přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Big data - Revoluce, která změní způsob, jak žijeme, pracujeme a myslíme

Big data - Revoluce, která změní způsob, jak žijeme, pracujeme a myslíme

Big_data.png

„Big data“ - tento termín slýcháme neustále, ale co doopravdy znamená? Bestseller Viktora Mayera-Schönbergera a Kennetha Cukiera se snaží na tuto otázku odpovědět pomocí popsaných ukázek využití Big data v praxi.


Big data okolo nás

O datech se již dávno přestalo uvažovat jako o něčem, co je jen statické (nemění se), zastarává a je možné to zahodit, jakmile to splní svůj účel. Data se naopak změnila na surovinu, se kterou se obchoduje. Pokud se použije správný myšlenkový přístup, můžeme data opakovaně využít a extrahovat z nich další a další informace.

Definic, co vlastně jsou nebo nejsou Big data, je mnoho. Nejčastěji se tímto termínem označují tak velké soubory dat, že jejich zachycení, správa a zpracování výrazně převyšuje rozumné časové možnosti při využití běžných softwarových prostředků.

Příchod Big data (v knize se často používá český překlad „veledata“) je jen důsledkem technologické evoluce. Poprvé v historii máme možnost jednoduše a levně zachytit a uchovat obrovské množství dat, což dříve nebylo možné. Tato změna znamená, že nejsme nadále omezeni statickými metodami vzorkování nebo odhadování pro získání závěrů z dat.

Nyní můžeme shromažďovat všechna data a provádět nad nimi analýzu. Analýza nad kompletní sadou dat (koncept N=all) je mnohem výhodnější, než doufat, že se nám podaří vybrat reprezentativní podmnožinu na základě náhodného výběru dat.

Využití velkých dat

Jeden z primárních smyslů Big data spočívá v předpovědích. To si můžeme vysvětlit v rámci disciplíny zvané umělá inteligence. Na velké objemy dat aplikujeme matematické postupy, které umožní určit pravděpodobnost, zda napsaná písmena "tkato" měla tvořit slovo "takto", jestli e-mail je spam apod. Systémy zpracovávající data a aplikující matematické postupy jsou navrhnuty tak, aby se postupem času zlepšovaly, tzn. že pravděpodobnost správného určení daného jevu se časem zvyšuje.

Využití je však mnohem více. Mezi složitější úlohy, které dnes tyto systémy umí, patří doporučení nejvhodnější knihy (Amazon), zjištění, co má uživatel rád (Facebook), určení nejrelevantnějšího webu (Google) nebo odvození lidí, které známe (LinkedIn). Technologie, jež využívají tyto systémy, se uplatní například při diagnóze nemocí a doporučení vhodné léčby.

Práce s velkým datasetem má však své problémy. Kupříkladu je zde větší pravděpodobnost, že bude obsahovat chyby. Jejich oprava by stála analytiky mnoho času. Naštěstí výzkumníci zjistili, že i když data obsahují velké množství chyb, jsou výsledky přesnější než u menších vzorků obsahujících menší množství chyb.

Můžeme si to hezky ukázat na příkladu z knihy. Je zde popsán příklad z měření teplot na vinici. Pokud máme pouze jeden senzor na celý pozemek, budeme od něj chtít velkou přesnost a nepřetržitý provoz. V této aplikaci si nemůžeme žádnou chybovost dovolit. Jestliže ale vybavíme senzorem každou rostlinu, můžeme použít levnější a jednodušší senzory.

U některých senzorů se pravděpodobně může časem objevit porucha a dojde ke změření nesprávné hodnoty, takže dostaneme méně přesnou („chybovější“) datovou sadu, než jakou bychom dostali v případě jednoho přesného senzoru. Konkrétní měření nemusí být nutně správné, ale agregací (spojování, seskupování) mnoha dat dostaneme mnohem detailnější obrázek. Dataset obsahuje více záznamů, takže nám poskytne mnohem cennější výstupy, jejichž hodnota velmi pravděpodobně převáží nad nižší přesností.

Shrnutí

Knihu lze číst téměř jako beletrii. Nezabíhá do technických podrobností, pouze popisuje a nutí k zamyšlení nad vlastní rolí v současném světě a zároveň nás navádí, abychom se zamysleli, kam to vše může na základě znalostí ze současnosti směrovat.

Ať už jsou vaše otázky historického rázu nebo spíše směřují do budoucnosti, tak v knize „Big data: Revoluce, která změní způsob, jak žijeme, pracujeme a myslíme“ najdete odpovědi. Po přečtení pravděpodobně odejdete ohromeni, informováni a hlavně s touhou zjistit další možnosti využití, které leží před námi, studiem Big data.

Nahoru

Příspěvky

Big data - Revoluce, která změní způsob, jak žijeme, pracujeme a myslíme
Petr Ježek 9. 10. 2014, 21:57:08
Odpovědět  Odkaz 
Vím díky svým znalostem asi nejlépe, jak se svět komplikuje. Pochopím ale femomén Big Data pouze tam, kde jde o technické oblasti, zásadně odmítám marketingovou rovinu a ekonomické využití lidských hnutí mysli či stereotypů. Mimochodem, právě ke stereotypům se mnoho inteligentních lidí utíká jen z pocitu přetížení daty, jež k životu prostě nepotřebují. Honba za velkými penězi je spolehlivou cestou do propasti duchovní i materiální.

Odpovědět

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Michal Strnad


  • Distribuce: LinuxMint
  • Grafické prostředí: Xfce

| blogPublic Relations

I ve velké firmě je místo pro startupového ducha

Michal BroučekMichal Brouček pracuje v plzeňské pobočce společnosti Siemens Advanta dva a půl roku jako softwarový inženýr a vedoucí vývojového týmu. Svou práci si velmi pochvaluje. Kromě technických záležitostí má na starosti i spokojenost svých kolegů v týmu a zajišťování celkové pohody na pracovišti. 

Pokračování ...Public Relations

Safetica spustila SaaS verzi svého bezpečnostního softwaru s pravidelným předplatným

safeticaMladá tech­no­lo­gic­ká spo­leč­nost Safe­tica, která stojí za stej­no­jmen­ným soft­warem na ochra­nu před úniky dat (DLP – Data Loss Pre­ven­tion) a vnitř­ní­mi hroz­ba­mi (ITP – In­sid­er Threat Pro­tec­tion), tento rok spus­ti­la ostrý pro­voz nové SaaS ver­ze své­ho pro­duk­tu – Safe­tica NXT. Ta fun­gu­je pří­mo z clou­du bez potře­by in­s­ta­la­ce na za­ří­ze­ní a pla­tí se pro­s­třed­nict­vím pra­vi­del­né­ho před­plat­ného.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »


Public Relations

Malá bedýnka velkých možností vCube AiO TSP – kompaktní, ekonomické, bezpečné IT

vCubeV této malé kostce se skrývá vše, co potřebuje firemní IT. Systém vCube AiO, byť je kompaktní, poskytne nekompromisní výkon. Má silné procesory, dostatek operační paměti, velká výkonná úložiště, pro komunikaci využívá rychlou 10Gbit síť. Systém poskytuje dostatečný výkon pro provoz firemních virtuálních serverů a uživatelských pracovních stanic.

Pokračování ...