přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Privatizace copyrightových zákonů

Privatizace copyrightových zákonů

Profesor práva se zamýšlí nad současnou situací privatizace určité oblasti práva ve prospěch malé skupiny soukromých subjektů.


Debaty ohledně toho, jak vznikají (ať už v kterékoli zemi nebo mezinárodně) zákony zabývající se autorským právem a duševním vlastnictvím obecně, se vedou již dlouho. Jeden z příkladů přináší necelý rok starý sumář na PirateLeaks, ze kterého je vidět, jak se návrhy těch kterých subjektů nakonec promítly do znění návrhu putujícího do poslanecké sněmovny.

Na serveru TorrentFreak se nyní objevilo zamyšlení Jasona Mazzona, profesora práva na Brooklyn Law School (je též autorem knihy Copyfraud and Other Abuses of Intellectual Property Law), nad současnou situací při vzniku zákonů. Upozorňuje na praxi privatizace nejen tvorby zákonů (která v USA podléhá organizacím jako RIAA nebo MPAA), ale i moci výkonné a soudní včetně trestání. Ukazuje to na příkladu zákona Stop Online Piracy Act (SOPA), který výrazně rozšiřuje oprávnění některých soukromých subjektů (např. vydavatelů hudby) vůči jiným (ISP, provozovatelům platebním systémů apod.).

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blogPublic Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »