přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Dánsko podpoří prodloužení autorské ochrany

Dánsko podpoří prodloužení autorské ochrany

Dánsko mění svůj původní postoj a podpoří v EU prodloužení v autorské ochrany pro vydavatele a výkonné umělce.


V roce 2008 předložila Evropská komise návrh směrnice, který by prodlužoval ochranu pro autorská práva vydavatelů a výkonných umělců. Nyní trvá ochrana 50 let od vydání, původní návrh ji prodlužoval na 95 let, mírnější návrh Evropského parlamentu na 70 let. Každopádně by se tak – prostřednictvím implementace do národních legislativ – některá díla, kterým již ochrana vypršela a stala se tak díly volnými, dostala zpět do režimu ochrany. Návrh již dříve kritizovali evropští akademici.

Dánsko původně patřilo k odpůrcům změny. Nyní však svůj postoj mění a návrh na prodloužení ochrany hodlá podpořit. Protože právě Dánsko bylo součástí křehké blokační menšiny, může se stát, že Maďarsko, která nyní EU předsedá, zkusí návrh rychle protlačit legislativním procesem.

Nahoru

Příspěvky

Miroslav Hrončok Dánsko podpoří prodloužení autorské ochrany
Miro Hrončok 8. 04. 2011, 00:56:48
Odpovědět  Odkaz 
Znamená to, že veškeré kopie děl získané po vypršení staré ochrany, ale spadající pod novou, například knihy Karla Čapka, které publikovala Městská knihovna v Praze, budou najednou ilegální?
Lukáš Jelínek Re:Dánsko podpoří prodloužení autorské ochrany
Lukáš Jelínek 8. 04. 2011, 12:22:33
Odpovědět  Odkaz 
Bude záležet na tom, jak to implementuje český parlament. Jak je vidět (viz níže), na Slovensku to - na rozdíl od nás - již dříve uchopili rozumně a tohle tam neplatí. U nás však nedávným (pár let zpátky) prodloužením ochrany majetkových práv autorů z 50 na 70 let po smrti skutečně došlo k tomu, že autoři (jmenovitě se tehdy hovořilo třeba o Jaroslavu Ježkovi) znovu nabyli svá majetková práva a dědici se tak mohli domáhat peněz z užití děl autorů.
Dánsko podpoří prodloužení autorské ochrany
j.p. 8. 04. 2011, 06:39:18
Odpovědět  Odkaz 
Na Slovensku už máme od 1.1.1998 ochranu 70 rokov a zákon je postavený tak, že to platí iba na diela od dátumu platnosti zákona a na staršie sa vzťahuje 50 ročná ochrana - retroaktivita v tomto prípade by bola riadna hlúposť. Takže ak autor zomrel do 31.12.1947, tak je 50 ročná ochrana, ak potom, tak 70. V Zákone z roku 1997, ktorým sa to stanovilo, je to uvedené takto:
"Trvanie práv sa spravuje týmto zákonom aj vtedy, ak sa začalo pred jeho účinnosťou. Ak tento zákon ustanovuje dlhšiu lehotu, vzťahuje sa toto predĺženie len na diela, pri ktorých pred účinnosťou tohto zákona práva doteraz nezanikli."

V aktuálnom znení Autorského zákona z r. 2003 to je uvedené takto:
"Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím jeho účinnosti; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa však posudzujú podľa
doterajších predpisov".
Miroslav Hrončok Re:Dánsko podpoří prodloužení autorské ochrany
Miro Hrončok 8. 04. 2011, 12:16:31
Odpovědět  Odkaz 
Díky, to dává smysl.
Lukáš Jelínek Re:Dánsko podpoří prodloužení autorské ochrany
Lukáš Jelínek 8. 04. 2011, 12:16:36
Odpovědět  Odkaz 
V českém autorském zákoně bohužel podobná ustanovení nejsou a proto retroaktivita platí. Nevím o tom, že by to někdo zkusil napadnout u ústavního soudu, kde by to čistě teoreticky mohlo mít úspěch, i když tomu moc velkou naději nedávám.
Július Pastierik Re:Re:Dánsko podpoří prodloužení autorské ochrany
Július Pastierik 8. 04. 2011, 14:58:54
Odpovědět  Odkaz 
Vy máte retroaktivitu v zákone dokonca uvedenú, (par. 106, odst. 3, zák. 121/2000):

"Doba trvání majetkových práv se řídí tímto zákonem i tehdy, začala-li běžet před jeho nabytím účinnosti. Pokud již doba trvání těchto práv před nabytím účinnosti tohoto zákona uplynula a podle tohoto zákona by ještě trvala, ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se obnovuje na dobu zbývající. Rozmnoženiny předmětů ochrany, ke kterým se doba trvání majetkových práv obnovuje, oprávněně pořízené před nabytím účinnosti tohoto zákona lze však volně rozšiřovat ještě 2 roky po nabytí jeho účinnosti."

Toto sa mi však zdá byť v rozpore priamo s tým istým paragrafom, hlavne odst. 2:

"Podle dosavadních předpisů se posuzují všechny lhůty, které začaly běžet přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i lhůty pro uplatnění práva, které se podle odstavce 1 řídí dosavadními předpisy, i když začnou běžet po nabytí účinnosti tohoto zákona."
Re:Re:Re:Dánsko podpoří prodloužení autorské ochrany
Lukáš Jelínek 8. 04. 2011, 16:39:41
Odpovědět  Odkaz 
Je otázka, zda je odst. 3 v rozporu s odst. 2 nebo jde o výjimku z pravidla. Bylo by potřeba, aby existovaly nějaké rozsudky (a nejlépe rozhodnutí Nejvyššího soudu), jinak to bude pořád na vodě. Jinak ještě co se týká implementace nové evropské směrnice, vidím to bohužel tak, že bude u nás zvolena spíše taková varianta, která bude odpovídat té stávající (tj. opětovný vznik ochrany) nebo bude ještě přísnější. Ministr kultury Besser již prokázal, že mu velmi záleží na zájmech kolektivních správců (viz proces přípravy poslední novely AZ).
Dánsko podpoří prodloužení autorské ochrany
w4rr10r 8. 04. 2011, 10:59:47
Odpovědět  Odkaz 
Christiania by se měla aktivněji podílet na dánské politice.

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blogPublic Relations

Synology High Availability

Pro mnoho podniků a organizací je dnes životně důležitá nepřetržitá dostupnost jejich IT systémů. Výpadky a odstávky totiž způsobují stále větší škody, což vyvíjí tlak na IT oddělení, aby zajistila maximální dostupnost dat a klíčových aplikací.

Pokračování ...Public Relations

Linux a poker aneb Jde to dohromady?

Dávno jsou pryč doby, kdy se uživatelé Windows smáli těm, kteří preferují jiný operační systém. Dřív bylo samozřejmě náročnější především na Linuxu spustit jakékoliv hry, nicméně v dnešní době to už takový problém není.

Pokračování ...