přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Srovnání kancelářských balíků: Jednotlivé programy

Srovnání kancelářských balíků: Jednotlivé programy

srovnani_office.jpg

Úvahy o kvalitách kancelářských balíků a o jejich vhodnosti pro použití doma, ve firmách, v neziskových organizacích apod. patří v dnešní době k častým tématům diskusí. Tento článek přináší přehledné srovnání různých vlastností tří nejvýznamnějších kancelářských balíků, tentokrát z hlediska jednotlivých obsažených programů.


Textový procesor

Datové formáty

Některé položky v tabulce mají komentář/poznámku. Pokud podržíte kurzor myši na čísle poznámky, zobrazí se.

Datové formáty

LibreOffice Writer

OpenOffice.org Writer

Microsoft Word

Import formátů 1

ODF, OOXML, MS Word (verze 5–2003, XML), OpenOffice.org 1, StarOffice, StarWrite, Lotus WordPro, WordPerfect, RTF, T602, HTML, holý text

OOXML, ODF, MS Word (verze 6–2003, XML), WordPerfect, MS Works, RTF, HTML, holý text

Export formátů 2

ODF, OOXML, MS Word (verze 6–2003, XML), RTF, HTML, PDF, holý text

ODF, MS Word (verze 6–2003, XML), RTF, HTML, PDF, holý text

OOXML, ODF, MS Word (verze 97–2003, XML), MS Works, RTF, HTML, PDF, XPS, holý text

LibreOffice Writer LibreOffice Writer

Zobrazení a formátování dokumentu

Zobrazení a formátování dokumentu

LibreOffice Writer

OpenOffice.org Writer

Microsoft Word

Zobrazení

tisk, web, celá obrazovka (osnova v okně navigátoru)

tisk, web, celá obrazovka, osnova, koncept

Formátování

přímé formátování, styly, šablony

Druhy stylů

odstavec, znak, rámec, stránka, seznam

rychlé styly (motivy, barvy, písma, mezery mezi odstavci), písma, odstavce

Možnost získání stylů

nové vytvoření, odvození, styl z výběru, styl z jiné šablony/dokumentu

nové vytvoření, odvození, styl z výběru

Styly stránek sudá/lichá 3

ano

jen ručně

Microsoft Word Microsoft Word

Jazykové nástroje

Jazykové nástroje

LibreOffice Writer

OpenOffice.org Writer

Microsoft Word

Automatické opravy

tabulka náhrad, výjimky, opravy častých chyb 4, dokončování slov 5, automatické texty, další akce

tabulka náhrad, výjimky, opravy častých chyb 4, další akce

Kontrola pravopisu a gramatiky – volba jazyka

celý text, odstavec, výběr

celý text

Synonyma

nepříliš rozsáhlá zásoba 6

středně rozsáhlá zásoba 7

Dělení slov

automatické (styl odstavce, vlastnosti odstavce), ruční

automatické, ruční

České slovníky

komunitní

Microsoft ve spolupráci s ÚJČ AV ČR

Obrázky a tabulky

Obrázky a tabulky

LibreOffice Writer

OpenOffice.org Writer

Microsoft Word

Práce s obrázky

rozsáhlé možnosti 8

Formáty obrázků

JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF, SVG, EPS, DXF, EMF, WMF, PSD a některé další

JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF, SVG, EPS, DXF, EMF, WMF, PSD a některé další

JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF, EMF, WMF a některé další

Tabulky

rozsáhlé možnosti 9

OpenOffice.org Writer OpenOffice.org Writer

Tisk, hromadná korespondence

Tisk, hromadná korespondence

LibreOffice Writer

OpenOffice.org Writer

Microsoft Word

Možnosti tisku

rozvržení 10, rozsah, výběr druhu objektů 12, tisková úloha 13, náhled 14

rozvržení 10, rozsah, okraje 11, výběr druhu objektů 12, tisková úloha 13, náhled 14

Hromadná korespondence – druhy

dopis, e-mail, obálka, štítek

Hromadná korespondence – zdroje dat

ruční vytvoření, databázové soubory (LibreOffice Base 15, MS Access, DBF), tabulky (ODF, MS Excel, CSV), textové soubory

ruční vytvoření, kontakty (Outlook), databázové soubory (MS Access, DBF), tabulky (MS Excel, CSV), připojení (ODBC, MS Data Link), textové dokumenty (MS Word, ODF, RTF, HTML, holý text)

Poznámky

 1. Jsou uvedeny i vlastní formáty aplikací, tj. ODF v případě LibreOffice a OpenOffice.org, resp. OOXML v případě Microsoft Office. zpět

 2. Jsou uvedeny i vlastní formáty aplikací (viz 1). zpět

 3. Je myšlena možnost, aby měly sudé a liché stránky automaticky jiný styl. zpět

 4. Různé opravy typu „první dvě písmena velká“, nechtěné stisknutí Caps Lock, „cizí“ uvozovky apod. zpět

 5. Dokončování založené na slovech použitých v dokumentu (s případnou ruční úpravou) a na globálním slovníku. zpět

 6. Aplikace jen málokdy dokáže najít synonymum pro slovo nebo slovní spojení. zpět

 7. Aplikace dokáže najít synonymum pro slovo nebo slovní spojení častěji než u bodu 5, ale u mnoha slov selže. zpět

 8. U obrázků lze měnit velikost, pozici, obtékání, různě je upravovat (uvnitř aplikace i externě) atd. zpět

 9. S tabulkami lze pracovat pomocí rozsáhlé škály funkcí a nastavení, jak pro celou tabulku, tak pro řádky, sloupce a buňky. zpět

 10. Počet stránek na list papíru a související nastavení. zpět

 11. Lze nastavovat jiné okraje, než jsou nastaveny ve vlastnostech stránek dokumentu. zpět

 12. Možnost tisknout/netisknout poznámky, pozadí, objekty atd. – Microsoft Word neumožňuje volit tyto parametry při tisku (nutno nastavit v konfiguraci). zpět

 13. Nastavení související se zařazováním stránek, pořadím tisku apod. zpět

 14. Náhled tiskové podoby dokumentu. zpět

 15. Připojení na databáze a různé další zdroje (např. adresáře Mozilla Thunderbird) se řeší prostřednictvím databáze LibreOffice/OpenOffice.org Base. V programu Writer se pouze vybere takto vytvořený databázový soubor. zpět

Tabulkový procesor

Datové formáty

Datové formáty

LibreOffice Calc

OpenOffice.org Calc

Microsoft Excel

Import formátů 1

ODF, OOXML, MS Excel (4–2007, XML), OpenOffice.org 1, StarCalc, SYLK, CSV, Lotus 1-2-3, Quattro Pro, RTF, DBF, DIF, HTML, holý text

OOXML, ODF, MS Excel (4–2007, XML), SYLK, CSV, DIF, holý text

Export formátů 2

ODF, OOXML, MS Excel (95–2007, XML), OpenOffice.org 1, SYLK, CSV, DIF, HTML, PDF

ODF, MS Excel (95–2007, XML), OpenOffice.org 1, SYLK, CSV, DIF, HTML, PDF

OOXML, ODF, MS Excel (97–2007, XML), SYLK, CSV, DIF, HTML, PDF, XPS, holý text

Microsoft Excel Microsoft Excel

Výpočty v tabulkách

Výpočty v tabulkách

LibreOffice Calc

OpenOffice.org Calc

Microsoft Excel

Práce se vzorci 3

klávesnice, myš, makra

Výpočetní funkce

anglické názvy 4

některé názvy česky 5

Max. počet řádků a sloupců

1048576, 1024

1048576, 16384

Grafy, kontingenční tabulky, filtry

Grafy, kontingenční tabulky, filtry

LibreOffice Calc

OpenOffice.org Calc

Microsoft Excel

Práce s grafy

interaktivní tvorba 6

přímé vložení 7

Vzhled grafů

2D, 3D (včetně osvětlovacího modelu)

Kontingenční tabulky 8

tabulky, datové zdroje přes LibreOffice Base 9

tabulky, datové zdroje přes OpenOffice.org Base 9

tabulky, on-line datové zdroje 10, externí připojení 11

Filtry

automatické 12, standardní 13, rozšířené 14

interaktivní 15

OpenOffice.org Calc OpenOffice.org Calc

Poznámky

 1. Jsou uvedeny i vlastní formáty aplikací, tj. ODF v případě LibreOffice a OpenOffice.org, resp. OOXML v případě Microsoft Office. zpět

 2. Jsou uvedeny i vlastní formáty aplikací (viz 1). zpět

 3. Myšleny jsou možnosti sestavování vzorců pro výpočty. zpět

 4. Ve všech jazycích jsou výpočetní funkce pojmenovány stejně – podle původních názvů v angličtině. zpět

 5. Většina funkcí je přeložena do jazyka prostředí aplikace (tj. u české verze do češtiny). Některé specializovanější funkce jsou nazvány anglicky. zpět

 6. Interaktivní tvorbou se rozumí obousměrný pohyb v průvodci vytvoření grafem, přičemž se graf vložený na list ihned mění podle úprav prováděných v průvodci. zpět

 7. Není použit žádný průvodce, po výběru dat se kliknutím na požadovaný typ grafu v rozbalovací nabídce na ribbonu přímo vloží daný graf, který lze následně upravovat. zpět

 8. Funkce pro kontingenční tabulky se v OpenOffice.org nazývá „Průvodce daty“, což může být matoucí. zpět

 9. Externí datové zdroje (databáze apod.) se využívají prostřednictvím souboru LibreOffice/OpenOffice.org Base (viz Textový procesor). zpět

 10. Výchozí instalace obsahuje tři zdroje s burzovními informacemi. zpět

 11. Externí zdroje nelze konfigurovat přímo při vytváření kontingenční tabulky. Musí se využít jiná funkce („Z jiných zdrojů“ na kartě Data), kde je několik možností pro vytvoření připojení. zpět

 12. Automatický filtr je interaktivní mechanismus použitelný po výběru záhlaví tabulky (následně lze volit kritéria pro filtraci). zpět

 13. Standardní filtr spočívá ve volbě výběrových kritérií na vybranou oblast dat v tabulce. zpět

 14. Filtrace pomocí kritérií zadávaných do tabulky pod zkopírované záhlaví. zpět

 15. Zhruba odpovídá automatickým filtrům v LibreOffice/OpenOffice.org. zpět

Nástroj pro tvorbu prezentací

Datové formáty

Datové formáty

LibreOffice Impress

OpenOffice.org Impress

Microsoft PowerPoint

Import formátů 1

ODF, OOXML, MS PowerPoint (97–2003, XML), Openoffice.org 1, StarImpress, CGM

OOXML, ODF, MS PowerPoint (97–2003, XML), HTML

Export formátů 2

ODF, OOXML, MS PowerPoint (97–2003), OpenOffice.org 1, PDF

ODF, MS PowerPoint (97–2003), OpenOffice.org 1, PDF

OOXML, ODF, MS PowerPoint (97–2003, XML), PDF, HTML, XPS, WMV, GIF, JPEG, PNG, TIFF, BMP, WMF, EMF, RTF

LibreOffice Impress LibreOffice Impress

Tvorba prezentací a další funkce

Tvorba prezentací a další funkce

LibreOffice Impress

OpenOffice.org Impress

Microsoft PowerPoint

Tvorba prezentací

předlohy 3, rozvržení, tabulkové vzhledy, přechody, vlastní animace, ruční tvorba

motivy vzhledu a rozvržení 4, přechody, animace, ruční tvorba

Nastavení prezentace

rozsah 5, typ 6, prezentační monitor, další možnosti 7

Pohyb v prezentaci

klávesnice, myš 8, automaticky

Prezentační efekty a animace

plynulé, předdefinované nebo vlastní, možnost zvuku

Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint

Poznámky

 1. Jsou uvedeny i vlastní formáty aplikací, tj. ODF v případě LibreOffice a OpenOffice.org, resp. OOXML v případě Microsoft Office. zpět

 2. Jsou uvedeny i vlastní formáty aplikací (viz 1). zpět

 3. LibreOffice nabízí v základní instalaci výrazně více předloh než OpenOffice.org. zpět

 4. Motivy vzhledu a rozvržení v zásadě odpovídají předlohám a rozvržení v LibreOffice/OpenOffice.org. zpět

 5. Výběr jen části snímků k prezentování. zpět

 6. Jakým způsobem se bude prezentovat – celá obrazovka, okno atd. zpět

 7. Další vlastnosti prezentace, například ovládání, barvy pro kreslení a ukazovátko apod. zpět

 8. Místo myši lze použít i jiné ukazovací zařízení nebo ovladač. zpět

Databázový nástroj

Datové formáty

Datové formáty

LibreOffice Base

OpenOffice.org Base

Microsoft Access

Import formátů 1

LO/OO.org Base, adresáře (SeaMonkey, Thunderbird, MS Outlook, MS Windows), MS Access, sešit ODF, dBase, Adabas D, ADO, text

MS Access, dBase, MS Excel, MDE, ADE, ACCDE, MS Exchange, MS Outlook, HTML, XML, text

Export formátů

nelze 2, nepřímo ODS a ODT

MS Excel, MS Word, HTML, XML, PDF, XPS, text

Práce s databázemi a další funkce

Práce s databázemi a další funkce

LibreOffice Base

OpenOffice.org Base

Microsoft Access

Připojení na databáze a jiné zdroje

JDBC, ODBC, MySQL, LDAP

ODBC, SharePoint

Tvorba databáze

graficky, průvodce, SQL

šablony, graficky

Tvorba aplikace k databázi (formuláře, sestavy)

graficky, průvodce

rychlé vytvoření 3, graficky, průvodce

Ladicí nástroje

SQL konzole

analýza výkonu, analýza tabulky

Poznámky

 1. V případě LibreOffice a OpenOffice.org jde o propojení s těmito zdroji (importovat data lze až následně), Microsoft Office umožňuje přímý import dat. zpět

 2. LibreOffice/OpenOffice.org Base neumožňuje přímo exportovat data. Jediný možný výstup (kromě připojení externího zdroje) je přes sestavy, kdy lze data ukládat do sešitu (tabulky) nebo textového dokumentu ODF. zpět

 3. Je myšlena možnost vytvoření formuláře pro tabulku v režimu 1:1 (tj. formulář bude obsahovat pole přesně odpovídající sloupcům tabulky). zpět

V dalším díle se dočtete o konkrétní vhodnosti použití jednotlivých balíků – v souvislosti s podporou datových formátů, ovládáním, dostupnými funkcemi, licencemi atd.

Nahoru

Příspěvky

Srovnání kancelářských balíků: Jednotlivé programy
Pavel Kysilka 2. 01. 2012, 10:08:30
Odpovědět  Odkaz 
zdravim,

koukam, ze jste take resili jako ja elektronicky podpis.
Zejmena zminovany dokument, co je v clanku, je vcelku hodne dobry testovaci priklad, toho co nechodi.

Zrovna v tomto pripade jsem se potkal pred par dny s tim, ze v dokumentu neni mozne editovat formularova pole. Priklad je zde:

http://www.postsignum.cz/files/smlouvy/FO_udaje_pro_crt.doc

Potom tedy zbyva dokument ulozit do OpenDokument formatu a potom nasledne formular editovat a pak vytisknout. Pritom Vam to pri editaci rozsiruje formularova pole. Zase tolik user-friendly to tedy neni. Vcelku neprijemna chyba.

Drobnou chybu, ze Vam to trochu jinak kresli layouty dokumentu ci lehce rozhozene oramovani, tak to ignoruji. To same je rozhozeny text u checkboxu, ktere ale editovat jdou.

Kdyz uz jsme u toho elektronickeho podpisu, tak v MSO dokumentech si neoverite jejich elektronicky podpis a ani je nepodepisete.

gf
Lukáš Jelínek Re: Srovnání kancelářských balíků: Jednotlivé programy
Lukáš Jelínek 2. 01. 2012, 10:20:32
Odpovědět  Odkaz 
Ano, ten dokument je problematický a když jsem ho kdysi vyplňoval, musel jsem vždycky formulářové pole nejdřív promazat a pak tam teprve napsat příslušný text. Protože ta pole se rozšiřovala. Jinak největší problém s tím dokumentem byl jiný - stáhl jsem si ho z webu ČP, zanedlouho potom s ním zašel na poštu pořídit podpis (míval jsem ho už dřív, ale zapomněl jsem ho prodloužit a propadla mi platnost). Všechno proběhlo normálně, ale druhý den mi volali, že je všechno špatně, ten dokument je starý a že musím vyplnit novou verzi. Tedy nevím, co by se stalo, kdybych se na to vykašlal (revokovali by to? na základě čeho?). V "dobré náladě" jsem k předchozí hodině strávené na poště přidal ještě další půlhodinu. Další den mi volali znovu, že mi zapomněli dát podepsat ještě souhlas se zpracováním osobních údajů (ano, to je ten papír, který při mém předchozím pořizování e-podpisu společně s dalším štosem papírů pošťáci vytrousili na ulici a pak to vyšetřovala policie). Že bych se na to...
Re: Re: Srovnání kancelářských balíků: Jednotlivé programy
Pavel Kysilka 2. 01. 2012, 10:36:43
Odpovědět  Odkaz 
Trochu OFF-TOPIC: Tak to jste me potesil s elektronickym podpisem. Nejsem sam. Zkusenosti mam podobne a asi by to bylo na sepsani celeho clanku. Neni problem vydavat el.podpis na 3x, vydaji Vam certifikat s jinymi X500 Credencials nez je na pozadavku, dojde Vam podepsany mail s nekokretnim podpisem od statni spravy, nektere dokumenty co podepisujete nemaji ocislovany cisla stranek a celkovy pocet stranek, ...... a dalo by se pokracovat.
Re: Re: Srovnání kancelářských balíků: Jednotlivé programy
Pavel Kysilka 4. 01. 2012, 12:36:17
Odpovědět  Odkaz 
zdravim,

