přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, FSF: DRM slouží k připoutání, ovládání a špehování uživatelů

FSF: DRM slouží k připoutání, ovládání a špehování uživatelů

DRM

Free Software Foundation žádá americkou vládu, aby odstranila zákaz obcházení DRM. Podle FSF slouží DRM k připoutání uživatelů, jejich ovládání a sledování.


Organizace Free Software Foundation (propagující svobodný software a zaštiťující projektu GNU) vyzvala vládu USA, aby byl ze zákona DMCA odstraněn zákaz obcházení technických prostředků ochrany copyrightu (digital rights management, DRM). Využívá k tomu veřejné konzultace k návrhu novely tohoto zákona.

FSF patří dlouhodobě mezi silné kritiky DRM. Tvrdí, že DRM dělá víc škody než užitku a že slouží k tomu, aby byli uživatelé autorských děl připoutáni k vydavatelům, ovládáni a sledováni. „Technologická ochranná opatření a DRM nehrají žádnou legitimní roli v ochraně autorských děl. Místo toho jsou prostředkem k ovládání uživatelů a k jejich připoutání,“ píše Donald Robertson z FSF ve výzvě pro úřad US Copyright Office, který návrh novely zákona vypracoval.

„Firmy používají nelegitimně toto ovládání, aby z uživatelů vytěžily co největší tržby cestami, které mají málo co společného s copyrightovým právem. Fakticky tyto restrikce tvoří technologické překážky právům, která uživatelé v rámci zákona mají, například právo na fair use. (...) DRM umožňuje špehovat uživatele a využívat tato data k zisku. Často k tomu DRM vyžaduje, aby byli uživatelé stále připojeni k Internetu, aby program mohl odesílat informace o činnosti uživatele zpět k poskytovateli DRM.“

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blogPublic Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »