přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S

Andrej Pavelka

O mně

Odkud:Liprovaký Hrádok

Působiště:v súčasnosti žiadne, alebo možno budem v blízkej dobe robiť pre T-Systems.

Grafické prostředí: Unity

Distro:Ubuntu 12.04

Datum registrace: 7. October 2010

Poslední přihlášení:11. July 2017

Články

Posledních pět článků, které jsem napsal RSS

Komentáře

Posledních pět příspěvků v diskuzi, které jsem napsal:


Public Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...