dalsi perla: tak mi pred chvili volali ze statni instituce, ktera by mela pomoci elektronickeho podpisu komunikovat, ze mail s elektronickym podpisem nemohou v MS Outlook otevrit a overit.

Jinak podepsane maily cestou Evolution MS Outlook uz bezne par let pouzivam bez problemu. Az tento rok. Asi by to chtelo sehnat nekoho s MSOutlook 2010 a overit to.

diky gf
Re: Srovnání kancelářských balíků: Jednotlivé programy
Laco 2. 01. 2012, 18:01:26
Odpovědět  Odkaz 
Na prevod formátov sa mi osvedčilo www.convertfiles.com
Re: Srovnání kancelářských balíků: Jednotlivé programy
lp 3. 01. 2012, 15:17:42
Odpovědět  Odkaz 
Co tam nechodí? Stáhnul jsem to a co se má vyplňovat, vyplnit bez problémů lze (MSO 2010).
Srovnání kancelářských balíků: Jednotlivé programy
Jirka 2. 01. 2012, 14:21:41
Odpovědět  Odkaz 
Ad srovnání jednotlivých programů z balíků:

asi by nebylo od věci zdůraznit, že OOo/LO má navíc proti MSO vektorový editor Draw. Pro dnešní "in" sekretářky, manažery a podobné existence to moc není, ale třeba já coby živnostník ho z celého balíku používám možná skoro nejvíc, a to už řadu let.

Na co? Pár příkladů:

=> tvorba různé technické dokumentace, kde oceňuji možnost prakticky libovolné manipulace s objekty po ploše (fotky, jiné bitmapy, vektory, text....skoro cokoliv).

=> tvorba nejrůznějších panelů, štítků, stupnic...

=> slušná (i když ne dokonalá, ale to rozumný člověk nemůže očekávat) možnost editace *.pdf

Mohu říct, že Draw mi maximálně vyhovuje. Nejsem ovšem typ, co by si koupil Rolls-Royce a pak s ním jezdil do Horní Dolní pro housky...
Srovnání kancelářských balíků: Jednotlivé programy
Pavel Kysilka 3. 01. 2012, 09:52:55
Odpovědět  Odkaz 
zdravim,

v tomto serialu jsem cetl par prispevku o tom, jak je skvele pouzivat LibreOffice a jak by se melo. Pridam trochu neco z praxe z poslednich 24 hodin, jak to funguje. A trochu te "user expirience".

Moje okoli, s kterym spolupracuji jede na MSOffice 2007 ci vyssi. Na dokumentaci se pouziva openxml format. Docx dokumenty.

Sice pouzivam bezne MSO ve virtualu a proto ten virtual taky musim mit. Ted jsem udelal vyjimku. Potreboval jsem poeditovat par radku v dokumentu.

Dneska rano mi psal kolega, at interni dokumentaci resim radeji v MSO. A ma pravdu.

A proc ?

0) dokument, co jsem editovat pouziva Vista fonty, ktere jsem nemel nainstalovane. Dokument normalne vidite. Da se editovat.
Chcete-li zkopirovat styl jiz existujiciho zahlavi na nove vytvorene, tak to nejde. Font totiz musite mit nainstalovan, i kdyz treba vidite alternativni v editoru. OK, doinstalujeme fonty (shell skript, doplneni chybejiciho adresare po chybe skriptu). 20 minut casu i s hledanim. A do toho se nove nainstalovane fonty zobrazuji ne moc pekne - maji moc hran, nejsou oble.

1) Dokument jsem tedy uz potom zeditoval. A odeslal zpet. Rano se dozvidam, ze v dokumentu chybi urcite styly na nove vytvorenem textu.

Jak by se to chovalo obcas se styly na ceskych a anglickych Windows a MSO, tak to jsem nezkousel. Ale par lidi mi reportovalo, ze to take neni uplne ono.

A sem tam se obcas podobna perla vyskytne. OpenOffice jsou pekny nastroj. Pokud pracujete pouze s OpenDokumentem, tak je to OK. Cteni dokumentu v jinych formatech vzhledem k cene je vetsinou dobre. Ale interoperabilita to je uz horsi.

Toto je tedy popis __"zkusenosti uzivatele"__, ktery by uz byl ztraceny. Jako "expert", nazvu -li to tak, by to mohlo byt pro me OK, ale take neni. No a ted to porovnejte s tim, jak se bezne pise, ze je to ci ono pouzitelne a skvele. Nejak to neodpovida.

Fakt me stve, ze ted nejsou nejak navic penize. Rekneme, ze 2-10kKc bych za opravy nekterych neprijemnych chyb dal. Neni to tedy moc. Protoze se obavam, ze nez se z tohoto "moru" dostaneme, tak to bude hodne dlouho trvat.


gf
Re: Srovnání kancelářských balíků: Jednotlivé programy
Jirka 3. 01. 2012, 10:08:04
Odpovědět  Odkaz 
Pane Kysilko, napíšu Vám politicky nekorektně (jak je mým zvykem) pár slov...

Směšujete tady kvality OOo/LO jako programu s tím, jak umí či neumí spolupracovat s pseudostandardy MS, vnucenými či doslova zažranými reklamou, lobbingem, hloupostí stáda a řadou dalších mechanismů. Nikdo nepíše, že ta spolupráce je dokonalá, jak by taky mohla.

Pokud potřebujete interoperabilitu, a to ve smyslu vzájemné "inkrementální" editovatelnosti, skutečně budete muset pracovat s jedním balíkem (programem), a to ještě pokud možno téže verze - to platí zejména pro MSO. Jestliže zároveň nejste schopen přimět ono okolí k přechodu na OOo/LO, budete se muset přizpůsobit, nebo s nimi nespolupracovat.

Řada firem na OOo/LO přešla (viz třeba seriál "Používají OOo...") a je úplně v klidu. Já osobně - jak už jsem trochu popsal výše - nic jiného nepoužívám už léta. Přitom samozřejmě spolupracuji s "MS only" protějšky, chovám se ale podle toho a neposíláme si vzájemně složité dokumenty k editaci. Jde to a ani to nebolí.

Přeju si, aby se Váš web časem nepřejmenoval na mssoft.cz ;-)
Re: Re: Srovnání kancelářských balíků: Jednotlivé programy
Pavel Kysilka 3. 01. 2012, 10:58:00
Odpovědět  Odkaz 
Prosim _nesmesujte_ nefunkcnost a nedoimplementovane veci s nejakou ideologii nebo marketingem a pod. Projdete si specifikaci openxml ci starsi formaty (neni tak slozita) a pak projdete zdrojaky LO a zjistite, ze tam je mraky TODO a podobnych.

Psal jsem o tom, ze mraky veci nefunguje a mluvim o tom, jak to vidi uzivatele. Ja vim, ze hodne veci je spatnych a svet je nespravedlivej.

Svuj web si mohu prejmenovat na co chci. Protoze to mohu jednoduse a levne naimplementovat. A kdyz to necemu pomuze, tak to mohu take udelat. Ale nevidim k tomu duvod.

gf
Re: Re: Re: Srovnání kancelářských balíků: Jednotlivé programy
chachar87 3. 01. 2012, 13:41:33
Odpovědět  Odkaz 
Zdravim, myslim, ze predrecnik mel na mysli ty pridane Vista fonty.
Srovnání kancelářských balíků: Jednotlivé programy
Pavel Vítek 3. 01. 2012, 10:18:11
Odpovědět  Odkaz 
OpenOffice/LibreOffice je skvělý nástroj, jen působí stále tak trochu nedodělaným dojmem. Používáme je paralelně s MS Office ve starších (2000, 2003) i novějších verzích. Pozitivní rozhodně je, že některé MSO XML dokumenty dokáží OO/LO otevřít na rozdíl od starších verzí MSO. Na druhou stranu některé věci stále chybí. Například v Calcu není možné vyplňovat nespojité oblasti buněk, což v Excelu šlo snad vždycky. Nebo to, že si Writer táhne s sebou všechny kdy použité styly a není možné se jich hromadně zbavit, takže hodně upravovaný dokument, do kterého se například často importují texty z webového prohlížeče, může mít i pře několika řádkách neadekvátní velikost (a to jen proto, že obsahuje několik stovek nepoužívaných stylů). A tak by se dalo pokračovat. OO/LO je výborný nástroj, ale...
Re: Srovnání kancelářských balíků: Jednotlivé programy
Vladimír Vojta 3. 01. 2012, 21:02:19
Odpovědět  Odkaz 
Poněkud mi uniká, jak může mít dokument několik stovek nepoužívaných stylů. To se tedy autor dokumentu moc nevyznamenal. Prosím nezaměňujte neznalosti tvůrce dokumentu za chybu kancelářského balíku.
Re: Re: Srovnání kancelářských balíků: Jednotlivé programy
Pavel Vítek 4. 01. 2012, 17:29:36
Odpovědět  Odkaz 
Jak? Velice jednoduše (a není to chyba uživatele, ale opravdu chyba Writeru).

Otevřete si prázdný dokument, otevřete si nějakou stránku ve webovém prohlížeči. V prohlížeči si vyberte text (část textu) -> kopírovat -> přejděte do textu -> vložit. To udělejte několikrát (třeba z různých stránek). Pak třeba text smažte a udělejte to znovu. A voala. V dokumentu je množství stylů "WW-Absatz-Standardschriftart1111111111111111111". A nedejte na první dojem. Nejsou na první pohled vidět, ale v dokumentu jsou.
A kde je problém? V MSO otevřu organizátor a jednoduše všechny najednou smažu (najednou mám tak ze souboru, který má třeba 500 kB, soubor, který je veliký jen 24 kB). To u OO/LO nejde.

Od vývojářů jsem dostal úžasnou radu: "Do dokumentu text nevkládejte (Ctrl+V), ale vkládejte jinak (Vložit jinak -> plain text)." Zkuste to ale vysvětlit sekretářce nebo vlastní babičce. "Vždyť v MSO funguje Ctrl+V."

Doufám, že tím jsem odpověděl i Pavlovi Šimerdovi, který trochu zaměnil tento problém s jiným.
Lukáš Jelínek Re: Re: Re: Srovnání kancelářských balíků: Jednotlivé programy
Lukáš Jelínek 4. 01. 2012, 17:49:50
Odpovědět  Odkaz 
I když jsem se snažil sebevíc a kopíroval z různých prohlížečů (Opera, Firefox, IE) obsah různých webů a dával ho do LibreOffice Writeru, nedařilo se mi dosáhnout toho, aby v dokumentu přibývaly styly. Z Opery jde přes schránku vždy holý text, z ostatních prohlížečů se přenese obsah formátovaný, ale použijí se existující standardní styly (různé nadpisy, odkazy, zdůraznění atd.). Možná to byl problém starších verzí, ale u LO 3.4 s tím opravdu problém není.
Re: Re: Re: Re: Srovnání kancelářských balíků: Jednotlivé programy
Pavel Vítek 4. 01. 2012, 18:49:34
Odpovědět  Odkaz 
ukázkový soubor:
http://www.uloz.to/12230264/pokus-doc

(MS WinXP, LibreOffice 3.4.0, Firefox 9.0.1, MS Word 2002)
Lukáš Jelínek Re: Re: Re: Re: Re: Srovnání kancelářských balíků: Jednotlivé programy
Lukáš Jelínek 4. 01. 2012, 23:14:27
Odpovědět  Odkaz 
Ano, v tomto souboru je hromada nově vzniklých stylů a v LO se musí mazat jeden po druhém, což je už při tomto počtu docela úmorné. Naštěstí LO a OO.o jsou svobodné a užitečnou funkci tam tedy může doplnit kdokoliv, kdo si na to troufne. Věřím, že pokud by to tam někdo přidal, dostalo by se to do upstreamu.
Re: Re: Re: Re: Re: Srovnání kancelářských balíků: Jednotlivé programy
Vladimír Vojta 6. 01. 2012, 18:56:08
Odpovědět  Odkaz 
Přes veškerou snahu se mi dle Vašeho návodu nepovedlo žádný styl, který jste měl ve svém ukázkovém souboru, "vytvořit" resp. vkopírovat (používám Ubuntu 11.04 a LO 3.3).
Na druhou stranu, podobné styly jsem našel v dokumentech od jedné mé kamarádky, která používá OO.o 3.3 na XP, jí se ale podobné styly dělaly ve stylech seznamu, kdežto Vy jste je měl ve znakových stylech.

Co se týká Vaší babičky, tam problémy chápu. Ale u sekretářky (jež by měla být profesionálkou v používání kancelářského balíku) se divím, jestliže o této možnosti neslyšela, tak by si měla urychleně doplnit vzdělání. :-)
Re: Srovnání kancelářských balíků: Jednotlivé programy
Pavel Šimerda 4. 01. 2012, 01:00:10
Odpovědět  Odkaz 
Tak... je známá věc, že MSO ponechávaly/ponechávají v dokumentu staré, potenciálně nebezpečné informace. Viz třeba ceník, ze kterého se po úpravě cen dají vytáhnout původní ceny někdy včetně jména toho, pro kterého jsou ceny určeny, a takové lahůdky.

OpenOffice i LibreOffice jsou opensource, takže mě zajímají odkazy na bugreporty s přesným postupem jak situaci zreprodukovat... povinnost to samozřejmě není, ale má to mnohem větší hodnotu než toto.
Srovnání kancelářských balíků: Jednotlivé programy
lp 3. 01. 2012, 16:40:35
Odpovědět  Odkaz 
Je jistě právem autorů zvolit způsob porovnání balíků. Mne ovšem zvolený způsob (zvolit něco, co umí OO/LO a hledají, zda to také umí MSO) zklamal.

Snad jediným problémem při výčtu formátů pro import a export je, které v seznamu vynechat. Pro uživatele je obvykle důležitější kvalita konverze (kolik/jaká informace se při převodu ztratí). Počet konverzních filtrů je určitě dobrý pro marketing, ale mne, jako uživatele zajímá kvalita a pokud mám více souborů v starých nebo exotických formátech, použiji klidně samostatnou konverzi.

Porovnat existenci vybraných funkcí jistě lze (zvlášť když se vybírají skoro výhradně ty, které jsou ve všech balících), ale mne více zajímá, jaká je produktivita při práci, snadnost naučení, rychlost aplikace - jak rychle se přeformátuje/přepočítá rozsáhlejší dokument, rychlost databáze, ... - i kdyby se aplikace spouštěla minutu, je to zpravidla jen zlomek času strávený při práci. A čekání na odezvu středně velké tabulky (cca 10-100 tis. vyplněných buněk) po každém vloženém čísle mi opravdu vadí více.

Není hodnocena celková úrověň zpracování porovnávaných funkcí, např. práce se styly je stále problematická - mizerná údržba, překrývání stylů funguje všelijak, něco občas chybí (v případě MSO se to podle mne zhoršuje). Chápu, že to není DTP, ale výsledkem je kočkopes ve všech balících. Grafy - MSO průměr, OO/LO jsou ale o dost horší.
Informace, že Calc má názvy funkcí anglicky ve všech jazycích mne nezajímá. Jednak není pravdivá a překlad v Excelu je jeden userform a cca 5 řádků makra.

Snad aspoň trochu uživatelský pohled bude v dalších pokračováních
František Bártík Re: Srovnání kancelářských balíků: Jednotlivé programy
František 4. 01. 2012, 08:18:48
Odpovědět  Odkaz 
re lp : Jenomže tyhle vlastnosti nelze porovnat nebo porovnání je extrémně náročné.
* Nechápu jak by jste chtěl srovnávat produktivitu při práci a snadnost naučení. Autor by musel napsat své dojmy. Druhou možností je sestavit reprezentativní statisticky významnou skupinu lidí u které by se měřila produktivitu při práci a rychlost učení. První možnost je příliš subjektivní a druhá možnost má příliš velké náklady.
* Při porovnání kvality importu z jednotlivých formátů by bylo třeba ověřit pro každý formát x ve verzi xn, zda import zachovává libovolnou vlastnost z. Při dobrém srovnání (i pokročilé vlastnosti) by to byla spousta položek.
Re: Re: Srovnání kancelářských balíků: Jednotlivé programy
lp 4. 01. 2012, 17:48:46
Odpovědět  Odkaz 
Snadnost učení:

Jak je balík integrován do systému, v jaké míře odpovídá zvyklostem OS (včetně klapek), jak se to dá opravit (př.: dělám v linuxu, občas musím něco napsat ve win, tak si nastavím klapky a menu podle svého std. prostředí)
Je ovládání balíku konzistetntní? (Stejné věci v různých programech jsou stejné nebo ne?)

