přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Aplikovaná kryptografie – učebnice nejenom pro studenty

Aplikovaná kryptografie – učebnice nejenom pro studenty

aplikovana_kryptografie.jpg

Specializovanou odbornou literaturu, která je vydávána jako studijní materiál, bych si dovolil jednoduše rozdělit na učebnice určené pouze školám, na literaturu, která pomůže znalým v oboru rozšířit si své znalosti, a potom na knihy, které pomohou objasnit problematiku i ostatním mimo daný obor. Kam zařadit knihu Aplikovaná kryptografie od Karla Burdy, se dozvíte již brzy.


Hezky pěkně od začátku

Nejprve se pojďme seznámit s pojmem kryptografie. Kryptografie je nauka o metodách utajování smyslu zpráv, a to převodem do podoby, která je čitelná jen se speciální znalostí nebo technologií. Z toho vyplývá, že naše kniha bude pojednávat o využívání kryptografie.

Kniha je řazena do několika kapitol, z nichž se každá zabývá daným tématem, které je právě s šifrováním pevně spojeno.

V první kapitole se seznámíme se základy samotného vědního oboru. Autor zde vysvětluje potřebné základní pojmy, které jsou nutné znát pro pochopení významu a funkčnosti kryptografie. Dozvíte se zde o kryptografických systémech, pochopíte teorii utajení a význam matematiky. Srozumitelnou formou podaný text doplňují obrázky grafů a schémat k probíranému tématu. Tato kombinace je natolik dobře vyvážena, že základům kryptografie porozumí každý.

Vše je jen matematika

No, další lekce už taková legrace není, ale autor nadále pokračuje v nasazeném stylu popisů a vysvětlení, nicméně pro pochopení kryptografických funkcí a generátorů je již zapotřebí určitá znalost vysokoškolské matematiky. Pokud si tedy do této chvíle někdo myslel, že si přečte tuto knihu a stane se odborníkem – musím ho zklamat. Bez matematických znalostí můžete pochopit základní princip, ale to je vše.

Vraťme se ještě na chvilku k druhé kapitole – její součástí je podkapitola pojednávající o generátorech binárních posloupností. Vracím se k této části záměrně, jelikož je to první kapitola pojednávající o skutečných zařízeních a i zde naleznete praktický obrázek zobrazující příklad konstrukce a funkce generátoru posloupnosti.

Schéma generátoru náhodné posloupnosti v procesorech Intel Pentium III Schéma generátoru náhodné posloupnosti v procesorech Intel Pentium III


Třetí kapitola knihy se tak trochu vrací k teorii a dovíte se zde mnoho důležitých informací o symetrických kryptosystémech. Nejdelší část autor věnoval blokovým šifrám, ale nezapomněl ani na proudové šifry a nedílnou součást šifrování – autentizaci.

Poznámka autora: Autentizace je v informatice ověření identity uživatele služeb nebo původce zprávy.

Zde autor vysvětluje důvod využití autentizace symetrickými kryptosystémy – a to připojením dodatečných dat za účelem ověření pravosti přijaté zprávy.

V duchu důležité a nezbytné teorie pokračují následující dvě kapitoly a to asymetrické kryptosystémyspráva klíčů. Po prostudování těchto kapitol již budete vědět, jaké druhy klíčů se v kryptografii využívají, co to vlastně klíče jsou a k čemu slouží, jaký je životní cyklus klíčů a jak jsou klíče transportovány mezi komunikujícími stranami. Dovíte se o tom, že existují střediska přenosů klíčů a získáte potřebné informace pro pochopení digitálních certifikátů.

A tohle všichni známe...

Následující kapitola pojednává využívání kryptografie v komunikačních systémech. Přítomnost této kapitoly je více než samozřejmá, jelikož právě v těchto systémech je kryptografie nejvíce používaná, a tak se vlastně jedná o takové volné pokračování předchozích částí učebnice. Teoretické znalosti jsou zde velice dobře kombinovány s příklady opravdových zařízení, jako jsou například telefonní sítě GSM nebo zabezpečení počítačových sítí.

Komplexní kryptografické zabezpečení počítačových sítí Komplexní kryptografické zabezpečení počítačových sítí


V závěrečné kapitole této knihy se dovíte o dalších možnostech využití šifrování, jako je například ochrana obsahu disků DVD, HD DVD a Blu-Ray disků, využití v platebních protokolech.

Občas trochu dřina, ale konec je tu

Závěr knihy nás tedy přivedl i k závěru tohoto článku, a jak jsem slíbil na začátku, podívám se na knihu jako neodborník (koneckonců to také jsem).

Forma, jakou je publikace napsaná, je velice srozumitelná a dává dobrý přehled o problematice. Asi jen těžko pochopíte všechny souvislosti, matematické výpočty, převody a údaje – to je opravdu speciální záležitost daného oboru, a pokud ho nestudujete…

Nicméně přehled problematiky šifrování získá každý, kdo si tuto knihu přečte a bude mít o toto téma zájem. A pokud jste student v oboru, bude vám nenahraditelným zdrojem informací, a dovoluji si napsat – snad i povinnou četbou.

Název: Aplikovaná kryptografie
Autor: Karel Burda
ISBN/EAN: 9788021446120
Počet stran: 255
Formát: 160×230 mm, brožovaná
Nakladatelství: VUTIUM (Vysoké učení technické v Brně)

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Václav Hejda

Václav Hejda

Václav Hejda (*1974).

Před mnoha lety odmaturoval na strojárně.
Dálkově studoval VŠB Ostrava - obor Informační a systémový managment. Dnes se věnuje Linuxu,OpenSource technologiím a PC.

S Linuxem začal díky Ubuntu 5.10


  • Distribuce: UbuntuGnome
  • Grafické prostředí: GNOME

| blogPublic Relations

Bezpečné zálohování a spolehlivá obnova dat jsou odpovědí na všudypřítomnou hrozbu ransomwaru

VeeamUž to tak vypadá, že ransomware ze světa nezmizí, a organizace se tomu musí přizpůsobit, aby dokázaly tuto hrozbu přežít a zajistit odolnost svého podnikání vůči jejím dopadům. Na ransom­ware se musíme přestat dívat jako na náhodnou událost, ale vnímat ji jako stále přítomnou hrozbu, kdy už není otázka, zda a kdy, ale jak často nás zasáhne.

Pokračování ...Public Relations

Jak se chránit před zranitelnostmi? MSP službou!

ZebraPočet softwarových zranitelností neustále roste – zatímco v roce 2021 bylo dle informací katalogu CVE zjištěno celkem 20 171 zranitelností, vloni došlo k dalšímu nárůstu na rekordních 25 277 případů. Navíc také roste jejich závažnost, a i v roce 2022 se zvýšil počet tzv. kritických zranitelností. Mezi nimi například proslulý Log4J.

Pokračování ...Public Relations

Průkopnická automatizovaná obrana pohyblivých cílů

SophosS tím, jak se prostředí kybernetických hrozeb stává stále složitějším, bezpečnostní týmy čelí rapidnímu nárůstu počtu hrozeb. Mnoho organizací se potýká s vysokým počtem výstrah a falešně pozitivních hlášení, což vede k neustálému úsilí o jejich vyřešení a zbytečnému zatěžování zdrojů a snižování účinnosti zabezpečení.

Pokračování ...