přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Aplikovaná kryptografie – učebnice nejenom pro studenty

Aplikovaná kryptografie – učebnice nejenom pro studenty

aplikovana_kryptografie.jpg

Specializovanou odbornou literaturu, která je vydávána jako studijní materiál, bych si dovolil jednoduše rozdělit na učebnice určené pouze školám, na literaturu, která pomůže znalým v oboru rozšířit si své znalosti, a potom na knihy, které pomohou objasnit problematiku i ostatním mimo daný obor. Kam zařadit knihu Aplikovaná kryptografie od Karla Burdy, se dozvíte již brzy.


Hezky pěkně od začátku

Nejprve se pojďme seznámit s pojmem kryptografie. Kryptografie je nauka o metodách utajování smyslu zpráv, a to převodem do podoby, která je čitelná jen se speciální znalostí nebo technologií. Z toho vyplývá, že naše kniha bude pojednávat o využívání kryptografie.

Kniha je řazena do několika kapitol, z nichž se každá zabývá daným tématem, které je právě s šifrováním pevně spojeno.

V první kapitole se seznámíme se základy samotného vědního oboru. Autor zde vysvětluje potřebné základní pojmy, které jsou nutné znát pro pochopení významu a funkčnosti kryptografie. Dozvíte se zde o kryptografických systémech, pochopíte teorii utajení a význam matematiky. Srozumitelnou formou podaný text doplňují obrázky grafů a schémat k probíranému tématu. Tato kombinace je natolik dobře vyvážena, že základům kryptografie porozumí každý.

Vše je jen matematika

No, další lekce už taková legrace není, ale autor nadále pokračuje v nasazeném stylu popisů a vysvětlení, nicméně pro pochopení kryptografických funkcí a generátorů je již zapotřebí určitá znalost vysokoškolské matematiky. Pokud si tedy do této chvíle někdo myslel, že si přečte tuto knihu a stane se odborníkem – musím ho zklamat. Bez matematických znalostí můžete pochopit základní princip, ale to je vše.

Vraťme se ještě na chvilku k druhé kapitole – její součástí je podkapitola pojednávající o generátorech binárních posloupností. Vracím se k této části záměrně, jelikož je to první kapitola pojednávající o skutečných zařízeních a i zde naleznete praktický obrázek zobrazující příklad konstrukce a funkce generátoru posloupnosti.

Schéma generátoru náhodné posloupnosti v procesorech Intel Pentium III Schéma generátoru náhodné posloupnosti v procesorech Intel Pentium III


Třetí kapitola knihy se tak trochu vrací k teorii a dovíte se zde mnoho důležitých informací o symetrických kryptosystémech. Nejdelší část autor věnoval blokovým šifrám, ale nezapomněl ani na proudové šifry a nedílnou součást šifrování – autentizaci.

Poznámka autora: Autentizace je v informatice ověření identity uživatele služeb nebo původce zprávy.

Zde autor vysvětluje důvod využití autentizace symetrickými kryptosystémy – a to připojením dodatečných dat za účelem ověření pravosti přijaté zprávy.

V duchu důležité a nezbytné teorie pokračují následující dvě kapitoly a to asymetrické kryptosystémyspráva klíčů. Po prostudování těchto kapitol již budete vědět, jaké druhy klíčů se v kryptografii využívají, co to vlastně klíče jsou a k čemu slouží, jaký je životní cyklus klíčů a jak jsou klíče transportovány mezi komunikujícími stranami. Dovíte se o tom, že existují střediska přenosů klíčů a získáte potřebné informace pro pochopení digitálních certifikátů.

A tohle všichni známe...

Následující kapitola pojednává využívání kryptografie v komunikačních systémech. Přítomnost této kapitoly je více než samozřejmá, jelikož právě v těchto systémech je kryptografie nejvíce používaná, a tak se vlastně jedná o takové volné pokračování předchozích částí učebnice. Teoretické znalosti jsou zde velice dobře kombinovány s příklady opravdových zařízení, jako jsou například telefonní sítě GSM nebo zabezpečení počítačových sítí.

Komplexní kryptografické zabezpečení počítačových sítí Komplexní kryptografické zabezpečení počítačových sítí


V závěrečné kapitole této knihy se dovíte o dalších možnostech využití šifrování, jako je například ochrana obsahu disků DVD, HD DVD a Blu-Ray disků, využití v platebních protokolech.

Občas trochu dřina, ale konec je tu

Závěr knihy nás tedy přivedl i k závěru tohoto článku, a jak jsem slíbil na začátku, podívám se na knihu jako neodborník (koneckonců to také jsem).

Forma, jakou je publikace napsaná, je velice srozumitelná a dává dobrý přehled o problematice. Asi jen těžko pochopíte všechny souvislosti, matematické výpočty, převody a údaje – to je opravdu speciální záležitost daného oboru, a pokud ho nestudujete…

Nicméně přehled problematiky šifrování získá každý, kdo si tuto knihu přečte a bude mít o toto téma zájem. A pokud jste student v oboru, bude vám nenahraditelným zdrojem informací, a dovoluji si napsat – snad i povinnou četbou.

Název: Aplikovaná kryptografie
Autor: Karel Burda
ISBN/EAN: 9788021446120
Počet stran: 255
Formát: 160×230 mm, brožovaná
Nakladatelství: VUTIUM (Vysoké učení technické v Brně)

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Václav Hejda

Václav Hejda

Václav Hejda (*1974).

Před mnoha lety odmaturoval na strojárně.
Dálkově studoval VŠB Ostrava - obor Informační a systémový managment. Dnes se věnuje Linuxu,OpenSource technologiím a PC.

S Linuxem začal díky Ubuntu 5.10


  • Distribuce: UbuntuGnome
  • Grafické prostředí: GNOME

| blogPublic Relations

I ve velké firmě je místo pro startupového ducha

Michal BroučekMichal Brouček pracuje v plzeňské pobočce společnosti Siemens Advanta dva a půl roku jako softwarový inženýr a vedoucí vývojového týmu. Svou práci si velmi pochvaluje. Kromě technických záležitostí má na starosti i spokojenost svých kolegů v týmu a zajišťování celkové pohody na pracovišti. 

Pokračování ...Public Relations

Safetica spustila SaaS verzi svého bezpečnostního softwaru s pravidelným předplatným

safeticaMladá tech­no­lo­gic­ká spo­leč­nost Safe­tica, která stojí za stej­no­jmen­ným soft­warem na ochra­nu před úniky dat (DLP – Data Loss Pre­ven­tion) a vnitř­ní­mi hroz­ba­mi (ITP – In­sid­er Threat Pro­tec­tion), tento rok spus­ti­la ostrý pro­voz nové SaaS ver­ze své­ho pro­duk­tu – Safe­tica NXT. Ta fun­gu­je pří­mo z clou­du bez potře­by in­s­ta­la­ce na za­ří­ze­ní a pla­tí se pro­s­třed­nict­vím pra­vi­del­né­ho před­plat­ného.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »


Public Relations

Malá bedýnka velkých možností vCube AiO TSP – kompaktní, ekonomické, bezpečné IT

vCubeV této malé kostce se skrývá vše, co potřebuje firemní IT. Systém vCube AiO, byť je kompaktní, poskytne nekompromisní výkon. Má silné procesory, dostatek operační paměti, velká výkonná úložiště, pro komunikaci využívá rychlou 10Gbit síť. Systém poskytuje dostatečný výkon pro provoz firemních virtuálních serverů a uživatelských pracovních stanic.

Pokračování ...