Dostupnost školení, informací, ...

Jak funguje nápověda (kdo zná syntaxi alespoň 25% funkcí v calcu, navíc v různých variantách a při různých nastaveních přepínačů?)
Je nápověda kompletní? Odkazuje na konkrétní stránku s informací nebo někam kamsi?
Tipy, našeptávání ...

Jak ovlivňují přepínače chování programu (osobně to moc nesnáším, špatně se hledají chyby)


Produktivita:

Většina zkušenějších uživatelů to alespoň subjektivně dokáže ohodnotit.

Uspořádání obrazovky (každému vyhovuje obvykle něco jiného, ale prakticky vždy potřebuji co nejvíce místa pro dokument a nechci, aby zbytečné nabídky zabíraly místo)

Mohu pracovat plynule nebo se stále na něco čeká (závisí vždy na velikosti dokumentu -> s jak velkým (složitým) dokumentem mohu plynule pracovat?)

Pro některé funkce:

Automatické akce - pomáhají nebo otravují?

Orientace v dokumentu a změny v dokumentech
Hromadné změny (jaká jsou omezení na hromadně prováděné změny)

Ladění (týká se vzorců tabulek) - Jsou nástroje snadno dostupné, mohu trasovat vzorce, ...

automatizace (makra - to je spíše pro zkušenější, tak dostupnost dokumentace)

Bezpečnost (Podpis, ochrana dokumentu nebo jeho části, zotavení po pádu, ukládané informace, ...)

...

Konverze

Souhlasím, že všechno zkontrolovat nelze, ale jistě lze vybrat nebo vytvořit relativně malou skupinu "typických dokumentů" a prověřit jak se konvertují běžné prvky.

To lze doplnit o pár prvků, které ten druhý balík nemá a ocenit jak se konverze chová v těchto případech.

Snad každý zkušenější uživatel kancelářských balíků najde pár dokumentů, které lze označit jako "složité". (U těchto dokumentů by možná stačilo hodnocení zhruba načteno, něco se ztratilo, program se zhroutil ;-)
Srovnání kancelářských balíků: Jednotlivé programy
Jirka 3. 01. 2012, 18:33:18
Odpovědět  Odkaz 
Jen nepatrný postřeh s možností využívat dvě verze MS Office. Ve verzi Wordu 2003 jsem vytvořil dokument obsahující tabulku a vše jsem uložil do souboru s příponou DOC. Tuto dokument (tabulku) jsem vyplnil ve verzi 2010 a uložil. Opět ve verzi 2003 jsem otevřel a chtěl poopravit zadané údaje. Následovalo rozčarování, tabulka byla úplně prázdná, dvě hodiny práce v čudu. Po uklidnění a přechodu opět na verzi 2007 následoval šok, tabulka je vyplněna. Podotýkám, že základní dokument byl uložen ve formátu DOC a do žádného jiného formátu jsem nic nepřeváděl.
Netvrdím, že Libre (Open) Office jsou dokonalé, ale toto tam nevzniká.
Petr Valach Srovnání kancelářských balíků: Jednotlivé programy
Petr Valach 3. 01. 2012, 21:52:27
Odpovědět  Odkaz 
Mám jednu obrovskou výhodu. Nikdo mě nenutí používat žádný program od MS vyjma windows. Nemusím řešit nějaké nesmysly ohledně formátování a tak dál. Pokud ano, dosti důrazně bych se ozval. Jsem typ člověka, který je s to i šéfa poslat bez rozpaků kamsi… ničit si život prostě nenechám.
Petr Valach moduly
Petr Valach 3. 01. 2012, 21:59:28
Odpovědět  Odkaz 
Poněkud mi zde chybí Math. Kdo ho zná, ví, že to je nářez, jaký v MS Office nelze najít. Vynikající.

Obecně svobodné programy vyžadují od uživatele trochu více namáhání, nejou tak user friendly pro povrchní uživatele. Protože nabízejí mnohdy daleko, daleko víc než komerční protějšky.

Tohle je OT, ale ke svobodnému softu to patří. MSO disponuje jakýmsi e-mailovým klientem, Outlookem. Takže mám pár otázek:

Myslíte si, že Outlook disponuje tak úžasnými vyhledávacími a filtrovacími možnostmi jako Thunderbird? - nebuďte naivní.

Myslíte si, že lze v Outlooku tak báječně spravovat jednotlivé e-mailové účty? - jděte, breptové.

Myslíte si, že vám Outlook nabídne stabilitu, výkon, efektivitu a funkcionalitu jako Thunderbird? - to bych chtěl vidět :-D :-D

Myslíte si, že lze v Outlooku sdílet kalendáře, navíc různými způsoby (třeba prostřednictvím gmailu)? - no jako jestli chcete platit za nějaký pochybný sharepoint... a co takhle obyčejné sdílení kalendářů umístěných někde na vlastní síti? ANI OMYLEM!!!

A nakonec - je Outlook opravdu user friendly? Opravdu si to myslíte? A co jeho nemožné, superdebilní ovládání? Na Thunderbird nemá!

