví v zeleně podbarveném poli. Platí tedy, že čím víc budete překládat, tím větší bude vámi vytvořená paměť a tím rychlejší bude další použití tohoto překladatelského doplňku.

Automaticky vybraný překlad z vlastní překladové paměti Automaticky vybraný překlad z vlastní překladové paměti

Další možností využití překladové paměti je možnost vyhledání již dříve přeložených slov a segmentů. To provedete tak, že spustíte Writer a kliknete na tlačítko vyhledávání nebo použijete klávesovou zkratku [Alt+k]. Do pole, které se objeví, zadáte hledaný termín nebo termíny a necháte vyhledat. Po vyhledávání obdržíte výpis ze slovníku, kde se požadovaný výraz nachází a v jaké souvislosti byl použit.

Tento výpis je stručný, ale může být i několikastránkový Tento výpis je stručný, ale může být i několikastránkový

Jistá omezení tady jsou

Práce s aplikací Anaphraseus není rozhodně nic složitého, ale pro její opravdové pochopení a možnost plného využití bude nutné dostat ji tak říkajíc „do ruky“. Navíc nesmíte zapomenout, že aplikace pracuje vždy jen s jedním slovníkem a jednou pamětí. Je tedy nutné při každém překladu změnit vámi užívané nastavení. Je tedy možné používat paměť odbornou a „lidovou“ nebo jakkoli jinak nazvanou, ale před každým překladem si musíte vybrat.

Nahoru

Příspěvky

Překladatelův pomocník Anaphraseus
OmegaT 30. 09. 2011, 08:02:14
Odpovědět  Odkaz 
Na co se nehodí Anaphraseus, na to je výborný OmegaT - více překladových pamětí, propojení s translate.google.com, vlastní slovník, možnost pracovat na rozsáhlých projektech atd. ... využívám i profesionálně
Překladatelův pomocník Anaphraseus
David Směja 7. 10. 2011, 21:30:42
Odpovědět  Odkaz 
Také používám a mohu jen doporučit OmegaT ;)

Odpovědět

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Václav Hejda

Václav Hejda

Václav Hejda (*1974).

Před mnoha lety odmaturoval na strojárně.
Dálkově studoval VŠB Ostrava - obor Informační a systémový managment. Dnes se věnuje Linuxu,OpenSource technologiím a PC.

S Linuxem začal díky Ubuntu 5.10


  • Distribuce: UbuntuGnome
  • Grafické prostředí: GNOME

| blogPublic Relations

Bezpečné zálohování a spolehlivá obnova dat jsou odpovědí na všudypřítomnou hrozbu ransomwaru

VeeamUž to tak vypadá, že ransomware ze světa nezmizí, a organizace se tomu musí přizpůsobit, aby dokázaly tuto hrozbu přežít a zajistit odolnost svého podnikání vůči jejím dopadům. Na ransom­ware se musíme přestat dívat jako na náhodnou událost, ale vnímat ji jako stále přítomnou hrozbu, kdy už není otázka, zda a kdy, ale jak často nás zasáhne.

Pokračování ...Public Relations

Jak se chránit před zranitelnostmi? MSP službou!

ZebraPočet softwarových zranitelností neustále roste – zatímco v roce 2021 bylo dle informací katalogu CVE zjištěno celkem 20 171 zranitelností, vloni došlo k dalšímu nárůstu na rekordních 25 277 případů. Navíc také roste jejich závažnost, a i v roce 2022 se zvýšil počet tzv. kritických zranitelností. Mezi nimi například proslulý Log4J.

Pokračování ...Public Relations

Průkopnická automatizovaná obrana pohyblivých cílů

SophosS tím, jak se prostředí kybernetických hrozeb stává stále složitějším, bezpečnostní týmy čelí rapidnímu nárůstu počtu hrozeb. Mnoho organizací se potýká s vysokým počtem výstrah a falešně pozitivních hlášení, což vede k neustálému úsilí o jejich vyřešení a zbytečnému zatěžování zdrojů a snižování účinnosti zabezpečení.

Pokračování ...