Nelze popřít, že Outlook disponuje vlastnostmi a funkcemi, které Thunderbird nemá. Ale je jich děsně málo a jsou spíše kosmetického ražení. Podle mě ten, kdo užívá Outlook, vědomě, dlouhodobě, s vědomím alternativy, není duševně normální. Nevím tedy, jen si myslím, že masochismus je jistá forma úchylky... anebo je to jen hloupost? Lenivost? Pohodlnost?
Lukáš Jelínek Re: moduly
Lukáš Jelínek 3. 01. 2012, 23:31:14
Odpovědět  Odkaz 
Na e-maily je Outlook (libovolné verze) děsivý. A pokud se má používat IMAP, tak děsivý na druhou nebo na třetí. I když, abych pravdu řekl, tak rozumná podpora IMAPu včetně všech zajímavých rozšíření není skoro nikde. Jediný relativně rozumný je z desktopových aplikací Thunderbird, i když ale zase neumí sdílet složky a nastavovat k nim práva (to už teď umí i webový RoundCube, který je na tom ohledně IMAPu také velmi slušně).

Jinak k Math, Draw a dalším: právě proto, že v MSO nic srovnatelného není, nebyl zařazen do porovnávání. Podobně tam z opačné strany není třeba One Note nebo zmíněný Outlook. Ty balíky nejsou 1:1 z hlediska sady aplikací, proto je to v článcích tak, jak to je.
Re: moduly
Pepa 17. 01. 2012, 09:33:27
Odpovědět  Odkaz 
Petře, říkat Outlooku "emailový klient" a porovnávat jej s Thunderbirdem je častý úlet linuxářů. Síla Outlooku je právě ve spolupráci. Sdílené kalendáře samozřejmě běhají i bez Sharepointu (jen přes live účet zdarma), ten mimochodem slouží na něco úplně jiného než na sdílení kalendářů. Sdílené kalendáře, adresáře, úkoly, zdroje Thunderbird nezvládá ani omylem. Pokud budu sám živnostník a budu si s někým chtít psát e-mailem, tak nemusím řešit sdílené kontakty, ale ve firmě už cca od 5 lidí je to něco trochu jiného. Outlook je silný s exchange serverem, ale není potřeba za něj platit astronomické peníze - jednak existuje placená verze live účtu (za cca stejné peníze jako Google), nebo se to dá vyřešit hostováním (lze levněji i pomocí alternativ jako je Kerio), dá se použít i Zimbra (opensource).
A ještě k porovnání OOo/MSO - podle mě u OOo tragická dokumentace, zmatečné přidávání nových funkcí/opakující se chyby. Pamatuju, jak jsme museli asi rok a půl používat 3.0.1 verzi, protože až do verze 3.2 se tam pořád opakovaly nějaké neskutečné chyby. V jedné verzi dokonce nešlo kopírovat tabulky z Calku do Writeru, pokud název souboru v Calcu měl diakritiku. Chápu, že chyby se najdou všude, ale rusáci tuhle chybu hlásili asi 2 měsíce před vydáním nové verze, OOo PŘESTO BYLO VYDÁNO. Takže přoběhla instalace nové verze, dva dny jsme si s tou chybou hráli, než jsme zjistili, čím to bylo a že to bylo hlášeno, pak odinstalace nové verze, stará ale pak nefunguje, takže komplet odinstalace, nová instalace, takže další den práce. Při ceně cca 5.000,-/krabicovou verzi MSO, kde se mi updaty instalujou samy, není co řešit.
Tím neříkám, že OOo je špatný. Pro někoho, kdo nepotřebuje posílat ven ostrá data (stačí PDF) a nepotřebuje řešit nějak extra spolupráci s kolegy, tak se to dá slušně používat. Otázkou však je, za jak dlouho se cena licence vyrovná ztracené efektivitě...
Jiří Eischmann Re: Re: moduly
Jiří Eischmann 17. 01. 2012, 10:22:00
Odpovědět  Odkaz 
Sdílet kalendáře dnes umí kde co, i ten Thunderbird po doinstalování Lightningu. Firmě o cca 5 lidech bohatě stačí třeba Google Apps, které jsou za mnohem menší peníz než kombinace Outlook+Exchange. Já v práci používám Evolution+Zimbra a taky to funguje v pohodě.

Outlook je dobrý klient pro Exchange, jinak stojí za pendrek. Podpora IMAP není ideální, o standardních protokolech pro kalendář atd. ani nemluvím.
Srovnání kancelářských balíků: Jednotlivé programy
Ela 3. 01. 2012, 22:56:18
Odpovědět  Odkaz 
Definuj termin "uchylka" :O
LOL, teprve az ted by to byl poradnej OT thread LOL
Ale jinak se zbytkem vicemene souhlasim.
Srovnání kancelářských balíků: Jednotlivé programy
Tomáš Pártl 4. 01. 2012, 17:17:31
Odpovědět  Odkaz 
Co revize a poznámky? Stává se vám taky, že když otevřete v LibreOffice text, ve kterém někdo v MSOffice udělal zaznamenané změny (t.j., zapnul Record Changes, mazal a přepisoval) nebo k němu přidal poznámky, že to funguje úplně zmateně?
V Libre se mi stává, že změny z MSOffice se zobrazí buď obráceně (tj. vymazané se jeví jako dopsané a naopak) nebo vůbec (na cokoli se při zaznamenávaných změnách sáhne, zmizí). Revizní poznámky přidané v MSOffice zase bývají nesmazatelné a needitovatelné. Zrovna minulý týden mi klient posílal nějaké změny v dokumentu, které chtěl přeložit, ale mě se žádné neukázaly. Tenhle problém sice není úplně fatální, protože text se dá vždycky poslat v konečné podobě a s původním dokumentem porovnat až v Libre, ale je to trochu otrava.

Odpovědět

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz